Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Uzman Doktor Mustafa Serkan Yalçın
Özgeçmiş
:
Birim
:
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Kimya Teknolojisi
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
16852
Oluşturma
:
2015-08-03 06:45:49
Düzenleme
:
2018-01-03 10:29:17
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
5
ARTICLES WITH
CITATION DATA
5
SUM OF THE
TIMES CITED
18
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
3.60
Researcher ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. SELÜLAZ ENZİMİNİN RELİZYME VE SEPABEADS DESTEKLER ÜZERİNE İMMOBİLİZASYON VE KARAKTERİZASYONU Danışman: Dr. Ramazan Bilgin, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2013.

Yüksek Lisans Tezi

1. Hepatitli Hastalarda Antioksidan Enzimlerinin Superoksit dismutaz(SOD), Glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve Katalaz (CAT) Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. Danışman: Dr. Ramazan BİLGİN, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
UZMAN DR. MERSİN ÜNİV. 2013-02-02 - 2016-12-14
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 4000
2018
5. Ozdemir, S.; Yalçın, M.; Kılınç, E.; Soylak, M. Boletus edulis loaded with γ-Fe2O3 nanoparticles as a magnetic sorbent for preconcentration of Co(II) and Sn(II) prior to their determination by ICP-OES. MICROCHIMICA ACTA, 2018, 185, 1-9. 850 + 0
10.1007/s00604-017-2605-5

Publications_001.pdf

2016
4. Bilgin, R.; Yalcin, M.; Yildirim, D. Optimization of covalent immobilization of Trichoderma reesei cellulase onto modified ReliZyme HA403 and Sepabeads EC-EP supports for cellulose hydrolysis, in buffer and ionic liquids/buffer media. ARTIFICIAL CELLS, NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, 2016, 44, 1276-1284. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/21691401.2015.1024842

Publications_002.pdf

2014
3. Mert, T.; Ocal, I.; Cinar, E.; Yalcin, M.; Gunay, I. Pain-relieving effects of pulsed magnetic fields in a rat model of carrageenan-induced hindpaw inflammation. INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, 2014, 90, 95-103. 600 + 20
https://dx.doi.org/10.3109/09553002.2013.835501


Alıntılanma Sayısı: 4
2013
2. Bilgin, R.; Yalcin, M.; Kilic, E.; Kaya, E.; Yazar, S.; Koltas, I. Catalase Activity Expression in Patients with Plasmodium vivax Malaria. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2013, 25, 2500-2502. 750 + 0
http://www.asianjournalofchemistry.co.in/user/journal/viewarticle.aspx?ArticleID=25_5_31

2012
1. Bilgin, R.; Yalcin, M.; Yucebilgic, G.; Koltas, I.; Yazar, S. Oxidative Stress in Vivax Malaria. KOREAN SOCİETY FOR PARASİTOLOGY (KAMJE), 2012, 50, 375-377. 800 + 40
http://dx.doi.org/10.3347/kjp.2012.50.4.375


Alıntılanma Sayısı: 8
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
1. Yalçın, M.; Geçgel, C.; Battal, D. Determination of Bisphenol A in Thermal Paper Receipts . JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY, 2016, 3, 167-174. 200 + 0
10.18596/jotcsa.21345.

Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 100
2010
1. Yalçın, M.; Bilgin, R. Hepatitli Hastalarda antioksidan enzimlerinin superoksit dismutaz(SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve katalaz (CAT) aktivite düzeylerinin incelenmesi. Ç.Ü, FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 3, 67-75. 100 + 0
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 250

1. YALÇIN, M.; BİLGİN, R., Determination of antioxidant enzyme activities superoxide dismutase glutathione peroxidase and catalase in patient with hepatitis C infection.. 36th FEBS Congress of the Biochemistry for Tomorrows Medicine, 2011-06-25, 2011-06-30, Torino, İtalya, 2011. 250

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. BİLGİN, R.; SERİNER, R.; YALÇIN, M., Partial purification of catalase from the cucumber(cucimus sativus). . Proceedings of the 2nd International Conference of Young Scientists Chemistry & Chemical Technology, 2011-11-24, 2011-11-26, Lviv, Ukrayna, 2011. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 220

3. AKGÖNÜLLÜ, S.; BATTAL, D.; YALÇIN, M.; YAVUZ, H.; DENİZLİ, A., Sentetik Kannabinoidlerin Tespiti için Kuvartz Kristal Mikroterazi sensör Temelli Moleküler Baskılama. Graduate Student Symposium on Molecular Imprinting 2017, 2017-06-08, 2017-06-09, Porto, Portekiz, 2017. 70
Scientific_Meetings_007.pdf

2. ABDULLAH, S.; YALÇIN, M.; KILINÇ, E.; ÖZDEMİR, S., Pleurotus eryngii Kullanarak Manyetik Katı Faz Ekstraksiyonu ile Doğal Örneklerden Co Önderiştirilmesi. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 85
http://www.icocee.org/

1. TÜRKAN, Z.; ÖZDEMİR, S.; KILINÇ, E.; YALÇIN, M., Termofilik Exiguobacterium profundum un, Mn(II) dirençliliği ve biyoakümülasyonu. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 65
http://www.icocee.org/

Uluslararası - Özet - Poster 185

5. ÖZDEMİR, S.; KILINÇ, E.; YALÇIN, M., Termofilik Anoxybacillus sp Kullanarak Katı Faz Fermantasyonu (SSF) ile Termostabil α-Amilaz Üretimi. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 50
http://www.icocee.org/

4. Özdemir, S.; Türkan, Z.; YALÇIN, M.; Kılınç, E., Cu(II) resistance, removal and bioaccumulation by using a novel thermophilic Anoxybacillus mongoliensis. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 37
http://www.icocee.org/

3. ABDULLAH, S.; ÖZDEMİR, S.; YALÇIN, M.; KILINÇ, E., A new magnetic solid phase bio-extractor (Coprinus micaceus) for preconcentration and determination of Hg(II). 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 37
http://www.icocee.org/

2. Battal, D.; Yalcin, M.; Akgonullu, S.; Yavuz, H.; Denizli, A., Mıp-Based QCM Nanosensors&Application of Illicit Drug Analysis. 2.Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar Derneği Toplantısı, 2016-10-30, 2016-11-02, Antalya, Türkiye, 2016. 40
http://www.tiaftturkey2016.org/

1. EMEN, F.; AVŞAR, G.; DEMİRDÖĞEN, R.; OCAKOĞLU, K.; YEŞİLKAYNAK, T., Synthesis and characterization of Eu3+-doped MCM-41. GCSTI2015, 2015-09-30, 2015-10-03, İzmir, Türkiye, 2015. 20
Scientific_Meetings_004.PDF

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. YALÇIN, M., X-Ray Diffraction and SEM Study of Urinary Stones in Mersin. 28.ulusal kimya kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Türkiye, 2016. 50
http://www.kimya2016.org/davet/

Ulusal - Özet - Poster 25

1. YALÇIN, M., DETERMINATION OF BISPHENOL A IN THERMAL PAPER RECEIPTS. 28.Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Türkiye, 2016. 25
Scientific_Meetings_003.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. Mersin Üniversitesi Hastanesine Başvuran Ürolitiyazis Hastalarında Üriner Sistem Taşlarının X-Işınları Toz Kırınım (XRD) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) İncelemeleri , BAP, Proje No: 2016-2-AP2-1811, 10000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Sentetik Kannabinoidlerin İdrarda ve Tükürükte Belirlenmesine Yönelik Sensör Sistemlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 215S945, 338000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50