Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Serkan Şendağ
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
02 Haziran 1976 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitm F. Bilgisayar Ve Öğrt. Tek. Eğt. Böl. Gmk Bulv. Yenişehir Kampüsü 33000 Yenişehir, Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Faks
:
+90-324-3412823 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-07-03 13:56:20 .
Düzenleme
:
2018-01-04 14:58:53 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
6
ARTICLES WITH
CITATION DATA
6
SUM OF THE
TIMES CITED
132
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
22.00
Researcher ID
Scholar ID
h-index
3
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ/ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2004
DOKTORA BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2008
Doktora Tezi

1. ÇEVRİMİÇİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ Danışman: Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğit Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Danışman: Dr. Soner Yıldırım, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ 1999-09-30 - 2004-12-25
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANADOLU ÜNVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTİÜSÜ 2004-12-30 - 2008-11-20
ARAŞ. GÖR. DR. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2008-11-15 - 2009-08-30
ARAŞ. GÖR. DR. MİCHİGAN DEARBORN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2009-09-01 - 2010-08-31
YARD. DOÇ. DR. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-09-01 - 2013-06-12
YARD. DOÇ. DR. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-06-27 - 2015-12-16
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-12-16 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ. DR. YÖNETİM KURULU ÜYESİ AVRUPA BİRLİĞİ COST PROGRAMI EREAD AKSİYONU 2014-12-24 - Devam ediyor
YARD. DOÇ. DR. YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-09-10 - 2013-06-12
YARD. DOÇ. DR. YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ETİK KURULU 2012-04-03 - 2013-06-12
YARD. DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKANI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖL 2011-06-20 - 2013-06-12
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 3750
2012
4. şendağ, S.; Duran, M.; Robert fraser, M. Surveying the extent of involvement in online academic dishonesty (e-dishonesty) related practices among university students and the rationale students provide: One university’s experience. ELSEVİER BV, 2012, 28, 849-860. 1000 + 33
http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2011.12.004


Alıntılanma Sayısı: 3
2010
3. şendağ, S. Pre-service teachers’ perceptions about e-democracy: A case in Turkey. ELSEVİER BV, 2010, 55, 1684-1693. 1000 + 17
http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2010.07.012


Alıntılanma Sayısı: 1
2009
2. şendağ, S.; Ferhan odabaşı, H. Effects of an online problem based learning course on content knowledge acquisition and critical thinking skills. ELSEVİER BV, 2009, 53, 132-141. 1000 + 292
http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2009.01.008


Alıntılanma Sayısı: 32
2008
1. Akbulut, Y.; şendağ, S.; Birinci, G.; Kılıçer, K.; şahin, M.; Odabaşı, H. Exploring the types and reasons of Internet-triggered academic dishonesty among Turkish undergraduate students: Development of Internet-Triggered Academic Dishonesty Scale (ITADS). ELSEVİER BV, 2008, 51, 463-473. 750 + 118
http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2007.06.003


Alıntılanma Sayısı: 14
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1520
2016
8. şendağ, S.; Toker, S. Factors affectıng partıcıpatıon of preservıce teachers in e-democracy. İ-MANAGER’S JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2016, 13, 30-46. 200 + 0
2015
7. şendağ, S.; Erol, O. Okul öncesi dönemde yaratıcılığı desteklemede 3d çizim yazılımlarının kullanılması. KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ, 2015, 8, 316-336. 200 + 0
hhttp://www.keg.aku.edu.tr/arsiv/c8s3/c8s3m2.pdfttp://

6. şendağ, S.; Erol, O.; Sezgin, S.; Dulkadir, N. Preservice Teachers’ Critical Thinking Dispositions and Web 2.0 Competencies. CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2015, 6, 172-187. 190 + 0
http://www.cedtech.net/articles/63/631.pdf

5. şendağ, S.; Gedik, N. Yükseköğretim Dönüşümünün Eşiğinde Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sorunları: Bir Model Önerisi. EDUCATİON TECHNOLOGY THEORY AND PRACTİCE, 2015, 5, 72-91. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17943/etku.35232

2014
4. şendağ, S. An E-democracy Application: Do Not Let My Dreams of an Ideal University Stay Only in My Dreams. INTERNATİONAL JOURNAL ON NEW TRENDS İN EDUCATİON AND THEİR IMPLİCATİONS , 2014, 5, 53-63. 200 + 0
http://www.ijonte.org/FileUpload/ks63207/File/06a.sendag.pdf

3. şendağ, S. Fen bilgisi öğretmen adaylarının derslerinde BİT kullanmaya hazır-bulunma durumları: Akdeniz bölgesi örneği. EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA, 2014, 10, 1156-1176. 200 + 0
2012
2. Duran, M.; Sendag, S. A Preliminary Investigation into Critical Thinking Skills of Urban High School Students: Role of an IT/STEM Program. SCİENTİFİC RESEARCH PUBLİSHİNG, INC,, 2012, 03, 241-250. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.4236/ce.2012.32038

2011
1. Duran, M.; Brunvand, S.; Ellsworth, J.; şendağ, S. Impact of Research-Based Professional Development. INFORMA UK LİMİTED, 2011, 44, 313-334. 130 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/15391523.2012.10782593

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 470
2017
3. şendağ, S.; Gedik, N.; Caner, M.; Toker, S. Mobil-yoğun-podcast dinlemenin ingilizce öğretmen adaylarının dinleme, konuşma ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, 2017, 7, 94-122. 190 + 0
2007
2. şendağ, S.; şemseddin, G. Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Öğrenme Materyalinin Kullanılabilirliği ve Etkililiği Hakkındaki Görüşleri. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 8, 137-149. 200 + 0
1. Odabaşı, H.; Birinci, G.; Kılıçer, K.; şahin, M.; Akbulut, Y.; şendağ, S. Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnternet’le Kolaylaşan Akademik Usulsüzlük. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,, 2007, 7, 503-518. 80 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 13375
1. şendağ, S. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I-II, ISBN: 978-605-4282-19-7, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 40 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 250
2. şendağ, S.; Uysal, . Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler, ISBN: 978-605-395-337-1, Nobel , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 20 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 250
3. şendağ, S. Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, ISBN: 978-605-364-457-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 880 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 12500
4. şendağ, S. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I-II, ISBN: 978-605-4282-19-7, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 15000, 51 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
http://pegem.net/dosyalar/dokuman/1102015175759Bilgisayar%20%C3%96%C4%9Fretim%20Tek%20Eralp%20altun.pdf
5. şendağ, S.; Başer, V. Öğretim Teorileri ve Öğretim Teknolojileri, ISBN: 9786053644576, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 15000, 20 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 125
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 13375
1. şendağ, S. Web Tabanlı Kodlama, ISBN: 978-975-06-2127-7, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 220 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 500

1. Şendağ, S.; Duran, M., Comparing preservice teachers` perceptions of online problem based learning and online instructor-led learning. World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership, 2011-10-28, 2011-10-30, İstanbul, Türkiye, 2012. 500

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2330

13. Aktaş, V., Görev tabanlı mesleki gelişim: Öğretmenlerin FETEMM’E (STEM) yönelik algılarının incelenmesi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu , 2017-10-11, 2017-10-13, izmir, Türkiye, 2017. 0

12. Şendağ, S.; Caner, M.; Kafes, H., Mobile purposive-extensive-podcast-listening versus mobile self-regulated-podcast-development: A critical framework for designing foreign language listening. 2014 EUROCALL Conference, 2014-08-20, 2014-08-23, Groningen, Hollanda, 2014. 200

11. Şendağ, S.; Sezgin, S., Blog tabanlı asenkron öğretimin öğretmen adaylarının etkileşimli video entegrasyonu konusundaki içerik edinimi düzeylerine etkisi. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , 2012-10-04, 2012-10-06, Gaziantep, Türkiye, 2012. 200

10. Şendağ, S.; Erol, O., İlköğretim ikinci kademe Alice 3 boyutlu animasyon yazılımının bilişsel araç olarak kullanımına yönelik bir durum çalışması. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2012-10-04, 2012-10-06, Gaziantep, Türkiye, 2012. 200

9. Duran, M.; Brunvand, S.; Ellsworth, J.; Şendağ, S., Impact of research-based professional development: Investigation of inservice teacher learning and practice in Wiki integration. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011 , 2011-03-07, 2011-03-11, Nashville, Tennessee, Amerika Birleşik Devletleri, 2011. 130

8. Duran, M.; Şendağ, S., Urban High School Teachers` Experiences in an IT/STEM Summer Course: Gaining Knowledge and Skills, Preparedness to Use, Evaluation.. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010, 2010-03-29, 2010-04-02, San Diego, CA, Amerika Birleşik Devletleri, 2010. 200

7. Şendağ, S.; Odabaşı, H.; Uysal, Ö., Bilgi toplumunda yeni fenomenler: E-demokrasi. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2009-07-10, 2009-07-12, Trabzon, Türkiye, 2009. 200

6. Odabaşı, H.; Şendağ, S., A project suggestion for reconstruction of Internet cafés: Blue flag. 7th WSEAS International Conference on Edudation and Educational Technology, 2008-10-21, 2008-10-23, Venice, İtalya, 2008. 200

5. Şendağ, S., Web’de yeni eğilimler: Öğrenme ortamlarına entegrasyonu. 8.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı , 2008-05-06, 2008-05-09, Eskişehir, Türkiye, 2009. 200

4. Çoklar, A.; Şendağ, S.; Erişti, S., H-ETICT-K8 ( Health Education Through Ict For K8 ): Computers and your health. 7th International Educational Tecnology Conference, 2007-05-03, 2007-05-05, Lefkoşa, Türkiye, 2007. 200

3. Şendağ, S.; Odabaşı, H., İnternet bağımlılığı: Çocukların psikososyal gelişimi üzerindeki etkileri,. 7.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 2007-05-03, 2007-05-05, Lefkoşe, Türkiye, 2007. 200

2. Şendağ, S.; Odabaşı, H., İnternet ve çocuk: Etik bunun neresinde. 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 2006-04-19, 2006-04-21, Gazimağusa, Türkiye, 2006. 200

1. Gündüz, Ş.; Şendağ, S., Öğretmen adaylarının web tabanlı proje etkinliklerine yönelik görüşleri. 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı , 2006-04-19, 2006-04-21, Gazimağusa, Türkiye, 2006. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 995

11. Şendağ, S.; Caner, M.; Gedik, N., Mobile Self-Regulated Podcasting in EFL.. International Multidisciplinary Studies Congress , 2017-11-25, 2017-11-27, Antalya, Türkiye, 2017. 100

10. Şendağ, S.; Gedik, N.; Caner, M., Podcast development for enhancing listening skills of preservice EFL teachers. 3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, 2017-11-24, 2017-11-25, Antalya, Türkiye, 2017. 100

9. Şendağ, S., Multimodality effect and English as a Foreign Language (EFL) Listening. 5. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, 2017. 100

8. Efecan, C., FeTeMM eğitimi nedir? Nasıl yapılmalı? FeTeMM eğitimine yönelik bir inceleme. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu , 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, 2017. 0

7. Şendağ, S.; Caner, M.; Kafes, H., EFL Learners’ Experiences on Purposive-intensive Listening Activities Delivered via Mobile Environment. 9th International Computer and Instructional Technologies Symposium , 2015-05-20, 2015-05-22, Afyonkarahisar, Türkiye, 2015. 100

6. Şendağ, S.; Başer-Gülsoy, V.; Erol, O.; Sezgin, S., Genç bireylerin güvenli internet kullanımlarında çevresel rehberlik. 6th International Congress on New Trends in Education , 2015-04-24, 2015-12-15, Antalya, Türkiye, 2015. 95

5. Şendağ, S., Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Derslerinde BİT Kullanmaya Hazır-bulunma Durumları: Akdeniz Bölgesi Örneği. 2nd Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 2014-05-20, 2014-05-22, Afyonkarahisar, Türkiye, 2014. 100

4. Şendağ, S.; Gedik, N., Yükseköğretim Dönüşümünün Eşiğinde Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sorunları. 2nd Instructional Technologies & Teacher Education Symposium , 2014-05-20, 2014-05-22, Afyonkarahisar, Türkiye, 2014. 100

3. Şendağ, S.; Arı, İ., Eğitim Kurumlarında E-Demokrasinin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Algıları: Antalya İli Örneği. 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2014-05-18, 2014-05-20, Edirne, Türkiye, 2014. 100

2. Şendağ, S., Bir e-demokrasi uygulaması: hayalimdeki üniversite hayalimde kalmasın projesi. 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies, 2013-10-07, 2013-10-09, Antalya, Türkiye, 2013. 100

1. Şendağ, S.; Dulkadir, N., Öğretmen adaylarının Facebook kullanım sıklıkları ile Facebook’taki gönderi eğilimlerinin incelenmesine ilişkin bir araştırma. 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium , 2012-10-04, 2012-10-06, Gaziantep, Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Şendağ, S., Öğrenmede Elektronik Okuma: Çok-katmanlı Etkileşim ve Öğretimsel İleti Tasarımı. EyeTR Türkçe Okumada Göz Hareketlerı Sempozyumu, 2017-04-08, 2017-04-08, Ankara, Türkiye, 2017. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Yabancı Dil Ediniminde Podcast ve Tablet Bilgisayar Kullanımı (Yadepod), TÜBİTAK, Proje No: 113K727, 144890 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Fostering Interest in Information Technology (FI3T), USA National Science Foundation, Proje No: 2007, 900000 USD, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Alanlarına Özgü Geleneksel ve Yeni Teknolojileri Öğretme-Öğrenme , TÜBİTAK, Proje No: 2209, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2013,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 350

2. Salime Kıcır, 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ “GERÇEKLEŞEN DÜŞLER” ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE 5E MODELİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE, AKADEMİK BAŞARIYA VE TUTUMA ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi, Tamamlandı. 150

1. İbrahim Arı, Eğitim Kurumlarında E-demokrasinin Uygulanabilirliğine Yönelik Antalya Merkez İlçedeki Öğretmenlerin Algıları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW , [ 2016 : 1 ] . 5
2. COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR , [ 2016 : 1 ] . 5
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION (IJATE) , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. KURAMSAL EGİTİMBİLİM DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
Uluslararası
1. Unıversity Of Michigan Dearborn School of Education , 2009-09-01 - 2010-09-01, Dearborn, Amerika Birleşik Devletleri.
Ulusal 6000
1. TÜBİTAK BİDEP, 2008-05-27, Ankara, Türkiye. 1000
2. TÜBİTAK BİDEP, 2009-04-21, Ankara, Türkiye. 1000
3. TÜBİTAK BİDEP, 2009-06-03, Ankara, Türkiye. 1000
4. 3. Ulakbim “Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2010-09-22, Ankara, Türkiye. 1000
5. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2012-05-25, Ankara, Türkiye. 1000
6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2012-10-06, Gaziantep, Türkiye. 0
7. TÜBİTAK - BİDEP, 2014-01-20, Ankara, Türkiye. 1000
8. Akdeniz Üniversitesi, 2015-06-14, Antalya, Türkiye. 0
9. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2015-06-14, Antalya, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BTA101 Fundamentals of Instructıonal Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz BOTE-305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-2-3
Güz BOTE 502 Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Güz BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Güz BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE-402 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-6-5
Bahar BOTE212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE-306 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-2-3
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Bahar BOTE 502 Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Bahar BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz BOTE211 Bilgisayar - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz BOTE-305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BOTE 502 Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Güz BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar BOTE-306 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-2-3
Bahar BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Bahar BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz BOTE-305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-2-3
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5