Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Fuat Serkan Say
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
07 Mart 1985
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dali
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
42082
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-04-25 14:20:42
Düzenleme
:
2018-01-25 09:15:17
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
27
ARTICLES WITH
CITATION DATA
NA
SUM OF THE
TIMES CITED
NA
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
NA
Researcher ID
Scholar ID
h-index
NA
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA İLKÖĞRETİM PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. Yedinci Sınıf Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tasarlanan Bilgisayar Oyununun Öğrencilerin Fene Yönelik Özyeterliklerine, Motivasyonlarına ve Saldırganlıklarına Etkisi Danışman: Dr. Hüseyin BAĞ, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye, 2016.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Kavram Karikatürlerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” Konusunu Öğrenmelerine Etkisi Danışman: Dr. Haluk ÖZMEN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2011.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-02-13 - 2016-06-17
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-08-17 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 0
2017
1. Say, S.; Bağ, H. The Evaluation of the Effect of A Newly Designed Computer Game on 7th Grade Students’ Motivation Towards Science and Aggression . EURASİA JOURNAL OF MATHEMATİCS, SCİENCE & TECHNOLOGY EDUCATİON, 2017, 13, 5379-5393. 0 + 0
http://www.ejmste.com/The-Evaluation-of-the-Effect-of-a-Newly-Designed-Computer-Game-on-7th-Grade-Students,63568,0,2.html

Publications_006.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
4. Pan, V.; Say, S. Investigation of The Factors Influencing Teaching Profession Choices of Pedagogical Formation Trainees. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, Special, 311-317. 0 + 0
http://www.tojet.net/special/2017_11_2.pdf

Publications_007.pdf

2015
3. Uçak, E.; Say, S.; Yurdakal, . From The Perspective Of Preservice Teachers, The Accomplishment Levels Of Primary School Teachers' Effective Teacher Attitudes In Science Lessons . THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2015, 14, 251-257. 0 + 0
Publications_005.pdf

2. Say, S.; Uçak, E.; Aldan karademir, .; çekbaş, Y. A Computer Game Implementatıon: Indıvıdually Or In A Group . THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2015, 14, 8-13. 0 + 0
Publications_004.pdf

1. Say, S.; Bağ, H. The Effect Of The Computer Game Developed For The 7th Grade Science Lesson, On Student’s Self-Efficacy Toward Science. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2015, 14, 594-600. 0 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2013
2. çekbaş, Y.; Say, S. The Effects of Class Attendance on Academic Achievement and the Views of Preservice Teachers about Attendance and Absenteeism. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2013, 14a, 665-672. 0 + 0
Publications_002.pdf

1. Say, S.; çekbaş, Y. The Effect of Teaching Materials Determined according to the Model 5e in Resolving the Misconceptions: Frictional Electricity. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2013, 14a, 214-220. 0 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

6. İzgi Onbaşılı, Ü.; Say, S., The Effect of Education Thematic Films on Classroom Teacher Candidates’ Motivation to Teach and Attitudes Towards Teaching Profession. International Conference on New Horizons in Education 2017, 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Almanya, 2017. 0
http://www.int-e.net/

5. SAY, F.; PAN, V., The Effect of Instruction with Augmented Reality Astronomy Cards on 7th Grade Students’ Attitudes Towards Astronomy and Academic Achievement. International Conference on New Horizons in Education 2017, 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Almanya, 2017. 200
http://www.int-e.net/

4. TEKİROĞLU, M.; SAY, S., Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Duyarlılıklarının İncelenmesi. 5. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES - 2016), 2016-04-28, 2016-04-30, Denizli, Türkiye, 2016. 0
http://pau.edu.tr/usbes

3. UÇAK, E.; SAY, S.; YURDAKAL, İ., FROM THE PERSPECTIVE OF PRESERVICE TEACHERS, THE ACCOMPLISHMENT LEVELS OF PRİMARY SCHOOL TEACHERS' EFFECTIVE TEACHER ATTITUDES IN SCIENCE LESSONS . International Conference on New Horizons in Education , 2015-06-10, 2015-06-12, Barselona, İspanya, 2015. 0
http://www.int-e.net/

2. SAY, S.; UÇAK, E.; ALDAN KARADEMİR, Ç.; ÇEKBAŞ, Y., A COMPUTER GAME IMPLEMENTATION: INDIVIDUALLY OR IN A GROUP . International Conference on New Horizons in Education, 2015-06-10, 2015-06-12, Barselona, İspanya, 2015. 0
http://www.int-e.net/

1. SAY, S.; BAĞ, H., THE EFFECT OF THE COMPUTER GAME DEVELOPED FOR THE 7TH GRADE SCİENCE LESSON, ON STUDENT’S SELF-EFFICACY TOWARD SCIENCE . International Conference on New Horizons in Education, 2015-06-10, 2015-06-12, Barselona, İspanya, 2015. 0
http://www.int-e.net/

Uluslararası - Özet - Sözlü 0

9. Say, S.; Pan, V., Fen Derslerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarinin Fen Öğretimine Yönelik Pedagojik Hoşnutsuzluk Düzeylerine Etkisi. 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISSAS), 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 0
http://www.issas.net

8. Pan, V.; Say, S., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlikleri ve Fen Etkinliklerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISSAS), 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 0
http://www.issas.net

7. Karakaş, A.; Çekbaş, Y.; Say, S., Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının “Özel Öğretim Yöntemleri” Derslerinde Kazandıkları Yeterliklerin Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi. 4. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 0
http://ejercongress.org/

6. Çekbaş, Y.; Say, S.; Karakaş, A., Fen Bilgisi Öğretmenliği Programındaki Alan Derslerinin Mesleki Yeterliliğe Katkısına Yönelik Öğretmen Adayı Görüşleri. 4. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 0
http://ejercongress.org/

5. Akbulut, S.; Erol, A.; Say, S., Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 2017-04-24, 2017-04-26, Antalya, Türkiye, 2017. 0
http://useas.sead.com.tr/index.html

4. SAY, S.; BAĞ, H., Tasarlanan Bir Bilgisayar Oyununun Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyonlarına Etkisinin Değerlendirilmesi. 3. International Eurasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 0
http://www.ejercongress.org/

3. SAY, S.; KARAKAŞ, A.; BAĞ, H., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretme Motivasyonlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. International Eurasian EducationalResearch Congress, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 0
http://www.ejercongress.org/

2. KARAKAŞ, A.; SAY, S.; AYTEKİN, S., Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2016), 2016-05-11, 2016-05-14, Muğla, Türkiye, 2016. 0
http://usos2016.com/

1. AYTEKİN, S.; SAY, S.; KARAKAŞ, A., Sınıf Öğretmen Adaylarının Fene, Fen Eğitimine ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2016), 2016-05-11, 2016-05-14, Muğla, Türkiye, 2016. 0
http://usos2016.com/

Ulusal - Özet - Sözlü 50

4. ÇEKBAŞ, Y.; SAY, F., Gökyüzü Gözlem Yazılımı ile Desteklenmiş Astronomi Öğretiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Öğretimi Öz-yeterliklerine Etkisi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 50
http://www.ufbmek.org/

3. ÇEKBAŞ, Y.; SAY, S., Okul Dışı Astronomi Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi DersineYönelik Akademik BaĢarılarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi . 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 0
http://egitim.cu.edu.tr/ufbmek2014/

2. SAY, S.; BAĞ, H., Fene Yönelik bir Bilgisayar Oyununun 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik BaĢarılarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi . 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 0
http://egitim.cu.edu.tr/ufbmek2014/

1. KARAKAŞ, A.; UÇAK, E.; SAY, S.; BAĞ, H., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri . 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 0
http://egitim.cu.edu.tr/ufbmek2014/

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışması Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2276, 10500 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

1. 7. Sınıf Fen Dersine Yönelik Hazırlanmış Bilgisayar Oyununun Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine, Öz Düzenlemelerine ve Epistemolojik İnançlarına Etkisi, BAP, Proje No: 2014EBE012, 23000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF210 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 532 Eğitim İstatistiği Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF203 Genel Fizik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF203 Genel Fizik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF210 Fen ve Tek. Lab. Uyg. II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3