Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Fuat Serkan Say
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
07 Mart 1985 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dali .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
11169 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-04-25 14:20:42 .
Düzenleme
:
2018-07-14 12:13:45 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
27
ARTICLES WITH
CITATION DATA
NA
SUM OF THE
TIMES CITED
NA
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
NA
Researcher ID
Scholar ID
h-index
NA
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA İLKÖĞRETİM PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. Yedinci Sınıf Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tasarlanan Bilgisayar Oyununun Öğrencilerin Fene Yönelik Özyeterliklerine, Motivasyonlarına ve Saldırganlıklarına Etkisi Danışman: Dr. Hüseyin BAĞ, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye, 2016.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Kavram Karikatürlerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” Konusunu Öğrenmelerine Etkisi Danışman: Dr. Haluk ÖZMEN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2011.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-02-13 - 2016-06-17
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-08-17 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-01-22 - 2021-01-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-01-22 - 2021-01-21
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-10-09 - 2020-09-27
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2017
1. Say, F.; Bağ, H. The Evaluation of the Effect of a Newly Designed Computer Game on 7th Grade Students’ Motivation Towards Science and Agression. EURASIA JOURNAL OF MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHNOLOGY EDUCATİON, 2017, 13, 5379-5393. 1000 + 0
10.12973/eurasia.2017.00831a

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2018
1. Say, S.; özmen, H. Effectiveness of Concept Cartoons on 7th Grade Students’ Understanding of “the Structure and Properties of Matter”. JOURNAL OF TURKİSH SCİENCE EDUCATİON , 2018, 15, 1-24. 0 + 0
http://www.tused.org

Publications_010.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2019
7. Uçak, E.; Say, F. Analyzing the Secondary School Students’ Anxiety towards Science Course in Terms of a Number of Variables. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 63-71. 0 + 0
http://dergipark.gov.tr/eujer

Publications_011.pdf

2017
6. Pan, V.; Say, S. Investigation of The Factors Influencing Teaching Profession Choices of Pedagogical Formation Trainees. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, Special, 311-317. 0 + 0
http://www.tojet.net/special/2017_11_2.pdf

Publications_007.pdf

5. Izgi onbaşılı, .; Say, S. The Effect of Education Thematıc Films on Classroom Teacher Candidates’ Motivation to Teach and Attitudes Towards Teaching Profession. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, Special, 286-281. 0 + 0
http://www.tojet.net/

Publications_008.pdf

4. Say, S.; Pan, V. The Effect of Instruction With Augmented Reality Astronomy Cards On 7th Students’ Attitudes Towards Astronomy and Academic Achievement. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, Special, 295-301. 0 + 0
http://www.tojet.net/

Publications_009.pdf

2015
3. Say, F.; Uçak, E.; Aldan karademir, .; çekbaş, Y. A Computer Game Implementation Individually or in a Group. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2015, , 8-13. 0 + 0
2. Say, F.; Uçak, E.; Aldan karademir, .; çekbaş, Y. The Effect Of The Computer Game Developed For The 7th Grade Science Lesson On Student s Self Efficacy Toward Science. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2015, , 594-600. 0 + 0
1. Say, F.; Uçak, E.; Aldan karademir, .; çekbaş, Y. From The Perspective Of Preservice Teachers The Accomplishment Levels Of Primary School Teachers Effective Teacher Attitudes In Science Lessons. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2015, , 251-257. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2013
2. Say, S.; çekbaş, Y. The Effect of Teaching Materials Determined according to the Model 5e in Resolving the Misconceptions: Frictional Electricity. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2013, 14a, 214-220. 0 + 0
Publications_001.pdf

1. çekbaş, Y.; Say, S. The Effects of Class Attendance on Academic Achievement and the Views of Preservice Teachers about Attendance and Absenteeism. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2013, 14a, 665-672. 0 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

4. TEKİROĞLU, M.; SAY, S., Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Duyarlılıklarının İncelenmesi. 5. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES - 2016), 2016-04-28, 2016-04-30, Denizli, Türkiye, 2016. 0
http://pau.edu.tr/usbes

3. SAY, S.; UÇAK, E.; ALDAN KARADEMİR, Ç.; ÇEKBAŞ, Y., A COMPUTER GAME IMPLEMENTATION: INDIVIDUALLY OR IN A GROUP . International Conference on New Horizons in Education, 2015-06-10, 2015-06-12, Barselona, İspanya, 2015. 0
http://www.int-e.net/

2. SAY, S.; BAĞ, H., THE EFFECT OF THE COMPUTER GAME DEVELOPED FOR THE 7TH GRADE SCİENCE LESSON, ON STUDENT’S SELF-EFFICACY TOWARD SCIENCE . International Conference on New Horizons in Education, 2015-06-10, 2015-06-12, Barselona, İspanya, 2015. 0
http://www.int-e.net/

1. UÇAK, E.; SAY, S.; YURDAKAL, İ., FROM THE PERSPECTIVE OF PRESERVICE TEACHERS, THE ACCOMPLISHMENT LEVELS OF PRİMARY SCHOOL TEACHERS' EFFECTIVE TEACHER ATTITUDES IN SCIENCE LESSONS . International Conference on New Horizons in Education , 2015-06-10, 2015-06-12, Barselona, İspanya, 2015. 0
http://www.int-e.net/

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

18. SAY, S.; PAN, V.; KALE, A., Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri İle Meslek Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018-06-27, 2018-06-30, Baku, Azerbaycan, 2018. 0
http://turkcess.net/tr/

17. PAN, V.; SAY, S.; KALE, A., Öğretmen Adaylarının Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları . IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018-06-27, 2018-06-30, Baku, Azerbaycan, 2018. 0
http://turkcess.net/tr/

16. AKDAĞ, H.; SAY, S.; BOYRAZ, G., Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretimde Karşılaşılan Sorunlar (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 0
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/

15. SAY, S.; AKDAĞ, H.; BOYRAz, G., Okul Aile İşbirliği Etkililiği Üzerine Bir Çalşıma (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 0
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/

14. SAY, F.; YOKUŞ, G., Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Derslerine Yönelik Öğrenme Yaklaşımlarının İncelenmesi. 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://ices-uebk.org

13. PAN, V.; SAY, F., Sınıf Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://ices-uebk.org

12. YOKUŞ, G.; SAY, F., Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında Öğretmen Adaylarının Kişisel-Mesleki Yetkinliklerinin İncelenmesi. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.icoess.com/

11. SAY, F.; PAN, V., Sınıf Öğretmen Adaylarının Fizik Odaklı Epistemolojik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.icoess.com/

10. Pan, V.; Say, S., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlikleri ve Fen Etkinliklerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISSAS), 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 0
http://www.issas.net

9. Say, S.; Pan, V., Fen Derslerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarinin Fen Öğretimine Yönelik Pedagojik Hoşnutsuzluk Düzeylerine Etkisi. 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISSAS), 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 0
http://www.issas.net

8. Çekbaş, Y.; Say, S.; Karakaş, A., Fen Bilgisi Öğretmenliği Programındaki Alan Derslerinin Mesleki Yeterliliğe Katkısına Yönelik Öğretmen Adayı Görüşleri. 4. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 0
http://ejercongress.org/

7. Karakaş, A.; Çekbaş, Y.; Say, S., Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının “Özel Öğretim Yöntemleri” Derslerinde Kazandıkları Yeterliklerin Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi. 4. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 0
http://ejercongress.org/

6. Akbulut, S.; Erol, A.; Say, S., Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 2017-04-24, 2017-04-26, Antalya, Türkiye, 2017. 0
http://useas.sead.com.tr/index.html

5. SAY, S.; KARAKAŞ, A.; BAĞ, H., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretme Motivasyonlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. International Eurasian EducationalResearch Congress, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 0
http://www.ejercongress.org/

4. SAY, S.; BAĞ, H., Tasarlanan Bir Bilgisayar Oyununun Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyonlarına Etkisinin Değerlendirilmesi. 3. International Eurasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 0
http://www.ejercongress.org/

3. AYTEKİN, S.; SAY, S.; KARAKAŞ, A., Sınıf Öğretmen Adaylarının Fene, Fen Eğitimine ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2016), 2016-05-11, 2016-05-14, Muğla, Türkiye, 2016. 0
http://usos2016.com/

2. KARAKAŞ, A.; SAY, S.; AYTEKİN, S., Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2016), 2016-05-11, 2016-05-14, Muğla, Türkiye, 2016. 0
http://usos2016.com/

1. BOYRAZ, G.; SAY, S.; AKDAĞ, H., Ortaokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Öğrencilerine İlişkin Tutumlarının Metaforik Analizi. Uluslararası Ermdeli Sempozyumu, 1918-05-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 0
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/

Ulusal - Özet - Sözlü 50

5. SAY, S.; PAN, V.; ÇEKBAŞ, Y., Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulama Derslerinin Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuvar Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde (UFBMEK-2018), 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, 2018. 0
http://www.ufbmek.org/

4. ÇEKBAŞ, Y.; SAY, F., Gökyüzü Gözlem Yazılımı ile Desteklenmiş Astronomi Öğretiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Öğretimi Öz-yeterliklerine Etkisi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 50
http://www.ufbmek.org/

3. KARAKAŞ, A.; UÇAK, E.; SAY, S.; BAĞ, H., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri . 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 0
http://egitim.cu.edu.tr/ufbmek2014/

2. SAY, S.; BAĞ, H., Fene Yönelik bir Bilgisayar Oyununun 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik BaĢarılarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi . 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 0
http://egitim.cu.edu.tr/ufbmek2014/

1. ÇEKBAŞ, Y.; SAY, S., Okul Dışı Astronomi Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi DersineYönelik Akademik BaĢarılarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi . 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 0
http://egitim.cu.edu.tr/ufbmek2014/

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışması Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2276, 10500 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. 7. Sınıf Fen Dersine Yönelik Hazırlanmış Bilgisayar Oyununun Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine, Öz Düzenlemelerine ve Epistemolojik İnançlarına Etkisi, BAP, Proje No: 2014EBE012, 23000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF210 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Bahar SNF210 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SEP104 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SEP104 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 519 Yapılandırıcı Yaklaşımla Fen v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF203 Genel Fizik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF203 Genel Fizik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 532 Eğitim İstatistiği Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖÖ106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF408 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF210 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 532 Eğitim İstatistiği Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz SNF203 Genel Fizik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF203 Genel Fizik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF210 Fen ve Tek. Lab. Uyg. II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3