Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Sergül Vural Kara
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Almanca Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4675 .
Oluşturma
:
2015-11-18 14:54:36 .
Düzenleme
:
2019-01-08 12:26:31 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1993
YÜKSEK LİSANS ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI UNİVERSİTAT MANNHEİM 1997
DOKTORA ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI, GENEL DİLBİLİM UNİVERSİTAT MANNHEİM 2001
DOÇENTLİK ÇEVİRİBİLİM ÜAK 2006
PROFESÖRLÜK ÇEVİRİBİLİM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Der Partikelgebrauch im heutigen Deutsch und im heutigen Türkisch. Eine kontrastive Untersuchung. Danışman: Dr. Prof. Dr. Gerhard STICKEL, Diğer, Diğer, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mannheim, Almanya, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Das Frauenbild im Johannastück bei Schiller, Shaw und Brecht Danışman: Dr. Prof.Dr. Jochen HÖRISCH, Diğer, Diğer, Amerikan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mannheim, Almanya, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MÜDÜR YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-12-18 - 2017-12-18
SENATO ÜYESİ 2014-12-18 - 2017-12-18
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-12-18 - 2017-12-18
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-12-18 - 2017-12-18
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7000
2014
7. Vural kara, S. Specialized Linguistic Terminology as Translation Problem. A German-Turkish Investigation. MUTTERSPRACHE, 2014, 124, 173-179. 1000 + 0
2011
6. Vural kara, S. Relevance of the Reference Receiver in the linguistic Structure of Translation Textes A German-Turkish Investigation. MUTTERSPRACHE, 2011, 121, 212-219. 1000 + 0
2010
5. Vural kara, S. Possibilities and limitations in dealing with translation problems on the basis of the language pair German-Turkish.. MUTTERSPRACHE, 2010, 120, 233-242. 1000 + 0
4. Vural kara, S. Language Line Business politeness in German and their equivalents in Turkish. MUTTERSPRACHE, 2010, 120, 110-117. 1000 + 0
2009
3. Vural kara, S. Comparative linguistics and Translations of stylistic elements in German and Turkish language. MUTTERSPRACHE, 2009, 119, 305-314. 1000 + 0
2008
2. Vural kara, S. Reproduction possibilities of complex sentences from German to Turkish. MUTTERSPRACHE, 2008, 118, 307-321. 1000 + 0
2007
1. Vural kara, S. Metaphors of the Germans and their reproduction possibility in Turkey. MUTTERSPRACHE, 2007, 117, 237-246. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2015
5. Vural kara, S. Moliere'in L'Avare Eseri Işığında Tiyatro Metinleri Çevirilerinin Dil Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2015, 8/36, 267-273. 200 + 0
2012
4. Vural kara, S. Yazınsal Metinler Çevirisinde Eşdeğerlik Arayışı. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 15/27, 391-402. 200 + 0
2006
3. Vural kara, S. Übersetzen: Übertragung der lexikalischen AT-Konzeption versus ZS-Anforderungen. . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 3/26, 211-221. 200 + 0
2004
2. Vural kara, S. Möglichkeiten und Grenzen bei der Herstellung von konnotativer Aequivalenz im türkisch-deutschen Übersetzungsprozess.. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 2/27, 76-81. 200 + 0
2003
1. Vural kara, S. Christliche Begriffswörter als Übersetzungsproblem im deutsch-türkischen Übersetzungsprozess.. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 2/24, 9-19. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2007
2. Vural kara, S. Diplomasi Metinleri Çevirisi Örneğinde Kaynak Metin - Erek Metin Bağıntısı. . MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2007, 4/1, 43-55. 200 + 0
2003
1. Vural kara, S. Syntaktische Variationen des Tükischen als Entsprechung der deutschen Aptönungspartike-Funktionen. . İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI, 2003, 15/2003, 89-100. 200 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 2500
1. Vural kara, S. Aspekte der Textübersetzung Deutsch-Türkisch, ISBN: 978-3-631-59839-9, Peter Lang, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 153 Sayfa, Almanca, Frankfurt a.M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, Almanya, 2010. 1000
2. Vural kara, S. Übersetzungsvergleich für das Sprachenpaar Deutsch-Türkisch., ISBN: 3-631-53559-7, Peter Lang, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 222 Sayfa, Almanca, Frankfurt a.M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, Almanya, 2005. 1000
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2500
1. Vural kara, S. Übersetzungsaequivalenzen in Textsorten, ISBN: 978-3-8325-4600-7, Logos Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 13 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2017. 500
1. Vural kara, S. Prof.Dr. İlyas Öztürk'e Armağan: Kültürlerarası Çalışmalar, ISBN: 978-605-2238-03-5, Sakarya Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 24 Sayfa, Almanca, Sakarya, Türkiye, 2018. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 350
1. Vural kara, S. Çeviribilim Paradigmaları II-Çeviri Seçkisi, ISBN: 9786059143288, Hiperlink, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 186 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 50
http://www.hiperlink
2. Vural kara, S. Çeviribilim Paradigmaları II-Çeviri Seçkisi, ISBN: 9786059143288, Hiperlink, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 186 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1200

6. VURAL KARA, S., Karşılaştırmalı Edebiyat ve Çeviribilim: Kültürler ve Dillerarası Etkileşim Alanları. . V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi. Yerel Bağlamlar Küresel Yakınlıklar. Edebiyatta, Kültürde ve Sanatta Geçişler, Yenileşmeler , 2014-10-16, 2014-10-18, Mersin, Türkiye, 2015. 200

5. VURAL KARA, S., Çeviri Eğitiminin Hedefleri ve Sorunları. Uluslararası Çeviri Kolokyumu, 2009-12-10, 2009-12-11, İstanbul, Türkiye, 2009. 200

4. VURAL KARA, S., Das interkulturelle Kommunikationsmittel Translation im Wandel der Zeit.. XI.Türkischer Internationaler Germanistik Kongress, 2009-05-20, 2009-05-22, İzmir, Türkiye, 2010. 200

3. VURAL KARA, S., Schiller, Shaw ve Brecht'in Jeanne d'Arc eserlerindeki kadın imgesi.. I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, 2003-10-15, 2003-10-17, Eskişehir, Türkiye, 2003. 200

2. VURAL KARA, S., Germanistik in der Türkei: Stand und Ausblick.. Tagungsbeitraege des VIII. Türkischen Germanistikkongresses, 2003-05-22, 2015-11-23, Sakarya, Türkiye, 2003. 200

1. VURAL KARA, S., Relevanz der kontrastiven Linguistik für den Fremdsprachenunterricht. I. InternationalesTroja Symposium für Spracherziehung und Schulentwicklung, 2002-06-22, 2002-06-25, çanakkale, Türkiye, 2002. 200

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Pervin ALKOK, Phraseologismen als Übersetzungsproblem, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM366 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar ÇAM376 Teknik Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM462 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar ÇAM482 Dış Ticaret ve Lojistik Metinl Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM378 Çeviride Yerelleştirme II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CAM353 Teknik Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM481 Dış Ticaret ve Lojistik Metinl Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM377 Çeviride Yerelleştirme I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM365 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM461 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 613 Çeviri Yazını I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) 3-0-3
Güz ÇEV 615 Çeviribilimde Bilişsel Yaklaşı Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) 3-0-3
Güz ÇEV 547 Çeviribilim Araştırma Alanları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM462 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar ÇAM378 Çeviride Yerelleştirme II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM366 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM376 Teknik Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar ÇAM482 Dış Ticaret ve Lojistik Metinl Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM410 Çeviri Eleştirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 614 Çeviri Yazını II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) 3-0-3
Bahar ÇEV 516 Dilbilim ve Çeviribilim II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 2-0-2
Güz CAM409 Çeviri Eleştirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM353 Teknik Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM235 Dilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM365 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CAM329 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM377 Çeviride Yerelleştirme I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM481 Dış Ticaret ve Lojistik Metinl Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM461 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 515 Dilbilim ve Çeviribilim I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 2-0-2
Güz ÇEV 547 Çeviribilim Araştırma Alanları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM462 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar CAM410 Çeviri Eleştirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM378 Çeviride Yerelleştirme II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM366 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar ÇAM482 Dış Ticaret ve Lojistik Metinl Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM236 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM376 Teknik Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM330 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 614 Çeviri Yazını II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇAM377 Çeviride Yerelleştirme I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM461 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM235 Dilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM329 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM481 Dış Ticaret ve Lojistik Metinl Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CAM353 Teknik Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM409 Çeviri Eleştirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM365 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 515 Dilbilim ve Çeviribilim I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 2-0-2
Güz ÇEV 613 Çeviri Yazını I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM482 Dış Ticaret ve Lojistik Metinl Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM376 Teknik Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM366 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM462 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar CAM410 Çeviri Eleştirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar ÇAM378 Çeviride Yerelleştirme II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 614 Çeviri Yazını II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) 3-0-3
Bahar ÇEV 516 Dilbilim ve Çeviribilim II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 2-0-2
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇAM481 Dış Ticaret ve Lojistik Metinl Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM353 Teknik Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM409 Çeviri Eleştirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM365 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM377 Çeviride Yerelleştirme I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM461 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz ÇEV 515 Dilbilim ve Çeviribilim I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Güz ÇEV-613 Çeviri Yazını I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM462 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar CAM410 Çeviri Eleştirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM366 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM378 Çeviride Yerelleştirme II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM136 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM376 Teknik Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM482 Dış Ticaret ve Lojistik Metinl Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 516 Dilbilim ve Çeviribilim II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Bahar ÇEV 614 Çeviri Yazını II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz CAM409 Çeviri Eleştirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM481 Dış Ticaret ve Lojistik Metinl Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM365 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM235 Dilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM353 Teknik Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM461 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM135 Çeviriye Giriiş I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM377 Çeviride Yerelleştirme I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇEV 515 Dilbilim ve Çeviribilim I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Güz ÇEV-613 Çeviri Yazını I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM136 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM410 Çeviri Eleştirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM366 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM236 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM354 Bilgisayar Destekli Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM462 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar ÇEV 516 Dilbilim ve Çeviribilim II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Bahar ÇEV 614 Çeviri Yazını II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz CAM235 Dilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM409 Çeviri Eleştirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM365 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM135 Çeviriye Giriiş I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM461 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM353 Teknik Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇEV 515 Dilbilim ve Çeviribilim I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM236 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM462 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar CAM410 Çeviri Eleştirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM366 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM136 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM354 Bilgisayar Destekli Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 516 Dilbilim ve Çeviribilim II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Güz CAM353 Teknik Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM461 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM235 Dilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM135 Çeviriye Giriiş I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM409 Çeviri Eleştirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM365 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇEV 515 Dilbilim ve Çeviribilim I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM366 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM354 Bilgisayar Destekli Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM236 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM462 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar CAM410 Çeviri Eleştirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 516 Dilbilim ve Çeviribilim II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Güz ÇAM461 Finans ve Bankacılık Metinleri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM235 Dilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM353 Teknik Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM409 Çeviri Eleştirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM365 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇEV 515 Dilbilim ve Çeviribilim I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM136 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM366 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM410 Çeviri Eleştirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM354 Bilgisayar Destekli Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM354 Bilgisayar Destekli Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM409 Çeviri Eleştirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM353 Teknik Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-0-1
Güz CAM365 Kurumsal Yayıncılık ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM135 Çeviriye Giriiş I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2