Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Serdarhan Musa Taşkaya
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-505-6408243 .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-08 11:32:34 .
Düzenleme
:
2019-01-12 10:30:12 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
ÖN LİSANS TURİZM VE OTELCİLİK SELÇUK ÜNERSİTESİ 1993
LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNERSİTESİ 2002
DOKTORA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Eğitimde Niteliğin Artırılması ve Öğretmenlerin Statüsünün İyileştirilmesinde Kariyer Basamaklarının Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği) Danışman: Dr. Yrd. Doç. Dr. Kemal KÖKSAL, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2007.

http://yok.gov.tr">http://yok.gov.tr

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkçe Öğretim Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Sınıf Öğretmenleri Tarafından Algılanma Düzeyleri Danışman: Dr. Prof. Dr. Muammer Celaleddin MUŞTA, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2002.

http://yok.gov.tr">http://yok.gov.tr

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-12-26 - 2021-12-18
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-12-26 - 2021-12-18
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-03-09 - 2021-01-21
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-08-26 - 2019-08-26
BÖLÜM BAŞKANI TEMEL EĞİTİM BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-08-26 - 2019-08-26
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-23 - 2019-02-23
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ 2015-01-14 - 2017-01-03
DEKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011-09-01 - 2013-06-20
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2014
1. Taşkaya, S. Türkiye'de İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Eğitimi Kullanılan Mikro Öğretim Yönteminin Değerlendirilmesi . EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2014, 9, 1315-1322. 200 + 0
Publications_023.pdf

Uluslararası - Diğer 1285
2017
13. Höbek, G.; Taşkaya, S. Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Öğrencilerinin Yazma Hızına İlişkin Görüşleri. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 117-125. 100 + 0
12. Ulum, H.; Taşkaya, S. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerilerini Geliştirmek İçin Kullandıkları Etkinlikler. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 92-101. 100 + 0
2015
11. Taşkaya, S.; Yetkin, R.; Yetkin, B. Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Öğrencilerine Uygulanan Beslenme Saatine İlişkin Görüşleri. RESEARCHER: SOSCİAL SİENCE STUDİES , 2015, 3, 15-22. 100 + 0
Publications_003.pdf

10. Taşkaya, S.; Yetkin, R. İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCEİNCE, 2015, 3, 157-169. 100 + 0
Publications_015.pdf

2014
9. Taşkaya, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türk Dünyası Algısı. RESEARCHER: SOSCİAL SİENCE STUDİES, 2014, 1, 44-55. 100 + 0
Publications_017.pdf

8. Taşkaya, S. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerin Değerlendirilmesi. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2014, 13, 169-181. 100 + 0
Publications_016.pdf

7. Taşkaya, S. Türkçe Öğretimi Dersinin İşlenişine İlişkin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüşleri. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2014, 2, 319-336. 100 + 0
Publications_022.pdf

2013
6. çiftçi, S.; Taşkaya, S.; Alemdar, M. Sınıf Öğretmenlerinin FATİH Projesine İlişkin Görüşleri. ELEMENTARY EDUCATİON ONLİNE, 2013, 12, 227-240. 100 + 0
Publications_025.pdf

2012
5. Akbaşlı, S.; Taşkaya, S.; Meydan, A.; şahin, M. Müfettiş görüşlerine göre: Öğretmenler ve Bilgisayar Teknolojisi . INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH İN SOCİAL SCİENCES, 2012, 2, 113-124. 85 + 0
http://www.ijmra.us/ijrssvolume_may2012.php

2010
4. Taşkaya, S.; Unal, E.; Akbaşlı, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Avrupa Birliği'ne İlişkin Tutumları. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 5, 1846-1860. 100 + 0
Publications_020.pdf

3. çiftçi, S.; Taşkaya, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 5, 921-928. 100 + 0
2. Taşkaya, S.; Bal, T. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Ders Araç Gereçlerini Kullanma Durumları. AKADEMİK BAKIŞ, 2010, , 1-16. 100 + 0
1. Taşkaya, S.; Taşkaya, O. Türkçe Dersinde Kaynak Kişi Olarak Âşıklardan Yararlanma. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 6, 1651-1658. 100 + 0
Publications_019.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2200
2018
11. Gürdal, H.; Taşkaya, S. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA HIZININ BELİRLENMESİ. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 11, 2433-2445. 200 + 0
10. Taşkaya, S. THE OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT THE USE OF EXTENDED MICRO TEACHING METHOD. ELECTRONİC TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 1693-1707. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=14154&Detay=Ozet

Publications_024.pdf

2015
9. Taşkaya, S.; Turan, M.; Yetkin, R. Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları (Ağrı İli Örneği). INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2015, 6, 198-210. 200 + 0
http://www.ijoess.com/OncekiSayilar.aspx

Publications_004.pdf

8. Kösece, P.; Taşkaya, S. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2015, 10, 955-970. 200 + 0
http://http://www.turkishstudies.net/SonSayi.aspx

Publications_002.pdf

2013
7. Coşkun, I.; Taşkaya, S.; Bal, T. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Ölçme Değerlendirme Yöntemi Olarak Dikte Çalışmasından Yararlanma Durumları. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 15, 1-16. 200 + 0
http://sbedergi.trakya.edu.tr/

Publications_018.pdf

2012
6. Taşkaya, S.; Meydan, A. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Kullanılan Ölçme Araçları Üzerine Bir İnceleme. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 32, 23-34. 200 + 0
http://sbe.dpu.edu.tr/index/sayfa/2694/32sayi

Publications_009.pdf

2010
5. Taşkaya, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üniversitelerde Verilmekte Olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri (Mersin Üniversitesi Örneği). MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 40-49. 200 + 0
Publications_014.pdf

4. Taşkaya, S. Okuma Problemlerinin Giderilmesinde Renkli Metinlerin Etkisi. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 29, 21-36. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuefd/issue/view/5000008058

Publications_011.pdf

2009
3. Taşkaya, S.; Coşkun, I. Âşık Feymânî'nin Şiirlerinde Eğitim ve Eğitim Unsurları. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2009, 1, 259-278. 200 + 0
http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/issue/archive?issuesPage=2#issues

Publications_001.pdf

2008
2. Taşkaya, S.; Muşta, M. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2008, 27, 240-251. 200 + 1
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/about

1. Taşkaya, S.; Akbaşlı, S. Okuma Yazama Öğretiminde Köy Enstitüleri'nin Yeri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 4, 14-22. 200 + 0
Publications_012.pdf

Ulusal - Diğer 600
2018
6. Taşkaya, S.; özer, M.; Ilhan, E. Sınıf Öğretmenlerinin Drama Yöntemine İlişkin Görüşlerinin İncelemesi. ULUSLARARASI ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ÇEDAR), 2018, 2, 39-50. 100 + 0
5. ünal, K.; Taşkaya, S.; Ersoy, G. Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİS, 2018, 4, 134-149. 100 + 0
2016
4. ünal, K.; Taşkaya, S.; özdemir, S. Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi.. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2016, 1, 26-41. 100 + 0
2012
3. Taşkaya, S. Öğretmen Adaylarına Göre Nitelikli Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özellikler. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 33, 283-298. 100 + 0
http://sbedergi.erciyes.edu.tr/tumsayilar.html

Publications_007.pdf

2009
2. Taşkaya, S.; Bal, T. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2009, 27, 173-185. 100 + 0
http://www.ide.konya.edu.tr/egtfakdergi/Sayilar/sayilar.htm

Publications_006.pdf

2007
1. Taşkaya, S.; Köksal, K. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Hakkında Müfettiş, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 1, 253-273. 100 + 0
Publications_013.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 0
2017
1. Taşkaya, S.; Ersoy, G. Suriyeli Sığınmacılara Türkçe Öğretiminde Sınıf Öğretmenlerinin Uygulamaları. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI, 2017, 2, 130-138. 0 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 0
2014
1. Taşkaya, S.; Osman, T. Kadirli de Anlatılan Yusufçuk Kuşu Efsanesi. KUKUN, 2014, , 10-13. 0 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1000
1. Taşkaya, S. İlk Okuma Yazma Öğretimi-Ana Dili Türkçe Olmayanlara İlk Okuma Yazma Öğretimi, ISBN: 605-170-107-9, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
2. Akdağ, H.; Taşkaya, S. Hayat Bilgisi Öğretimi-Birleştirilmiş Sınıflarda Hayat Bilgisi Öğretimi, ISBN: 978-605-318-546-8, Pegem Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 34 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
http://www.pegem.net/kitabevi/index.aspx
3. Taşkaya, S. Eğitim Bilimine Giriş-Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri., ISBN: 978-605-170-106-6, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 40 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
4. Taşkaya, S. İlk Okuma Yazma Öğretimi-İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları, ISBN: 605-170-107-9, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 61 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 1000
1. Taşkaya, S.; Karadağ, R. Türkçe Öğretimi, ISBN: 978-605-9498-21-0, Lisans Yayıcılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 288 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2018. 125
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1375
1. Akdağ, H.; Taşkaya, S. SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ- Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitiminin Sosyal Bilgiler Öğretimindeki Yeri, ISBN: 978-605-364-222-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 2000, 25 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 125
2. Taşkaya, S. TÜRKÇE ÖĞRETİMİ-Konuşma Eğitimi, ISBN: 978-605-364-672-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 32 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014. 250
3. Taşkaya, S. TÜRKÇE İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ-İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunlar, ISBN: 978-605-4515-48-6, Maya Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 28 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014. 250
4. Taşkaya, S. TÜRKÇE İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ-Okuma Yazma Ögretim Materyalleri, ISBN: 978-605-364-672-3, Maya Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 33 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014. 250
5. Taşkaya, S. TÜRKÇE ÖĞRETİMİ-Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, ISBN: 978-605-364-672-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 36 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014. 250
6. Taşkaya, S. SINIF YÖNETİMİ-Sınıf Yönetiminin Temelleri, ISBN: 978-605-364-817-8, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 31 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2400

12. Ünal, K.; Taşkaya, S., Sınıf Öğretmeni Adaylarının “İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi” Dersine İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200
http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

11. TAŞKAYA, S.; DÖNMEZLER, E., Çukurova’da Gelincik Çiçeğinden Gelin Oyun ve Oyuncağı Yapımının Eğitim Açısından Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu. , 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_018.pdf

10. TAŞKAYA, S.; ESİN, D., Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında Hikâye Resimleme Yönteminin Yeri. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200
http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/MERS%C4%B0N-SEMMPOZYUMU-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-TAM-MET%C4%B0NLER%C4%B0-K%C4%B0TABI-ARALIK-2018-cilt-2.pdf

9. ATAŞ, M.; TAŞKAYA, S., Sınıf Yönetimi Ders Kitaplarında Yer Alan Sınıf Yerleşim Düzenlerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu. , 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_019.pdf

8. TAŞKAYA, S.; ESEN, B., Dil ve Edebiyat Öğretiminde Web 2.0. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, 2018. 200
http://i-sasec.org/tam-metin-bildiri-kitab%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf

7. ATAŞ, M.; TAŞKAYA, S., İlkokul Öğrencilerinde Okuma Pozisyonunun Okuduğunu Anlamaya Etkisi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-14, Muğla-Bodrum, Türkiye, 2016. 200
http://usos2016.com/usos2016-tam-metin-bildiriler.pdf

6. ÖZMEN, G.; TAŞKAYA, S., Doğal Sesle ve Videodan Yapılan Dinleme Çalışmalarının Anlamaya Etkisinin Karşılaştırılması. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-15, Muğla-Bodrum, Türkiye, 2016. 200
http://usos2016.com/usos2016-tam-metin-bildiriler.pdf

5. TAŞKAYA, S.; ÜNAL, K., Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Tartışma Tekniklerinin Kullanımı. II. Uluslararası Türk Kültür ve Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep-Nizip, Türkiye, 2016. 200

4. TAŞKAYA, S.; KURT, Y., İlköğretim Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Eğitim ve Bunların Etkileri Yeni Trendler, 2010-11-11, 2010-11-13, ANTALYA, Türkiye, 2010. 200
Scientific_Meetings_011.pdf

3. ÇİFTÇİ, S.; TAŞKAYA, S.; ÇIKILI, Y., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojilerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2010-09-24, 2010-09-26, KONYA, Türkiye, 2010. 200
Scientific_Meetings_012.pdf

2. ÇİFTÇİ, S.; TAŞKAYA, S., Lisansüstü Eğitim Sırasında İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. XI. Balkan Ülkeleri Konferansı Eğitim Uluslararası Konferansı, 2008-10-19, 2008-10-21, KONYA, Türkiye, 2008. 200
Scientific_Meetings_010.pdf

1. TAŞKAYA, S., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Alevilik-Bektaşilik. 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 2007-10-17, 2007-10-19, ANKARA, Türkiye, 2007. 200
Scientific_Meetings_009.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 600

6. ÖZER, M.; İLHAN, E.; TAŞKAYA, S., SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELEMESİ. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, 2018. 100

5. Özmen, G.; Taşkaya, S.; Höbek, G., İlkokulda Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Öğretim Yöntemlerinin Kullanımı. 16th International Primary Teacher Education Symposium, 2017-05-08, 2017-05-11, Lefke, KKTC, 2017. 100
http://www.usos2017.com/site/sites/default/files/USOS_2017_Program.pdf

4. Höbek, G.; Taşkaya, S.; Özmen, G., Classroom Teachers 'Qualifications Of Primary School Students' Writing Speed. 16th International Primary Teacher Education Symposium, 2017-05-08, 2017-05-11, Lefke, KKTC, 2017. 100
http://www.usos2017.com/site/sites/default/files/USOS_2017_Program.pdf://

3. KERİM, Ü.; TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S., Examination of the Methods Used by the Combined Class Teachers in Foreign Language Teaching. XVII. AMSE-ACME-WEAR Congress, 2016-05-30, 2016-06-02, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_014.pdf

2. Taşkaya, S.; Ersoy, G., Suriyeli Sığınmacılara Türkçe Öğretiminde Sınıf Öğretmenlerinin Uygulamaları. Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2016-05-13, 2016-05-15, Adıyaman, Türkiye, 2016. 100
http://refugeesymposium.adiyaman.edu.tr/

1. TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S.; ÜNAL, K., Öğretmen Nitelikleri: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözünden. II. Uluslararası Türk Kültür ve Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep-Nizip, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_015.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 600

6. TAŞKAYA, S.; COŞKUN, İ.; BAL, T., Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Ölçme Değerlendirme Yöntemi Olarak Dikte Çalışmasından Yararlanma Durumları. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2011-05-05, 2011-05-07, SİVAS, Türkiye, 2011. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

5. TAŞKAYA, S.; SÖZMEZ EKTEM, I.; ÇİFTÇİ, S., Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Karsılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. XVIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2009-11-13, 2009-11-15, KONYA, Türkiye, 2009. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

4. TAŞKAYA, S.; ÇİFTÇİ, S.; MEYDAN, A., Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kaynaştırma Eğitimine Bakış Açıları. XVIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2009-11-13, 2009-11-15, KONYA, Türkiye, 2009. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

3. MELEKOĞLU, M.; TAŞKAYA, S.; BAL, T., ABD’de Öğrencilerin Özel Eğitim İhtiyacının Belirlenmesinde ‘Müdahaleye Yanıt Verme’ Modeli. XVIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2009-11-13, 2009-11-25, KONYA, Türkiye, 2009. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Taşkaya, S., İlköğretim I. Kademede Yabancı Dil Dersine Giren Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye'de Yabancı Dil Öğretimi Ulusal Kongresi, 2007-11-22, 2007-11-27, Ankara, Türkiye, 2007. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Taşkaya, S., Sınıf Öğretmenlerinin Drama Dersine İlişkin Görüşleri ve Bu Derste Karsılaştıkları Sorunlar. 3. Ulusal Sanat Eğitimi ve Şiddet Sempozyumu, 2007-11-19, 2007-11-21, Ankara, Türkiye, 2007. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. Kurt, Y.; TAŞKAYA, S., Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 2007-11-02, 2007-11-03, Adana, Türkiye, 2007. 50
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. YILDIZ, B.; TAŞKAYA, S., Yaratıcı Şiir Yazım Teknikleri. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , 2015-04-16, 2015-04-18, NİĞDE, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_013.pdf

1. TAŞKAYA, S.; MEYDAN, A., Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Kullanılan Ölçme Araçları Üzerine Bir İnceleme. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, 2010-05-05, 2010-05-07, Mersin, Türkiye, 2010. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Yürütücü 0

1. Branş öğretmenlerinin 4 ve 5. Sınıflarında Tüm Derslere Girmesinin Pedagojik Açıdan Değerlendirilmesi, MEB EARGED, Proje No: 1, 1 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışması Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2276, 10500 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

2. 9. Toplum Liderleri Geliyor Projesi, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 9, 5000 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2015,Tamamlandı. 0

1. 8. Toplum Liderleri Geliyor Projesi, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 8, 5500 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2015,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Gökhan ÖZMEN, DOĞAL SES VE VİDEO ARACILIĞIYLA YAPILAN DİNLEME ÇALIŞMALARININ ANLAMA BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. GÜRDAL HÖBEK, İlkokul öğrencilerinin yazma hızının belirlenmesi, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 200

1. HAKAN ULUM, YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 0
2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ402 Okul Öncesi Eğitimde Aile Katı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF 513 Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyat Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz SNF107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF 511 Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 516 Okuma - Yazmada Karşılaşılan S Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar OÖP412 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 511 Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP412 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF 516 Okuma - Yazmada Karşılaşılan S Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 511 Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 516 Okuma - Yazmada Karşılaşılan S Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz SNF 514 Türkiye'de ve Dünyada Sınıf Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP412 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP412 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 511 Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 516 Okuma - Yazmada Karşılaşılan S Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar OSD Sivil Toplum Örgütleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Dünya Kültürleri Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 511 Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaş Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz SNF 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 1-0-1
Güz SNF 516 Okuma-Yazmada Karşılaşılan Sor Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz SNF 514 Türkiye’de ve Dünyada Sınıf Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz OSD Dünya Kültürleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Sivil Toplum Örgütleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Dünya Kültürleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Sivil Toplum Örgütleri Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF416 Düşünme Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi 2-6-5
Bahar SNF416 Düşünme Eğitimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar OÖP412 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF 514 Türkiye'de ve Dünyada Sınıf Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar SNF 511 Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaş Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-0-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi 1-0-1
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 511 Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaş Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz SNF 514 Türkiye'de ve Dünyada Sınıf Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz OSD Sivil Toplum Örgütleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Yaratıcı Düşünme Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF112 Türkçe I: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi 2-6-5
Bahar SNF312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF 514 Türkiye'de ve Dünyada Sınıf Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar SNF 511 Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaş Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar OSD Yaratıcı Düşünme Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Yaratıcı Düşünme Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Sivil Toplum Örgütleri Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi 1-0-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-0-1
Güz SNF 511 Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaş Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz OSD Sivil Toplum Örgütleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Sivil Toplum Örgütleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Yaratıcı Düşünme Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SOB306 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF416 Düşünme Eğitimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar SNF416 Düşünme Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF112 Türkçe I: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar OSD Sivil Toplum Örgütleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Yaratıcı Düşünme Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OSD Sivil Toplum Örgütleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Yaratıcı Düşünme Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar OSA 520 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-2-3
Bahar OSA 520 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-2-3
Bahar OSD Sivil Toplum Örgütleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Yaratıcı Düşünme Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OSA 525 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 3-2-4
Güz OSD Sivil Toplum Örgütleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Yaratıcı Düşünme Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP402 İlköğretime Hazırlık ve İlköğr Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OSD Sivil Toplum Örgütleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Yaratıcı Düşünme Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-0-1
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz SNF403 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz SNF403 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SOB405 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz OSD Yaratıcı Düşünme Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Sivil Toplum Örgütleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Yaratıcı Düşünme Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Yaz SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Yaz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntem. Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Yaz SNF411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi 2-0-2
Yaz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Yaz OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Yaz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Yaz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Yaz OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Yaz SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD411 Bilimsel Araştırma Yönt. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3