Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Sercan Benli
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
3966
Faks
:
+90-324-3610751
Oluşturma
:
2015-09-03 06:58:13
Düzenleme
:
2017-11-21 16:02:32
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. Yöresel Lezzet Deneyiminin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Mersin’i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma Danışman: Dr. Uysal YENİPINAR, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2014.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-31 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
AKADEMİK DANIŞMAN TURİZM TOPLULUĞU AKADEMİK DANIŞMANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2016-01-14 - 2017-01-14
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-12-14 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-12-14 - 2018-10-21
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 700
2017
5. Benli, S.; çakıcı, A.; Ercan iştin, A.; üzülmez, M. Otel Satış Elemanlarının Grup Satışlarında Güçlendirilmelerine Dönük Algıları. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 20, 339-347. 190 + 0
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c20s37/c20s37s.pdf

Publications_007.pdf

2016
4. Güler, O.; Benli, S.; Akdağ, G.; çakıcı, A. What Is Your Favorite Local Food Menu Application of Conjoint Analysis on the Eastern Mediterranean Cuisine of Turkey. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 38-52. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2016.41

Publications_006.pdf

3. çakıcı, A.; Ercan, A.; üzülmez, M.; Benli, S. Alakart Restoranlarda Alkollü İçecek Fiyatlaması: Mersin Şehir Merkezindeki Restoranlar Üzerinde Bir Araştırma (Alcoholic Beverages Pricing in À La Carte Restaurants: A Study on Restaurants Operating in Mersin City Center). JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 18-31. 130 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2016.19

Publications_004.pdf

2. Güler, O.; Akdağ, G.; Dalgıç, A.; Benli, S.; çakıcı, A. Perceptions of Locals Towards Non-Mega Sporting Events: A Study of XVII Mediterranean Games in Mersin-Turkey. JOURNAL OF TOURİSM – STUDİES AND RESEARCH İN TOURİSM, 2016, 21, 9-21. 120 + 0
http://www.revistadeturism.ro/rdt/article/view/332

Publications_005.pdf

2015
1. Akdağ, G.; Güler, O.; Duran, A.; Dalgıç, A.; Benli, S.; Dönmez, B. Büyük Spor Organizasyonlarında Hizmet Kalitesi: 17. Akdeniz Oyunlarına Katılan Sporcuların Konaklama Hizmetlerine İlişkin Kalite Algısının Memnuniyetlerine Etkisi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 12, 1-25. 90 + 0
https://www.academia.edu/15299699/Spor_Organizasyonlar%C4%B1nda_Alg%C4%B1lanan_Hizmet_Kalitesi_ve_Memnuniyet_17._Akdeniz_Oyunlar%C4%B1na_Kat%C4%B1lan_Sporcular_%C3%9Czerine_Bir_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 530
2017
3. Benli, S.; Can, M.; üst can, . Profesyonel Mağaracıların Gözünden Mağara Sporu ve Mağaraların Turizmde Değerlendirilmesi. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, Özel Sayı, 95-110. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/erzisosbil/issue/31128

Publications_008.pdf

2015
2. Güler, O.; Akdağ, G.; çakıcı, C.; Benli, S. Turizmi Değiştiren 100 Yenilik. ANATOLİA: TURİZM ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2015, 26, 290-317. 130 + 0
http://dx.doi.org/10.17123/atad.vol26iss298795

Publications_003.pdf

2014
1. çakıcı, A.; Yenipınar, U.; Benli, S. Yavaş Şehir Hareketi: Seferihisar Halkının Tutum ve Algıları İle Yaşam Doyumları. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2014, 11, 26-41. 200 + 0
http://www.soidergi.com/index.php/onceki-sayilar/soid-yil-11-volume-11/sayi-3-issue-3/

Publications_002.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 625
1. Benli, S.; Akdağ, G. Otel İşletmeciliği, ISBN: 978-605-2292-04-4, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 328 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 125
2. Benli, S. Genel Turizm, ISBN: 978-975-442-777-6, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 357 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2015. 250
3. Benli, S. Genel Turizm, ISBN: 978-975-442-777-6, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 357 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2015. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1030

6. ÇAKICI, A.; KUHZADY, S.; BENLİ, S., An Image Is Worth A Thousand Words: A Pictorial Analysis of Projected Destination Image of Turkey on Instagram. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/tr/

5. YALIM KAYA, S.; BENLİ, S.; UYGUN, A.; EROL, İ., Gıda İşleme ve Gıda Servisi Konularında Eğitim Alan Öğrencilerin Gıda Güvenliği ve Gıda Hijyeni Konusunda Bilgi Düzeyleri. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 170
http://www.futourismcongress.com/tr/

4. BENLİ, S.; GÜLER, O.; DALGIÇ, A.; AKDAĞ, G., Bilimsel Etkinlik Katılımcılarının Algıladıkları Performans, Memnuniyet ve Davranışsal Eğilimleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 4th International Congress of Tourism & Management Researches, 2017-05-12, 2017-05-14, Girne, KKTC, 2017. 190
http://intctmr.org/

3. GÜLER, O.; AKDAĞ, G.; BENLİ, S.; DALGIÇ, A., Bilimsel Etkinlik Katılımcılarının Motivasyon Kriterleri ve Demografik Özelliklerine Göre Kümelenmesi. II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 150
http://doguakdenizturizmsempozyumu.com/main.aspx?id=1

2. BENLİ, S.; AKDAĞ, G.; GÜLER, O.; ÇAKICI, A., Reflection of Sustainable Gastronomy on Menus: A Research on the Menus of Fine Dining Restaurants. III. International Cesme-Chios History, Culture And Tourism Symposium, 2016-11-03, 2016-11-04, İzmir, Türkiye, 2016. 190
http://ics.ege.edu.tr/index.php?lid=2/

1. AKDAĞ, G.; AKGÜNDÜZ, Y.; GÜLER, O.; BENLİ, S., Bir Seyahat Motivasyon Aracı Olarak Gastronomi: Hatay’ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları, Yiyecek-İçecek Deneyimleri Ve Seyahat Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma. 1. Uluslararası Avrasya Turizm Kongresi, 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, 2015. 130
http://selcukturizmkongresi.com/tr/ana-sayfa/

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. ÜST CAN, Ç.; BENLİ, S.; CAN, M., Balonla Uçuş Deneyiminin Turistlerin Tatil Memnuniyetindeki Yeri ve Davranışsal Eğilimlerine Etkisi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 100
http://www.futourismcongress.com/tr/

1. BENLİ, S., Couchsurfing (Kanepe Sörfü): Sosyal Ağın Turizmde Kullanılması. I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2016-04-22, 2016-04-23, Gazimağusa, KKTC, 2016. 100
http://ww1.emu.edu.tr/tr/haberler/etkinlikler/v-dogu-akdeniz-turizm-sempozyumu/1235?posts_pid=1281

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 625

7. GÜLER, O.; BENLİ, S.; ÇAKICI, A., Hizmet Başarısızlıkları ve Hizmet Telafileri: Alakart Restoranlarda Yaşanan Deneyimler Üzerine Bir Araştırma. 17. Ulusal Turizm Kongresi, 2016-10-20, 2016-10-23, Muğla, Türkiye, 2016. 100
http://utk17.mu.edu.tr/

6. BENLİ, S.; CAN, M.; ÜST, Ç., Profesyonel Mağaracıların Gözünden Mağara Sporu ve Mağaraların Turizmde Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 2016-04-07, 2016-04-09, Erzincan, Türkiye, 2016. 100
http://atk2016.erzincan.edu.tr/

5. ÇAKICI, A.; BENLİ, S.; ÜZÜLMEZ, M.; KAYNAK, M., Turizm ve Barış İlişkisi Üzerine Lisansüstü Turizm Öğrencilerinin Algısı. 16. Ulusal Turizm Kongresi, 2015-11-12, 2015-11-15, Çanakkale, Türkiye, 2015. 85
http://utk16.comu.edu.tr/index

4. TOKSÖZ, D.; BAK, E.; BENLİ, S., Mega ve Özellikli Spor Etkinliklerinin Dünyadan ve Türkiye’den Örneklerle Benzerlik ve Farklılıkları. 3. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2014-04-18, 2014-04-18, Mersin, Türkiye, 2014. 100
http://www.doguakdenizturizmsempozyumu.com/main.aspx?id=1

3. DURAN, A.; AKIN, M.; AKDAĞ, G.; DÖNMEZ, B.; GÜLER, O., Mersin 2013 17. Akdeniz Oyunları Oyunlar Köyü Konaklama Operasyon Süreci. 14. Ulusal Turizm Kongresi, 2013-12-05, 2013-12-08, Kayseri, Türkiye, 2013. 40
http://utk14.erciyes.edu.tr/index.htm

2. ÇAKICI, A.; YENİPINAR, U.; BENLİ, S., Seferihisar Halkının Yavaş (Sakin) Şehir Hareketi Uygulamalarına İlişkin Tutumları ve Algıları ile Yaşam Doyumları Üzerine Bir Araştırma. 14. Ulusal Turizm Kongresi, 2013-12-05, 2013-12-08, Kayseri, Türkiye, 2013. 100
http://utk14.erciyes.edu.tr/index.htm

1. BENLİ, S., Ekoturizm ve Yavaş Şehir Hareketi. 2. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2013-04-19, 2013-04-19, Adana, Türkiye, 2013. 100
http://www.doguakdenizturizmsempozyumu.com/main.aspx?id=1