Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Selda Dalak
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
13992 .
Oluşturma
:
2015-09-17 11:06:11 .
Düzenleme
:
2018-09-04 14:54:43 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Yüksek Lisans Tezi

1. BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİNİN KULLANIMI: AKDENİZ BÖLGESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA Danışman: Dr. erdinç karadeniz, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2012.

Theses_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 920
2017
12. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Dalak, S.; Günay, F. Türk Turizm Sektörünün Finansal Performansının Dikey Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: BİST Turizm Şirketleri ve TCMB Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. SOSYOEKONOMİ, 2017, 25, 105-105. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.292117

Publications_009.pdf

11. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. Türk Turizm Sektöründe Finansman Kararlarının Alt Sektörler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2017, 14, 157-170. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.335106

Publications_010.pdf

2016
10. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİ ALT SEKTÖRÜNDEKİ KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2016, 18, 631-657. 170 + 0
Publications_007.pdf

9. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Dalak, S. GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TURİZM ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 9, 1117-1134. 130 + 0
Publications_008.pdf

8. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Oran Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi.. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 2016, 49, 49-68. 170 + 0
Publications_006.pdf

7. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Beyazgül, M.; Dalak, S. KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ ALT SEKTÖRÜNÜN ÖLÇEK TEMELİNDE FON AKIM ANALİZİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 25, 257-272. 130 + 0
http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1500

Publications_005.pdf

2015
6. Karadeniz, E.; Kahiloğulları, S.; Kılıç, E. Karayolları Yolucu Taşımacılığı İşletmelerinin Finansal Analizi : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 2015, 15, 81-95. 0 + 0
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=lEkNSf+wNjLtSnKJhSnfFCFsi+phaGlvhoXYfzrpuwSxK8s6QSQfJ+V1ljwpC+WSCDJe6OSVfWk=

Publications_001.pdf

5. Kahiloğulları, S.; Karadeniz, E. Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2015, 5, 531-548. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.227

Publications_002.pdf

4. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Kahiloğulları, S.; Zencir, B. KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ ALT SEKTÖRÜNDEKİ KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN LİKİDİTE DURUMUNUN ANALİZİ. TURİZM & ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 4, 1-12. 0 + 0
Publications_004.pdf

2014
3. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Kahiloğulları, S. BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN SPOR ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ORAN YÖNTEMİYLE ANALİZİ1. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 23, 129-144. 0 + 0
2. Karadeniz, E.; Kahiloğulları, S. Akdeniz Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 9, 73-90. 0 + 0
2013
1. Karadeniz, E.; Kahiloğulları, S. Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi’nde Bir Araştırma. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2013, 10, 84-106. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/soid/article/view/5000049471

Publications_003.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1220

9. KARADENİZ, E.; GÜNAY, F.; BEYAZGÜL, M.; DALAK, S., Faaliyet Raporlarında Finansal Oranlara Yer Verme Düzeyi: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 130

8. KARADENİZ, E.; BEYAZGÜL, M.; DALAK, S.; GÜNAY, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Nakit Düzeylerinin İncelenmesi. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, mersin, Türkiye, 2017. 150
http://www.futourismcongress.com/tr/

7. KARADENİZ, E.; DALAK, S.; GÜNAY, F.; BEYAZGÜL, M., Yatırılan Sermaye Getirisinin Hesaplanma Süreci: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bir Turizm İşletmesinde Uygulama. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 170

6. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; DALAK, S.; GÜNAY, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Kârlılığının DuPont Analiz Tekniğiyle İncelenmesi: 2012-2016 Dönemi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 150

5. KARADENİZ, E.; GÜNAY, F.; DALAK, S.; BEYAZGÜL, M., Halka Açık Restoran İşletmelerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, GAZİANTEP, Türkiye, 2017. 150
http://doguakdenizturizmsempozyumu.com/://

4. KARADENİZ, E.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F.; DALAK, S., Yiyecek ve İçecek Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye-İngiltere Karşılaştırması. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, GAZİANTEP, Türkiye, 2017. 130

3. KARADENİZ, E.; DALAK, S.; GÜNAY, F.; BEYAZGÜL, M., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hava Yolu ġirketlerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, GAZİANTEP, Türkiye, 2017. 170

2. KARADENİZ, E.; DALAK, S.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F., Türk Turizm Sektöründe Finansman Kararlarının Alt Sektörler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi.. 3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-20, 2016-05-22, Antalya, Türkiye, 2016. 170
http://intctmr.org/INTCTMR/index.html

1. Karadeniz, E.; Kahiloğulları, S.; Beyazgül, M., Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği İle İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, 2015-04-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, 2015. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

1. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Kahiloğulları, S.; Zencir, B., TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI YARDIMIYLA KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ ALT SEKTÖRÜNÜN LİKİDİTE DURUMUNUN ANALİZİ. Ulusal Turizm Kongresi, 2014-11-13, 2014-11-16, Ankara, Türkiye, 2014. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN SERMAYE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ: ULUSLARARASI BİR ANALİZ, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2657, 20000 TL, Araştırmacı, 2019, Devam ediyor... 50