Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Selda Doğan Çalhan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Farmasotik Biyoteknoloji Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
18 Haziran 1981 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-532-4804555 .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
12139 .
Faks
:
+90-324-3413022 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-25 11:22:52 .
Düzenleme
:
2019-01-21 09:15:15 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE CEMİLE HAMDİ ONGUN LİSESİ 1999
LİSANS KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS ANALİTİK KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ 2009
DOKTORA ANALİTİK KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ 2015
Doktora Tezi

1. Schiff Bazları-Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Kullanarak Ağır Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi Danışman: Dr. Fadime Nazlı Dinçer Kaya, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Theses_003.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Saçta Eser Element Tayininde Farklı Örnek Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Danışman: Dr. Fadime Nazlı Dinçer Kaya, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2009.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2006-12-27 - 2015-08-14
YRD. DOÇ. DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2015-11-11 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2017-01-01 - 2019-12-31
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2900
2018
3. Doğan çalhan, S.; Alaş, M.; Aşık, M.; Dinçer kaya, F.; Genç altürk, R. One-pot synthesis of hydrophilic and hydrophobic fluorescent carbon dots using deep eutectic solvents as designer reaction media. JOURNAL OF MATERİALS SCİENCE, 2018, https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-018-2723-4, 1-14. 900 + 0
https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-018-2723-4

2015
2. Dogan, S.; Dinçer kaya, F.; Atakol, O. Enrichment of copper and nickel with solid phase extraction using multiwalled carbon nanotubes modified with Schiff bases. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL ANALYTİCAL CHEMİSTRY, 2015, 1-15. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/03067319.2015.1046060

Publications_005.pdf

2010
1. Dogan, S.; Dinçer kaya, F. Determination of zinc and lead in human hair by atomic absorption spectrometry after digestion with tetramethylammonium hydroxide and conventional methods. TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES, 2010, 27, 110-114. 1000 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. Doğan çalhan, S.; Derici eker, E.; şahin, N. Quality by design (QbD) and process analytical technology (PAT) applications in pharmaceutical industry. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2017, 8, 430-433. 200 + 0
Publications_006.pdf

2015
3. Dinçer kaya, F.; Doğan, S. BİYOLOJİK ve KLİNİK ÖRNEKLERDE İNORGANİK VE ORGANİK TÜRLERİN ANALİZİ İÇİN KARBON NANOTÜPLERİN UYGULAMALARI. MARMARA PHARMACEUTİCAL JOURNAL, 2015, 19, 192-199. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12991/mpj.20151924017

Publications_003.pdf

2014
2. Dinçer kaya, F.; Atakol, O.; Doğan, S. Katı Faz Ekstraksiyonu ile Bakır ve Nikelin Önderiştirilmesinde ONNO ve ONO Tipi Schiff Bazlarının Karşılaştırılması. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ), 2014, 9, 176-185. 200 + 0
Publications_002.pdf

2012
1. Duman, R.; Doğan, S.; Dinçer kaya, F. Biyolojik Örneklerde Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Kurşun Tayininde Nitrik Asitin ve Bazı Ortam Düzenleyicilerin Etkisinin İncelenmesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ), 2012, 7, 23-33. 200 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. Doğan çalhan, S.; ülger, M. Kolinklorür içeren bazı alçak ötektik çözücülerin antibakteriyel aktivitelerinin belirlenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİŞ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 184-195. 200 + 0
Publications_007.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. DOĞAN ÇALHAN, S.; Dinçer Kaya, F.; Utku, S., YEŞİL SENTEZ İLE 2-[(2-NİTRO-1 FENİLPROPİL) SÜLFANİL]PİRİMİDİN VE 2-AMİNO-3-[(2-NİTRO-1FENİLPROPİL) SÜLFANİL] PROPANOİK ASİT BİLEŞİKLERİNİN SENTEZ VE YAPI AYDINLATMA ÇALIŞMASI. II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, 2018. 200

2. DOĞAN ÇALHAN, S., GRAFENİN YENİ NESİL İYONİK SIVILAR İLE MODİFİKASYONU. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi , 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 200

1. DOĞAN ÇALHAN, S., METAL NANOPARTİKÜL SENTEZİNDEKİ SON GELİŞMELER. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi , 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1065

11. DOĞAN ÇALHAN, S., Yara iyileşmesinde rol alan etkin kimyasal ajanlar: Alkanin ve Shikoninler . 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, ADANA, Türkiye, 2018. 100

10. DOĞAN ÇALHAN, S.; GÜNDOĞAN, M.; ŞAHİN, N., Onosma sericeum Willd. (Boraginaceae) bitkisinin toplam fenol içeriği ve serbest radikal süpürücü aktivitesinin belirlenmesi. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, ADANA, Türkiye, 2018. 100

9. DOĞAN ÇALHAN, S.; Alaş, M.; Aşık, M.; Dinçer Kaya, N.; Genç Altürk, R., FLORESANS KARBON NANOPARÇACIK SENTEZİNDE ALÇAK ÖTEKTİK ÇÖZÜCÜLERİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, 2018. 90

8. DOĞAN ÇALHAN, S., Grafeni̇n Fonksi̇yonel Hale Geti̇ri̇lmesi̇nde Kullanilan Yeni̇ Yaklaşimlar. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

7. DOĞAN ÇALHAN, S., Metal Nanoparti̇külleri̇n Yeşi̇l Sentez Yöntemleri̇yle Üreti̇mi̇ ve Uygulamalari. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

6. DOĞAN ÇALHAN, S.; DERİCİ EKER, E.; ŞAHİN, N., İLAÇ ENDÜSTRISINDE TASARIMLA KALITE YAKLAŞIMI VE ÖNEMLI BIR ARAÇ: PROSES ANALITIK TEKNOLOJISI (PAT). I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017-10-05, 2017-10-08, NEVŞEHİR ÜRGÜP, Türkiye, 20017. 100
https://drive.google.com/file/d/1Ng0oqQ0Moh-i0-Pia0BfxJxBFLTjuDqQ/view

5. Derici Eker, E.; Doğan Çalhan, S.; Şahin, N., FLURBİPROFEN SOLİD DİSPERSİYONLARI İÇİN DİSOLÜSYON YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNTEM VALİDASYONU. III Mediterranean Pharmaceutical Congress, 2017-04-21, 2017-04-23, MERSİN, Türkiye, 2017. 100

4. Şahin, B.; Dinçer Kaya, F.; Doğan Çalhan, S.; Efeoğlu, Ç., ALÇAK ÖTEKTİK ÇÖZÜCÜLERİN ANALİTİK UYGULAMALARI. III Mediterranean Pharmaceutical Congress, 2017-04-21, 2017-04-23, MERSİN, Türkiye, 2017. 75

3. Baran Yanık, B.; Dinçer Kaya, F.; Doğan Çalhan, S., BİYOLOJİK, KLİNİK VE İLAÇ ÖRNEKLERİNDE İNORGANİK TÜRLERİN ANALİZİ İÇİN KARBON NANOTÜPLERİN UYGULAMALARI. III Mediterranean Pharmaceutical Congress, 2017-04-21, 2017-04-23, MERSİN, Türkiye, 2017. 100

2. Sancar, D.; Doğan Çalhan, S.; Şahin, N., İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER OLARAK NANOPARTİKÜLLER. III Mediterranean Pharmaceutical Congress, 2017-04-21, 2017-04-23, MERSİN, Türkiye, 2017. 100

1. Doğan Çalhan, S.; Dinçer Kaya, F., Klinik Örneklerde Ağır Metal Birikiminin Belirlenmesinde ve Görüntülenmesinde Yeni Bir Analitik Yaklaşım LA ICP MS. ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESİ, 2017-03-27, 2017-03-29, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Uluslararası - Özet - Poster 435

9. DOĞAN ÇALHAN, S.; ÜLGER, M., : INVESTIGATION OF MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF SOME NEW GENERATION SOLVENTS. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 2018-06-26, 2018-06-29, ANKARA, Türkiye, 2018. 50

8. EFEOĞLU, Ç.; Dinçer Kaya, F.; Doğan Çalhan, S., A GREEN EXTRACTION METHOD FOR QUANTIFICATION OF PHENOLIC SPECIES FROM OLIVE FRUITS. 12th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences, 2018-06-26, 2018-06-29, ANKARA, Türkiye, 2018. 50

7. DOĞAN ÇALHAN, S.; UTKU, S.; DİNÇER KAYA, F., SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NEW GENERATION MICHEAL ADDITION PRODUCTS IN DEEP EUTECTIC SOLVENTS. 2 nd International Gazi Symposium Series, 2017-10-11, 2017-10-13, ANKARA, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_008.pdf

6. EFEOĞLU, Ç.; DİNÇER KAYA, F.; DOĞAN ÇALHAN, S., A NEW APPROACH FOR EXTRACTION OF PHENOLIC SPECIES FROM OLIVE. 2 nd International Gazi Symposium Series, 2017-10-11, 2017-10-13, ANKARA, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_009.pdf

5. DOĞAN ÇALHAN, S.; AŞIK, M.; DİNÇER KAYA, F.; GENÇ, R., Synthesis and Characterızatıon of Fluorescent Carbon Nanoparticles in Deep Eutectic Solvents. BIOMED2017 22ND INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY SYMPOSIUM, 2017-05-12, 2017-05-14, ANKARA, Türkiye, 2017. 47

4. YILMAZ, E.; DOĞAN ÇALHAN, S.; ŞAHİN, N., ECZACILIKTA GELECEK DEPO UYGULAMALARINA FARKLI BİR BAKIŞ. 3,Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2017-04-26, 2017-04-29, İSTANBUL, Türkiye, 2017. 50

3. Akgöllü, H.; Dinçer Kaya, F.; Doğan Çalhan, S.; Akdan, F., LAZER AŞINDIRMALI İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROFOTOMETRESİNİN TIBBİ UYGULAMALARI. III Mediterranean Pharmaceutical Congress, 2017-04-21, 2017-04-23, MERSİN, Türkiye, 2017. 37

2. Doğan, S.; Dinçer Kaya, F.; Atakol, O., APPLICATION OF MODIFIED MULTIWALLED CARBON NANOTUBES AS A SORBENT FOR PRECONCENTRATION OF HEAVY METALS . 10 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 2012-06-26, 2012-06-29, Ankara, Türkiye, 2012. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Doğan, S.; Dinçer Kaya, F., COMPARISION OF ACIDIC AND ALKALINE SAMPLE PREPARATION METHODS FOR DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN HUMAN HAIR. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 2009-09-23, 2009-09-26, Fatsa/Ordu, Türkiye, 2009. 50
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 55

1. Şahin, N.; Şirin, S.; Karabulut Çobanoğlu, E.; Doğan Çalhan, S.; Derici Eker, E.; Yüksek, N., Biyoteknolojik İlaç Üretiminde Tasarımla Kalite Yaklaşımı (QbD) Uygulamalarında Proses Analitik Teknolojisinin (PAT) Önemi. 6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Adana, Türkiye, 2017. 55

Ulusal - Özet - Poster 125

5. Doğan Çalhan, S.; Dinçer Kaya, F.; Atakol, O., ONNO Tipi Schiff bazı ile Modifiye Edilmiş Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Üzerine Cu (II)’Nin Adsorpsiyonuna Triton X-100’ün Etkisi. V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, 2015-04-22, 2015-04-25, Mersin, Türkiye, 2015. 25

4. Doğan, S.; Dinçer Kaya, F.; Atakol, O., Schiff Bazları ile Modifiye Edilen Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Kullanarak Bazı Ağır Metallerin Katı Faz Ekstraksiyonuyla Zenginleştirilmesi . 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2014-09-01, 2014-09-05, Kahramanmaraş, Türkiye, 2014. 25
Scientific_Meetings_005.pdf

3. Dinçer Kaya, F.; Doğan, S.; Atakol, O., BALIK VE MİDYE ÖRNEKLERİNDE AĞIR METALLERİN ELEKTROTERMAL VE SOĞUK BUHAR ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNİ. VI. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, 2012-09-03, 2012-09-07, HATAY, Türkiye, 2012. 25
Scientific_Meetings_004.pdf

2. Duman, R.; Doğan, S.; Dinçer Kaya, F., ELEKTROTERMAL ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE KURŞUN TAYİNİNDE NİTRİK ASİT ETKİSİNİN İNCELENMESİ. XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 2008-10-06, 2008-10-10, Mağusa, Kıbrıs Rum Kesimi, 2008. 25
Scientific_Meetings_006.pdf

1. DOGAN, S.; Dinçer Kaya, F., SAÇTA ESER ELEMENT TAYİNİNDE FARKLI ÖRNEK HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 21. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2007-08-23, 2007-08-27, MALATYA, Türkiye, 2007. 25
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. Alçak Ötektik Çözücü Ortamında Floresans Nanoparçacıkların Sentezi ve Karakterizasyonu, BAP, Proje No: 2017-1-AP3-2220, 18000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 200

4. Schiff Bazları - Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Kullanarak Agır Metal Iyonlarının Zenginlestirilmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE TEB (SD) 2012-2 DR, 20000 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

3. Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Biyolojik Örneklerde Kursun Tayininde Nitrik Asitin Etkisinin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE-TEB (RD) 2007-1 , 5000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

2. Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Saçta Eser Element Tayininde Farklı Örnek Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE/TE (SD) 2007-1 , 5000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

1. Katı Faz Ekstraksiyonu ile Eser Metallerin Önderistirme ve Analizinde Çesitli Schiff Bazlarının Incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-ECZ F TEB (FNDK) 2007-1 , 10000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. CANSU KAYAPINAR, Mersin Genelinde Bulunan Eczanelerde Dermokozmetik Uygulamalarının İncelenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. MERVE KAYAPINAR, Kozmetik Sektöründe Proses Analitik Teknolojisi (PAT) Uygulamaları, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 9
1. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2018 : 1 ] . 4
2. GREEN PROCESSING AND SYNTHESIS , [ 2018 : 1 ] . 5
Uluslararası 0
1. MEDPHACON, 2017-04-23, Mersin, Türkiye. 0
2. MEDPHACON, 2017-04-23, MERSİN, Türkiye. 0
3. MEDPHACON, 2017-04-23, Mersin, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Bahar FTK 516 Stabilite Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 2-0-2
Bahar FTK 524 Reolojik Sistemler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 1-0-1
Bahar FTK 514 Gmp, Glp, Gcp Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 1-0-1
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FTK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim... 4-0-4
Bahar FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim... 4-0-4
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Güz FTK 549 Nanoteknoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 2-1-2
Güz FTK 514 Gmp, Glp, Gcp Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 1-0-1
Güz FTK 524 Reolojik Sistemler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 1-0-1
Güz FTK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FTK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim... 4-0-4
Bahar FTK 516 Stabilite Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 2-0-2
Bahar FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim... 4-0-4
Bahar FTK 514 Gmp, Glp, Gcp Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 1-0-1
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-5
Güz FTK 549 Nanoteknoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 2-1-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim... 4-0-4
Güz FTK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-2
Bahar ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-4
Bahar FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim... 4-0-4
Bahar FTK 516 Stabilite Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 2-0-2
Bahar FTK 529 Polimer Kimyası Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 2-0-2
Bahar FTK 524 Reolojik Sistemler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 1-0-1
Bahar FTK 514 Gmp, Glp, Gcp Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 1-0-1
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-4
Güz FTK 549 Nanoteknoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 2-1-2