Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Selda Doğan Çalhan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Farmasotik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
18 Haziran 1981
Ev Adresi
:
Kale Yolu 33195 Sokak Panorama Apartmanı Kat:5 Daire:9 Mezitli / Mersin
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/mersin
GSM
:
+90-532-4804555
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
12139
Faks
:
+90-324-3413022
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-25 11:22:52
Düzenleme
:
2017-10-10 13:14:21
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE CEMİLE HAMDİ ONGUN LİSESİ 1999
LİSANS KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS ANALİTİK KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ 2009
DOKTORA ANALİTİK KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ 2015
Doktora Tezi

1. Schiff Bazları-Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Kullanarak Ağır Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi Danışman: Dr. Fadime Nazlı Dinçer Kaya, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Theses_003.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Saçta Eser Element Tayininde Farklı Örnek Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Danışman: Dr. Fadime Nazlı Dinçer Kaya, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2009.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2006-12-27 - 2015-08-14
YRD. DOÇ. DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2015-11-11 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2000
2015
2. Dogan, S.; Dinçer kaya, F.; Atakol, O. Enrichment of copper and nickel with solid phase extraction using multiwalled carbon nanotubes modified with Schiff bases. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL ANALYTİCAL CHEMİSTRY, 2015, 1-15. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/03067319.2015.1046060

Publications_005.pdf

2010
1. Dogan, S.; Dinçer kaya, F. Determination of zinc and lead in human hair by atomic absorption spectrometry after digestion with tetramethylammonium hydroxide and conventional methods. TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES, 2010, 27, 110-114. 1000 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2015
3. Dinçer kaya, F.; Doğan, S. BİYOLOJİK ve KLİNİK ÖRNEKLERDE İNORGANİK VE ORGANİK TÜRLERİN ANALİZİ İÇİN KARBON NANOTÜPLERİN UYGULAMALARI. MARMARA PHARMACEUTİCAL JOURNAL, 2015, 19, 192-199. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12991/mpj.20151924017

Publications_003.pdf

2014
2. Dinçer kaya, F.; Atakol, O.; Doğan, S. Katı Faz Ekstraksiyonu ile Bakır ve Nikelin Önderiştirilmesinde ONNO ve ONO Tipi Schiff Bazlarının Karşılaştırılması. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ), 2014, 9, 176-185. 200 + 0
Publications_002.pdf

2012
1. Duman, R.; Doğan, S.; Dinçer kaya, F. Biyolojik Örneklerde Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Kurşun Tayininde Nitrik Asitin ve Bazı Ortam Düzenleyicilerin Etkisinin İncelenmesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ), 2012, 7, 23-33. 200 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Doğan Çalhan, S.; Dinçer Kaya, F., Klinik Örneklerde Ağır Metal Birikiminin Belirlenmesinde ve Görüntülenmesinde Yeni Bir Analitik Yaklaşım LA ICP MS. ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESİ, 2017-03-27, 2017-03-29, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Uluslararası - Özet - Poster 197

4. DOĞAN ÇALHAN, S.; AŞIK, M.; DİNÇER KAYA, F.; GENÇ, R., Synthesis and Characterızatıon of Fluorescent Carbon Nanoparticles in Deep Eutectic Solvents. BIOMED2017 22ND INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY SYMPOSIUM, 2017-05-12, 2017-05-14, ANKARA, Türkiye, 2017. 47

3. YILMAZ, E.; DOĞAN ÇALHAN, S.; ŞAHİN, N., ECZACILIKTA GELECEK DEPO UYGULAMALARINA FARKLI BİR BAKIŞ. 3,Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2017-04-26, 2017-04-29, İSTANBUL, Türkiye, 2017. 50

2. Doğan, S.; Dinçer Kaya, F.; Atakol, O., APPLICATION OF MODIFIED MULTIWALLED CARBON NANOTUBES AS A SORBENT FOR PRECONCENTRATION OF HEAVY METALS . 10 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 2012-06-26, 2012-06-29, Ankara, Türkiye, 2012. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Doğan, S.; Dinçer Kaya, F., COMPARISION OF ACIDIC AND ALKALINE SAMPLE PREPARATION METHODS FOR DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN HUMAN HAIR. 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 2009-09-23, 2009-09-26, Fatsa/Ordu, Türkiye, 2009. 50
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Poster 125

5. Doğan Çalhan, S.; Dinçer Kaya, F.; Atakol, O., ONNO Tipi Schiff bazı ile Modifiye Edilmiş Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Üzerine Cu (II)’Nin Adsorpsiyonuna Triton X-100’ün Etkisi. V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, 2015-04-22, 2015-04-25, Mersin, Türkiye, 2015. 25

4. Doğan, S.; Dinçer Kaya, F.; Atakol, O., Schiff Bazları ile Modifiye Edilen Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Kullanarak Bazı Ağır Metallerin Katı Faz Ekstraksiyonuyla Zenginleştirilmesi . 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2014-09-01, 2014-09-05, Kahramanmaraş, Türkiye, 2014. 25
Scientific_Meetings_005.pdf

3. Dinçer Kaya, F.; Doğan, S.; Atakol, O., BALIK VE MİDYE ÖRNEKLERİNDE AĞIR METALLERİN ELEKTROTERMAL VE SOĞUK BUHAR ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNİ. VI. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, 2012-09-03, 2012-09-07, HATAY, Türkiye, 2012. 25
Scientific_Meetings_004.pdf

2. Duman, R.; Doğan, S.; Dinçer Kaya, F., ELEKTROTERMAL ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE KURŞUN TAYİNİNDE NİTRİK ASİT ETKİSİNİN İNCELENMESİ. XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 2008-10-06, 2008-10-10, Mağusa, Kıbrıs Rum Kesimi, 2008. 25
Scientific_Meetings_006.pdf

1. DOGAN, S.; Dinçer Kaya, F., SAÇTA ESER ELEMENT TAYİNİNDE FARKLI ÖRNEK HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 21. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2007-08-23, 2007-08-27, MALATYA, Türkiye, 2007. 25
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. Alçak Ötektik Çözücü Ortamında Floresans Nanoparçacıkların Sentezi ve Karakterizasyonu, BAP, Proje No: 2017-1-AP3-2220, 18000 TL, Yürütücü, 2018, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 200

4. Schiff Bazları - Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Kullanarak Agır Metal Iyonlarının Zenginlestirilmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE TEB (SD) 2012-2 DR, 20000 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

3. Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Biyolojik Örneklerde Kursun Tayininde Nitrik Asitin Etkisinin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE-TEB (RD) 2007-1 , 5000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

2. Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Saçta Eser Element Tayininde Farklı Örnek Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE/TE (SD) 2007-1 , 5000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

1. Katı Faz Ekstraksiyonu ile Eser Metallerin Önderistirme ve Analizinde Çesitli Schiff Bazlarının Incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-ECZ F TEB (FNDK) 2007-1 , 10000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-5
Güz FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FTK 549 Nanoteknoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Yüksek ... 2-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-4
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-2
Bahar FTK 516 Stabilite Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Yüksek ... 2-0-2
Bahar FTK 524 Reolojik Sistemler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Yüksek ... 1-0-1
Bahar FTK 529 Polimer Kimyası Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Yüksek ... 2-0-2
Bahar FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim... 4-0-4
Bahar FTK 514 Gmp, Glp, Gcp Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Yüksek ... 1-0-1
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-4
Güz FTK 549 Nanoteknoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Yüksek ... 2-1-2