Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Şehriban Koca
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Müzik Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412817 .
Dahili
:
42058 .
Faks
:
+90-324-3412823 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-28 12:32:55 .
Düzenleme
:
2018-06-08 08:18:24 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MÜZİK ÖĞRT. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS MÜZİK ÖĞRT. BİLİMDALI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA MÜZİK ÖĞRT. BİLİMDALI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENTLİK MÜZİK EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Mesleki Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Genel Kişilik Özelliklerinin Kişilik Envanterlerine Göre İncelenmesi Danışman: Dr. NİHAN YAĞIŞAN, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, KONYA, Türkiye, 2007.

Yüksek Lisans Tezi

1. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Keman Öğretim Programlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Danışman: Dr. Salih ERGAN, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, KONYA, Türkiye, 2001.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-04-04 - 2015-11-27
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-27 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI MÜZİK EĞİTİMİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2016-09-19 - 2019-09-19
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-11-27 - 2018-11-27
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-11-27 - 2018-11-27
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-11-27 - 2018-11-27
MERKEZ MÜDÜRÜ NEVİT KODALLI ODA MÜZİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-04-03 - 2015-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ NEVİT KODALLI ODA MÜZİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-04-03 - 2015-10-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-11-25 - 2017-11-25
FAKÜLTE KURUL ÜYELİĞİ FAKÜLTE KURUL ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-07-14 - 2013-07-14
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUL ÜYELİĞİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUL ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-07-14 - 2013-07-14
BÖLÜM BAŞKANI GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ 2010-07-14 - 2013-07-14
FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-05-02 - 2015-11-27
FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ FARABİ İLKÖĞRETİM BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-04-11 - 2013-06-10
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2600
2017
13. Koca, . Competencies of Music Teacher Candidates Taking Pedagogical Formation Training. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2017, 9, 370-380. 200 + 0
http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_2351.pdf

Publications_004.pdf

2016
12. Koca, S. Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Okul Öncesi Kurumlarda Müzik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2016, 9, 654-660. 200 + 0
Publications_001.pdf

11. Koca, S. An Investigation of Prospective Music Teachers’ Early Teacher Identity. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE, 2016, 7, 70-75. 200 + 0
Publications_003.pdf

10. Koca, S. The competency of pre-service classroom teachers’ regarding the learning-teaching process in a music course: implementation from a Turkish University. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE , 2016, 7, 143-155. 200 + 0
Publications_002.pdf

2013
9. Koca, S. An evaluation of Turkish music teacher candidates' opinions regarding their specıfic area competencies. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2013, 5, 238-244. 200 + 6
dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.36

8. Koca, S. An investigation of music teaching self-efficacy levels of prospective preschool teachers. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 897-900. 200 + 0
10.5897/ERR2013.1483

7. Koca, S. Ortaöğretim müzik dersi öğretim programının müzik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2013, 8, 281-291. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.2.D0133

6. Koca, S. Okul öncesi öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2013, 8, 164-175. 200 + 0
5. Koca, S. Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı öğretimi yeterlik düzeyleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. TURKİSH STUDİES , 2013, 8, 835-845. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4974

4. Koca, S. Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk şarkılarını seslendirme yeterliklerinin incelenmesi. TURKİSH STUDİES , 2013, 8, 405-411. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4632

3. Koca, S. Okul öncesi öğretmen adaylarının müzik derslerine ilişkin yeterliklerinin değerlendirilmesi. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2013, 6, 321-331. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/jasss¬_763

2. Koca, S. Opinions of prospective primary school teachers about reflection of micro teaching method on their music teaching skills. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2013, 4, 186-195. 200 + 0
1. Koca, S. The perspectives of music teacher candidates regarding alternative assessment and evaluation tools used in music education programs and the implementation of these tools at schools. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON AND RESEARCH, 2013, 1, 131-140. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2017
1. Koca, . Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlıkları . BALIKESİR UNİVERSİTY THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES INSTİTUTE, 2017, 20, 131-145. 100 + 0
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c20s37/c20s37s.pdf

Publications_005.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2016
3. Koca, . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları . MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 16, 375-386. 200 + 0
10.21764/efd.33645

2013
2. Koca, S. Ortaöğretim öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 22, 209-222. 200 + 0
2010
1. Yağışan, N.; Koca, S. Analysis Of General Personality Characteristics Of High School Students Who Take And Do Not Take Vocational Music Training Accordıng To Personality Inventory. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 15-24. 200 + 0
Ulusal - Diğer 400
2013
4. Koca, S.; Kurtaslan, H. Sınıf öğretmeni adaylarının bona yapma becerilerinin değerlendirilmesi. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 2, 112-116. 100 + 0
3. Kurtaslan, H.; Koca, S. Sınıf öğretmeni adaylarının müzik dersleri kapsamında aldıkları blokflüt eğitimine yönelik bakış açıları. JOURNAL OF RESEARCH İN EDUCATİON AND TEACHİNG, 2013, 2, 145-151. 100 + 0
2010
2. Koca, S. Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 29, 49-63. 100 + 0
2009
1. Koca, S. Mesleki Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Kişisel Uyum Düzeylerinin İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 28, 45-61. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1250
1. Koca, . EĞİTİM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, ISBN: 978-605-288-384-6, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 484 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 1250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. KOCA, Ş., Bireysel çalgı öğretimine yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi Konferansı, 2016-01-01, 2016-01-01, iSTANBUL, Türkiye, 2016. 200

3. KOCA, S., Bireysel çalgı öğretimine yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi Konferansı, 2014-04-17, 2014-04-19, iSTANBUL, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

2. KOCA, S., The pre-school teacher candidates’ metaphorical thinking about the concept of music learning. Cyprus International Conference on Educational Research, 2012-02-08, 2012-02-11, Middle East Technical University, Kıbrıs Rum Kesimi, 2012. 200

1. KOCA, S., The primary school teacher candidates’ metaphorical thinking about the concept of music. Cyprus International Conference on Educational Research, 2012-02-08, 2012-02-11, Middle East Technical University, Kıbrıs Rum Kesimi, 2012. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 700

7. KOCA, Ş., 2018 Yılında Yürürlüğe Giren İlkokul ve Ortaokul Müzik Dersi Öğretim Programında Yer Alan 4.Sınıf Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), 2018-04-09, 2018-04-11, İSTANBUL, Türkiye, 2018. 100
http://www.ibadcongresses.org

6. KOCA, Ş., ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. 2. ULUSLARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ , 2016-09-26, 2016-09-28, mUĞLA, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

5. KOCA, Ş., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Dersi Öğrenme-Öğretme Sürecine İlişkin Yeterlikleri. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 100
http://www.icci-epok.org/tr/default.asp

4. KOCA, S.; KURTASLAN, H., Sınıf öğretmeni adaylarının bona yapma becerilerinin değerlendirilmesi. 4th International Conference On New Trends In Education And Their Implications, 2013-04-25, 2013-04-27, ANTALYA, Türkiye, 2013. 100

3. KURTASLAN, H.; KOCA, S., Sınıf öğretmeni adaylarının müzik dersleri kapsamında aldıkları blokflüt eğitimine yönelik bakış açıları. 4th International Conference On New Trends In Education And Their Implications, 2013-04-25, 2013-04-27, ANTALYA, Türkiye, 2013. 100

2. KOCA, S., An investigation of music teaching self-efficacy levels of prospective preschool teachers. 3rd International Congress on Early Childhood Education, 2012-09-12, 2012-09-15, ADANA, Türkiye, 2012. 100

1. YAGİSAN, N.; KOCA, S., Analysis Of General Personality Characteristics Of High School Students Who Take And Do Not Take Vocational Music Training Accordıng To Personality Inventory. 2nd European Conference on Developmental Psychology of Music, 2008-09-10, 2008-09-12, LONDON, İngiltere / Birleşik Krallık, 2008. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. KOCA, S., Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Çalgı (Blokflüt) Çalma Becerilerine Yönelik Yeterliklerinin Belirlenmesi. 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 2012-04-25, 2012-04-27, NİĞDE, Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. KOCA, Ş., SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA İLKOKULLARDA YÜRÜTÜLEN MÜZİK DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences(ICES-2018), 2018-04-09, 2018-04-11, İstanbul, Türkiye, 2018. 50
http://www.ibadcongresses.org

Uluslararası - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. A Girl Called Europa, Avrupa Birliği, BM gibi benzeri Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenenler, Proje No: 06-TUR01-S2C01-00503-1, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2007,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Mobil Bilgi, Çukurova Kalkınma Ajansı Projesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi, Proje No: TR62-11-02/027, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2014,Tamamlandı. 0

Uluslararası 250
1. UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , ADVISORY BOARD MEMBER, ISSN : 2332-3213 , E-ISSN : 2332-3205 , 2015-11-29 - Devam ediyor. 125
2. NWSA , ADVISORY BOARD MEMBER, ISSN : 1308 - 7290, E-ISSN : 1308 - 7290, 2010-06-01 - Devam ediyor. 125
Ulusal 190
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTORİAL BOARD MEMBER, ISSN : 1306-7850, 2011-06-01 - 2013-08-15. 125
2. EKEV , ADVİSORY BOARD MEMBER, ISSN : 2148-0710, 2015-10-01 - Devam ediyor. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 104
1. BRITISH JOURNAL OF EDUCATION, SOCIETY & BEHAVIOURAL SCIENCE , [ 2017 : 4 ] . 16
2. BRITISH JOURNAL OF EDUCATION, SOCIETY & BEHAVIOURAL SCIENCE , [ 2014 : 1 ] . 0
3. E- JOURNAL OF NEW WORLD SCıENCES ACADEMY , [ 2013 : 1 ] . 0
4. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS , [ 2016 : 3 ] . 12
5. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS , [ 2017 : 5 ] . 20
6. GLOBAL RESEARCH IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE , [ 2016 : 1 ] . 4
7. I.ULUSLARARASı MüZIK VE DANS KONGRESI , [ 2015 : 1 ] . 0
8. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 0
9. IV.ULUSLARARASı OKUL ÖNCESI EğITIMI KONGRESI , [ 2015 : 10 ] . 0
10. INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY YEARS EDUCATION , [ 2015 : 1 ] . 4
11. JOURNAL OF MUSIC AND DANCE , [ 2017 : 3 ] . 0
12. KASTAMONU EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 3 ] . 12
13. PAMUKKALE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 0
14. UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2017 : 4 ] . 16
15. UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2016 : 5 ] . 20
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. AKDENİZ SANAT DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] . 0
2. EKEV AKADEMİ , [ 2017 : 1 ] . 0
3. EKEV , [ 2015 : 1 ] . 0
4. III. ULUSAL ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİ KONGRESİ “BİR ÇOCUK BİR DÜNYA” , [ 2016 : 1 ] . 0
5. KEFAD , [ 2017 : 2 ] . 2
6. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] . 1
7. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 1
8. ÇUKUROVA UNİVERSİTY FACULTY OF EDUCATİON JOURNAL , [ 2012 : 1 ] . 1
Uluslararası
1. 40.ULUSLARARASI SİLİFKE KÜLTÜR HAFTASI THM SES YARIŞMASI, Uluslararası Yarışmalarda Jüri Üyeliği, SİLİFKE, SİLİFKE BELEDİYESİ, 2013-05-25-2013-05-25, 2 GÜN, MERSİN, Türkiye
2. 40.ULUSLARARASI SİLİFKE KÜLTÜR HAFTASI TSM SES YARIŞMASI, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ, SİLİFKE , SİLİFKE BELEDİYESİ, 2013-05-24-2013-05-24, 1 GÜN, MERSİN, Türkiye
3. A Girl Called Europa, GÖSTERİLER, Saint Loubes- Bordeaux, Comenius projesi , 2007-04-30-2007-05-07, 7 GÜN, Bordeaux, Fransa
Ulusal
1. “Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yılsonu Konseri” , Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Seyhan Kültür Merkezi Mehmet Akif Ersoy Salonu, Dr.Şehriban KOCA, 2009-05-03-2009-05-03, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
2. Cumhuriyetin Kuruluşunun 82. Yıldönümü Valilik Kutlama Resepsiyonu, Oda Müziği Etkinliklerini Hazırlama, Hilton-Sa Oteli, Şehriban KOCA, 2009-10-29-2005-10-29, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
3. “Adana Valiliği 45. Kütüphaneler Haftası Kutlama Programı” , Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Adana İl Halk Kütüphanesi (Sabancı Kültür Merkezi), , Dr.Şehriban KOCA, 2009-03-30-2009-03-30, 1 SAAT, ADANA, Türkiye
4. Cumhuriyetin Kuruluşunun 85. Yıldönümü Valilik Kutlama Resepsiyonu”, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Hilton-Sa Oteli, Dr.Şehriban KOCA, 2008-10-29-2008-10-29, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
5. Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yılsonu Konseri, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Sabancı Kültür Sitesi Devlet Tiyatro Salonu, Dr.Şehriban KOCA, 2008-05-04-2008-05-04, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
6. Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen-Öğrenci Orkestrası Konseri, Orkestra /tutti/,Opera /koro/,bale/de /Cor de Alet/ Yer Alma, Sabancı Kültür Sitesi Devlet Tiyatro Salonu , Şehriban KOCA, 2005-05-12-2005-05-12, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
7. Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu, Şehriban KOCA, 2005-04-24-2005-04-24, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
8. Cumhuriyetin Kuruluşunun 81. Yıldönümü Valilik Kutlama Resepsiyonu, Oda müziği dinletileri, Hilton-Sa Oteli, ADANA VALİLİĞİ, 2004-10-29-2004-10-29, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
9. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Gençlik Atatürk’ün İzinde Konseri, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Devlet Tiyatrosu, Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi/Şehriban KOCA, 2004-05-21-2004-05-21, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
10. Cumhuriyet Konseri, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, M.E.B. Şura Salonu, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 2003-11-02-2003-11-07, 5 GÜN, ANKARA, Türkiye
11. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Konseri, Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu, Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu, Şehriban KOCA, 2003-05-09-2003-05-09, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
12. Atatürk’ü Anma İl Kutlama Programı, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Devlet Tiyatrosu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2002-11-10-2002-11-10, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
13. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Gençlik Şöleni , Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Diyarbakır, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 2002-05-14-2002-05-19, 5 GÜN, DİYARBAKIR, Türkiye
14. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Geleneksel Yılsonu Konseri, Oda Müziği Etkinliklerini Hazırlama, Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 2002-06-08-2002-06-08, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
15. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Geleneksel Yılsonu Konseri, Oda Müziği Etkinliklerini Hazırlama, Devlet Tiyatrosu, Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 2001-06-11-2001-06-11, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
16. Koro ve Flüt Topluluğu, Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu, Sarayönü , Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2000-04-23-2000-04-23, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
17. Koro ve Orkestra Konseri, Orkestra /tutti/,Opera /koro/,bale/de /Cor de Alet/ Yer Alma, Selçuk Üniversitesi Prof.Dr.Erol Güngör Salonu-, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü/Şehriban KOCA, 1999-05-26-1999-05-26, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
18. Orkestra ve Solo Konseri, Orkestra /tutti/,Opera /koro/,bale/de /Cor de Alet/ Yer Alma, Selçuk Üniversitesi Prof.Dr.Erol Güngör Salonu, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü/Şehriban KOCA, 1998-05-27-1998-05-27, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
19. Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yılsonu Konseri, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu, Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi/Şehriban KOCA, 2006-04-30-2006-04-30, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
20. Çoksesli Koro ve Oda Orkestrası Konseri, Orkestra /tutti/,Opera /koro/,bale/de /Cor de Alet/ Yer Alma, Selçuk Üniversitesi Prof.Dr.Erol Güngör Salonu, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü/Şehriban KOCA, 1997-05-23-1997-05-23, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
21. Atatürk’e Saygı Konseri, Orkestra /tutti/,Opera /koro/,bale/de /Cor de Alet/ Yer Alma, Selçuk Üniversitesi Prof.Dr.Erol Güngör Salonu, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü/Şehriban KOCA, 1996-11-12-1996-11-12, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
22. Adana Valiliği Bayramlaşma Programı , Oda müziği dinletileri, DSİ, Adana Valiliği, 2007-10-13-2007-10-13, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
23. ODAMER 2015-2016 Konser sezonu Akademik Oda Orkestrası Sezon Açılış Konseri , Oda Müziği Etkinliklerini Hazırlama, ODAMER/MERSİN ÜNİVERSİTESİ , Doç.Dr.Şehriban KOCA, 2015-09-14-2015-09-14, 2 SAAT, MERSİN, Türkiye
24. EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI SERGİSİ&YARIŞMASI (ICES-2018), Karma Sergiler, İSTANBUL, Yer alan: Doç.Dr.Şehriban KOCA, 2018-04-09-2018-04-11, 3 GÜN, İSTANBUL, Türkiye
25. YURI GANDELSMAN VİYOLA MASTERCLASS, Workshop Yöneticiliği, ODAMER/MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ODAMER/DOÇ.DR.ŞEHRİBAN KOCA/YURI GANDELSMAN, 2015-09-04-2015-09-09, 5 GÜN, MERSİN, Türkiye
26. ANDEREAS BLAU FLÜT MASTERCLASS, Workshop Yöneticiliği, ODAMER/MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ODAMER/DOÇ.DR.ŞEHRİBAN KOCA, 2015-09-15-2015-09-17, 2 GÜN, MERSİN, Türkiye
1. MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ , Üye No: 1, Türkiye, 2010-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ401 Okul Öncesinde Şarkı Dağarcığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ401 Okul Öncesinde Şarkı Dağarcığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimiıı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar SNT 224 Müzik Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Bahar SNF422 Eğitim Müziğinde Şarkı Dağarcı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNT 223 Müzik Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimiıı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar SNF422 Eğitim Müziğinde Şarkı Dağarcı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF422 Eğitim Müziğinde Şarkı Dağarcı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimiıı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimiıı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimiıı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimiıı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimiıı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP 410 Okul Öncesi Eğitiminde Okul Ça Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Bahar OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖP 407 Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Ş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimiıı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Bahar OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimiıı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-0-1
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OÖB311 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OSD Keman Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Üniversite Korosu Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Keman Rektörlük 2-0-2