Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Seçil Sünbül
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2018 .
Oluşturma
:
2015-12-07 10:00:54 .
Düzenleme
:
2018-01-05 09:37:51 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ABDULKERİM BENGİ ANADOLU LİSESİ 2000
LİSANS İLKÖĞRETİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Bilişsel Tanı Modellerinde Parametre Kestirimini ve Sınıflama Tutarlılığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Danışman: Dr. Adnan KAN, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Dereceli Puanlama Anahtarıyla, Genel İzlenimle ve İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Yapılan Değerlendirmelerin Karşılaştırılması Danışman: Dr. Adnan ERKUŞ, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-14 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-22 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-22 - 2018-10-21
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1000
2016
2. Aşiret, S.; ömür sünbül, S. Küçük Örneklemlerde Test Eşitleme Yöntemlerinin Çeşitli Faktörlere Göre İncelenmesi. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2016, 16, 647-668. 0 + 0
http://www.estp.com.tr/wp-content/uploads/2016/04/asiret.pdf

Publications_001.pdf

2013
1. ömür, S.; Erkuş, A. Dereceli Puanlama Anahtarıyla, Genel İzlenimle ve İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Yapılan Değerlendirmelerin Karşılaştırılması. HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2013, 28, 308-320. 1000 + 0
http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/makale_goster.php?id=184

Publications_010.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2016
2. Sünbül, .; ömür sünbül, S. Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde I. Tip Hata ve Güç Çalışması. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2016, 15, 882-897. 0 + 0
http://ilkogretim-online.org.tr/vol15say3/v15s3m11.pdf

Publications_005.pdf

1. ömür sünbül, S.; Kan, A. Bilişsel Tanı Modellerinde Parametre Kestirimini ve Sınıflama Tutarlılığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 31, 778-795. 0 + 0
http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/2270-published.pdf

Publications_008.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2017
1. Balta, E.; Sünbül, S. Maddeleri Güçlüklerine Göre Farklı Sıralamanın Birey Tepkilerine Etkisinin Değişen Madde Fonksiyonuyla İncelenmesi. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 17, 23-42. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.72.2

Publications_011.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2017
3. Sünbül, S.; Aşiret, S. Madde Tepki Kuramı’na Dayalı Madde-Uyum İndekslerinin I.Tip Hata ve Güç Oranlarının İncelenmesi. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2017, 8, 79-97. 200 + 0
10.21031/epod.301529

2013
2. Kan, A.; Sünbül, .; ömür, S. 6.- 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 207-222. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000380

Publications_002.pdf

2010
1. ömür, S.; Selvi, H. Angoff, Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Sınıflama Tutarlılıklarının Karşılaştırılması. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2010, 1, 100-113. 200 + 12
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/epod/article/view/5000045536/5000042888

Publications_003.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 60
1. Erkuş, A.; Sünbül, .; sünbül, S.; Aşiret, S.; Yormaz, S. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme – II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 9786053188186, Pegem Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 272 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 50
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 60
1. Bars, M.; çobanoğlu aktan, D.; çepni, Z.; Taşdelen teker, G.; Kaya, G.; Güler, N.; Gülşah şahin, M.; Sünbül, S.; Sünbül, .; Imamoğlu, Y. Psikoloji İçin İstatistiksel Metotlar, ISBN: 9786053185697, Pegem Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 810 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 10
Uluslararası - Özet - Sözlü 380

4. Köse, İ.; Sünbül, S.; Usta, H.; Yandı, A.; Oğul, G., ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ DEĞİŞEN MADDEFONKSİYONLARININ MADDE TEPKİ KURAMI YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 80
Scientific_Meetings_002.pdf

3. Balta, E.; Sünbül, S., An Investigation Of Effect Of Ordering Items Differently Depending On Their Difficulty Level Upon Individuals' Response By Using Differential Item Functioning. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

2. Sünbül, Ö.; Sünbül, S., Evaluating Performance Of Differential Item Functioning Detection Methods For DIF Data In DINA Model. International Meeting of the Psychometric Society (IMPS), 2015-07-12, 2015-07-16, Pekin, Çin, 2015. 100

1. Aşiret, S.; Sünbül, S., Accuracy of Random Group Test Equating Methods. Uluslararası Eğitim Kongresi, Gelecek İçin Eğitim, 2015-05-13, 2015-05-15, Ankara, Türkiye, 2015. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Ömür, S.; Selvi, H., Angoff, Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Sınıflama Tutarlılıklarının Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, 2010-05-05, 2010-05-07, Mersin, Türkiye, 2010. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. Sünbül, S.; Aşiret, S., Madde Tepki Kuramı’na Dayalı Madde Uyum İndekslerinin I. Tip Hata ve Güç Oranlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2016-09-01, 2016-09-03, Antalya, Türkiye, 2016. 50

2. Sünbül, Ö.; Sünbül, S., Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde 1. Tip Hata Ve Güç Çalışması. IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2014-06-09, 2014-06-13, Ankara, Türkiye, 2014. 50

1. Kan, A.; Sünbül, Ö.; Ömür, S., 2009-6.Sınıf 2010-7.Sınıf ve 2011-8.Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere göre Madde Yanlılığının İncelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme III. Ulusal Kongresi, 2012-09-18, 2012-09-21, Bolu, Türkiye, 2012. 50

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Bilgisayar Destekli Ölçme Değerlendirme Araçlarının Mersin Üniversitesi'nde Farklı Alanlara Entegrasyonu, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2338, 110000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

1. Öğretmen Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Kısa Formunun Ölçme Değişmezliğinin Madde Tepki Kuramı ve Klasik Test Kuramı Yöntemleriyle İncelenmesi, BAP, Proje No: 2735632, 1298 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Semih Aşiret, Küçük örneklemlerde test eşitleme yöntemlerinin çeşitli faktörlere göre incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

1. Ebru Balta, MADDELERİ GÜÇLÜKLERİNE GÖRE FARKLI SIRALAMANIN BİREY TEPKİLERİNE ETKİSİNİN DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUYLA İNCELENMESİ , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. İLKöğRETIM ONLINE , [ 2016 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. İLKÖĞRETİM ONLİNE , [ 2017 : 2 ] . 2
3. İNÖNÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
4. İNÖNÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İDE311 İstatistik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EÖD 477 İstatistik I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Güz RPD 555 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz EPÖ 524 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD-212 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EÖD 478 İstatistik II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar RPD 555 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar RPD 523 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz İDE311 İstatistik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz RPD 523 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz EÖD 477 İstatistik I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD-212 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Bahar EÖD 512 Ölçme Aracı Geliştirme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz İDE311 İstatistik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EÖD 623 Bilişsel Tanı Modelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EÖD 615 Değişen Madde Fonksiyonu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Güz EÖD 617 Test Eşitleme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EPÖ 524 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 623 Eğitim Araştırmalarında Istati Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar BES-502 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar EPÖ 623 Eğitim Araştırmalarında İstati Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EÖD 512 Ölçme Aracı Geliştirme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araş. Yön. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD311 İstatistik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD311 İstatistik* ( Seçmeli ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz OAÖ-561 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz BES-502 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz TÜE 517 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz BES-503 Spor Bilimlerinde İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz EPÖ 623 Eğitim Araştırmalarında İstati Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OAÖ-561 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD412 Öğr. Süreci İzl. ve Değ. ( Seç Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD412 Öğr. Sürec. İzl. ve Değer. ( S Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD412 Öğrt. Sür. İzl. ve Deger. ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EÖD 507 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2