Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Selda Okuyaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi .
Telefon
:
+90-324-241 00 00 .
Dahili
:
29062 .
Faks
:
+90-324-241 00 00 .
Oluşturma
:
2017-07-20 16:16:55 .
Düzenleme
:
2018-10-18 15:52:19 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
DR TIP FAKÜLTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA TIP TARİHİ VE ETİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017
Doktora Tezi

1. Etik Açıdan Gebeliğin İkinci Trimestr ve Sonrasında Sonlandırılması Kararı: Doğum ve Çocuk Hekimlerinin Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma İle Birlikte Danışman: Dr. Doç Dr Funda Gülay Kadıoğlu, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Etik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2017.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DR. ÖĞR. ÜYESİ DÖNEM III KUG'TAN SORUMLU KOORDİNATÖR YARDIMCISI TIP FAKÜLTESİ 2018-06-06 - 2018-06-06
DR PRATİSYEN HEKİM SAĞLIK BAKANLIĞI 1998-08-25 - 2012-04-25
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 0
2011
1. Kadıoğlu, F. Hekimlerin klinik etik danışmanlığına ilişkin tutumları: Türkiye’den bir araştırma çalışması. TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCE, 2011, 41, 1081-1090. 0 + 5
10.3906/sag-1009-1171

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
1. Kadıoğlu, S. Klinik Eğitimin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Empati Düzeyine Etkisi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 18, 33-37. 0 + 15
http://www.totmdergisi.org/articles/2011/volume18/issue1/2011_18_1_6.pdf://

Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 100
2017
2. ögenler, O. Türkiye’de Suyun Durumu Hakkında Kısa Bir Değerlendirme . MEÜ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2017, 7, 01-09. 0 + 0
Publications_003.pdf

2015
1. Okuyaz, S. HALİDE EDİP’İN YAYINA HAZIRLADIĞI ADNAN ADIVAR ANI KİTABI. MEÜ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2015, 5, 124-127. 100 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 750
1. ögenler, O. Tarihte Sağlık ve Su Kültürü, ISBN: 978-605-9528-24-5, İstanbul Medikal Sağlık veYayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti. , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 6 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 250
2. Kadıoğlu, S. Biyoetik Araştırmaları, ISBN: 978-975-7041-07-8, Ege Reklam Basım Sanatları Ltd. Şti., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 6 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 250
3. Okuyaz, S. Tıp Etiğinden Biyoetiğe, ISBN: 978-975-7041-09-2, Türkiye Biyoetik Derneği Yayını No: XII, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Okuyaz, S., Türk Tabipleri Birliği’nin, Amerikan Tıp Birliği’nin ve İngiliz Tıp Birliği’nin Boşuna Tedavi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 2. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU AÇISINDAN 21. YÜZYIL BAŞINDA YAŞAMA DESTEK TEDAVİLERİ, 2009-11-04, 2009-11-07, Bursa, Türkiye, 2009. 200

1. Okuyaz, S., Böbrek Nakli ve Etik. 1.ULUSLARARASI TIP ETİĞİ ve TIP HUKUKU KONGRESİ ORGAN VE DOKU NAKLİNDE TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU SORUNLARI, 2007-10-17, 2007-10-20, Antalya, Türkiye, 2007. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Okuyaz, S., GEBELİĞİN SONLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR VERME SüRECİNDE KARŞILAŞILAN ETİK SORUNLAR. 4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2013-11-12, 2013-11-15, İstanbul, Türkiye, 2013. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. Ögenler, O., Kampüs Köpekleri ve Üniversite Çalışanları: Biyoetik Çerçevesinde Bir Değerlendirme. V. ULUSAL VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE MESLEKİ ETİK SEMPOZYUMU, 2016-05-20, 2016-05-25, Bursa, Türkiye, 2016. 0

1. Türk Tabipleri Birliği , Üye No: 000, Türkiye, 2008-04-10-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl STP303 Filmlerde Biyoetik Tıp Fakültesi Tıp 2-0-2
Yıl STP201 Sanat ve Biyoetik Tıp Fakültesi Tıp 2-0-2