Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Şanser Delioğlan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Silifke Meslek Yüksekokulu / Su Ürünleri ( İkmep )
DOĞUM TARİHİ
:
02 Eylül 1972
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Silifke Kampüsü 33900 Silifke/ Mersin
GSM
:
+90-537-4506500
Telefon
:
+90-324-7131522
Dahili
:
136
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-12-03 12:58:14
Düzenleme
:
2018-03-08 09:45:58
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SU ÜRÜNLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS SU ÜRÜNLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Yüksek Lisans Tezi

1. ORGANİK VE İNORGANİK SELENYUM KATKILI YEMLERİN NİL TİLAPYA (Oreochromis niloticus, L., 1758)’sının BÜYÜMESİ VE BESİN BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Danışman: Dr. Arzu Özlüer Hunt, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-01-16 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-01-16 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-04-26 - 2018-04-26
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1700
2010
2. Rad, S.; çelik ates, H.; Delioğlan, S.; Polatöz, S.; özçömlekçi, G. Participation of rural women in sustainable development - demographical and socio-economic determinants. WİLEY-BLACKWELL, 2010, 20, 71-84. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/sd.451

2008
1. Rad, S.; Delioğlan, . Economic structure and performance of trawlers in Taşucu (Turkey). SCİENTİFİC WEB JOURNALS (SWJ), 2008, 216-223. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.3153/jfscom.mug.200705

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 150
2017
1. özlüer hunt, A.; özkan-yılmaz, F.; Delioğlan, .; Berkoz, M. Organik ve İnorganik Selenyum Katkılı Yemlerle Beslenen Oreochromis niloticus ’da Antioksidan ve İmmün Sistem Parametrelerinin Araştırılması. TURKİSH JOURNAL OF AGRİCULTURE - FOOD SCİENCE AND TECHNOLOGY (TURJAF), 2017, 5, 1454-1454. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.24925/turjaf.v5i12.1454-1460.1388

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 6531
1. Delioğlan, . Kent Stratejisi ''Silifke,,, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 312 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2016. 3250
2. Delioğlan, . Kent Stratejisi ''Silifke,,, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 372 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2017. 3250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 6531
1. Saygın, M.; Aksay, S.; Yarşi, G.; Sarıoğlu, E.; Delioğlan, S.; çelik, Y.; Yıldız, N.; Demet, M. II.YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, ISBN: 978-605-9831-15-4, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 640 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2015. 31
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. DELİOĞLAN, Ş.; SAYGIN, M., Sosyo-Demografik Özelliklerin Memnuniyet Düzeylerine Etkisi: Meslek Yüksekokulu Örneği. 4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları sempozyumu, 2015-05-21, 2015-05-23, YALOVA, Türkiye, 2015. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 370

4. DELİOĞLAN, Ş.; İNCE, F., ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ İLE AİDİYET DUYGUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SİLİFKE MYO ÖRNEĞİ. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-12-22, 2015-12-24, MERSİN, Türkiye, 2015. 100

3. RAD, S.; ÖZÇÖMLEKÇİ, G.; DELİOĞLAN, Ş.; POLATÖZ, S.; ÇELİK, H., Mersin'de Kırsal Kadının İşgücüne Katılımı ve İstihdamı. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 70

2. Rad, S.; DELİOĞLAN, Ş., Taşucun'da Trol Tekne Balıkçıları ve Sosya -Ekonomik Göstergeler. Türkiye VII.Tarım Ekonomisi Kongresi, 2006-09-13, 2006-09-15, Antalya, Türkiye, 2006. 100

1. Bobat, A.; DELİOĞLAN, Ş., Balık Tüketiminde Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 2001-09-04, 2001-09-06, Hatay, Türkiye, 2001. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. ÖZLÜER HUNT, A.; DELİOĞLAN, Ş., Organik ve İnorganik Selenyum Katkılı Yemlerin Nil Tilapya (Oreochromis niloticus , L.,1758 ) 'sında Büyüme ve Besin Bileşenleri Üzerine Etkisi. Fhabesas V. Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu, 2012-11-08, 2012-11-11, Antalya, Türkiye, 2012. 50

1. RAD, S.; DELİOĞLAN, Ş., Taşucu trol Teknelerin Ekonomik Performansı. XIV.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2007-09-04, 2007-09-07, MUĞLA, Türkiye, 2007. 50

Ulusal - Özet - Poster 13

1. ÖZER, S.; DELİALİOĞLU, N.; ÜLGER, S.; DELİOĞLAN, Ş.; DÖKENEL, G., TatlısudaYetiştirilen Levrek Balıklarında (Dicentrarchuslabrax) Aeromonassobria İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlığının Belirlenmesi. 18. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 2015-09-01, 2015-09-04, İZMİR, Türkiye, 2015. 13

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mersin İli Kırsal Alanında Kadınların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: SMYO TP (SR) 2006-1, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SPP405 Pazarlama Araştırması Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-2-3
Bahar ENF118 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 1-2-2
Bahar ORT116 Organik Hayvansal Üretim Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar MAT104 Ticari Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar YY207 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Bahar YY409 Kentleşme ve Çevre Sorunları Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-1-3
Bahar SSÜ409 Alternatif Türlerin Yetiştiric Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SSÜ408 Su Kirliliği ve Kontrolü Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar HİT411 Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz SPP302 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz YY115 Protokol Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-1-3
Güz HİT103 Genel İletişim Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz YY301 Belediye Hizmetleri Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Güz YY107 Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Güz MAT103 Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz HİT104 Davranış Bilimleri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz HİT311 Araştırma Yöntemleri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-1-3
Güz ORT 101 Genel Biyoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz BTP103 Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz ENF117 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 1-2-2
Güz İŞL233 Araştırma Yöntemleri ( Seçmeli Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz MAT 101 Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SSÜ408 Su Kirliliği ve Kontrolü Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SSÜ409 Alternatif Türlerin Yetiştiric Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Bahar İŞL232 Mesleki Çalışma ve Seminer Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Bahar HİT405 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 0-4-4
Bahar HİT202 Diksiyon Kullanımı Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Bahar ORT116 Organik Hayvansal Üretim Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar SPP203 İstatistik Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SPP206 Dış Ticaret İşlemleri - II Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Bahar YY207 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Bahar ENF118 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 1-2-3
Bahar MAT104 Ticari Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar SPP405 Pazarlama Araştırması Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-2-3
Güz YY115 Protokol Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-1-3
Güz ORT 101 Genel Biyoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz SER201 Tarımsal Yayın ve Haberleşme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SPP302 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz İŞL233 Araştırma Yöntemleri ( Seçmeli Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz SPP103 Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz ENF117 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 1-2-3
Güz HİT103 Genel İletişim Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz HİT306 Araştırma Yöntemleri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SSÜ409 Alternatif Türlerin Yetiştiric Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SSÜ209 Balıkcılık Biyolojisi ve Popul Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ202 Ağ Yapım Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar BİL102 Bilgisayar Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-2-3
Bahar HİT206 İletişim Teknolojisi Araçları Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Bahar HİT405 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 0-4-4
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Bahar İŞL232 Mesleki Çalışma ve Seminer Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-2-3
Bahar SPP405 Pazarlama Araştırması Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-2-3
Bahar SSÜ204 Su Ürünleri Mekanizasyonu Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar BİL104 Bilgisayar - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 1-1-2
Bahar SSÜ408 Su Kirliliği ve Kontrolü Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar MAT104 Ticari Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar SSÜ 406 Çevre Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz HİT107 Temel Bilgi Teknolojileri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz SUR227 Balık Besleme Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Güz ORT 101 Genel Biyoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz MAT 101 Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz MAT103 Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz MAT101 Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz BİL 101 Bilgisayar Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz BİL103 Bilgisayar - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 1-1-2
Güz SPP103 Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz MAT103 Genel Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Güz SUR233 Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Güz SUR231 Deniz Balıkları ve Yetiştirici Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUR221 Av Araçları ve Yapım Tekniği Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR211 Kabuklu ve Eklembacaklıları Ye Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Güz SUR207 Balık Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR101 Genel Biyoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 3-0-3
Güz SER201 Tarımsal Yayın ve Haberleşme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz İŞL233 Araştırma Yöntemleri ( Seçmeli Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz HİT306 Araştırma Yöntemleri Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Güz SUR107 Genel Mikrobiyoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR225 Oseonoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SSÜ408 Su Kirliliği ve Kontrolü Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SSÜ409 Alternatif Türlerin Yetiştiric Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar MAT104 Ticari Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar HİT206 İletişim Teknolojisi Araçları Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Bahar SPP407 Çevre Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar BİL104 Bilgisayar - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 1-1-2
Güz SSÜ 302 Av Araçları ve Avlanma Yönteml Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 4-0-4
Güz ORT 101 Genel Biyoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz SPP302 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz SPP103 Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz İŞL233 Araştırma Yöntemleri ( Seçmeli Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz MAT103 Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz SSÜ 304 Su Ürünleri İşleme Teknolojile Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 4-0-4
Güz SSÜ 305 Proje Hazırlama Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz MAT 101 Matematik Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SSÜ 400 Deniz Balıkları ve Yetiştirici Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ209 Balıkcılık Biyolojisi ve Popul Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ207 Canlı Yem Üretimi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ407 Dalma ve İlk Yardım Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 1-2-2
Bahar SER102 Tarım Ekonomisi Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Bahar SSÜ202 Ağ Yapım Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SSÜ 405 Kafes Balıkçılığı Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 1-2-2
Güz SSÜ 302 Av Araçları ve Avlanma Yönteml Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 4-0-4
Güz SSÜ104 Su Omurgasızları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 4-0-4
Güz SSÜ107 İçsu Ortamları Ekolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz SSÜ310 Yetiştiricilikte Balık Davranı Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz SSÜ105 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz SSÜ 305 Proje Hazırlama Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz SUR213 Akvaryum Balıkları Yetiştirici Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR221 Av Araçları ve Yapım Tekniği Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR231 Deniz Balıkları ve Yetiştirici Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUR233 Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Güz SSÜ 304 Su Ürünleri İşleme Teknolojile Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 4-0-4
Güz ORT 101 Genel Biyoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SPP407 Çevre Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SSÜ407 Dalma ve İlk Yardım Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 1-2-2
Bahar SSÜ 400 Deniz Balıkları ve Yetiştirici Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ 405 Kafes Balıkçılığı Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 1-2-2
Bahar ORT 102 Bitki Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar SSÜ202 Ağ Yapım Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SUR202 Balık Üretim Tesis. ve Planı Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Bahar SSÜ209 Balıkcılık Biyolojisi ve Popul Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Güz SSÜ105 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz ORT 101 Genel Biyoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz SUR221 Av Araçları ve Yapım Tekniği Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR233 Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Güz SUR231 Deniz Balıkları ve Yetiştirici Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 3-0-3
Güz SER103 Botanik Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SSÜ 302 Av Araçları ve Avlanma Yönteml Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 4-0-4
Güz SSÜ104 Su Omurgasızları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 4-0-4
Güz SER113 Uyg. Seraclık - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 0-4-1
Güz SER109 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SSÜ107 İçsu Ortamları Ekolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz SSÜ310 Yetiştiricilikte Balık Davranı Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz SSÜ 305 Proje Hazırlama Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz SSÜ 304 Su Ürünleri İşleme Teknolojile Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 4-0-4
Güz SSÜ103 Ekonomik Su Omurgalıları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz İŞL233 Araştırma Yöntemleri ( Seçmeli Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUR110 Limnoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Bahar ORT 102 Bitki Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar SSÜ202 Ağ Yapım Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SUR222 Balık Avlama Yöntemleri Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 1-2-2
Bahar SUR202 Balık Üretim Tesis. ve Planı Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Bahar SUR132 İç Su Balıkları ve Yetiştirici Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUR228 Kafes Balıkçılığı Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Bahar SUR226 Su Ürünleri Ekonomisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Bahar SSÜ209 Balıkcılık Biyolojisi ve Popul Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Güz SUR219 Uyg. Su Ürünleri - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 0-4-1
Güz SUR103 Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Güz SSÜ107 İçsu Ortamları Ekolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz SSÜ104 Su Omurgasızları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 4-0-4
Güz SUR221 Av Araçları ve Yapım Tekniği Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Güz ORT 101 Genel Biyoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz SUR231 Deniz Balıkları ve Yetiştirici Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUR216 Uyg. Su Ürünleri - 3 Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 0-4-1
Bahar SUR110 Limnoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Bahar SUR220 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 0-4-1
Bahar SUR228 Kafes Balıkçılığı Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Bahar SUR132 İç Su Balıkları ve Yetiştirici Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUR202 Balık Üretim Tesis. ve Planı Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Bahar SUR222 Balık Avlama Yöntemleri Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 1-2-2
Bahar SUR226 Su Ürünleri Ekonomisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Bahar SUR130 Su Ürünleri Mevzuatı Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Güz SUR127 Uygulamalı Su Ürünleri - I Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 0-4-1
Güz SUR125 Balık Anatomisi ve Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR221 Av Araçları ve Yapım Tekniği Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR105 Balık Morfolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR231 Deniz Balıkları ve Yetiştirici Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 3-0-3