Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğr. Gör. Dr. Sertan Çevik
Özgeçmiş
:
Birim
:
Rektörlük / Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Teknoloji Transfer Ofisi Yenişehir 33343 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-530-6877182
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14941
Faks
:
+90-324-3610046
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-04 07:57:17
Düzenleme
:
2017-09-06 09:01:42
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
3
ARTICLES WITH
CITATION DATA
3
SUM OF THE
TIMES CITED
8
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
2.67
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
1
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. TOLERANSLARI FARKLI İKİ NOHUT TÜRÜNDE KURAKLIK STRESİNİN PROTEİN İFADELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Danışman: Dr. Serpil ÜNYAYAR, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, MERSİN , Türkiye, 2015.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Kuraklik Toleranslari Farkli Cicer (Nohut) Genotiplerinde Askorbat Ve Glutatyon Uygulamalarinin Antioksidan Sistem Üzerine Etkilerinin Araştirilmasi Ve Genomik Varyasyonlarinin Karşilaştirilmasi Danışman: Dr. Serpil ÜNYAYAR, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2009.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERİSTESİ 2008-12-29 - 2015-08-26
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-10-16 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2200
2015
3. Cevik, S.; Unyayar, S.; Ergul, A. GENETIC RELATIONSHIPS BETWEEN CULTIVARS OF Cicer arietinum AND ITS PROGENITOR GROWN IN TURKEY DETERMINED BY USING THE SSR MARKERS. TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, 2015, 20, 109-114. 1000 + 0
10.17557/.87839

Publications_002.pdf

2014
2. Cevik, S.; Yildizli, A.; Yandim, G.; Goksu, H.; Gultekin, M.; Deger, A.; Celik, A.; Kus, N.; Unyayar, S. Some synthetic cyclitol derivatives alleviate the effect of water deficit in cultivated and wild-type chickpea species. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2014, 171, 807-816. 700 + 5
https://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2014.01.010


Alıntılanma Sayısı: 1
2010
1. Unyayar, S.; Deger, A.; Celik, A.; Cekic, F.; Cevik, S. Cadmium-induced antioxidant status and sister-chromatid exchanges in Vicia faba L.. TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, 2010, 34, 413-422. 500 + 45
https://dx.doi.org/10.3906/biy-0901-27


Alıntılanma Sayısı: 9
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2015
1. çevik, S.; ünyayar, S. Kuraklığa Maruz Bırakılan Kültür Nohut Cicer arietinum ve Yabani Nohut C. reticulatum’un Antioksidan Sistemi Üzerine Dışsal Askorbat ve Glutatyon Uygulamalarının Etkisi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 19, 91-96. 200 + 5
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/fbed/article/viewFile/5144/4228

Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 97

3. ÇEVİK, S.; ÖZALP, H.; TİMUR, M.; BİNZET, R., DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE KAHVE OLARAK KULLANILAN BİTKİLER. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 2017-05-09, 2017-05-12, Konya, Türkiye, 2017. 47

2. İnan, C.; Maytalman, D.; Mert, Z.; Baykal, A.; Çevik, S., Proteomic Approach to Investigate Wheat Resistance Response Against Yellow Rust Using Proteomelab PF2D. 15th European Congress of Biotechnology, 2012-09-23, 2012-09-26, İstanbul, Türkiye, 2012. 17

1. Ünyayar, S.; Çevik, S.; Yandım, G.; Gültekin, M.; Çelik, A., Can Synthetic Cyclitols Be Induced On The Growth and Biologically Active?. Plant Biology Congress, 2012-07-29, 2012-08-03, Freiburg, Almanya, 2012. 32

Ulusal - Özet - Sözlü 190

4. ÇEVİK, S.; Güzel DEĞER, A.; DOĞANYİĞİT, N.; YILDIZLI, A.; BAYAR, S., Arpa’da (Hordeum vulgare L.) siklitolün uyardığı kuraklık toleransının fizyolojisi ve proteomiksi . II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 2016-08-31, 2016-09-03, Mersin, Türkiye, 2016. 40

3. ÇEVİK, S., Arpa’da (Hordeum Vulgare L.) Siklitolün Uyardığı Kuraklık Toleransının Fizyolojisi ve Proteomiksi. 2. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 2016-08-31, 2016-09-03, Mersin, Türkiye, 2016. 50

2. Çevik, S.; Ünyayar, S., Toleransları Farklı İki Nohut Türünde Kuraklık Stresinin Protein İfadesi Üzerine Etkisi. 1. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 2015-09-01, 2015-09-04, Erzurum, Türkiye, 2015. 50
http://www.ubfs2015.com/FileUpload/bs672360/File/ozet_kitapcigi.pdf

1. Çevik, S.; Ünyayar, S.; Ergül, A., Kuraklık toleransları farklı olan Cicer (Nohut) genotiplerinde askorbat ve glutatyon uygulamalarının antioksidan sistem üzerine etkilerinin araştırılması ve genomik varyasyonlarının karşılaştırılması. 20.Ulusal Biyoloji Kongresi, 2010-06-21, 2010-06-25, Denizli, Türkiye, 2010. 50

Ulusal - Özet - Poster 105

7. Değer, A.; Doğanyiğit, N.; Çevik, S.; Ünyayar, S., Sentetik Siklitoller Stoma Davranışlarını ve Fizyolojik Stratejileri Belirler mi?. 1. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 2015-09-01, 2015-09-04, Erzurum, Türkiye, 2015. 18
http://www.ubfs2015.com/

6. Yıldızlı, A.; Çevik, S.; Binzet, R.; Ünyayar, S., Dışsal Uygulanan Myo-Inositoler Kuraklık Stresinin Etkisini Hafifletebilir. Ulusal Botanik Kongresi, 2014-10-25, 2014-10-28, Antalya, Türkiye, 2014. 21

5. Coral, G.; Sarışan, A.; Küce Çevik, P.; Çevik, S.; Avcı, E., Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları Projelerinin Doğaya Yönelik Olumlu Tutum Geliştirmedeki Etkililiği: Göksu’nun Kanatları Projesi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 12

4. İnan, C.; Maytalman, D.; Mert, Z.; Baykal, A.; Çevik, S., Buğdayda karşılaştırmalı proteomik analizler, bitki patojen etkileşiminde rol oynayan proteinlerin belirlenmesi. II. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2012-11-15, 2012-11-18, Antalya, Türkiye, 2012. 8

3. Ünyayar, S.; Yandım, G.; Çevik , S.; Yıldızlı, A.; Gültekin, M., Kuraklık Stresi Altındaki Nohut Bitkilerinin Malondialdehit (MDA) İçeriği Üzerine Bazı Sentetik Siklitollerin Etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012-09-03, 2012-09-07, İzmir, Türkiye, 2012. 12

2. Güzel Değer, A.; Çevik, S.; Alp, C.; Gültekin, M.; Şimşek Kuş, N., Sentetik olarak sentezlenen siklitollerin kuraklık stresi altındaki Cicer arietinum’un büyümesi üzerine etkisi. 20.Ulusal Biyoloji Kongresi, 2010-06-21, 2010-06-25, Denizli, Türkiye, 2010. 16

1. Ünyayar, S.; Çelik, A.; Güzel Değer, A.; Çevik, S.; Çekiç , F., Cadmium-induced antioxidant status and sister-chromatid exchanges in Vicia faba L. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008-06-23, 2008-06-27, Trabzon, Türkiye, 2008. 15

Ulusal - Yürütücü 100

1. Kuraklık stresine maruz bırakılan nohut bitkilerinde arbüsküler mikorizal simbiyozisin proteomik ve fizyolojik rollerinin araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP4-2345, 29742 TL, Yürütücü, 2019, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 350

7. Kuraklık stresine maruz bırakılan Cicer (Nohut) fidelerinde sentetik olarak sentezlenen bazı siklitol türevlerinin biyolojik aktivitelerinin ve sitotoksik etkilerinin belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-FEF BY (SÜ) 2010-5 B, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

6. Silifke'de Isıtmasız Cam Serada Yetiştirilen Aşılı Domateslerde Solucan Gübresi+Leonardit ve Mikoriza Gübre kullanımının Verim ve Kaliteye Etkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-1-AP4-2248, 25000 TL, Araştırmacı, 2019, Devam ediyor... 50

5. Kuraklık şartlarında Hordeum vulgare L.(arpa) Bitkisine Uygulanan Siklitolün Protein ifadeleri ve ABA Seviyesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2204, 9446 EUR, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

4. Kuraklığa maruz bırakılan Hordeum vulgare (arpa) yapraklarına uygulanan sentetik siklitol türevi dl-siklopentan-1,2,3-triol'ün protein ifadesi ve absisik asit birikimi üzerine etkilerinin araştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP3-1073, 20000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

3. TOLERANSLARI FARKLI İKİ NOHUT TÜRÜNDE KURAKLIK STRESİNİN PROTEİN İFADELERİ ÜZERİNE ETKİSİ , BAP, Proje No: BAP FBE BB (SÇ) 2012-4 DR, 20000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

2. b. Kuraklık Toleransları Farklı Olan Cicer (Nohut) Genotiplerinde Askorbat ve Glutatyon Uygulamalarının Antioksidan Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Genomik Varyasyonlarının Karşılaştırılması, BAP, Proje No: BAP-FBE BB (SÇ) , 6000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

1. Tarımsal önemi olan bazı bitkiler üzerine kadmiyumun fizyolojik ve genotoksik etkilerinin incelenmesi, BAP, Proje No: FEF BB (SÜ) 2006-1, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURAL POLICY AND RESEARCH , [ 2015 : 1 ] . 5
Ulusal
1. TUBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü , 2011-07-01 - 2011-10-01, Kocaeli, Türkiye.
Ulusal 2000
1. 2210 - Yurtiçi Yüksek Lisans Burs Programı TUBİTAK, 2007-10-01, Mersin, Türkiye. 1000
2. 2211 - Yurtiçi Doktora Burs Programı TUBİTAK, 2009-10-01, Mersin, Türkiye. 1000
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BYT 543 Bitki Proteomiksi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı 2-2-3