Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Burcu Şefika Doğrul
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5280
Faks
:
+90--
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-01 08:03:20
Düzenleme
:
2017-09-08 13:35:38
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA İŞLETME ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. Stratejik Uyumun İşletmenin Finansal Performansına Etkisi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma Danışman: Dr. Prof. Dr. Senem BESLER, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeyinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği" Danışman: Dr. Prof.Dr. Ayşehan ÇAKICI, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2017
5. Doğrul, B.; Besler, S. Stratejik Uyumun İşletmenin Finansal Performansına Etkisi: Profilden Sapma Yaklaşımı . ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 17, 67-86. 200 + 0
2010
4. Doğrul, B.; Tekeli, S. İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Esnek Çalışma”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 2, 11-18. 200 + 0
2008
3. çakıcı, A.; özer, B. Mersin’deki KOBİ Sahip ve Yöneticilerinin Gözüyle Kurumsallaşma Tanımı ve Kurumsallaşmanın Darboğazları . YÖNETİM VE EKONOMİ, 2008, 15, 41-57. 0 + 0
2007
2. çakıcı, A.; özer, B. Mersin’deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Kurumsallaşma Göstergeleri Açısından İncelenmesi. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2007, 10, 87-110. 0 + 0
2005
1. şahin, A.; özer, B. Beslenme Kültüründeki Farklılıkların Bayan Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkileri . GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 2005, 7, 53-71. 0 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Doğrul, B. İşletmecilikte Güncel Konular, ISBN: 978-605-5431-77-8, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 413 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2011. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Özalp, İ.; Besler, S.; Doğrul, B., Management of Strategic Alliance Making Process and The Case Study. 6th International Strategic Management Conference, 2010-07-08, 2010-07-10, St. Petersburg, Rusya, 2010. 200

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Doğrul, B.; Doğrul, Ü., Örgüt tasarımında çevresel belirsizlik, örgüt yapısı ve işletme stratejilerinin ilişkisi. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2017-05-04, 2017-05-06, İzmir, Türkiye, 2017. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL342 Aile İşletmeleri ve Kobi'ler İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL241 Yönetim ve Organizasyon İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL111 İşletme Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz İŞL213 Genel İşletme İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3