Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Sezen Bozyiğit
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
DOĞUM TARİHİ
:
06 Ağustos 1979 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tarsus Uygulamalı Teknoloji Ve Işletmecilik Yüksekokulu Tarsus Kampüsü 33400 Tarsus/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-6254546 .
Dahili
:
88404 .
Faks
:
+90-324-6254505 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-02 06:39:18 .
Düzenleme
:
2018-06-08 19:16:45 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KAMU YÖNETİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS İŞLETME YÖNETİMİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. ÇOCUKLARIN ÇEVRE BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLARAK SOSYALLEŞMESİNDE ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ ROLÜ Danışman: Dr. Canan MADRAN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, adana, Türkiye, 2013.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
MÜDÜR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-08-27 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MÜDÜR YARDIMCISI TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-08-27 - 2018-08-27
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-08-27 - 2018-08-27
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-08-27 - 2018-08-27
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3200
2017
16. Ince, M.; Gül, H.; Bozyiğit, S. TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016. MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 6, 113-130. 200 + 0
15. Yaşa özeltürkay, E.; Bozyiğit, S.; Gülmez, M. Instagram’dan Alışveriş Yapan Tüketicilerin Satın Alma Davranışları: Keşifsel Bir Çalışma. SOSYAL BİLİMLER ENSİTİTUSU HAKEMLİ DERGİSİ ONERİ, 2017, 12, 175-198. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14783/maruoneri.vi.331668

14. Yaşa özeltürkay, E.; Bozyiğit, S. POSTMODERN TÜKETİM EKSENİNDE ÇOCUK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI: KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA*. AKADEMİK ARAĢTIRMALAR VE ÇALIĢMALAR DERGİSİ , 2017, 9, 155-166. 200 + 0
2016
13. Bozyiğit, S.; Karaca, Y. TÜRKİYEDEKİ ETNİK REKLAMLARA YÖNELİK TÜKETİCİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. GUMUSHANE UNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ELEKTRONİK DERGİSİ, 2016, 7, 288-307. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17823/gusb.235

Publications_008.pdf

12. Bozyiğit, S. Türkiye’deki Lojistikle İlgili Lisans Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme . JOURNAL OF YAŞAR, 2016, 11, 133-149. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jyasar/issue/view/5000016800/showToc

Publications_009.pdf

2015
11. Karaca, Y.; Bozyiğit, S. Tüketime Etki Eden Sosyalleşme Faktörleri : Adolesanlara Yönelik Bir Uygulama. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, , 2015, 6, 51-72. 200 + 0
http://sbedergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/806865909_3.%20T%C3%BCketime%20Etki%20Eden.pdf

Publications_010.pdf

10. Bozyiğit, S. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM SÜRECİNE ETKİ EDEN SOSYALLEŞME ARACILARININ ÖĞRENCİLERİN MATERYALİST EĞİLİMİ VE MARKA BİLİNCİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR PİLOT ÇALIŞMA. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24(2), 295-302. 200 + 0
Publications_005.pdf

9. özeltürkay, E.; Bozyiğit, S. Y KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN HEDİYE VERME GÜDÜLERİ ile GELENEKSEL ve DİJİTAL MEDYADAKİ REKLAMLARDAN ETKİLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . ASOS JOURNAL, 2015, 3, 275-290. 200 + 0
http://www.asosjournal.com/Makaleler/395107081_953%20Eda%20YA%C5%9EA%20%C3%96ZELT%C3%9CRKAY.pdf://

Publications_006.pdf

8. Bozyiğit, S.; Kılınç doğan, G. TÜRKİYE'DEKİ DOĞAL VE ORGANİK ÜRÜN ÜRETİCİLERİNİN YAŞADIĞI PAZARLAMA SORUNLARI: KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA . AKÜ İİBF DERGİSİ, 2015, 2, 33-47. 200 + 0
http://www.iibfdergi.aku.edu.tr/pdf/17_2/3

Publications_007.pdf

2014
7. çelik, A.; Ince, M.; Bozyiğit, S. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalişma . NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2014, 7(3), 113-124. 200 + 0
Publications_013.pdf

6. Akkan, E.; Bozyiğit, S. Eğitim Hizmetleri Pazarlamasında Web Sitelerin Önemi: Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin İncelenmesi . CAG UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES,, 2014, 11(1) june 2014, 84-99. 200 + 0
Publications_014.pdf

5. Bozyiğit, S.; Karaca, Y. Çocukların Tüketim Hakkındaki Aile İletişimleri İle Materyalist Eğilimleri ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2014, 16, 56-64. 200 + 0
http://file:///C:/Users/RQ/Downloads/5000134041-5000212021-1-PB%20(1).pdf

Publications_012.pdf

2013
4. Bozyiğit, S. Kişisel Satışta Etik: Adana İlindeki Tıbbi Satış Temsilcilerinin Etik Tutumlarının İncelenmesi . DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt:28, Sayı:1, Yıl:2013, 49-79. 200 + 0
Publications_004.pdf

3. Madran, C.; Bozyiğit, S. Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşme Süreci. CAG UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2013, 10(1), June 2013, 71-95. 200 + 1
Publications_003.pdf

2012
2. Yaşa, E.; Bozyiğit, S. Y Kuşağı Tüketicilerinin Cep Telefonu ve GSM Operatörleri Tercihi: Mersin İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Pilot Bir Araştırma. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 9(1) june 2012, 29-46. 200 + 0
Publications_002.pdf

2011
1. Bozyiğit, S.; Akkan, E. Tüketici Etnosentrizmi ile Satın Alma Niyeti ve Otoriter Tutumla Yetiştirilme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Pilot Bir Çalışma. CAG UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2011, 8(2), December 2011, 98-118. 200 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2016
2. Yaşa özeltürkay, E.; Bozyiğit, S.; Gülmez, M. Determining Motives Of Mothers Who Purchase Healthy Snacks For Their Children: A Phenomenological Study. INTERNATİONAL JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT AND TOURİSM (IJHMT)., 2016, 1, 17-36. 200 + 0
http://file:///C:/Users/RQ/Downloads/5000185233-5000393291-2-PB%20(2).pdf

Publications_015.pdf

2015
1. Bozyiğit, S.; Yaşa, E. Ailenin Rol Model Alınmasının ve Aile Desteğinin Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2015, 19(1), 59-79. 200 + 0
Publications_011.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. Babacan, M.; Bozyiğit, S. Türkiye'de Pazarlama Biliminin Akademik Tarihi, ISBN: ISBN: 978-605-333-580-1, BETA, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 498 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2016. 125
2. Bozyiğit, S. Türkiye'de Pazarlama Biliminin Akademik Tarihi,, ISBN: 978-605-333-580-1, BETA, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 498 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2016. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

7. BOZYİĞİT, S., Özel Okulların Eğitim Hizmetlerine İlişkin Veli Beklentisi ve Algısı: Nitel Bir Araştırma. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 2017-05-19, 2017-05-22, SARAYBOSNA, Bosna Hersek, 2017. 200

6. BOZYİĞİT, S., DİNİ DEĞERLERİN TAKINTILI SATIN ALMA EĞİLİMİ VE ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (USAK), 2017-04-20, 2017-04-22, İSTANBUL, Türkiye, 2017. 200

5. ince, m.; bozyiğit, s.; çelenk, i., LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜNİVERSİTELERDEKİ LOJİSTİK EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRMESI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016 , 2016-10-14, 2016-10-16, antalya, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_015.pdf

4. BOZYİĞİT, S., MATERYALİST EĞİLİM, MARKA FARKINDALIĞI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN ÇEVRECİ TÜKETİME ETKİSİ. The New Trends in Social and Liberal Sciences Symposium, 2016-04-28, 2016-05-01, MİLANO, İtalya, 2016. 200
Scientific_Meetings_016.pdf

3. Özeltürkay, E.; Bozyiğit, S.; Gülmez, M., ANALYZING COLLEGE STUDENTS’ ETHICS PERCEPTIONS : A PILOT STUDY AT A FOUNDATION UNIVERSITY IN TURKEY. . 15.ınternatıonal marketing trend congress, 2016-01-21, 2016-01-23, venedik, İtalya, 2016. 200
http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2016/pages/PDF/YASA-OZELTURKAY_BOZYIGIT_GULMEZ.pdf

2. bozyiğit, s.; akkan, e., Linking Universities to the Target Market via Web Sites: A Content Analysis of Turkish Private Universities’ Web Sites . 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, 2013-09-13, 2013-09-17, prag, Türkiye, 2013. 200
Scientific_Meetings_013.pdf

1. Akkan, E.; Yaşa, E.; Bozyiğit, S., E-SERVICE QUALITY IN LOGISTICS SERVICES: A PRELIMINARY RESEARCH ON DETERMINING THE DIMENSIONS AND ATTRIBUTES OF UTIKAD MEMBERS’ WEBSITES. x.international logistics and supply chain congress 2012, 2012-11-08, 2012-11-09, istanbul, Türkiye, 2012. 200
Scientific_Meetings_012.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. BOZYİĞİT, S.; karaca, y., TÜKETİCİLERİN MATERYALİST EĞİLİMLERİNİN VE MARKA FARKINDALIKLARININ ÇEVRECİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, 2016-04-28, 2016-05-01, milano, İtalya, 2016. 100
http://www.isnewtrendsciences.org/eng//

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 700

7. BOZYİĞİT, S.; Yaşa ÖZELTÜRKAY, E., POST MODERN TÜKETİM EKSENİNDE ÇOCUK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI: KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA. 15.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2016-05-26, 2016-05-28, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 100

6. BOZYİĞİT, S., Çocukların Çevre Bilinçli Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Rolü 1 . 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ, 2015-06-10, 2015-06-13, ESKİŞEHİR, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

5. karaca, y.; Bozyiğit, s., Reklamlarda Kullanılan Hayvan İmgesi: Ulusal Televizyon Kanallarındaki Reklamlara İlişkin İçerik Analizi. 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ, 2015-06-10, 2015-06-13, eskişehir, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

4. bozyiğit, s.; akkan, e., SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİNE BİR BAKIŞ: TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALGILARI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME. II. ULUSAL LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ , 2013-05-16, 2013-05-18, aksaray, Türkiye, 2013. 100

3. bozyiğit, s.; yaşa, e., Araştırmacıların Pazarlama Alanına Bilimsel Katkıları: Pazarlama Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Araştırma. 17. ulusal pazarlama kongresi, 2012-10-18, 2012-10-21, balıkesir, Türkiye, 2012. 100
http://www.pazarlama.org.tr/uploads/files/upk17.pdf

2. AKKAN, E.; BOZYİĞİT, S., TURİZM PAZARLAMASINDA WEB SİTELERİNİNÖNEMİ: KKTC’DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA . 1. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2012-10-04, 2012-11-04, MERSİN, Türkiye, 2012. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

1. bozyiğit, s.; yaşa, e.; özyörük, d., “Y KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN SMS REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARI: MERSİN İLİNDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK PİLOT BİR ARAŞTIRMA”. 16. ulusal pazarlama kongresi, 2011-11-22, 2011-11-25, istanbul, Türkiye, 2011. 100
http://www.pazarlama.org.tr/uploads/files/upk16.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. BOZYİĞİT, S.; MADRAN, C., YEŞİL Mİ, MATERYALİZM Mİ, YEŞİL MATERYALİZM Mİ? KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA. 17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2018-04-26, 2018-04-28, İzmir, Türkiye, 2018. 50
http://ik2018.ikc.edu.tr/Kongre/Home

2. BOZYİĞİT, S.; ince, m., TÜKETİM KONUSUNDAKİ AİLE İLETİŞİM ŞEKİLLERİNİN ADOLESANLARIN HEDONİK VE FAYDACI TÜKETİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. 22. pazarlama kongresi, 2017-09-30, 2017-09-30, Trabzon, Türkiye, 2017. 50
http://www.pazarlama.org.tr/upk-2017/

1. YAŞA ÖZELTÜRKAY, E.; BOZYİĞİT, S.; GÜLMEZ, M., INSTAGRAMDAN ALIŞVERİŞ YAPAN TÜKETİCİLERİN PROFİLLERİNİ VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA . 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ, 2015-06-10, 2015-06-13, ESKİŞEHİR, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. sergen COŞKUN, YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMALARI ÜZERİNE KİMYA SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası 250
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC INNOVATIVE MARKETING , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2241-8407, E-ISSN : 2241-8407, 2015-04-15 - Devam ediyor. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
2. BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: ANINTERNATIONAL JOURNAL , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
Uluslararası 50
1. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) klaipeda State University of Applied Sciences ve süleyman demirel üniversitesi, 2016-10-16, antalya, Türkiye. 50
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz UTL303 Taşımacılık Yönetimi I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL107 Temel Hukuk Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL213 Pazarlama Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL319 Tüketici Davranışları Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL433 Sosyal Sorumluluk Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL410 Uluslararası Pazarlama Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL402 Depolama ve Dağıtım Sistemleri Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL326 Pazarlamada Güncel Konular Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL304 Taşımacılık Yönetimi II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar UTL 502 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz UTL107 Temel Hukuk Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL319 Tüketici Davranışları Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL303 Taşımacılık Yönetimi I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL433 Sosyal Sorumluluk Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL213 Pazarlama Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz UTL 505 Tedarik Zinciri Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL410 Uluslararası Pazarlama Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL402 Depolama ve Dağıtım Sistemleri Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL326 Pazarlamada Güncel Konular Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL304 Taşımacılık Yönetimi II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 502 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz UTL213 Pazarlama Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL107 Temel Hukuk Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL319 Tüketici Davranışları Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL433 Sosyal Sorumluluk Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL303 Taşımacılık Yönetimi I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL330 Reklam ve Tutundurma Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL326 Pazarlamada Güncel Konular Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL212 Mesleki İngilizce II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL206 Lojistik Hukuku Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL304 Taşımacılık Yönetimi II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 502 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL207 Ticaret Hukuku Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL211 Mesleki İngilizce I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 1-0-1
Güz UTL303 Taşımacılık Yönetimi I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL107 Temel Hukuk Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL-519 Araştırma Teknikleri ve İstati Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL231 Değer Temelli Pazarlama Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL212 Mesleki İngilizce II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL206 Lojistik Hukuku Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( İkmep ) 3-1-4
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( İkmep ) ( 2. ... 3-1-4
Güz UTL207 Ticaret Hukuku Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL211 Mesleki İngilizce I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL107 Temel Hukuk Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL226 Araştırma Yöntemleri Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz SEK241 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Güz BYS 207 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 4-0-4
Güz BYS 207 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 4-0-4
Güz SEK241 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL104 Toplum Bilimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL107 Temel Hukuk Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SEK237 Etkili ve Güzel Konuşma Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Güz BYS 109 Protokol ve Sosyal Davranış Ku Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz PAZ 113 Pazarlama İlkeleri - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-0-3
Güz BYS 203 Etkili ve Güzel Konuşma Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYS 213 Büro Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Güz SEK109 Sekreterlik Bilgisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz SEK241 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Güz SEK251 Büro Yönetimi ve Teknoloji Kul Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Güz BYS 213 Büro Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Güz BYS 207 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 4-0-4
Güz BYS 203 Etkili ve Güzel Konuşma Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYS 109 Protokol ve Sosyal Davranış Ku Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz SEK241 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Güz SEK109 Sekreterlik Bilgisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz SEK237 Etkili ve Güzel Konuşma Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Güz SEK115 Protokol Bilgisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz SEK115 Protokol Bilgisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYS 207 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 4-0-4
Güz SEK251 Büro Yönetimi ve Teknoloji Kul Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEK234 Mesleki İngilizce - II Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Bahar SEK134 Dosyalama ve Arşivleme Teknikl Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-1-3
Bahar SEK134 Dosyalama ve Arşivleme Teknikl Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-1-3
Bahar BYS 102 Dosyalama ve Arşivleme Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-1-3
Bahar BYS 104 Mesleki Yazışmalar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Bahar BYS 102 Dosyalama ve Arşivleme Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-1-3
Bahar SEK234 Mesleki İngilizce - II Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Bahar BYS 104 Mesleki Yazışmalar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Bahar SEK136 Mesleki Yazışmalar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Bahar SEK136 Mesleki Yazışmalar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Güz SEK251 Büro Yönetimi ve Teknoloji Kul Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Güz SEK241 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Güz SEK251 Büro Yönetimi ve Teknoloji Kul Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Güz SEK241 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Güz SEK115 Protokol Bilgisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYS 109 Protokol ve Sosyal Davranış Ku Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz SEK115 Protokol Bilgisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz SEK237 Etkili ve Güzel Konuşma Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Güz BYS 109 Protokol ve Sosyal Davranış Ku Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz SEK109 Sekreterlik Bilgisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz SEK109 Sekreterlik Bilgisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Yaz SEK234 Mesleki İngilizce - II Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Yaz SEK234 Mesleki İngilizce - II Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Yaz SEK241 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Yaz SEK251 Büro Yönetimi ve Teknoloji Kul Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Yaz SEK241 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Yaz SEK251 Büro Yönetimi ve Teknoloji Kul Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEK134 Dosyalama ve Arşivleme Teknikl Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-1-3
Bahar SEK230 Kamu - Özel Kesimi Yapısı ve İ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-1-3
Bahar SEK136 Mesleki Yazışmalar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Bahar SEK234 Mesleki İngilizce - II Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Bahar SEK136 Mesleki Yazışmalar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Bahar SEK134 Dosyalama ve Arşivleme Teknikl Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-1-3
Bahar SEK234 Mesleki İngilizce - II Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Güz SEK109 Sekreterlik Bilgisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz SEK251 Büro Yönetimi ve Teknoloji Kul Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Güz SEK251 Büro Yönetimi ve Teknoloji Kul Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-1-4
Güz SEK241 Mesleki İngilizce - I Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Güz SEK115 Protokol Bilgisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz SEK237 Etkili ve Güzel Konuşma Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Güz SEK115 Protokol Bilgisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz SEK237 Etkili ve Güzel Konuşma Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Güz SEK109 Sekreterlik Bilgisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Yaz SEK230 Kamu - Özel Kesimi Yapısı ve İ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-1-3
Yaz SEK230 Kamu - Özel Kesimi Yapısı ve İ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-1-3
Yaz SEK234 Mesleki İngilizce - II Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3
Yaz SEK234 Mesleki İngilizce - II Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-2-3