Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Samet Poyraz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Analitik Kimya Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
25 Temmuz 1988 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33169 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
1917 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-22 08:56:00 .
Düzenleme
:
2018-12-13 11:27:23 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
3
ARTICLES WITH
CITATION DATA
3
SUM OF THE
TIMES CITED
7
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
2.33
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS ANALİTİK KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans Tezi

1. Potansiyel biyoaktif polisübstitüe tiyohidantoin türevi yeni bileşiklerin eldesi,karakterizasyonu ve iyonlaşma sabitlerinin belirlenmesi Danışman: Dr. HACI ALİ DÖNDAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2015.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-12-17 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2850
2018
5. Poyraz, S.; Canacankatan, N.; Belveren, S.; Yetkin, D.; Kibar, K.; ülger, M.; Sansano, J.; özcelik, N.; Necat yılmaz, .; Döndaş, H. Study of the anti(myco)bacterial and antitumor activities of prolinate and N-amidocarbothiolprolinate derivatives based on fused tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione, bearing an indole ring. MONATSHEFTE FÜR CHEMİE - CHEMİCAL MONTHLY, 2018, 149-, 2253-2263. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00706-018-2286-8

4. Dondas, H.; Sansano, J.; Belveren, S.; Larrañaga, O.; Poyraz, S.; ülger, M.; şahin, E.; Ferrándiz-saperas, M.; De gracia retamosa, M.; De cózar, A. From Bioactive Pyrrolidino[3,4-c]pyrrolidines to more Bioactive Pyrrolidino[3,4-b]pyrrolidines via Ring-Opening/Ring-Closing Promoted by Sodium Methoxide. SYNTHESİS, 2018, 0-0. 250 + 0
http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1611356

3. Dondas, H.; Belveren, S.; Poyraz, S.; Grigg, R.; Kilner, C.; Ferrándiz-saperas, M.; Selva, E.; Sansano, J. Design and synthesis of novel 1,4-benzodiazepine surrogates as potential CCKA and CCKB antagonists via palladium-catalyzed three-component cascade reactions. TETRAHEDRON, 2018, 74, 6-11. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2017.11.017

2017
2. Belveren, S.; Ali dondas, H.; ülger, M.; Poyraz, S.; García-mingüens, E.; Ferrándiz-saperas, M.; Sansano, J. Synthesis of highly functionalized 2-(pyrrolidin-1-yl)thiazole frameworks with interesting antibacterial and antimycobacterial activity. TETRAHEDRON, 2017, 73, 6718-6727. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2017.10.007

1. Poyraz, S.; Belveren, S.; ülger, M.; şahin, E.; Döndaş, H. Synthesis, characterization, crystal structure, and antituberculosis activity of some novel polysubstituted aminocarbothiol/thiohydantoin-pyrrolidine derivatives. MONATSHEFTE FÜR CHEMİE - CHEMİCAL MONTHLY, 2017, 148, 2173-2182. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00706-017-2039-0

Uluslararası - Özet - Sözlü 280

4. Belveren, S.; Poyraz, S.; Ülger, M.; Döndaş, H., NOVEL PYRROLIDINE-INDOL-4,5-DIHYDROTHIAZOLE DERIVATIVES AND THEIR ANTITUBERCULOSIS EVALUATION. II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, 2018. 85
http://saglikbilimler.bilmescongress.com/

3. Belveren, S.; Poyraz, S.; Ülger, M.; Döndaş, H., PREPARATION, CHARACTERIZATION AND BIOLOGICAL EVALUATION OF SOME METAL COMPLEXES OF NOVEL PYRROLIDINE-N-THIOLBENZAMIDE DERIVATIVES BEARING INDOLE RING. II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, 2018. 85
http://saglikbilimler.bilmescongress.com/

2. CANACANKATAN, N.; BELVEREN, S.; POYRAZ, S.; Yetkin, D.; KİBAR, K.; YILMAZ, Ş.; DÖNDAŞ, H., EFFECT OF PYRROLIDINE DERIVATIVES BEARING INDOLE RING AS SUBSTITUTED MOIETY ON COX2 ON MCF-7 CELLS. GPSS 2017, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 60
http://www.gpss2017.com/

1. Canacankatan, N.; Belveren, S.; Poyraz, S.; Gemili, M.; Yetkin, D.; Kibar, K.; Nural, Y., Antiapoptotic Effect of Pyrrolidine Derivatives Bearing Indole Ring As Substitued Moiety on MCF-7 Cells. 4th International BAU Drug Design Congress, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 50
http://baudrugdesign.com/

Uluslararası - Özet - Poster 560

14. Poyraz, S.; Belveren, S.; Ülger, M.; Döndaş, H., COPPER(II) COMPLEXES OF N-BENZOYL-2-(1H-INDOL-2-YL) PYRROLIDINE-1-CARBOTHIOAMIDE AND THEIR BIOLOGICAL EVALUATION. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 47

13. Belveren, S.; Poyraz, S.; Ülger, M.; Döndaş, H., NOVEL 2-(PYRROLIDIN-1-YL) THIAZOLE DERIVATIVES AND THEIR ANTI(MYCO)BACTERIAL ACTIVITIES. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 42

12. Canacankatan, N.; Belveren, S.; Poyraz, S.; Kibar, K.; Yetkin, D.; Yılmaz, Ş.; Döndaş, H., THE EFFECT OF FUNCTIONALIZED PYRROLIDINE - INDOLE HYBRID HETEROCYCLES ON VEGF IN MCF-7 CELLS. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 30

11. Belveren, S.; Poyraz, S.; Ülger, M.; Döndaş, H., SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ANTI(MYCO)BACTERIAL ACTIVITY OF THIOESTER DERIVATIVES BEARING BENZAMIDO-2-OXO ALKYL MOIETY. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 42

10. POYRAZ, S.; BELVEREN, S.; ÜLGER, M.; DÖNDAŞ, H., Synthesis and some biological evaluation of novel heterocycles bearing indole/pyrrolidine ring system and/or aminocarbothiol moiety. 5. International BAU Drug Design Congress, 2017-10-19, 2017-10-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 47
http://baudrugdesign.com/

9. Belveren, S.; Poyraz, S.; Ülger, M.; Döndaş, H., Synthesis and Biological Evaluation of Pyrrolidine-Thiazoles / Indole Ring System Containing Hetereocycles. 5. International BAU Drug Design Congress, 2017-10-19, 2017-10-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 42
http://baudrugdesign.com/

8. BELVEREN, S.; POYRAZ, S.; ÜLGER, M.; DÖNDAŞ, H., SYNTHESIS, CHARACTERISATION OF AMINOCARBOTHIOL PYRROLIDINE- PT(II) COMPLEXES; THEIR ANTIBACTERIAL AND ANTITUBERCULOSIS ACTIVITY. GPSS 2017, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 42
http://www.gpss2017.com/

7. POYRAZ, S.; BELVEREN, S.; CİHANBAY, A.; SARI, H.; DÖNDAŞ, H., DISSOCIATION CONSTANTS DETERMINATION OF SOME NOVEL AMINOCARBOTHIOL-PYRROLIDINE DERIVATIVES BY POTENTIOMETRIC TITRATION METHOD. GPSS 2017, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 45
http://www.gpss2017.com/

6. POYRAZ, S.; BELVEREN, S.; ÜLGER, M.; DÖNDAŞ, H., SYNTHESIS AND ANTITUBERCULOSIS ACTIVITY OF INDOL-3-YL-ALKYL-2-(4-CHLOROPHENYL)-5-ALKYL-4,6-DIOXO OCTAHYDROPYRROLO[3,4-B]PYRROLE-3-CARBOXYLATE. GPSS 2017, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 47
http://www.gpss2017.com/

5. BELVEREN, S.; GEMİLİ, M.; POYRAZ, S.; ÜLGER, M.; DÖNDAŞ, H., ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF BICYCLIC AMINOCARBOTHIOL PYRROLDIONE. 4th International BAU Drug Design Congress, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 35
http://baudrugdesign.com/

4. Poyraz, S.; Belveren, S.; Erşen, D.; Gemili, M.; Ülger, M.; Döndaş, H., Synthesis, characterization and antituberculosis activity of novel substitued thiohydantoin pyrrolidine derivatives. 4th International BAU Drug Design Congress, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 42
http://baudrugdesign.com/

3. POYRAZ, S.; BELVEREN, S.; CİHANBAY, A.; SARI, H.; DÖNDAŞ, H., Potentiometric Acid Dissociation Constants Determination of Some Novel Polysubstitued Thiohydantoin Derivatives. 10th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2016), 2016-09-29, 2016-10-02, Çanakkale, Türkiye, 2016. 45
http://aacd2016.comu.edu.tr/

2. Nural, Y.; Gemili, M.; Erşen, D.; Ülger, M.; Belveren, S.; Poyraz, S.; Serin, M., SYNTHESIS AND ANTIMYCOBACTERIAL ACTIVITY OF CO(III) COMPLEXES OF N-BENZOYL-4,6-DIOXO-HEXAHYDROPYRROLO[3,4-C]PYRROLE-2(1H)-CARBOTHIOAMIDE DERIVATIVES. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences , 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 12

1. Poyraz, S.; Nural, Y.; Ülger, M.; Belveren, S.; Gemili, M.; Erşen, D.; Serin, M., Synthesis of novel aminocarbo-N-thiol pyrrolidine derivatives and their antituberculosis activities. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences , 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 37

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Sübstitüe grup olarak indol halkası bulunduran pirolidin türevi bileşiklerin sentezi ve MCF-7 hücreleri üzerine apoptosis, anjiogenez ve antiinflamatuvar etkilerinin incelenmesi, BAP, Proje No: 2015-AP2-1342, 15000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. POTANSİYEL BİYOAKTİF POLİSÜBSTİTÜE TİYOHİDANTOİN TÜREVİ YENİ BİLEŞİKLERİN ELDESİ, KARAKTERİZASYONU VE İYONLAŞMA SABİTLERİNİN BELİRLENMESİ, BAP, Proje No: BAP-SBE TEB(SP) 2014-4 YL , 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

Uluslararası
1. Vrije Universiteit Brussel , 2016-06-29 - 2016-09-26, Brüksel, Belçika.