Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Samet Poyraz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Analitik Kimya Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
25 Temmuz 1988
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33169 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
1917
Faks
:
+90--
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-22 08:56:00
Düzenleme
:
2017-12-29 14:47:12
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
3
ARTICLES WITH
CITATION DATA
3
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0.00
Researcher ID
Scopus ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS ANALİTİK KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans Tezi

1. Potansiyel biyoaktif polisübstitüe tiyohidantoin türevi yeni bileşiklerin eldesi,karakterizasyonu ve iyonlaşma sabitlerinin belirlenmesi Danışman: Dr. HACI ALİ DÖNDAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2015.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-12-17 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1950
2018
3. Dondas, H.; Belveren, S.; Poyraz, S.; Grigg, R.; Kilner, C.; Ferrándiz-saperas, M.; Selva, E.; Sansano, J. Design and synthesis of novel 1,4-benzodiazepine surrogates as potential CCKA and CCKB antagonists via palladium-catalyzed three-component cascade reactions. TETRAHEDRON, 2018, 74, 6-11. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2017.11.017

2017
2. Belveren, S.; Ali dondas, H.; ülger, M.; Poyraz, S.; García-mingüens, E.; Ferrándiz-saperas, M.; Sansano, J. Synthesis of highly functionalized 2-(pyrrolidin-1-yl)thiazole frameworks with interesting antibacterial and antimycobacterial activity. TETRAHEDRON, 2017, 73, 6718-6727. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2017.10.007

1. Poyraz, S.; Belveren, S.; ülger, M.; şahin, E.; Döndaş, H. Synthesis, characterization, crystal structure, and antituberculosis activity of some novel polysubstituted aminocarbothiol/thiohydantoin-pyrrolidine derivatives. MONATSHEFTE FÜR CHEMİE - CHEMİCAL MONTHLY, 2017, 148, 2173-2182. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00706-017-2039-0

Uluslararası - Özet - Sözlü 110

2. CANACANKATAN, N.; BELVEREN, S.; POYRAZ, S.; Yetkin, D.; KİBAR, K., EFFECT OF PYRROLIDINE DERIVATIVES BEARING INDOLE RING AS SUBSTITUTED MOIETY ON COX2 ON MCF-7 CELLS. GPSS 2017, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 60
http://www.gpss2017.com/

1. Canacankatan, N.; Belveren, S.; Poyraz, S.; Gemili, M.; Yetkin, D., Antiapoptotic Effect of Pyrrolidine Derivatives Bearing Indole Ring As Substitued Moiety on MCF-7 Cells. 4th International BAU Drug Design Congress, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 50
http://baudrugdesign.com/

Uluslararası - Özet - Poster 397

10. POYRAZ, S.; BELVEREN, S.; ÜLGER, M.; DÖNDAŞ, H., Synthesis and some biological evaluation of novel heterocycles bearing indole/pyrrolidine ring system and/or aminocarbothiol moiety. 5. International BAU Drug Design Congress, 2017-10-19, 2017-10-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 47
http://baudrugdesign.com/

9. Belveren, S.; Poyraz, S.; Ülger, M.; Döndaş, H., Synthesis and Biological Evaluation of Pyrrolidine-Thiazoles / Indole Ring System Containing Hetereocycles. 5. International BAU Drug Design Congress, 2017-10-19, 2017-10-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 42
http://baudrugdesign.com/

8. BELVEREN, S.; POYRAZ, S.; ÜLGER, M.; DÖNDAŞ, H., SYNTHESIS, CHARACTERISATION OF AMINOCARBOTHIOL PYRROLIDINE- PT(II) COMPLEXES; THEIR ANTIBACTERIAL AND ANTITUBERCULOSIS ACTIVITY. GPSS 2017, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 42
http://www.gpss2017.com/

7. POYRAZ, S.; BELVEREN, S.; ÜLGER, M.; DÖNDAŞ, H., SYNTHESIS AND ANTITUBERCULOSIS ACTIVITY OF INDOL-3-YL-ALKYL-2-(4-CHLOROPHENYL)-5-ALKYL-4,6-DIOXO OCTAHYDROPYRROLO[3,4-B]PYRROLE-3-CARBOXYLATE. GPSS 2017, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 47
http://www.gpss2017.com/

6. POYRAZ, S.; BELVEREN, S.; CİHANBAY, A.; SARI, H.; DÖNDAŞ, H., DISSOCIATION CONSTANTS DETERMINATION OF SOME NOVEL AMINOCARBOTHIOL-PYRROLIDINE DERIVATIVES BY POTENTIOMETRIC TITRATION METHOD. GPSS 2017, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 45
http://www.gpss2017.com/

5. BELVEREN, S.; GEMİLİ, M.; POYRAZ, S.; ÜLGER, M.; DÖNDAŞ, H., ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF BICYCLIC AMINOCARBOTHIOL PYRROLDIONE. 4th International BAU Drug Design Congress, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 35
http://baudrugdesign.com/

4. Poyraz, S.; Belveren, S.; Erşen, D.; Gemili, M.; Ülger, M., Synthesis, characterization and antituberculosis activity of novel substitued thiohydantoin pyrrolidine derivatives. 4th International BAU Drug Design Congress, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 42
http://baudrugdesign.com/

3. POYRAZ, S.; BELVEREN, S.; CİHANBAY, A.; SARI, H.; DÖNDAŞ, H., Potentiometric Acid Dissociation Constants Determination of Some Novel Polysubstitued Thiohydantoin Derivatives. 10th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2016), 2016-09-29, 2016-10-02, Çanakkale, Türkiye, 2016. 45
http://aacd2016.comu.edu.tr/

2. Nural, Y.; Gemili, M.; Erşen, D.; Ülger, M.; Belveren, S., SYNTHESIS AND ANTIMYCOBACTERIAL ACTIVITY OF CO(III) COMPLEXES OF N-BENZOYL-4,6-DIOXO-HEXAHYDROPYRROLO[3,4-C]PYRROLE-2(1H)-CARBOTHIOAMIDE DERIVATIVES. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences , 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 12

1. Poyraz, S.; Nural, Y.; Ülger, M.; Belveren, S.; Gemili, M., Synthesis of novel aminocarbo-N-thiol pyrrolidine derivatives and their antituberculosis activities. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences , 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 37

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Sübstitüe grup olarak indol halkası bulunduran pirolidin türevi bileşiklerin sentezi ve MCF-7 hücreleri üzerine apoptosis, anjiogenez ve antiinflamatuvar etkilerinin incelenmesi, BAP, Proje No: 2015-AP2-1342, 15000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. POTANSİYEL BİYOAKTİF POLİSÜBSTİTÜE TİYOHİDANTOİN TÜREVİ YENİ BİLEŞİKLERİN ELDESİ, KARAKTERİZASYONU VE İYONLAŞMA SABİTLERİNİN BELİRLENMESİ, BAP, Proje No: BAP-SBE TEB(SP) 2014-4 YL , 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

Uluslararası
1. Vrije Universiteit Brussel , 2016-06-29 - 2016-09-26, Brüksel, Belçika.