Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Şahnur Serap
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üni. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2017-06-21 10:29:48 .
Düzenleme
:
2018-05-09 16:02:58 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Ulusal - Tam Metin - Poster 170

4. Yaşat Aksay, E.; Serap, Ş.; Dokgöz, H.; Gamsız Bilgin, N.; Kar, H., MERSİN’DE YAŞAYAN SURİYELİ GÖÇMENLERİN MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRİLMESİ. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-15, Antalya, Türkiye, 2018. 40
https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf

3. Albayrak Acar, B.; Serap, Ş.; Kar, H.; Dokgöz, H.; Gamsız Bilgin, N., VÜCUT SIVILARININ TANIMLANMASINDA MİKRORNA KULLANIMI. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-15, Antalya, Türkiye, 2018. 40
https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf

2. Serap, Ş.; Yaşat Aksay, E.; Kar, H.; Dokgöz, H.; Gamsız Bilgin, N., İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURALI BİR ÇOCUK OLGUSUNUN ÇOCUK İSTİSMARI AÇISINDAN İRDELENMESİ. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-15, Antalya, Türkiye, 2018. 45
https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf

1. Serap, Ş.; Albayrak Acar, B.; Dokgöz, H.; Gamsız Bilgin, N.; Kar, H., HASTENE DIŞI İLAÇ UYGULAMASI SONUCU ANAFLAKTİK ŞOK TABLOSUYLA ACİL SERVİSE BAŞVURAN OLGU SUNUMU. 3. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-24, İstanbul, Türkiye, 2018. 45
http://www.siddetianlamak.com/wp-content/uploads/2018/03/3.-Ulusal-%C5%9Eiddeti-Anlamak-Kongresi-Kitap%C3%A7%C4%B1k.pdf