Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Rukan Suna Karatekin
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Fizikokimya Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
12 Mart 1986 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-546-4722158 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4518 .
Faks
:
+90-324-3610046 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-28 12:58:12 .
Düzenleme
:
2019-02-05 08:23:11 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ADNAN ÖZÇELİK ANADOLU LİSESİ 2004
LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA KİMYA MEÜ 2018
Doktora Tezi

1. KARBON DESTEKLİ POLİANİLİN ELEKTROTTA KARBONDİOKSİTİN İNDİRGENMESİ Danışman: Dr. FATİH KÖLELİ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Polimer elektrotlarda hidrojen çıkışının incelenmesi Danışman: Dr. FATİH KÖLELİ, Mersin Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

http://mersin.mitosweb.com/browse/80827/">http://mersin.mitosweb.com/browse/80827/

Uluslararası - Özet - Sözlü 180

2. SUNA KARATEKİN, R.; ÇİRMİ, D.; AYDIN, R.; KÖLELİ, F., Platin İçermeyen Elektrotlar II: Polimer Kaplı Karbon Kâğıtta CO2 İndirgenmesi. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİM VE MÜHENDİSLİK KONGESİ, 2017-10-25, 2017-10-27, ADANA, Türkiye, 2017. 95

1. ÇİRMİ, D.; SUNA KARATEKİN, R.; AYDIN, R.; KÖLELİ, F., Destek Materyalİ İçermeyen Polİpİrol Elektrot Üzerİnde Hİdrojen Çıkışının İncelenmesİ. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİM VE MÜHENDİSLİK KONGESİ, 2017-10-24, 2017-12-27, ADANA, Türkiye, 2017. 85

Uluslararası - Özet - Poster 97

2. SUNA KARATEKİN, R.; ÇİRMİ, D.; KÖLELİ, F.; AYDIN, R., Platinsiz elektrotlar:Kontrollü hidrojen oluşumu için polyanilin elektotların hazırlanması ve geliştirilmesi. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilim Kongresi, 2016-08-22, 2016-08-26, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 47

1. ÇİRMİ, D.; SUNA KARATEKİN, R., Platinsiz polirol elektrotların hazırlanması ve karakterizasyonu. Uluslararası TemeL ve Uygulamalı Bilim Kongresi, 2016-08-22, 2016-08-26, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Özet - Poster 0

4. ÇİRMİ, D.; AYDIN, R.; KÖLELİ, F.; SUNA, R., Nitrat İyonunun Cu ve Cu‐PPy Elektrotlarda Elektrokimyasal İndirgenme Mekanizması. 5. FİZİKSEL KİİMYA KONGRESİ, 2015-05-16, 2015-05-19, KONYA, Türkiye, 2015. 0

3. SUNA, R.; KÖLELİ, F.; ÇİRMİ, D., Karbondioksit ve Azotun İndirgenmesinde Polimer Elektrodun Fonksiyonu. 5. FİZİKSEL KİMYA KONGRESİ, 2015-05-16, 2015-05-19, KONYA, Türkiye, 2015. 0

2. SUNA, R.; KÖLELİ, F., Polimer Elektrotlarda Hidrojen Çıkışının İncelenmesi. III. Fiziksel Kimya Günleri, Balıkesir, 2012-07-12, 2012-07-15, Balıkesir, Türkiye, 2012. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

1. SUNA, R.; KÖLELİ, F., İletken Kopolimer Elektrotlarda Hidrojen Çıkış Kinetiğinin İncelenmesi. 25.Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011-06-27, 2011-07-02, ERZURUM, Türkiye, 2011. 0

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Farklı metal atomlarıyla modifiye edilmiş polimer elektrotların hidrojenasyon tepkimelerindeki etkinliğinin termodinamik ve kinetik incelenmesi, BAP, Proje No: 2015-TP3-1083, 15000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. Polimer elektrotlarda hidrojen çıkışının incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE KB (RS) 2010-6 YL, 10 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM 502 Uygulamalı Elektrokimya I Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3