Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Recep Ünal
Özgeçmiş
:
Birim
:
İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iletişim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5537
Faks
:
+90-324-3610493
Oluşturma
:
2015-06-01 12:22:38
Düzenleme
:
2018-01-03 15:01:41
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. Haber Üretimine Yurttaş Katılımı Danışman: Dr. Prof. Dr. Ahmet Şahinkaya, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2015.

Yüksek Lisans Tezi

1. Görüntülü Habercilikte Yeni Bir Uygulama: Mobil Video Haber Servisleri Danışman: Dr. Yrd. Doç. Hakan Erkılıç, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2011.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
GENEL KOORDİNATÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ RADYOSU GENEL KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-01-01 - Devam ediyor
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-02-15 - 2018-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-02-15 - 2018-10-23
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2017
1. ünal, R. Yeni Medyada Yeni Habercilik ve İş Modeli Arayışları: Medyascope Örneği. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİ-Ş-İM DERGİSİ, 2017, 26, 83-107. 200 + 0
http://http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/download/article-file/322264

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 400
5. ünal, R. MOBİL CANLI YAYIN UYGULAMALARININ HABERCİLİK BAĞLAMINDA KULLANIMININ OLANAK VE SINIRLILIKLARI. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ E DERGİSİ, 2017, 1, 24-37. 100 + 0
http:http://dergipark.gov.tr/meusbd/issue/33259/370251//

Publications_002.pdf

4. ünal, R. SAĞLIK İLETİŞİMİNDE YALAN HABER-YANLIŞ ENFORMASYON SORUNU VE DOĞRULAMA PLATFORMLARI. ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, 2017, 13, 00-00. 100 + 0
3. Taylan, A. ANA AKIM MEDYADA SANSASYONEL HABERCİLİK: SAĞLIK İLETİŞİMİ ÖRNEĞİ. ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, 2017, 13, 00-00. 0 + 0
2016
2. ünal, R. HABER MERKEZLERİNİN YENİ MEDYA İLE DÖNÜŞÜMÜNE "EMEK" VERENLER. İKTİSAT VE TOPLUM, 2016, 71, 40-48. 100 + 0
2014
1. ünal, R. YURTTAŞIN ÜRETTİĞİ İÇERİĞİN ANA AKIM MEDYADA KULLANIMI: “HABER SİZSİNİZ” PROGRAMI ÖRNEĞİ . KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014, Temmuz, 108-125. 100 + 0
http://http://www.iletisimarastirmalari.com/arsiv/79-letiim-aratrmalar-dergisi-8-say.html

Ulusal - Diğer Kitap Yazma 750
1. ünal, R. Mobil Video Haber Servisleri, ISBN: 978-975-8612-67-3, Anahtar Kitaplar, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 159 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 750
1. ünal, R. Köşesiz Gazeteciler Yazıyor, ISBN: 975-8930-01-X, Bağımsız Yayınlar, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 138 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2005. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Erkılıç, H.; Ünal, R., Ana Akım Medyaya Karşı Radikal Bir Meydan Okuma Olarak Mobil Haberciliğin Medya Ekolojisini Dönüştürmesi. Change and Challenge - Ege University Thirteenth International Cultural Studies Symposium , 2011-05-04, 2011-05-06, İzmir, Türkiye, 2012. 200
http://www.css.ege.edu.tr/Page.php?PageID=29

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

4. ÜNAL, R., Sağlık haberlerinin sosyal medyada yayılımında doğrulama platformlarının yeri ve işlevi: teyit.org örneği. 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 2017-11-02, 2017-11-03, ERZURUM, Türkiye, 2017. 100

3. Taylan, A., Sağlık İletişimi ve Sansasyonel Habercilik Bağlamında Ana Akım Medyanın Durumu. 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 2017-11-02, 2017-11-03, ERZURUM, Türkiye, 2017. 0

2. ÜNAL, R., TÜRKİYE’DE ANA AKIM TELEVİZYON KANALLARININ YENİ MEDYA ORTAMINDAKİ CANLI YAYIN UYGULAMALARINI KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. 2. Uluslararası İletişim Bilimi & Medya Çalışmaları Kongresi, 2017-11-01, 2017-11-04, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

1. Erkılıç, H., TÜRKİYE SİNEMASINA ÖZGÜ BİR ÜRETİM TARZI OLARAK BÖLGE İŞLETMECİLİĞİ: ADANA BÖLGESİ İŞLETMECİLİĞİ ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ. 2. Uluslararası İletişim Bilimi & Medya Çalışmaları Kongresi, 2017-11-01, 2017-11-04, İstanbul, Türkiye, 2017. 0
http://if.kocaeli.edu.tr/icsmsc/index.php?content=1;1

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Ünal, R., Kent Kültürü ve Kente Aidiyet Bağlamında Yerel Televizyonların İşlevi ve Önemi. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2009. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 250

5. Ünal, R., Mobil Canlı Yayın Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Yeni Medya Dolayımlı Değişen ve Dönüşen Habercilik ve Gazetecilik Pratiği Paneli, 2016-12-01, 2016-12-01, Ankara, Türkiye, 2016. 50

4. Ünal, R., Dijital Ekonomi veya End1üstri 4.0 mı?: Tüketicinin Üretici olarak Emek Gücüne Dönüşmesi Olgusu. 21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi, 2016-11-03, 2016-11-05, Ankara, Türkiye, 2016. 50
http://inet-tr.org.tr/inetconf21/ozet/6.html

3. Ünal, R., Yeni Medya, Yeni Haber Üretim Pratikleri: Yurttaş Haberciliği Üzerine Bir Değerlendirme. Medya Kültür ve Kent Çalışmaları Sempozyumu, 2015-11-12, 2015-11-13, Mersin, Türkiye, 2015. 50

2. Ünal, R., Mobil Video Haber Servisleri. Akademik Bilişim 2014 Konferansı, 2014-02-05, 2014-02-07, Mersin, Türkiye, 2014. 50
http://ab.org.tr/ab14/ozet/314.html

1. Ünal, R., Televizyon Habirciliğinde Yeni Bir Üretim Pratiği Olarak Mojo (Mobil Habercilik). Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı, 2011-05-07, 2011-05-08, İstanbul, Türkiye, 2011. 50

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mersin Üniversitesi 4K Tanıtım Filmi ve Görsel İşitsel Prodüksiyon Altyapı Projesi, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2323, 100000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RTS 242 Radyo - Tv Haberciliği İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-1-3
Bahar GZT 224 Güzel ve Etkili Konuşma İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar RTS430 Rstv Araştırma ve Uygulamaları İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4-4-6
Bahar RTS356 Yapım - Yönetim II İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4-4-6
Bahar RTS236 Topluma Hizmet Uygulamaları ( İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 1-1-2
Bahar RTS 422 Yeni Medya ve Habercilik İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-1-3
Bahar RTS218 Televizyon Programcılığı İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-1-3
Bahar RTS 346 Yeni Medya İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar RST 602 Yeni Medya Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon ( ... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar RTS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon An... 4-0-4
Bahar RTS 516 Yeni Medya Çalışmaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon ( ... 3-0-3
Bahar MKK 634 Sosyal Medya ve Toplum Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 3-0-3
Bahar RTS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon An... 4-0-4
Bahar HIT218 Metin Yazarlığı Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 3-0-3
Bahar HIT128 Sözlü Anlatım ve Diksiyon Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Güz RTS227 Sözlü Anlatım ve Diksiyon İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz RTS207 Radyo Programcılığı İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-1-3
Güz RTS405 Televizyon Haber Programcılığı İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz RTS311 Tv Program Türleri İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz GZT 435 Radyo Haberciliği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz RTS351 Yapım - Yönetim I İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4-4-6
Güz RTS427 Yapım - Yönetim III İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4-4-6
Güz RTS 241 Haber Toplama ve Yazma İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz RST 613 Televizyon Çalışmaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon ( ... 3-0-3
Güz RTS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon An... 4-0-4
Güz RTS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon An... 4-0-4
Güz RTS 517 Tv Haberciliğinde Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon ( ... 3-0-3
Güz HIT107 İletişim Hukuku Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RTS218 Televizyon Programcılığı İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-1-3
Bahar RTS 346 Yeni Medya İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar RTS 422 Yeni Medya ve Habercilik İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-1-3
Bahar RTS236 Topluma Hizmet Uygulamaları ( İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 1-1-2
Bahar RTS356 Yapım - Yönetim II İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4-4-6
Bahar RTS430 Rstv Araştırma ve Uygulamaları İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4-4-6
Bahar RTS 242 Radyo - Tv Haberciliği İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-1-3
Bahar GZT 224 Güzel ve Etkili Konuşma İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar RTS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon An... 4-0-4
Bahar RST 602 Yeni Medya Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon ( ... 3-0-3
Bahar RTS 516 Yeni Medya Çalışmaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon ( ... 3-0-3
Bahar HIT128 Sözlü Anlatım ve Diksiyon Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Bahar HIT218 Metin Yazarlığı Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 3-0-3
Güz RTS351 Yapım - Yönetim I İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4-4-6
Güz RTS207 Radyo Programcılığı İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-1-3
Güz RTS405 Televizyon Haber Programcılığı İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz RTS 241 Haber Toplama ve Yazma İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz GZT 435 Radyo Haberciliği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz RTS427 Yapım - Yönetim III İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4-4-6
Güz RTS311 Tv Program Türleri İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz RTS227 Sözlü Anlatım ve Diksiyon İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz RTS 517 Tv Haberciliğinde Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon ( ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RTS218 Televizyon Programcılığı İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-1-3
Bahar RTS 422 Yeni Medya ve Habercilik İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-1-3
Bahar RTS236 Topluma Hizmet Uygulamaları ( İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 1-1-2
Bahar RTS 242 Radyo - Tv Haberciliği İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-1-3
Bahar RTS 302/F Yapım - Yönetim II İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4-8-6
Bahar RTS 346 Yeni Medya İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar RTS402/F Bitirme Projesi ( Seçmeli ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4-8-6
Bahar RTS 516 Yeni Medya Çalışmaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon ( ... 3-0-3
Güz RTS227 Sözlü Anlatım ve Diksiyon İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz RTS309/F Yapım - Yönetim I İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4-8-6
Güz RTS405 Televizyon Haber Programcılığı İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz RTS207 Radyo Programcılığı İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-1-3
Güz RTS 241 Haber Toplama ve Yazma İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz RTS311 Tv Program Türleri İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RTS236 Topluma Hizmet Uygulamaları ( İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 1-0-1