Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Pervin Toptaş Demirci
Özgeçmiş
:
Birim
:
Erdemli Meslek Yüksekokulu / Turizm Animasyonu .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Erdemli Kampüsü 33740 Erdemli/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2016-05-31 20:01:57 .
Düzenleme
:
2019-01-02 10:20:31 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 1999
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012
Yüksek Lisans Tezi

1. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİNİ ETKİLEYEN SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: KARS İLİ ÖRNEĞİ Danışman: Dr. İkram ÇINAR, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
OKUTMAN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2000-11-14 - 2016-05-15
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-05-16 - 2016-05-16
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-10-01 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-10-01 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-08-29 - 2020-08-29
MÜDÜR YARDIMCISI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-01-17 - 2021-01-14
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-01-17 - 2021-01-14
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-01-17 - 2021-01-14
MÜDÜR YARDIMCISI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-01-17 - 2021-01-14
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-01-17 - 2021-01-14
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-01-17 - 2021-01-14
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-11-15 - 2018-01-14
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-11-15 - 2018-01-14
MÜDÜR YARDIMCISI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-11-15 - 2018-01-14
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2018
4. Demirci, N.; Toptaş demirci, P. Effect of Static And Dynamic Warm-Up Protocols on Fitness Component And Body Fat Percentage of Athletes in Different Branches. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSABİLİTİES SPORTS HEALTH SCİENCES, 2018, 1, 13-22. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/ijdshs

2016
3. Demirci, N.; Toptaş demirci, P. Investıgatıon Of The Realızabılıty Levels Of Movements Requırıng Dısplacement And Object Control By Chıldren Wıth Learnıng Dısabılıty. JOURNAL OF INTERNATİONAL SCİENTİFİC PUBLİCATİONS / EDUCATİONAL ALTERNATİVES, 2016, 14, 606-613. 200 + 0
Publications_006.pdf

2. Toptaş demirci, P.; Demirci, N. EFFECT OF SQUERCETIN SUPPLEMENTATION ON EXERCISE PERFORMANCE AND MUSCLE DAMAGE IN MALE BOXERS. MATERİALS, METHODS & TECHNOLOGİES, 2016, 10, 587-594. 200 + 0
Publications_005.pdf

2015
1. Toptaşdemirci, P. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR DERSİNİ ETKİLEYEN SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE, 2015, 3(19), 322-336. 0 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Diğer 375
2018
4. Gülgösteren, E.; Ziyagil, M.; Toptaş demirci, P.; Demirci, A. Investigation On The Contributions Of People With Disabilities Of Present Laws İn Turkey And Level Of Utilization From The Law. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSABİLİTİES SPORTS HEALTH SCİENCES, 2018, 1, 7-12. 75 + 0
3. Toptaş demirci, P. Perception Exercise self-efficacy, Body Image and Health-related Quality of Life of Children with Needs Special Educatio. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSABİLİTİES SPORTS HEALTH SCİENCES, 2018, 1, 1-6. 100 + 0
2. Gülgösteren, E.; Toptaş demirci, P.; Demirci, A. Students What Should Be Minded When Families With Disabled Children Are Planning A Summer Vacation?. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSABİLİTİES SPORTS HEALTH SCİENCES, 2018, 1, 23-28. 100 + 0
2014
1. Toptaş demirci, P.; çınar, .; Demirci, N. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÖĞRENCİLERDE BEDEN EĞİTİMİ DERS PROGRAMINDAN VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARININ İNCELENMESİ. ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 2(2), 137-150. 100 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Demirci, N.; Toptaş demirci, P. The determination of physical activity, nutrition and self-sufficiency levels of sedanter individuals of fitness club member. PEDAGOGİCS, PSYCHOLOGY, MEDİCAL-BİOLOGİCAL PROBLEMS OF PHYSİCAL TRAİNİNG AND SPORTS, 2018, 22, 237-. 0 + 0
10.15561/18189172.2018.0503

Uluslararası - Alan endexleri 0
1. Demirci, N.; Toptaş demirci, P.; Demirci, E. The Effects of Eating Habits, Physical Activity, Nutrition Knowledge and Self-efficacy Levels on Obesity. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 6, 1424-1430. 0 + 0
10.13189/ujer.2018.060702

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 0
2017
1. Demirci, N.; Toptaş demirci, P.; Demirci, E. The Effect of School-based Exercise Practices of 9-11 Year Old Girls Students on Obesity and Health-related Quality of Life. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 5, 1323-1331. 0 + 0
10.13189/ujer.2017.050805

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
2. Demirci, N.; Toptaşdemirci, P. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Kaba ve İnce Motor Becerilerinin Değerlendirilmesi. INONU UNİVERSİTY, JOURNAL OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORT SCİENCES, 2016, 3, 47-57. 0 + 0
Publications_001.pdf

2014
1. Demirci, N.; Toptaş demirci, P. ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÖĞRENCİLERİN OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLARIN İNCELENMESİ. INONU UNİVERSİTY, JOURNAL OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORT SCİENCES, 2014, 1, 25-34. 200 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 162

1. DEMİRCİ, N.; BEYTUT, E.; KAMİLOĞLU, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., Muscle Damage, Total Oxidant Status, and The Liver Enzyme levels Related to Coenzyme Q10 Application in Endurance Skiers During The Training Program. Acta Physiologica, 2011-09-03, 2011-09-07, İstanbul, Türkiye, 2011. 162

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2180

12. DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., Perception Exercise Self-Efficacy, Body Image And Health-Related Quality Of Life Of Children With Needs Special Education. 1.International Symposium on Contemporary Education and Social Sciences, 2018-11-22, 2018-11-25, Antalya, Türkiye, . 200

11. DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., The Effect Of Exercise And Nutrition Life Style Intervention On Weight Control And Behavior Exchange Processes. 1.International Symposium on Contemporary Education and Social Sciences (ISCESS), 2018-11-22, 2018-11-25, Antalya, Türkiye, . 200

10. YILDIRIM, Y.; DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., Comparative Analysis of Sports Tourism Diversity and İncome in the World and Turkey. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

9. DEMİRCİ, N.; YILDIRIM, İ.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; ERSÖZ, Y., Can Physical Activity Be Our Miracle Treatment?. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 150

8. DEMİRCİ, N.; YILDIRIM, Y.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., XVII. Akdeniz Oyunlarının Mersin Spor Turizmine Etkileri. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-01, Mersin, Türkiye, . 200

7. DEMİRCİ, N.; GÜLGÖSTEREN, E.; ZİYAGİL, M.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., The Effect of Exercise Behavior Change Processes in the Prevention of Obesity in the Elderly. International Conference On Sports For All And Wellness, 2018-04-05, 2018-04-08, Antalya, Türkiye, . 130

6. GÜLGÖSTEREN, E.; DEMİRCİ, N.; ZİYAGİL, M.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., ”The Effects Of Rhythm And Dance Training On The Levels Of Daıly Living Activities In Educable Mentally Handicapped Children”. International Conference On Sports For All And Wellness, 2018-04-05, 2018-04-08, Antalya, Türkiye, . 130

5. TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, N.; DEMİRCİ, E., The Effects Of Eating Habits, Physical Activity, Nutrition Knowledge And Self-Efficacy Levels On Obesity. International Scientific Congress for applied sport science, 2017-12-01, 2017-12-02, SOFİA, Bulgaristan, . 200

4. TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, N.; DEMİRCİ, E., The Effects Of Eating Habits, Physical Activity, Nutrition Knowledge And Self-Efficacy Levels On Obesity. International Scientific Congress for applied sport science 1-2 December, 2017-12-01, 2017-12-02, Sofia, Bulgaristan, 2017. 200

3. GÜLGÖSTEREN, E.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, A.; DEMİRCİ, N., What Should Be Minded When Families With Disabled Children Are Planning A Summer Vacation? . International Scientific Congress for applied sport science 1-2 December, 2017-12-01, 2017-12-02, Sofia, Bulgaristan, 2017. 170

2. DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., İlköğretim I. Kademe sınıf öğretmenlerinin oyunla eğitimin önemine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,, 2006-11-03, 2006-11-05, MUĞLA, Türkiye, 2006. 200

1. DEMİRCİ, E.; DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., Ilköğretim I. Kademe sınıf öğretmenlerine göre oyunla eğitimin çocuğun gelişimine ait görüşlerinin incelenmesi. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2006-11-03, 2006-11-05, MUĞLA, Türkiye, 2006. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1465

19. DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., Perception Exercise Self-Efficacy, Body Image And Health-Related Quality Of Life Of Children With Needs Special Education. 1.International Symposium on Contemporary Education and Social Sciences (ISCESS), 2018-11-22, 2018-11-25, Antalya, Türkiye, . 100

18. GÜLGÖSTEREN, E.; DEMİRCİ, N.; ZİYAGİL, M.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., The Effects Of Rhythm And Dance Training On The Levels Of Daıly Living Activities In Educable Mentally Handicapped Children. International Conference On Sports For All And Wellness, 2018-04-05, 2018-04-08, Antalya, Türkiye, . 65

17. DEMİRCİ, N.; DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, E.; Ziyagil, M., Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersine Katılımın Öğrenim Güçlüğü Çeken Öğrencilerin Egzersiz Öz Yeterlilik Düzeyleri Ile Akademik Başarılarına Etkisi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 0

16. DEMİRCİ, A.; DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; GÜLGÖSTEREN, E., Disk Atma Öğretiminde Atış Kolu Ve Serbest Kolun Uygun Konumlanmasına Yönelik Farklı Bir Yaklaşım. Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2017-10-19, 2017-10-22, Antalya, Türkiye, 2017. 75

15. DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, E.; DEMİRCİ, A., 9-11 Yaş Kız Öğrencilerin Okul Temelli Egzersiz Uygulamalarının Obezite Ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesine Etkisi. Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2017-10-19, 2017-10-22, ANTALYA, Türkiye, . 85

14. DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, E.; DEMİRCİ, A., 9-11 Yaş Kız Öğrencilerin Okul Temelli Egzersiz Uygulamalarının Obezite Ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesine Etkisi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,, 2017-10-19, 2017-10-22, Antalya, Türkiye, 2017. 85

13. GÜLGÖSTEREN, E.; DEMİRCİ, N.; ZİYAGİL, M.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; Demirci, A., The Sports Partıcıpatıon Opportunıtıes For Dısabled Indıvıduals In Mersın. The 4th International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017-05-21, 2017-05-23, BURSA, Türkiye, 2017. 60

12. DEMİRCİ, N.; GÜLGÖSTEREN, E.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, A.; ÜLÜK, Y., The 4th International Balkan Conference in Sport Sciences. Does Obesity Trigger Depression or Does Depression Lead to Obesity?, 2017-05-21, 2017-05-23, BURSA, Türkiye, 2017. 70

11. GÜLGÖSTEREN, E.; DEMİRCİ, N.; ZİYAGİL, M.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; Demirci, A., Yasaların Engellilere Sağladığı Katkılar ve Yararlanabilirlik Düzeyinin İncelenmesi. The 4th International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017-05-21, 2017-05-23, BURSA, Türkiye, 2017. 60

10. DEMİRCİ, N.; GÜLGÖSTEREN, E.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, A.; ŞENOĞUL, U., Üniversite Öğrencilerinde Obezite, Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Diğer Belirleyiciler Arasındaki İlişki. The 4th International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017-05-21, 2017-05-23, BURSA, Türkiye, 2017. 70

9. GÜLGÖSTEREN, E.; DEMİRCİ, N.; ZİYAGİL, M.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; Demirci, A., Erken Tanı ve Rehabilitasyon Eğitiminin Engelli Çocuklarda Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. The 4th International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017-05-21, 2017-05-23, BURSA, Türkiye, 2017. 60

8. DEMİRCİ, N.; GÜLGÖSTEREN, E.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, A., The Effect of Twenty Minutes warming of Exercise on Body Fat Percentage of Athletes in Different Branches. 4. Internatıonal Sports Science Tourism and Recreation Student Congress, 2017-04-21, 2017-04-23, BURDUR, Türkiye, 2017. 75

7. DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; ZİYAGİL, M.; YÜKSEK, S., The Effects of Regularly Increasing Twelve Week Aerobic Exercise on trace element metabolism of Blood Serum. 4. Internatıonal Sports Science Tourism and Recreation Student Congress, 2017-04-21, 2017-04-23, BURDUR, Türkiye, 2017. 85

6. DEMİRCİ, N.; ZİYAGİL, M.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; ARSLAN, F., Effects Of Quercetin Supplementation On Blood Hematological Parameters Of Male İn Boxers. 10th Internatıonal Conference In Physıcal Educatıon, Sports And Physıcal Therapy, 2016-11-18, 2016-11-20, Elazığ, Türkiye, 2016. 75

5. TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, N.; ZİYAGİL, M., Effect Of Sıx Weeks Of Quercetın Supplementatıon On Exercıse Performance And Muscle Damage In Male Boxers. Materials, Methods and Technologies, 2016-06-26, 2016-06-30, Varna, Bulgaristan, 2016. 100
http://www.sciencebg.net/en/conferences/materials-methods-and-technologies/

4. KURTULUŞ, A.; DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., Badminton Athletes' Reasons For Starting to Sports and Expectations. Internatıonal Sports Science Tourism and Recreation Student Congress, 2016-05-27, 2016-05-29, Gaziantep, Türkiye, 2016. 100

3. DOĞAN, S.; DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., Evalution Of Youth Coaches' Opinions on Education Levels in Basketball Teams (Example Of Mersin Province). Internatıonal Sports Science Tourism and Recreation Student Congress, 2016-05-27, 2016-05-29, Gaziantep, Türkiye, 2016. 100

2. DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., Effect on Quality Life Perceptions of Children with Normal Development and in Need of Special Education. Internatıonal Sports Science Tourism and Recreation Student Congress, 2016-05-27, 2016-05-29, Gaziantep, Türkiye, 2016. 100

1. TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, N., Investigation of Exercise Self-Efficacy Levels of Children in Need of Special Education. Internatıonal Sports Science Tourism and Recreation Student Congress, 2016-05-27, 2016-05-29, Gaziantep, Türkiye, 2016. 100

Uluslararası - Özet - Poster 165

5. DEMİRCİ, N.; DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, E., Fitness Kulüplerine Üye Olan Sedanter Bireylerin Fiziksel Aktivite, Beslenme Ve Öz Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 0

4. DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, E., Fitness Kulüplerine Üye Olan Sedanter Bireylerin Fiziksel Aktivite, Beslenme Ve Öz Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, ANTALYA, Türkiye, . 50

3. DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., Investigation of the Realizability Levels of Movements Requiring Displacement and Object Control by Children with Learning Disability. Education, Research and Development, 2016-09-04, 2016-09-08, Varna, Bulgaristan, 2016. 50
http://www.sciencebg.net/en/conferences/education-research-and-development/

2. DEMİRCİ, N.; BEYTUT, E.; KEMİLOĞLU, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., Muscle Damage, Total Oxidant Status, and The Liver Enzyme levels Related to Coenzyme Q10 Application in Endurance Skiers During The Training Program. Turkish Society of Physiological Sciences and FEPS, 2011-09-03, 2011-09-07, İstanbul, Türkiye, 2011. 32

1. DEMİRCİ, E.; DEMİRCİ, N.; ENGİN, A.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., Ailelerin korumacı tutumlarının okul öncesi çocukların kişisel-sosyal gelişim, zihinsel dil gelişimi, kaba ve ince motor gelişim düzeylerine etkisi.. IV. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 2007-11-09, 2007-11-11, Antalya, Türkiye, 2007. 32

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, N.; DEMİRCİ, E., İlköğretim I. Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Çerçevesinde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Konusundaki Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi. VI. Ulusal sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2007-04-27, 2007-04-29, Ankara, Türkiye, 2007. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 85

2. DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; ENGİN, A.; DEMİRCİ, E., Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Hafif Zihinsel Engelli Çocukların Kaba ve İnce Motor Becerilerinin Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2013-05-25, 2013-05-27, Mersin, Türkiye, 2013. 42

1. DEMİRCİ, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; ENGİN, A.; DEMİRCİ, E., Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Ders Programından Kaynaklanan Sorunların İncelenmesi.. 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2013-04-25, 2013-04-27, Mersin, Türkiye, 2013. 42

Ulusal - Özet - Poster 40

2. DEMİRCİ, N.; BEYTUT, E.; KAMİLOĞLU, N.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; EROĞLU, H., Profesyonel Kayakçılarda Koenzim Q10 Kullanımının Yorgunluk Ve Total Antioksidan Kapasiteye Etkisi.. 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2010-09-14, 2010-09-17, Edirne, Türkiye, 2010. 15

1. DEMİRCİ, N.; YANIKLAR, C.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P., İlköğretim I. Kademe sınıf öğretmenlerinin I. kademe programları içerisinde oyunla eğitim uygulamalarına ait görüşlerinin incelenmesi.. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2006-09-13, 2006-09-15, MUĞLA, Türkiye, 2006. 25

Uluslararası 0
1. NEVZAT DEMIRCI, INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS AND HEALTH SCIENCES (IJDSHS) , EDITOR KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2645-9094, 2018-01-01 - Devam ediyor. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL298 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar TA112 Spor ve Oyun Bilgisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 1-2-2
Bahar BP290 Çevre Sosyolojisi II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar MUH420 Çevre Sosyolojisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz TA109 Spor ve Oyun Bilgisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 1-2-2
Güz TA215 Aerobik - Step Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 1-2-2
Güz MUH107 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz İŞL145 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz BP140 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz BAN147 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz TA219 İletişim Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TA112 Spor ve Oyun Bilgisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 1-2-2
Bahar TA218 Koreografi Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 1-2-2
Güz BAN147 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz TA215 Aerobik - Step Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 1-2-2
Güz TA109 Spor ve Oyun Bilgisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 1-2-2
Güz İŞL145 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz MUH107 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz İŞL145 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz BP140 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz BAN147 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TA112 Spor ve Oyun Bilgisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 1-2-2
Bahar TA218 Koreografi Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 1-2-2
Güz TA109 Spor ve Oyun Bilgisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 1-2-2
Güz İŞL145 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz MUH107 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz BP140 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz İŞL145 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz BAN147 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN147 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz MUH107 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz TA215 Aerobik - Step Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 1-2-2
Güz BP140 Aerobik Step Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2