Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Özler Çakır
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2013 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-01-06 11:22:56 .
Düzenleme
:
2017-04-10 12:09:24 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1984
YÜKSEK LİSANS BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1987
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1995
Doktora Tezi

1. Büyükölçekli Kuralların Öğretiminin Okuduğunu Anlamaya Etkisi Danışman: Dr. Özcan Demirel, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. An ESP Program for Turkish Banks: Problems and Procedures Danışman: Dr. Ayhan Sezer, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-06-02 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-05-27 - 2016-08-15
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-05-27 - 2016-08-15
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000-05-29 - 2005-07-15
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000-01-01 - 2005-01-01
DEKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999-09-01 - 2003-06-08
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2012
1. Güven, S.; çakır, . A study on primary school English teachers’self-efficacy beliefs.. EDUCATİON AND SCİENCE, 2012, 37, 43-52. 1000 + 34
Publications_006.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2016
7. Atasoy, G.; Yıldız, .; çakır, . Köy Enstitüsü öğretim programının söyleminin derlem temelli incelenmesi. DİL EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 2, 1-31. 200 + 0
Publications_016.pdf

6. Asaman, E.; çakır, .; Aksan, Y. Seeing Darkness, Hearing Silence: Student And Teacher Metaphors İn The Context Of Visually And Hearing Impaired. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2016, 8, 22-34. 200 + 0
DOI: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2016.03.003

Publications_017.pdf

2015
5. Uygur, M. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖZYETERLİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - BOYLAMSAL ÇALIŞMA). JOURNAL OF QAFQAZ UNIVERSITY- PHILOLOGY AND PEDAGOGY, 2015, 3, 89-104. 0 + 16
Publications_002.pdf

4. Yalçın incik, E.; çakır, .; Alıcı, D. İlkokul öğrencilerinin proje tabanlı öğrenme tutumlarına yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. ILKOGRETİM ONLİNE, 2015, 14, 1096-1105. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.63115

Publications_001.pdf

2009
3. Cakır, O.; Alıcı, D. Seeing self as others see you: variability in self-efficacy ratings in student teaching. TEACHERS AND TEACHİNG, 2009, 15, 541-561. 200 + 61
http://dx.doi.org/10.1080/13540600903139555

Publications_019.pdf

2008
2. çakır, . The effect of textual differences on children’s processing strategies. READİNG IMPROVEMENT, 2008, 45, 69-83. 200 + 25
Publications_007.pdf

1. çakır, . The effect of gender on the construction of backward inferences. EDUCATİON, 2008, 129, 315-323. 200 + 5
Publications_008.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1820
2016
10. çocuk, H.; Alıcı, D.; çakır, . Türkçe Öğretmenliği Özyeterlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışması. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 48, 1-18. 200 + 0
Publications_018.pdf

2013
9. ünal, K.; Alkan dilbaz, D.; özdemir, F.; çakır, . Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 56-76. 130 + 21
Publications_003.pdf

2010
8. çakır, . Materyal Geliştirmede Mikro-öğretim: Öğretmen Adaylarının Yöntem ve Geribildirimler Üzerine Görüşleri. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 3, 55-73. 200 + 0
Publications_009.pdf

2008
7. çakır, .; Aksan, S.; Alıcı, D.; Dönük, D. İkidilli yetişkinlerin sesli düşünme yöntemiyle metin işlemleme süreçlerinin belirlenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ , 2008, 5, 39-79. 190 + 0
Publications_010.pdf

2006
6. çakır, .; Kan, A.; Sünbül , . Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 36-47. 200 + 193
Publications_011.pdf

2005
5. çakır, . Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) ve Eğitim Fakülteleri İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumları ve Mesleki Yeterlik Algıları. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 6, 27-42. 200 + 96
Publications_015.pdf

2003
4. çakır, . Okuduğunu Anımsama Sürecinde Örüntünün Metnin Alt Konularına Odaklanılmasına Etkisi . EĞİTİM VE BİLİM, 2003, 28, 32-36. 200 + 0
Publications_013.pdf

3. çakır, . Yazma öğretiminde süreç yaklaşımına dayalı programın yazılı anlatım becerisini geliştirmedeki rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. DİL DERGİSİ, 2003, 122, 31-51. 200 + 44
Publications_014.pdf

2001
2. çakır, . Metinlerin sözbilim yapısının temel eğitim düzeyinde metin işleme süreçlerine etkisi. . EĞİTİM VE BİLİM, 2001, 26, 45-50. 200 + 0
Publications_004.pdf

1992
1. çakır, .; Aksan, S. Yabancı dil öğretmeni yetiştirmede mikro öğretimin rolü: Bir model.. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1992, 7, 313-320. 100 + 34
Publications_012.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. çakır, .; Alıcı, D.; Aksan, Y. Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Güncel Tartışmalar: Seçme Yazılar, ISBN: 978-3-89924-313-0, DIE BLAUE EULE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 574 Sayfa, Türkçe, ESSEN, Almanya, 2011. 0
1. çakır, .; Alıcı, D. Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar, ISBN: 9789756900376, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 170 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2012. 250
2. çakır, .; Alıcı, D.; Aksan, S.; Aksan, M. Türkçe’nin eğitimi-öğretimi üzerine çalışmalar, ISBN: 978-605-364-378-4, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 529 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 250
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 666
1. çakır, .; Erkuş, A.; Kılıç, F. 1999-2000 yılı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Programının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, ISBN: yok, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 67 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2004. 167
Uluslararası - Özet - Sözlü 665

7. Gözüyeşil, E.; Çakır, Ö., Views of English Language Student teachers on Teaching Practice. 4th International Confernce on Curriculum and Instruction, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 100

6. Gözüyeşil, E.; Çakır, Ö., Comparison of ELT Teacher Education in Turkey and the Netherlands in terms of School-Based Teaching Practice. 3rd International Eurasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

5. Yalçın-İncik, E.; Çakır, Ö., Action Research In Solving The Problems Related With The Project-Based Learning In Teaching Language. 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

4. Uygur, M.; Çakır, Ö., A Study on Self- Efficacy Belief of English Language teaching Undergraduate Students According to Different Variables. I. International Congress On Curriculum And Instruction, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

3. Aksan, M.; Aksan, Y.; çakır, Ö.; Alıcı, D.; Uçar, A.; Kurtoğlu, Ö., MEB İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının İçerik, Etkinlik ve Ölçme değerlendirme Ögelerinin Okuduğunu Anlama Becerisi Açısından İncelenmesi. 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, 2011-08-08, 2011-09-08, Sakarya, Türkiye, 2011. 65
Scientific_Meetings_005.pdf

2. Çakır, Ö.; Alıcı, D.; Aksan, Y., Üniversite Öğrencilerinin Türkçe ve İngilizce Metinleri İşlemleme Sürecinde Kullandıkları Stratejiler. 2. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Ögretimi Sempozyumu, 2009-11-02, 2009-11-04, Nevşehir, Türkiye, 2009. 100

1. Aksan, Y.; Çakır, Ö., Pre-service Teacher Training in Teacher Education: A Case Study. 2nd International Conference on ELT and Teacher Training in the 1990s: Perspectives and Prospects, 1992-09-23, 1992-09-25, Ankara, Türkiye, 1992. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. Çakır, Ö., Etkileşimli Okuma Modelinin İlkokul 4. Sınıf Düzeyinde Okuduğunu Anlama Üstbiliş Stratejilerine Etkisi. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1997-09-10, 1997-09-12, Eskişehir, Türkiye, 1997. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

2. Aksan, Y.; Çakır, Ö., İlkokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Metinsellik Ölçütleri ve Metin Konusu Oluşumu Açısından Değerlendirilmesi. XI. Dilbilim Kurultayı, 1997-05-22, 1997-05-23, Ankara, Türkiye, 1997. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

1. Çakır, Ö., Büyükölçekli Kuralların Ilkokul 4. Sınıf Düzeyinde Öğretilebilirliği. X. Dilbilim Kurultayı, 1996-05-22, 1996-05-24, İzmir, Türkiye, 1996. 100
Scientific_Meetings_009.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Gözüyeşil, E.; Çakır, Ö., Yabancı Dilde Paragraf Yazma Becerisi Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2015-04-16, 2015-04-18, Niğde, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_006.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2400

13. Vacide Erdoğan, İlköğretim birinci kademede uygulanmakta olan İngilizce ders programının değerlendirilmesi: Öğretmen ve öğrenci görüşleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

12. Erkin Asaman, Özel Eğitim Kurumlarındaki Öğretmen ve Öğrencilerin Birbirlerine Yönelik Metaforik Algıları., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0
Supervised_Master_Theses_002.pdf

11. Mutlu Uygur, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans öğrencilerinin özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

10. Fatih Adıgüzel, İngilizce yazma öğretimine süreç yaklaşımının Türk öğrencilerin genel dil yeterlikleri ve yazma becerilerine etkileri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_011.pdf

9. Tamer Güney Matban, Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Ve Elektrik – Elektronik Teknolojileri Öğrencilerinin Staj Sürecine İlişkin Bir Durum Çalışması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

8. Esra Aydın, İlköğretim öğrencilerinin çıkarım yapma süreçlerinin çeşitli değişkenler açısından söylem çözümlemesi bağlamında incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_008.pdf

7. Fidel Çakmak, Adıl Çözümleme mekanizmasının öğretiminin uygun göndergeyi saptamaya etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

6. Filiz Kalalı, Metindeki neden sonuç ilişkisi zincirinin bağdaşıklık ve hatırlamaya etkisi: Öğrencilerin öykü işlemleme süreçleri üzerine bir araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_010.pdf

5. Amil Özden, İngilizce öğretimi sürecinde anlamsal sözcük ağları tekniğinin sözcük öğrenimine etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_009.pdf

4. İsmail Altıntaş, Hizmet içi Teknoloji Eğitimi Alan Öğretmenlerin Bulut Bilişim Kullanırken İşe Koştukları İşlemleme Stratejileri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Seval Karakuş, İki farklı dilbilgisi öğretim yöntemi üzerine bir çalışma: Cümle düzeyinde ve bağlam düzeyinde dilbilgisi öğretiminin karşılaştırılması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_007.pdf

2. Selvin Güven, İlköğretim birinci kademede çalışan İngilizce öğretmenlerinin profilleri ve yeterlik algıları üzerine bir araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_006.pdf

1. Ulaş Kayapınar, A study on the qulaity of Mersin University school of foreign languages 2002-2003 acedemic year English preparatory classes final exam , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_005.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 2000

6. Eda Gözüyeşil, TÜRKİYE VE HOLLANDA’DAKİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

5. Kürşat Karasolak, Öğretmen Adaylarının Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Öğretmenlik mesleğinin Tarihsel Gelişimi Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Bir Ders Önerisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

4. Eylem Yalçın İncik, İlkokul Öğretmen ve Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenmeye İlşkin Sorunlarını Çözmede Eylem Araştırması: +. Sınıf Türkçe Dersi kapsamında Bir Çalışma, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

3. Eylem Yalçın İncik, İlkokul Öğretmen ve Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Sorunlarını Çözmede Eylem Araştırması: 4. Sınıf Türkçe Dersi Kapsamında Bir Çalışma., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

2. Eda Gözüyeşil, TÜRKİYE VE HOLLANDA’DAKİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

1. Kürşat Karasolak, Öğretmen Adaylarının Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Öğretmenlik mesleğinin Tarihsel Gelişimi Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Bir Ders Önerisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Ulusal 190
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1305-5429, E-ISSN : 1305-5429, 2010-12-01 - 2013-09-18. 125
2. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER DİL DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1300-3542, E-ISSN : 1300-3542, 2003-10-01 - Devam ediyor. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. JOURNAL OF RESEARCH IN READING , [ 2016 : 1 ] . 5
2. KASTAMONU EğITIM DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 5
3. SYSTEM , [ 2015 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 14
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDBİYAT DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2008 : 1 ] . 1
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2007 : 3 ] . 3
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2006 : 1 ] . 1
6. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 2 ] . 2
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] . 1
8. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2013 : 3 ] . 3
9. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2009 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 522 Bilimsel Metin İnceleme ve Olu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar İDB 705 Uygulamalı Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Doktora ... 3-0-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 522 Bilimsel Metin İnceleme ve Olu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 522 Bilimsel Metin İnceleme ve Olu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 503 Program Geliştirme Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-2-4
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar EPÖ 522 Bilimsel Metin İnceleme ve Olu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDB 705 Uygulamalı Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz EPÖ 503 Program Geliştirme Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Güz EPÖ 522 Bilimsel Metin İnceleme ve Olu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 3-2-4
Bahar EPÖ 451 Bilimsel Metin İnceleme ve Olu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 503 Program Geliştirme Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 625 Türkiye ' De İlköğretimde Prog Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-3-4
Güz EPÖ 503 Program Geliştirme Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Güz İDB 705 Uygulamalı Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar EPÖ 625 Türkiye ' De İlköğretimde Prog Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-3-4
Bahar EPÖ 503 Program Geliştirme Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EÖD 459 Program Geliştirme ve Uygulama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz EPÖ 506 Bilgiyi İşleme Stratejileri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 451 Bilimsel Metin İnceleme ve Olu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 681 Seminer I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz İDB 705 Uygulamalı Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EPÖ 506 Bilgiyi İşleme Stratejileri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 503 Program Geliştirme Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Bahar EPÖ 628 Öğretmen Yetiştirme ve Öz Yete Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EPÖ 503 Program Geliştirme Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Güz EPÖ 451 Bilimsel Metin İnceleme ve Olu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EÖD 459 Program Geliştirme ve Uygulama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz EPÖ 505 Dünya Eğitim Tarihi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 611 Geçmişten Günümüze Türkçe Öğre Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 681 Seminer I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD304 Rehberlikte Program Geliştirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EPÖ 610 Etkili Öğrenme ve Öğretme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ-451 Eğitim Sistemlerini Yaratan Gö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 504 Öğretim Yöntemleri Ile İlgili Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar İDB 705 Uygulamalı Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 451 Eğitim Sistemlerini Yaratan Gö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 511 Program Geliştirme Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Güz EÖD 459 Program Geliştirme ve Uygulama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2