Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Özlem Tezol
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-03 09:09:52 .
Düzenleme
:
2018-11-27 15:22:20 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS+YÜKSEK LİSANS EGE ÜNİVERSİTESİ 2008
TIPTA UZMANLIK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
DOKTORA ÖĞRENCİSİ SOSYAL PEDİATRİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. DOĞUMSAL ÜRİNER SİSTEM ANOMALİSİ OLAN ÇOCUKLARDA MikroRNA OLUŞUM YOLAĞINDA GÖREVLİ GEN POLİMORFİZMLERİ Danışman: Dr. ALİ DELİBAŞ, Mersin Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-07-01 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1100
2015
2. Batmaz, S.; Kuyucu, S.; Arıkoglu, T.; Tezol, O.; Aydogdu, A. Impulse oscillometry in acute and stable asthmatic children: a comparison with spirometry. JOURNAL OF ASTHMA, 2015, 53, 179-186. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/02770903.2015.1081699

Publications_011.pdf

2014
1. Unal, S.; Tezol, O.; Oztas, Y. A novel mutation of the transcobalamin II gene in an infant presenting with hemophagocytic lymphohistiocytosis. SPRİNGER, 2014, 99, 659-662. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12185-014-1545-7

Publications_003.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 850
2017
5. Arıkoğlu, T.; Aydoğdu, A.; Batmaz, S.; Tezol, .; Kuyucu, S. Çocukluk Çağındaki Kronik Ürtikerli Olguların Etiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi . TURKİSH JOURNAL OF PEDİATRİC DİSEASE, 2017, 0-0. 120 + 0
http://dx.doi.org/10.12956/tjpd.2017.324

Publications_014.pdf

2016
4. Bozlu, G.; Tezol, .; Gündeşlioğlu, . Çocuklarda Nedeni Bilinmeyen Ateş: Mersin Üniversitesi Deneyimi. TURKİYE KLİNİKLERİ J PEDİATR, 2016, 25, 89-93. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-48877

Publications_009.pdf

3. Tezol, . BCG ve Yeni Tüberküloz Aşıları. TURKİYE KLİNİKLERİ J PEDİATR SCİ, 2016, 12, 97-104. 200 + 0
Publications_012.pdf

2015
2. Bozlu, G.; Tezol, .; Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Kuyucu, N. Kawasaki Hastalığı: Akut Atakla Hastaneye Getirilen 44 Çocuğun Klinik ve Kardiyolojik Erken Dönem Özellikleri ve Prognozları. TURKİYE KLİNİKLERİ J PEDİATR, 2015, 24, 138-142. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-46720

Publications_008.pdf

1. Tezol, .; Delibaş, A.; Ay, .; Karakaş, .; Taşdelen, B.; Erdal, M. Doğumsal Böbrek ve İdrar Yolları Anomalilerinde MicroRNA Gen Polimorfizmleri. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2015, 40, 439-439. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cutf.45252

Publications_007.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
2. Karpuz, D.; Tezol, O.; Kara, B.; Usta, Y.; Hallıoğlu, O. Subklinik Çölyak hastalığı olan çocuklarda erken ateroskleroz riskinin aortik elasitisite parametreleri ile belirlenmesi . CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 0-0. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cumj.374993

2017
1. Turan, A.; Arıkoğlu, T.; Tezol, .; Aslan, G.; Kuyucu, S. İnfantlarda Sık Hışıltı Gelişimini Öngörmede Erken Yaşam Belirteçleri; Gizemli Bir Yolda Eski Dost, ‘’Eozinofil’’ ile Devam Etmek. TURKİSH NATİONAL SOCİETY OF ALLERGY AND CLİNİCAL IMMUNOLOGY, 2017, 0-0. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.21911/aai.379

Publications_013.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2015
4. Tezol, . Fasio-skapulo-humeral müsküler distrofi: Bir olgu sunumu . MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, (8)3, 90-94. 100 + 0
Publications_010.pdf

2014
3. Bozlu, G. PLEVRAL AMPİYEM TEDAVİSİNDE İNTRAPLEVRAL DOKU PLAZMİNOJEN AKTİVATÖRÜNÜN KULLANIMI: İKİ OLGU SUNUMU. PEDİATRİ UZMANLIK AKADEMİSİ DERGİSİ, 2014, 1, 6-10. 0 + 0
Publications_004.pdf

2. Tezol, . SANFILIPPO TIP IIIA VE MORQUIO TIP IVB SENDROMU: İKİ OLGU NEDENİYLE. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 81-83. 100 + 0
Publications_006.pdf

2013
1. Tezol, . Biküspit Aortik Kapak Olgularının İrdelenmesi: İki Yıllık Retrospektif Analiz. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 6, 25-28. 200 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 0

2. YALÇIN, S., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN OYNAMA ALIŞKANLIKLARI: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA. ULUSLARARASI ÇOCUK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ KONGRESİ ''DİJİTAL OYUNLAR'', 2018-04-11, 2018-04-13, ANKARA, Türkiye, 2018. 0

1. YALÇIN, S., OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN EKRAN ZAMANI VE DİJİTAL OYUN OYNAMA ALIŞKANLIKLARININ ÇOK MERKEZLİ ARAŞTIRILMASI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ KONGRESİ ''DİJİTAL OYUNLAR'', 2018-04-11, 2018-04-13, ANKARA, Türkiye, 2018. 0

Uluslararası - Özet - Poster 0

2. VATANSEVER, M., ÇÖLYAK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN GÖZ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 51.ESPGHAN KONGRESİ, 2018-05-09, 2018-05-12, CENEVRE, İsviçre, 2018. 0

1. TARANCI, Ö., ORAK HÜCRE HASTALARINDA HbF DÜZEYİNİ ETKİLEYEN HMIP-2 LOKUSU rs9399137, rs9402685 ve rs11759553 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 1. Uluslararası İleri Araştırmalar ve Mühendislik Kongresi, 2017-11-16, 2017-11-18, OSMANİYE, Türkiye, 2017. 0

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. TEZOL, Ö., Proplanolol ile tedavi edilen mediastinal hemanjiom. 59. Milli Pediatri Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, ANTALYA, Türkiye, 2015. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 100

3. TEZOL, Ö., ÇÖLYAK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA KAROTİS ARTER İNTİMA MEDİA KALINLIĞI VE EPİKARDİYAL YAĞ DOKU KALINLIĞI ERKEN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ OLABİLİR Mİ?. 3.GENÇ PEDİATRİSTLER KONGRESİ, 2017-12-01, 2017-12-03, İSTANBUL, Türkiye, 2017. 50

2. ERSÖZ, G., ERGENLERDE BORDATELLA PERTUSSİS SEROPREVALANS VE KOLONİZASYON ORANI. 6.PUADER KONGRESİ, 2017-10-23, 2017-10-25, ANTALYA, Türkiye, 2017. 0

1. TEZOL, Ö., FEBRİL KONVULZİYON ÖYKÜSÜ OLAN ÇOCUKLARIN BAYLEY-III TESTİ SKORLARI. 53.TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, 2017-05-14, 2017-05-18, GİRNE, Türkiye, 2017. 50

Ulusal - Özet - Poster 75

9. TEZOL, Ö., KOROİDAL ÇİLLENME:NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 İÇİN YENİ TANI KRİTERİ OLABİLİR Mİ?. 54. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, 2018-05-06, 2018-05-09, GİRNE, Türkiye, 2018. 25

8. ÇETİN, N., DANS EDEN FAZLA KİLOLU ADOLESANDA MİYOZİTİS OSSİFİKANS. 54.TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, 2018-05-06, 2018-05-09, GİRNE, Türkiye, 2018. 0

7. NİZAM, A., DİRENÇLİ KUSMA İLE BAŞVURAN ADOLESAN: AREA POSTR SENDROMUEMA. 54.TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, 2018-05-06, 2018-05-09, GİRNE, Türkiye, 2018. 0

6. GÜVENER, O., COL4A1 VE COL4A2 GEN POLİMORFİZMLERİ SEREBRAL PALSİ İLE İLİŞKİLİ MİDİR?. 1. ULUSAL RİSKLİ BEBEK KONGRESİ, 2018-03-01, 2018-03-04, ANKARA, Türkiye, 2018. 0

5. TEZOL, Ö., ÇOCUKLARDA NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ. 9.ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 2015-04-05, 2015-04-08, ANTALYA, Türkiye, 2015. 25

4. TEZOL, Ö., D VİTAMİNİ ZEHİRLENMESİNE BAĞLI NEFROKALSİNOZİS. 58.MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, 2014-10-22, 2014-10-26, ANTALYA, Türkiye, 2014. 25

3. KAYA, S., MALİGN EPİTELOİD ANJİOMYOLİPOMDA AKSİTİNİB KULLANIMI. XVIII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 2014-05-13, 2014-05-17, MUĞLA, Türkiye, 2014. 0

2. ÜNAL, S., HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ BİRLİKTELİĞİNDE TRANSKOBALAMİN II EKSİKLİĞİ. 9.ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, 2013-05-24, 2013-05-28, VAN, Türkiye, 2013. 0

1. ÜNAL, S., ORAK HÜCRE HASTALIĞI VE HENOCH SCHÖNLEİN PURPURASI. 9.ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, 2013-05-24, 2013-05-28, VAN, Türkiye, 2013. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mersin İli Atmosferik Spor ve Polen Dağılımının Araştırılması ve Allerjik Çocuklarda Klinik Parametrelerle İlişkilendirilmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP5-1608, 106166 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Ulusal 25
1. Türk Pediatri Kurumu, 2017-12-02, İSTANBUL, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2