Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Fatma Özlem Kandemir
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3410000
Dahili
:
2575
Oluşturma
:
2015-06-08 09:36:04
Düzenleme
:
2017-10-04 11:40:36
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1991
TIPTA UZMANLIK KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998
DOÇENTLİK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ÜAK 2004
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Kronik hepatit B enfeksiyonunda interferon tedavisinin etkinliği Danışman: Dr. Fatma Özlem Kandemir, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BAŞKAN BAŞKANLIK 2007-03-01 - 2007-11-15
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 0
2016
4. Kandemir, .; Bozlu, M.; Efesoy, O.; Güntekin, O.; Tek, M.; Akbay, E. The incidence and risk factors of resistant E. coli infections after prostate biopsy under fluoroquinolone prophylaxis: a single-centre experience with 2215 patients. JOURNAL OF CHEMOTHERAPY 2016, 2016, 1, 284-288. 0 + 0
http://www.maneyonline.com/loi/joc

3. Hatipoglu, M.; Mutluoğlu, M.; Turhan, V.; Uzun, G.; Lipsky, B.; Sevim, E.; Demirarslan, H.; Kandemir, . Causitive pathogens and antibiotic resistance in diabetic foot infections: A prospective multi-center study. JOURNAL OF DİABETES AND ITS COMPLİCATİONS, 2016, 30, 910-916. 0 + 0
10.1016/j.jdiacomp.2016.02.013

2. Kandemir, . Diyabetik ayak enfeksiyonları. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J INF DİS- SPECİAL TOPİCS, 2016, 9, 37-42. 0 + 0
1. Börekçi, G.; Aras, N.; Kandemir, .; Yalın, S.; Karakaş, S.; Berköz, M. Kronik Hepatit B ve C Enfeksiyonları ile TNF-α(-308) Gen Polimorfi zmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması. MİKROBİYOL BUL, 2016, 50, 236-244. 0 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2014
21. Kandemir, . Investigation of IL-1 beta, IL-1 receptor antagonist and IL-8 gene polymorphisms in patients with chronic hepatitis B and C. MİKROBİYOL BUL. , 2014, 1, 1-55. 0 + 0
2013
20. Kandemir, . Chronic hepatitis B and IL28B rs12979860 polymorphism: preliminary study. MOL BİOL REP., 2013, 1, 1-55. 0 + 0
2012
19. Kandemir, . Association of insulin resistance, viral load, and adipokine levels with liver histology in patients with chronic hepatitis C: an observational, multicenter study in Turkey. EUR J GASTROENTEROL HEPATOL, 2012, 1, 1-55. 0 + 0
2011
18. Kandemir, . Correlation between intrahepatic hepatitis B virus cccDNA levels and other activity markers in patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B infection. EUR J GASTROENTEROL HEPATOL, 2011, 1, 1-55. 0 + 0
2009
17. Kandemir, . Tyroid and celiac autoantibodies in patients with chronic hepatitis C. . TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
16. Kandemir, . Role of AST, protrombin-INR and platelet count in the detection of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C. TURKH J MED SCİ, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
15. Kandemir, . Evaluation of MHC Class 2 alleles in chronic hepatitis B patients and inactive hepatitis B carriers. TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
14. Kandemir, . Anthrax; a rare couse of preceptal cellulitis. TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİ, 2009, 1, 1-45. 0 + 0
2008
13. Kandemir, . Effects of GSTT1, GSTM1 and GSTP1 gene polymorphism on the course of hepatitis B virus infection. HEPATO- GASTROENTEROLOGY, 2008, 1, 1-55. 0 + 0
12. Kandemir, . Comparison of tigecycline and teicoplanin in an experimental methicillin resistant Staphylococcus aureus osteomyelitis model. J CHEMOTHERAPY , 2008, 1, 1-55. 0 + 0
2007
11. Kandemir, . Risk factors for infection of diabetic foot with multi-antibiotic resistant microorganisms. J INFECTİON, 2007, 1, 1-55. 0 + 0
2005
10. Kandemir, . Effect of Adjunctive Clarithromycin on the Treatment of Foreign Body-Releated Pseudomonas aeruginosa Osteomyelitis Model. CLİN ORT, 2005, 1, 1-55. 0 + 0
2004
9. Kandemir, F. Fibronectin levels in chronic viral hepatitis and response of this protein to interferon therapy. HEPATOGASTROENTEROLOGY, 2004, 1, 1-55. 100 + 0
2003
8. Kandemir, . The Effect Of Recombinant Interferon Alpha Treatment On Hearing Thresolds in Patients with Chronic Viral Hepatitis B. ”, AURİS NASUS LARYNX, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
7. Kandemir, . The Level of Procalcitonin in Patients with Pulmonary Tuberculosis And in The Medical Staff Who Are in Close Contact with Them. ARCHİVES OF MEDİCAL RESEARCH, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
6. Kandemir, . Comparison of the accelerated of classic vaccination schedulesagainst Hepatitis B: three-week hepatitis B vaccination schedule provides immediate and protective immunity. ANNALS OF CLİNİCAL MİCROBİOLOGY AND ANTİMİCROBİALS, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
2002
5. Kandemir, . Inducible Nitric Oxide Synthase Expression in Chronic Viral Hepatitis and Its Relation with Histological Severity of Disease. J VİRAL HEPATİTİS, 2002, 1, 1-55. 0 + 0
4. Kandemir, . Severe Pulmonary Edema Related to Dextran. ANNALS OF PLASTİC SURGERY, 2002, 1, 1-22. 0 + 0
2001
3. Kandemir, . Serum L-carnitine levels and lipoprotein compositions in Chronic viral hepatitits patients. . CLİNİCAL BİOCHEMİSTRY, 2001, 1, 1-55. 0 + 0
2. Kandemir, . A rare clinical entity: Pott’s puffy tumor. A CASE REPORT.PEDİATRİC NEUROSURGERY, 2001, 1, 1-45. 0 + 0
2000
1. Kandemir, . Urinary mycobacterium fortuitum infection in an HIV-infected Patient. AİDS, 2000, 1, 1-25. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2016
2. Gülay, B.; Yalın, S.; Kandemir, .; Karakaş, S.; Berköz, M.; Aras, N. Kronik hepatitt B ve C enfeksiyonu ile interlökin-2 (-330) gen polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması. GAZİ MEDİCAL JOURNAL, 2016, 27, 185-188. 0 + 0
2015
1. Kandemir, . Bruselloz. TÜRTKİYE KLİNİKLERİ J INFECT DİS-SPECİAL TOPİCS, 2015, 8, 1-9. 0 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 400
2013
68. Kandemir, . Asemptomatik kronik hepatit B enfeksiyonlu hastaların izlemi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI, 2013, 1, 1-55. 0 + 0
67. Kandemir, . Akademisyenin El Kitabı. SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMU NASIL YAPILIR?, 2013, 1, 1-40. 0 + 0
2011
66. Kandemir, . Önemli ve Sorunlu Viral İnfeksiyonlar kitabı. HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI, 2011, 1, 1-40. 0 + 0
2010
65. Kandemir, . Toplum Kökenli Solunum Sistemi Enfeksiyonları: Antimikrobiyal Direnç ve Tedavi Seçenekleri kitabı. AKCİĞER ABSESİ VE NEKROTİZAN PNÖMONİ, 2010, 1, 1-41. 0 + 0
2009
64. Kandemir, . Hastane kaynakli üropatojen Escherichia coli suşlarinin empirik tedavisinde sik kullanilan antibiyotiklere yillar içinde gelişen direnç oranlarindaki değişim. FLORA, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
63. Kandemir, . Diyabetik ayak osteomiyeliti; klinik ve mikrobiyoloji. KLİMİK DERGİSİ, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
62. Kandemir, . Kronik Hepatitlerin Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kitabı. HBV/HCV KOİNFEKSİYONU, 2009, 1, 1-41. 0 + 0
61. Kandemir, . Soru ve Cevaplarla Erişkin Aşılama kitabı. HEPATİT B, 2009, 1, 1-41. 0 + 0
60. Kandemir, . Kronik Hepatit C İnfeksiyonunda Peginterferon alfa 2a ve Ribavirin Tedavisine Yanıtsızlığın Olası Nedenleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
59. Kandemir, . Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Akılcı Antibiyotik Kullanımı kitabı. İNTRAABDOMİNAL ENFEKSİYONLAR, 2009, 1, 1-42. 0 + 0
58. Kandemir, . Cilt yumuşak doku ve diyabetik ayak infeksiyonları tedavisi. TOPLUM KÖKENLİ İNFEKSİYONLAR VE TEDAVİSİ DERGİSİ, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
57. Kandemir, . İç Hastalıkları kitabı. BABESİOSİS, 2009, 1, 1-42. 0 + 0
56. Kandemir, . Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Akılcı Antibiyotik Kullanımı kitabı. ANTİ-TÜBERKÜLOZ TEDAVİ, 2009, 1, 1-42. 0 + 0
2008
55. Kandemir, . Güncel Bilgiler Işığında Antibiyotikler kitabı. AZOLLER, 2008, 1, 1-41. 0 + 0
54. Kandemir, . Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları kitabı. ARDIŞIK TEDAVİ, 2008, 1, 1-55. 0 + 0
53. Kandemir, . Spinal enfeksiyonlu olguların etiyolojik, klinik ve laboratuvar olarak karşılaştırılması: ön çalışma. THE JOURNAL OF TURKİSH SPİNAL SURGERY, 2008, 1, 1-55. 0 + 0
2007
52. Kandemir, . Üst solunum yolu infeksiyonları ve tedavisi. ACTUAL MEDİCİNE, 2007, 1, 1-55. 0 + 0
51. Kandemir, . Çoğul dirençli Gram negatiflerde tedavi yaklaşımı; S maltophilia. YOĞUN BAKUM DERGİSİ, 2007, 1, 1-55. 0 + 0
50. Kandemir, . Cerrahi Dışı Medikal Profilaksi. AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI, 2007, 1, 1-41. 0 + 0
49. Kandemir, . The probable role of desferrioxamine for rhinocerebral mucormycosis in a diabetic patient. ANKEM , 2007, 1, 1-55. 0 + 0
48. Kandemir, . Viral Hepatit 2007 kitabı. HEPATİT E VİRUSU, 2007, 1, 1-42. 0 + 0
2006
47. Kandemir, . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Personelinde HAV, HBV, HCV seroprevalansı ve hepatit B aşılaması. VİRAL HEPATİT, 2006, 1, 1-55. 0 + 0
46. Kandemir, F. Kronik viral hepatitili hastalarda intrasellüler adezyon molekülü-1 (ICAM-1), nitric oksit ve lipid peroksidasyonu ilişkisi. VİRAL HEPATİT , 2006, 1, 1-55. 100 + 0
45. Kandemir, . Mersin merkez ve bağlı ilçelerde bruselloz seroprevalansı ve ilişkili faktörlerin anket yöntemi ile araştırılması. FLORA, 2006, 1, 1-55. 0 + 0
44. Kandemir, . Hematolojik maligniteli nötropenik ateşli hastalardan izole edilen kandida türlerinin değerlendirilmesi. İNFEKSİYON , 2006, 1, 1-55. 0 + 0
43. Kandemir, . The presence the tender points in female patients with hepatitis C virus infection: Is it related with the clinical findings of fibromyalgia? A preliminary report. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J MED SCİ, 2006, 1, 1-55. 0 + 0
42. Kandemir, . Febril nötropenik kanser hastalarında gözlenen infeksiyonlar ve tedavi başarısını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. ANKEM , 2006, 1, 1-55. 0 + 0
41. Kandemir, . Fungal menenjitler. TÜRKİYE KLİNİKLERİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ENFEKSİYON DERGİSİ, 2006, 1, 1-55. 0 + 0
40. Kandemir, . Fungal İnfeksiyonlar kitabı. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ MANTAR İNFEKSİYONLARI, 2006, 1, 1-51. 0 + 0
2005
39. Kandemir, . Non A-E hepatitler. VİRAL HEPATİT , 2005, 1, 1-55. 0 + 0
38. Kandemie, F. The relatıonshıp between the value of C-reactive protein and grade of sacroiliitis in brucella osteoarthritis. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 1-55. 0 + 0
2004
37. Kandemir, . Harrison’s Principles of Internal Medicine. ENDEMİK TREPONEMATOSİS, 2004, 1, 1-41. 0 + 0
36. Kandemir, F. Harrison’s Principles of Internal Medicine . SİFİLİS, 2004, 1, 1-40. 100 + 0
35. Kandemir, . Nozokomiyal pseudomonas aeruginosa izolatlarında antibiyotik direnci ve karbapenemlere dirençli suşlar için meropenemin MİK değerleri. ANKEM DERGİSİ, 2004, 1, 1-55. 0 + 0
34. Kandemir, . Harrison’s Principles of Internal Medicine . LEPTOSPİROSİS, 2004, 1, 1-42. 0 + 0
33. Kandemir, . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde intravasküler kateter ilişkili infeksiyonların hızı. FLORA, 2004, 1, 1-55. 0 + 0
32. Kandemir, . Y Harrison’s Principles of Internal Medicine. LYME BORRELİOSİS, 2004, 1, 1-55. 0 + 0
31. Kandemir, . Harrison’s Principles of Internal Medicine. TEKRARLAYAN ATEŞ, 2004, 1, 1-12. 0 + 0
30. Kandemir, . Acute Phase Proteins After Orthopaedic Surgery. ARTROPLASTİ ARTROSKOPİK CERRAHİ DERGİSİ, 2004, 1, 1-55. 0 + 0
2003
29. Kandemir, . The Effect of Combination Therapy on Bone Mineral Density in Patients with Chronic Hepatitis C: A Preliminary Report. TURKİSH JOURNAL OF PHYSİCAL MEDİCİNE AND REHABİLİTATİON, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
28. Kandemir, . Hepatit C virusu ve aile içi bulaş. TÜRKİYE KLİNİKLERİ MİKROBİYOLOJİ-ENFEKSİYON, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
27. Kandemir, . Komplikasyonla seyreden brusellozlu olgu sunumları. TÜRKİYE KLİNİKLERİ MİKROBİYOLOJİ-ENFEKSİYON , 2003, 1, 1-55. 0 + 0
26. Kandemir, . A Case Of Tuberculosis Presenting with an Abscess Axtending from Supra-Sternal Region to Anterior Mediastinum. TÜRKİYE KLİNİKLERİ MİKROBİYOLOJİ- ENFEKSİYON DERGİSİ, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
25. Kandemir, . Ortopedik protez ve açık redüksiyo internal tespit operasyonları ve sonrası infeksiyonlar. KLİMİK DERGİSİ, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
24. Kandemir, . Ayırıcı Tanı Güçlüğü Yaşanan Altı Akciğer Dışı Tüberküloz Olgusu. İNFEKSİYON , 2003, 1, 1-55. 0 + 0
2002
23. Kandemir, . Kronik osteomiyelitli olgularımızın değerlendirilmesi. FLORA DERGİSİ, 2002, 1, 1-55. 0 + 0
22. Kandemir, . Kronik viral hepatitli hastalarda total antioksidan kapasite. FLORA , 2002, 1, 1-55. 0 + 0
21. Kandemir, F. ’HBV infeksiyonunda aile içi bulaşma. VİRAL HEPATİT DERGİSİ, 2002, 1, 1-55. 100 + 0
20. Kandemir, . Gebelik ve asemptomatik bakteriüri. İNFEKSİYON DERGİSİ, 2002, 1, 1-55. 0 + 0
19. Kandemir, . Plazma malondialdehyde and nitrate levels in patients with brucellosis. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ , 2002, 1, 1-55. 0 + 0
18. Kandemir, . Şiddetli diyabetik ayak infeksiyonlarının aerop bakteriler ve klinik yönlerden değerlendirilmesi. ANKEM , 2002, 1, 1-55. 0 + 0
17. Kandemir, . Hastanede yatarak tedavi gören hastalardan soyutlanan gram negatif bakterilerde genişlemiş spektrumlu ve indüklenebilir kromozomal beta laktamaz sıklığı. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ , 2002, 1, 1-55. 0 + 0
16. Kandemir, . İzole anti-HBc pozitif olgular ve hepatit B aşısına yanıtları. VİRAL HEPATİT DERGİSİ, 2002, 1, 1-55. 0 + 0
15. kandemir, . Primary Cutaneous CD30-Positive Large Cell Lymphoma Masquerading As Ecthyma. ANN MED SCİ., 2002, 1, 1-55. 0 + 0
14. Kandemir, . Gebelik ve toksoplazmozis: Devam eden bir problem. ARŞİV DERGİSİ , 2002, 1, 1-55. 0 + 0
2001
13. Kandemir, . The value of C-reactive protein and erytrocyte sedimentation rate in spinal surgery. TURKİSH JOURNAL OF SPİNAL SURGERY, 2001, 1, 1-55. 0 + 0
12. Kandemir, . İmmunohistokimyasal yöntemle kronik hepatit B hastalarında hepatit B yüzey ve kor antijenlerinin gösterilmesi. VİRAL HEPATİT , 2001, 1, 1-55. 0 + 0
11. Kandemir, F. Kronik hepatit B infeksiyonlu hastalarda anti-HDV sıklığı. VİRAL HEPATİT , 2001, 1, 1-55. 100 + 0
10. Kandemir, . Current Diagnosis and Treatment in Infectious Diseases . BORRELİA VE LEPTOSPİRA TÜRLER, 2001, 1, 1-55. 0 + 0
9. Kandemir, . Thorocal spinal epidural brucellar abscess ( A case report). ANKEM, 2001, 1, 1-55. 0 + 0
8. Kandemir, . Kronik B hepatitinde B yüzey (HbsAg) ve kor antijenlerinin (Hbcag) boyanma özelliklerinin değrlendirilmesi: Histolojik aktivite indeksi ile korelasyon. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ , 2001, 1, 1-55. 0 + 0
2000
7. Kandemir, . Fever of unknown origin, adult onset still’s disease: case report. EGE FİZ TIP REH. DERG., 2000, 1, 1-55. 0 + 0
6. Kandemir, . Hepatik ve renal yetmezlikte antibiyotik kullanımı. KLİMİK, 2000, 1, 1-55. 0 + 0
5. Kandemir, . Erişkin 98 ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi. KLİMİK, 2000, 1, 1-55. 0 + 0
1999
4. Kandemir, . Kronik hepatit C infeksiyonunda yüksek doz uzun süreli interferon alfa 2a uygulamasının etkinliği ve tolere edilebilirliğinin değerlendirilmesi. VİRAL HEPATİT , 1999, 1, 1-55. 0 + 0
1998
3. Kandemir, . Kronik hepatit B infeksiyonlarında interferon tedavisi. VİRAL HEPATİT , 1998, 1, 1-55. 0 + 0
1997
2. Kandemir, . Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarında Tüberküloz Ilaçlarına Karşı Saptanan Direnç Oranları. INFEKSİYON , 1997, 1, 1-55. 0 + 0
1994
1. Kandemir, . Subtropik bölge an Adana yöresindeki Anti-HEV sıklığı. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ , 1994, 1, 1-55. 0 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 175416
1. çelen, M.; Kandemir, F. Hepatit B'den D'ye hep güncel, ISBN: 978-605-66161-0-5, Content Ed Net Türkiye GM Matbaacılık ve Tic.A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 87 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 125
http://www.vhsd.org/Hepatit_B_D_Hep_Guncel/
2. Kandemir, F. Kronik Hepatitlerin Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kitabı, ISBN: 545, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 55, Baskı Adet Sayısı: 25, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 13750
3. Kandemir, F. Güncel Bilgiler Işığında Antimikrobiyal Tedavi kitabı, ISBN: 57, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 32, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 14250
4. Kandemir, F. Harrison’s Principles of Internal Medicine, ISBN: 415, Nobel tıp yayınevi, Baskı Sayısı: 25, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 8750
5. Kandemir, F. Harrison’s Principles of Internal Medicine, ISBN: 152, Nobel tıp yayınevi, Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 25, 25 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 6250
6. Kandemir, F. Harrison’s Principles of Internal Medicine, ISBN: 154, Nobel tıp yayınevi, Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 25, 55 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 8750
7. Kandemir, F. Harrison’s Principles of Internal Medicine, ISBN: 254, Nobel tıp yayınevi, Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 8750
8. Kandemir, F. Y Harrison’s Principles of Internal Medicin, ISBN: 154, Nobel tıp yayınevi, Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 26, 52 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 8750
9. Kandemir, F. Current Diagnosis and Treatment in Infectious Diseases, ISBN: 154, Nobel Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 25, Baskı Adet Sayısı: 35, 25 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2001. 8500
10. Kandemir, F. Güncel Bilgiler Işığında Antibiyotikler kitabı, ISBN: 125, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 25, Baskı Adet Sayısı: 25, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 13000
11. Kandemir, F. Toplum Kökenli Solunum Sistemi Enfeksiyonları: Antimikrobiyal Direnç ve Tedavi Seçenekleri kitabı, ISBN: 454, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 53, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 8750
12. Kandemir, F. Önemli ve Sorunlu Viral İnfeksiyonlar kitabı, ISBN: 181, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 32, Baskı Adet Sayısı: 35, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 8750
13. Kandemir, F. Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları kitabı, ISBN: 452, Bilimsel Tıp Yayınevi, Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 32, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 8750
14. çelen, M.; Kandemir, F. Hepatit B'den D'ye hep güncel, ISBN: 978-605-66161-0-5, Content Ed Net Türkiye GM Matbaacılık ve Tic.A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 289 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 125
http://www.vhsd.org/Hepatit_B_D_Hep_Guncel/
15. Kandemir, F. Cerrahi Dışı Medikal Profilaksi, ISBN: 515, Bilimsel Tıp Yayınevi, Baskı Sayısı: 52, Baskı Adet Sayısı: 25, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 8750
16. Kandemir, F. Soru ve Cevaplarla Erişkin Aşılama kitabı, ISBN: 451, Medya Tower Yayınevi , Baskı Sayısı: 55, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2009. 8750
17. Kandemir, F. Viral Hepatit 2007 kitabı, ISBN: 451, Bilimsel Tıp Yayınevi, Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 25, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 6250
18. Kandemir, F. Güncel bilgiler ışığında antimikrobiyal tedavi, ISBN: 978-605-4488-50-6, Bilimsel tıp, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
19. çelen, M.; Kandemir, F. Hepatit Bden Dye hep güncel, ISBN: 978-605-66161-0-5, Content Ed Net Türkiye GM Matbaacılık ve Tic.A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 294 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 125
http://www.vhsd.org/Hepatit_B_D_Hep_Guncel/
20. Kandemir, F. Akademisyenin El Kitabı, ISBN: 231, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 32, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 8000
21. Kandemir, F. Fungal İnfeksiyonlar kitabı, ISBN: 152, Bilimsel Tıp Yayınevi, Baskı Sayısı: 25, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 6250
22. Kandemir, F. Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Akılcı Antibiyotik Kullanımı kitabı, ISBN: 161, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 33, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 8750
23. Kandemir, F. Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Akılcı Antibiyotik Kullanımı kitabı, ISBN: 151, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 32, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 8750
24. çelen, M.; Kandemir, F. Hepatit B'den D'ye hep güncel, ISBN: 978-605-66161-0-5, Content Ed Net Türkiye GM Matbaacılık ve Tic.A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 267 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 125
http://www.vhsd.org/Hepatit_B_D_Hep_Guncel/
25. Kandemir, F. Hepatit B'den D'ye hep güncel, ISBN: 978-605-66161-0-5, Content Ed Net Türkiye GM Matbaacılık ve Tic.A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 41 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 250
http://www.vhsd.org/Hepatit_B_D_Hep_Guncel/
26. Kankılıç, B.; öztürk, A.; Yaprakçı, V.; Kandemir, F.; Ersöz, G.; öztuna, V. Ortopedi ve travmatolojide deneysel hayvan modelleri, ISBN: 978-605-66007-0-8, Bayt bilimsel araştırmalar basın yayın ve tanıtım ltd şti, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 42
Ulusal - Kitap Editörlüğü 175416
1. Kandemir, F.; Danalıoğlu, A. Hepatit B'den D'ye hep güncel, ISBN: 978-605-66161-0-5, Content Ed Net Türkiye GM Matbaacılık ve Tic.A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 313 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 125
http://www.vhsd.org/Hepatit_B_D_Hep_Guncel/
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 175416
1. Kandemir, F. İç Hastalıkları kitabı, ISBN: 121, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 32, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 1750
Uluslararası - Tam Metin - Poster 0

1. Kandemir, Ö., Distribution of hepatitis C virus genotypes in injection drug users with chronic hepatitis C. APASL, 2016-02-20, 2016-02-24, Tokyo, Japonya, 2016. 0

1. Kandemir, F., EKMUD Kongresi. EKMUD Kongresi, 2007-10-24, 2007-10-28, Ankara, Türkiye, 2007. 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 2000

21. Arslan, B.; Çetinkaya, A.; Tas, U.; Demir, M.; Karakuş, S., Relationship between toll-like receptor2 (TLR2) polymorphism and chronic hepatitis B infection: a preliminary study. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi, 2016-02-11, 2016-02-13, Kayseri, Türkiye, 2016. 0

20. Kandemir, F., Rehberler ışığında direnç yönetimi. Kronik Hepatit B’de Direnç Sorunu ve Yönetimi Bölgesel toplantısı . Rehberler ışığında direnç yönetimi. Kronik Hepatit B’de Direnç Sorunu ve Yönetimi Bölgesel toplantısı , 2009-10-17, 2009-10-17, Adana, Türkiye, 2009. 100

19. Kandemir, F., Çukurova enfeksiyon günleri; Kronik hepatitC’ye yakından bakış /Kronik hepatit C olan hastanın takibi ve tedavi için hasta seçimi. Çukurova enfeksiyon günleri; Kronik hepatitC’ye yakından bakış /Kronik hepatit C olan hastanın takibi ve tedavi için hasta seçimi, 2009-06-06, 2009-06-07, Mersin, Türkiye, 2009. 100

18. Kandemir, F., Kemik eklem enfeksiyonlarının yönetimi sempozyumu. Kronik Osteomyelit; medikal yönetim. Kemik eklem enfeksiyonlarının yönetimi sempozyumu. Kronik Osteomyelit; medikal yönetim, 2009-05-30, 2009-05-30, Adana, Türkiye, 2009. 100

17. Kandemir, F., 2. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu/ Vankomisin dirençli enterokoklar. 2. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu/ Vankomisin dirençli enterokoklar, 2009-03-11, 2009-03-14, Ankara, Türkiye, 2009. 100

16. Kandemir, F., Çukurova enfeksiyon günleri Kronik hepatit B’ye yakından bakış /Kronik HBV enfeksiyonunda kimi ne zaman tedavi edelim?. Çukurova enfeksiyon günleri Kronik hepatit B’ye yakından bakış /Kronik HBV enfeksiyonunda kimi ne zaman tedavi edelim?, 2009-02-28, 2009-05-01, Hatay, Türkiye, 2009. 100

15. Kandemir, F., 1. Ulusal Diyabetik ayak İnfeksiyonları Simpozyumu/ Diyabetik ayak osteomiyeliti, kliniği ve mikrobiyolojisi. 1. Ulusal Diyabetik ayak İnfeksiyonları Simpozyumu/ Diyabetik ayak osteomiyeliti, kliniği ve mikrobiyolojisi, 2008-11-15, 2008-11-18, İzmir, Türkiye, 2008. 100

14. Kandemir, F., IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi /Kronik HCV enfeksiyonu korunma ve tedavi. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi /Kronik HCV enfeksiyonu korunma ve tedavi, 2008-04-03, 2008-04-06, Antalya, Türkiye, 2008. 100

13. Kandemir, F., Çukurova enfeksiyon Derneği /Gram pozitif mikroorganizmalar. Çoklu İlaca dirençli Bakteriler . Çukurova enfeksiyon Derneği /Gram pozitif mikroorganizmalar. Çoklu İlaca dirençli Bakteriler , 2008-01-26, 2008-01-26, Gaziantep, Türkiye, 2008. 100

12. Kandemir, F., Çukurova Enfeksiyon Derneği, Çoklu İlaca dirençli Bakteriler Simpozyumu /Gram pozitif mikroorganizmalar. . Çukurova Enfeksiyon Derneği, Çoklu İlaca dirençli Bakteriler Simpozyumu /Gram pozitif mikroorganizmalar. , 2007-12-08, 2007-12-08, Adana, Türkiye, 2007. 100

11. Kandemir, F., EKMUD Kongresi/ Gebelikte sorun enfeksiyonlar; kızamık, kızamıkcık, suçiçeği. EKMUD Kongresi/ Gebelikte sorun enfeksiyonlar; kızamık, kızamıkcık, suçiçeği, 2007-10-24, 2007-10-28, Ankara, Türkiye, 2007. 100

10. Kandemir, F., 3. Ulusal Yoğun Bakım Enfeksiyonları Simpozyumu/ Çoğul dirençli Gram negatiflerde tedavi yaklaşımı: S maltophilia. 3. Ulusal Yoğun Bakım Enfeksiyonları Simpozyumu/ Çoğul dirençli Gram negatiflerde tedavi yaklaşımı: S maltophilia, 2007-05-18, 2007-05-20, Nevşehir, Türkiye, 2007. 100

9. Kandemir, F., Kemik Eklem Enfeksiyonları ve DA Simpozyumu Ortopedik protez enfeksiyonları. Kemik Eklem Enfeksiyonları ve DA Simpozyumu Ortopedik protez enfeksiyonları, 2007-05-12, 2007-05-12, Gaziantep, Türkiye, 2007. 100

8. Kandemir, F., Diyabetik Ayak Yaralarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu/ Diyabetik ayak enfeksiyonlarında yeni yaklaşımlar. Diyabetik Ayak Yaralarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu/ Diyabetik ayak enfeksiyonlarında yeni yaklaşımlar, 2007-02-24, 2007-02-24, Adana, Türkiye, 2007. 100

7. Kandemir, F., HEBİPA/ HBV Virolojisi ve serolojisi.. . HEBİPA/ HBV Virolojisi ve serolojisi.. , 2006-11-23, 2006-11-23, Urfa, Türkiye, 2006. 100

6. Kandemir, F., EKMUD Bilimsel platformu /Toplum kökenli enfeksiyonların tedavisi paneli; Üst solunum yolu enfeksiyonları. EKMUD Bilimsel platformu /Toplum kökenli enfeksiyonların tedavisi paneli; Üst solunum yolu enfeksiyonları, 2006-10-05, 2006-10-08, Ankara, Türkiye, 2006. 100

5. Kandemir, F., Çukurova enfeksiyon Derneği Kemik eklem enfeksiyonlarına yaklaşım simpozyumu Kronik Osteomiyelit. Çukurova enfeksiyon Derneği Kemik eklem enfeksiyonlarına yaklaşım simpozyumu Kronik Osteomiyelit, 2006-03-25, 2006-03-26, Adana, Türkiye, 2006. 100

4. Kandemir, F., Çukurova Enfeksiyon Derneği, Kronik Hepatitlerde Yönetim Simpozyumu: Güncel yaklaşımlar Kronik hepatitlerde ayırıcı tanı, hangi tetkikleri yapalım? . Çukurova Enfeksiyon Derneği, Kronik Hepatitlerde Yönetim Simpozyumu: Güncel yaklaşımlar Kronik hepatitlerde ayırıcı tanı, hangi tetkikleri yapalım? , 2005-05-28, 2005-05-29, Adana, Türkiye, 2005. 100

3. Kandemir, F., IV. Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu / Su ile bulaşan Hastalıklardan Korunma . IV. Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu / Su ile bulaşan Hastalıklardan Korunma , 2005-05-16, 2005-05-20, Mersin, Türkiye, 2005. 100

2. Kandemir, F., VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi Non A-E hepatitlerde yenilikler. VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi Non A-E hepatitlerde yenilikler, 2004-11-24, 2004-11-28, Ankara, Türkiye, 2004. 100

1. Kandemir, F., X.Klimik Kongresi Leptospirozis . X.Klimik Kongresi Leptospirozis , 2001-10-15, 2001-10-19, Adana, Türkiye, 2001. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 0

2. Delialioğlu, N., Kolistin dirençli K pneumoniae izolatların klonal ilişkisinin REP-PCR yöntemi ile belirlenmesi. XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Türkiye, 2016. 0

1. Kandemir, Ö., Kronik hepatit C enfeksiyonlu damar içi ilaç kullanıcılarında hepatit C virus genotiplerinin dağılımı. XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2016-03-17, 2016-03-20, Antalya, Türkiye, 2016. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Kandemir, F., Su ve besinlerle bulaşan İnfeksiyonlar Eğitim Toplantısı KLİMİK Derneği / Su ve besinlerle bulaşan İnfeksiyonlarda yaklaşım; kounma. . Su ve besinlerle bulaşan İnfeksiyonlar Eğitim Toplantısı KLİMİK Derneği / Su ve besinlerle bulaşan İnfeksiyonlarda yaklaşım; kounma. , 2006-06-02, 2006-06-02, Adana, Türkiye, 2006. 50

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Kronik Hepatit B ve C İnfeksiyonu ile Tümör Nekroz Faktör α, İnterlökin 12 ve İnterferon γ Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP4-1203, 30000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 11
1. FLORA DERGİSİ , [ 2007 : 12 ] . 0
2. KLİMİK DERGİSİ , [ 2010 : 5 ] . 0
3. KLİMİK DERGİSİ , [ 2009 : 6 ] . 0
4. MJIMA , [ 2016 : 3 ] . 0
5. TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
6. TÜRKİYE KLİNİKLERİ GASTROENTEROHEPATOLOJİ DERGİSİ , [ 2003 : 12 ] . 0
7. VİRAL HEPATİT DERGİSİ , [ 2003 : 12 ] . 0
8. VİRAL HEPATİT DERGİSİ , [ 2009 : 4 ] . 0
9. VİRAL HEPATİT DERGİSİ , [ 2005 : 5 ] . 0
10. VİRAL HEPATİT DERGİSİ , [ 2003 : 14 ] . 0
11. VİRAL HEPATİT DERGİSİ , [ 2004 : 14 ] . 0
12. VİRAL HEPATİTDERGİSİ , [ 2009 : 5 ] . 0
13. MJMA , [ 2015 : 10 ] . 10
Ulusal 150
1. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji , 2003-04-06, İstanbul, Türkiye. 50
2. Viral hepatit araştırma , 2006-04-05, Antalya, Türkiye. 50
3. 7. Febril Nötropeni Simpozyumu , 2006-05-02, Ankara, Türkiye. 25
4. EKMUD, 2007-01-05, Ankara, Türkiye. 25
5. Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi, 2016-02-12, Kayseri, Türkiye. 0
6. Viral Hepatit derneği, 2016-03-18, Antalya, Türkiye. 0