Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Bülent Özkan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-4361001 .
Dahili
:
1716 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-26 15:21:13 .
Düzenleme
:
2018-10-30 11:01:53 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
1
ARTICLES WITH
CITATION DATA
1
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0.00
Researcher ID
Scopus ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDB. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDB. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA TÜRK DİLİ VE EDB. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENTLİK TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜAK 2014
Doktora Tezi

1. Türkiye Türkçesinde belirteçlerin fiillerle birliktelik kullanımları ve eşdizimliliği Danışman: Dr. Mehmet Özmen, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Sait Faik’in Üç Öykü Kitabında -Semaver/Sarnıç; Alemdağ’da Var Bir Yılan/Az Şekerli; Havuz Başı/Son Kuşlar- Olumsuzlama ve Olumsuzlamanın Metinsel Görünümleri Danışman: Dr. Mehmet Özmen, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-11-30 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KURUCU MÜDÜR KURUCU MÜDÜR TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2011-02-05 - 2015-04-17
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2014
3. özkan, B. Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü. BILIG, 2014, 69, 171-204. 1000 + 0
2013
2. özkan, B. Yöntem ve Uygulama Açısından Türkiye Türkçesi Söz Varlığının Derlem Tabanlı Sözlüğü. BILIG, 2013, 66, 149-178. 1000 + 0
2012
1. Ozkan, B. The Examination of Turkish Pre-service Teachers' Attitudes to the Functionality of Field Knowledge Courses and the Efficiency of Courses' Content, Material and Range of Theory-Practice Distributions Regarding Various Variables. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2012, 12, 387-404. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1800
2017
9. Bulundu, A.; özkan, B. Çocuk Yazını Eserlerinde Kitap Kavramı: Mine Soysal’xxın ”Eyvah Kitap!” Adlı Eserinde Kitap -Bir Derlem Araştırması-. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2017, 5, 242-251. 200 + 0
http://ijla.net/Makaleler/22100305_1420Ahmet20Cihan20BULUNDU.pdf

Publications_001.pdf

2011
8. özkan, B. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler. - INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2011, Volume 6, 1133-1147. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1500759129_71_b%C3%BClent_%C3%B6zkan.pdf

7. özkan, B. Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Anlama Teknikleri’ ve ‘Anlatma Teknikleri’ Derslerine Yönelik Görüşleri. E-JOURNAL OF NEW SCİENCES ACADEMY, 2011, 1C0430. 6. (3), 2123-2132. 200 + 0
6. özkan, B. Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar. TURKİSH STUDİES – INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC , 2011, 6/1 , 1572-1594. 200 + 0
5. özkan, B.; şahbaz, N. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Alan Derslerinin İşlevselliğine Yönelik Görüşleri. SAKARYA UNİVERSİTİY JOURNOL OF EDUCATİON, 2011, 1, 32-43. 200 + 0
4. özkan, B. Güncel Türkçe Sözlük’te ‘kasap’ Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem Araştırması. ACTA TURCICA. ONLİNE THEMATİC JOURNAL OF TURKİC STUDİES., 2011, 3/6, ---. 200 + 0
2010
3. özkan, B. Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarların Sözlükbirimsel, Dizgesel ve Metinsel Görünümleri. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2010, 5/4, 564-582. 200 + 0
2. özkan, B. Türkçenin Öğretiminde Sıfatların Eşdizim Sözlüğü: Yöntem ve Uygulama. E-INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2010, 1/2, 51-65. 200 + 0
1. özkan, B. Güncel Türkçe Sözlükte Zarf Olarak Tanımlı Sözlükbirimlerin Derlem Denetimi. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2010, 5/3, 1764-1782. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 300
2017
3. Bulundu, A.; özkan, B. ÇOCUK YAZINI ESERLERİNDE KİTAP KAVRAMI: MİNE SOYSAL’IN ”EYVAH KİTAP!” ADLI ESERİNDE KİTAP -BİR DERLEM ARAŞTIRMASI-. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2017, 5, 199-217. 100 + 0
10.18033/ijla.3846

2011
2. özkan, B. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler. TURKİSH STUDİES, INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2011, 6, 1133-1147. 100 + 0
1. özkan, B. Güncel Türkçe Sözlükte ’xxkasap’xx sözcükbirimini üzerine bir derlem araştırması. ACTA TURCICA, 2011, 3, 103-118. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 0
2018
2. özkan, B. Derlem Tabanlı Çevrim İçi Çok Dilli Türkçe Öğrenici Sözlüğü. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DİL DERGİSİ, 2018, 1, 11-19. 0 + 0
1. özkan, B. Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözlükbirimsel Bileşenler Açısından Önadlar. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DİL DERGİSİ, 2018, 1, 1-6. 0 + 0
Uluslararası - publications.sections.46 0
2017
1. Bulundu, A.; özkan, B. Çocuk Yazını Eserlerinde Kitap Kavramı: Mine Soysal’xxın ”Eyvah Kitap!” Adlı Eserinde Kitap -Bir Derlem Araştırması-. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2017, 5, 199-217. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3846

Ulusal - Diğer 300
2006
3. özkan, B. Türkçede Dilbilgisel Terim Olarak Olumlama ve Olumsuzlama. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2006, 150/1, 269-282. 100 + 0
2004
2. özkan, B. Metindilbilimi Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in Onikiye Bir Var Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 13, 167-182. 100 + 0
1. özkan, B. Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in ‘Onikiye Bir Var’ Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 13/I, 167-182. 100 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 12500
1. özkan, B. Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri (Derlem Tabanlı Bir Uygulama), ISBN: 9789751623843, TÜRK DİL KURUMU, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 468 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 12500
1. özkan, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 0
2. çağlayan, A.; özkan, B. Çocuk Yazını Eserlerinin İç ve Dış Yapısal Özellikleri ve Türk Çocuk Yazınının Genel Görünümü, ISBN: 9786059374972, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 345 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 1500
3. özkan, B. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitim-öğretimi kurultayı bildirileri, ISBN: 978-605-241-016-5, pegem akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
4. özkan, B. Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırmalar, ISBN: 978-605-4735-82-2, Sakarya Tömer, Baskı Sayısı: 1500, Baskı Adet Sayısı: 1500, 284 Sayfa, Türkçe, Sakarya, Türkiye, 2016. 250
5. özkan, B. Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı Bildirileri, ISBN: 978-605-4989-66-9, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 284 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2015. 250
http://karahankitabevi.com/
6. özkan, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 0
7. Tüfekçioğlu, B.; özkan, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 0
8. özkan, B. Çocuklar için Yaratıcı Yazma Etkinliği: Resim–Hayal-Metin, ISBN: 9786059374972, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 345 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 3000
9. özkan, B. Türk Çocuk Yazını Özel Alan Derlemi Üzerine Dil ve Edebiyat Öğretimi Odaklı Bir Uygulama Örneği: Mavisel Yener’in ‘Mavi Masallar Dizisi’, ISBN: 9786059374972, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 345 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 3000
10. özkan, B. Türk Çocuk Yazını Özel Alan Derlemi, ISBN: 9786059374972, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 345 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 3000
11. Tahiroğlu, B.; Akalın, H.; özkan, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 0
12. özkan, B. Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, ISBN: -, Grafiker Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2013. 0
13. çetin, E.; özkan, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 0
14. özkan, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 0
15. özkan, B. Çocuk Yazını Araştırmaları – 1, ISBN: -, KARAHAN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 12500
1. özkan, B. Çocuk Yazını Dersleri, ISBN: 9786059374972, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 345 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 250
2. özkan, B. Çocuk Yazını Araştırmaları – 1, ISBN: -, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. ÖZKAN, B., Lexicological Module of Do It Yourself Corpora for Turkish. The 11th Conference of ASIALEX (ASIALEX 2017, Guangzhou,June 10-12, 2017), 2017-06-10, 2017-06-12, Guangzhou, Çin, 2017. 200

3. ÖZKAN, B., Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Sözlük Bilim Modülü. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2017-05-22, 2017-05-26, Ankara, Türkiye, 2017. 200

2. Özkan, B., A Corpus Based Study on Gerundials: Finding the Primary Gerundial Structures for Teaching Turkish as a Foreign Language. The Future of Education, 2015-06-11, 2015-06-12, Florance, İtalya, 2015. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Çetin, E.; Özkan, B., Tarihsel derlem kavramı, Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin tarihsel derlemi (7.-13. YY.).. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2011-12-06, 2011-12-08, Muğla, Türkiye, 2011. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. ÖZKAN, B., Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Dizgesel Değişkeler. 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2017-09-28, 2017-09-30, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

4. ÖZKAN, B.; Demir, N.; Çalışkan, N., Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler Projesinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanına Olası Katkıları. III. International Congress of Teaching Turkish as a Foreing Language, 2017-05-19, 2017-05-21, Tiran, Arnavutluk, 2017. 100

3. özkan, B.; tahiroğlu, b.; oflazer, k., Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Oluşturma Platformu (KKDP): Atölye Çalışması. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2016-08-06, 2016-08-08, Burdur, Türkiye, 2016. 100

2. Akalın, Ş.; Tahiroğlu, B.; Özkan, B., Türkçe Sözlükte Yeni Ögeler (Neologism) Sorunu ve Yeni Ögelerin Otomatik Çıkarımı Çalışması. II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu "Elektronik Sözlükler", 2015-11-03, 2015-11-04, İstanbul, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

1. Demirtaş, A.; Yıldırım, M.; Özkan, B., Türk Çocuk Yazını Eserlerinin Görsel Sayıları ve Okunabilirlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2015-10-01, 2015-10-03, İstanbul, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Davetli 0

1. özkan, b., Türkçe için Kendi Kendine Derlem Oluşturma Platformu ve Sözlük Bilimi Uygulamaları. III. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, 2016-11-03, 2016-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2016. 0

Ulusal - Yürütücü 1100

12. Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü”nün Sayısallaştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 111K332, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

11. TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAZIN DİLİ DERLEMİ, Seçiniz..., Proje No: TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAZIN DİLİ DERLEMİ, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

10. “Türkçe için ‘Kendi Kendine Derlem’ Platformu Oluşturma”, TÜBİTAK, Proje No: 114E791, 102000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

9. Bilim Dili Olarak Türkçe: Göz Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma. , BAP, Proje No: BAP EF TE (BÖ) 2010-4 , 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

8. Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü Uygulamaları, TÜBİTAK, Proje No: 118K109, 483 TL, Yürütücü, 2020, Devam ediyor... 100
http://derlem.mersin.edu.tr/okulsozluk/

7. Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler, TÜBİTAK, Proje No: 114R033, 220000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

6. Çocuk Yazını Ürünü Olarak Özlem Aytek'in "Zamanda Yolculuk Dizisi" Üzerine Bir Derlem Uygulaması, BAP, Proje No: BAP-EBE TEB (ACB) 2014-4 YL, 4500 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

5. Bir Özel Alan Derlemi Olarak ”Türk Çocuk Yazını Derlemi” ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar Projesi”, TÜBİTAK, Proje No: 112K479, 320450 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

4. TÜRK ÇOCUK YAZINI ESERLERİNİN İÇ VE DIŞ YAPISAL ÖZELLİKLERİ, BAP, Proje No: BAP-EBE TEB (AD) 2014-2 YL, 5507 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

3. Türkiye Türkçesinde Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü, TÜBİTAK, Proje No: 109K516, 112000 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

2. Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği 'Derlem-tabanlı Bir Uygulama' , TÜBİTAK, Proje No: 109K104, 69 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

1. Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar -Derlem Tabanlı Bir Uygulama, BAP, Proje No: EF-2008-BAP-11, 0 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 100

2. Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (7.-13. Yy.) , TÜBİTAK, Proje No: 110K048, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), Devam ediyor... 50
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

1. Türkiye Türkçesi Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı, TÜBİTAK, Proje No: 111K223, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), Devam ediyor... 50
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

3. Mehmet Orhan, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin B-1 Düzeyinde Yazma Becerisi Üzerine Bir İnceleme, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr/akademik/egitim-bilimleri-enstitusu

2. BURAK TÜFEKÇİOĞLU, Derlem tabanlı çevrim içi Türkçe öğrenci sözlüğü: Önadlar A madde başı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. AYÇA DEMİRTAŞ, Türk Çocuk Yazınında İç ve Dış Metinsel Özellikler, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 0
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası 2000
1. ULUSLARARASI EGITIM VE DIL DERGISI , EDITOR, ISSN : 2636-7548, E-ISSN : 2636-7548, 2018-01-01 - Devam ediyor. 2000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 34
1. BILIG , [ 2013 : 4 ] . 20
2. DERGI, TURKISH STUDIES INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC, HAKEMLIK SAYıSı=1 , [ 2016 : 1 ] . 0
3. MILLI FOLKLOR , [ 2012 : 2 ] . 10
4. TüBITAK BIDEB , [ 2014 : 2 ] . 0
5. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 8
1. DERGİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARASTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] [ 2017 : 1 ] . 3
2. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY , [ 2014 : 3 ] . 3
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2014 : 2 ] . 2
4. TÜBİTAK ARDEB , [ 2013 : 1 ] [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 2 ] . 0
5. TÜBİTAK ARDEB , [ 2015 : 1 ] . 0
Ulusal 3000
1. TÜBİTAK, 2012-02-29, MERSİN, Türkiye. 1000
2. TÜBİTAK, 2013-01-02, MERSİN, Türkiye. 1000
3. TÜBİTAK, 2014-02-06, MERSİN, Türkiye. 1000
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bilg Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TÜE 519 Sözlükbilim I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 2-1-3
Güz TÜE 513 Uygulamalı Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bilg Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TÜE 522 Çocuk Yazını Uygulamaları I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 2-1-3
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TÜE 519 Sözlükbilim I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 2-1-3
Güz TÜE 513 Uygulamalı Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bilg Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TÜE 516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TÜE 513 Uygulamalı Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bilg Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar FEN108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TÜE 516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar TÜE 519 Sözlükbilim I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 2-1-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TÜE 522 Çocuk Yazını Uygulamaları I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 2-1-3
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-0-1
Güz TÜE 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 1-0-1
Güz TÜE-516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz TÜE 519 Sözlükbilim I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2-1-3
Güz TÜE 522 Çocuk Yazını Uygulamaları I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bilg Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-6-5
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bilg Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar TÜE 513 Uygulamalı Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar TÜE 519 Sözlükbilim I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2-1-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-4-3
Güz TÜE-516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz TÜE 522 Çocuk Yazını Uygulamaları I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2-1-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bilg Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-6-5
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bilg Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar SNF202 Türk Dili Iı: Cümle ve Metin B Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TÜE-516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar TÜE 522 Çocuk Yazını Uygulamaları I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2-1-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TÜE 513 Uygulamalı Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF202 Türk Dili Iı: Cümle ve Metin B Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bilg Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TÜE-516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-0-1
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-4-3
Güz TÜE 513 Uygulamalı Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Bahar TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar SNF202 Türk Dili Iı: Cümle ve Metin B Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bilg Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TÜE-516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-0-1
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-0-1
Güz TÜE 513 Uygulamalı Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF202 Türk Dili Iı: Cümle ve Metin B Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bilg Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözcük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-4-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Yaz TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Yaz TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bil Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Yaz TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Yaz SNF202 Türk Dili Iı: Cümle ve Metin B Eğitim Fakültesi 2-0-2
Yaz SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bilg Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Yaz TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Yaz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3