Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Orhan Özdemir
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1753 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-07-06 08:04:42 .
Düzenleme
:
2017-06-05 14:54:40 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1979
YÜKSEK LİSANS ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1996
DOKTORA ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
Doktora Tezi

1. Türkiye`de Germanistik çalışmalarının dünü ve bugünü Danışman: Dr. Prof. Dr. Vural Ülkü, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Dilbilimin belirgenleşme süreci Danışman: Dr. Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-11 - 2016-07-11
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2016
3. özdemir, O. Orhan Kemal’in ‘’oyuncu Kadın’ Adlı Öyküsünün Okuyucunun Eleştirel Düşünme Becerilerine Katkısı Açısından Değerlendirilmesi. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 25, 269-282. 200 + 0
hthttp://sbeski.cu.edu.tr/dergi.asp?dosya=1302tp://

2015
2. özdemir, O. Mevlana ve Anadolu İnsancılığı. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES,, 2015, 6, 127-137. 200 + 0
2012
1. özdemir, O. Birinci Türk Dili Kurultayı Bildirilerinde Dil ve Egemenlik İlişkisi. TURKİSH STUDİES - INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2012, 7, 2511-2520. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2013
2. özdemir, O.; çekici, Y. Üretim İlişkileri Bağlamında La Fontaine Masallarında Değer Sorgulaması.. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 2013, 9, 113-119. 200 + 0
2012
1. özdemir, O. Tanzimat’tan Günümüze Halk Sözcüğünün Anlamsal içeriğindeki Değişikliklerin Dil kültür ilişkisi Açısından incelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,, 2012, 21, 301-314. 200 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 3600
1. özdemir, O. İlyas Halil ve Nuri Abaç'ın Kanada Mektupları, ISBN: 978-605-175-018-7, KANGURU , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 288 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 500
2. özdemir, O. Mağara Öyküleri, ISBN: 978-975-8565-45-0, Etik, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 104 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2007. 500
3. özdemir, O. Buluttan Resimler, ISBN: 9789753901857, E-Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 82 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2003. 500
4. özdemir, O.; Eroğlu, A. Değişen İnsan Değişen Öğretmenlik Mesleği, ISBN: 978-605-82930-0-7, Avcı Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 236 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2017. 250
5. özdemir, O. Eleştirel Düşünme, ISBN: 978-605-0063-05-09, Kriter, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 136 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008. 500
6. özdemir, O. Yıldızların Olacak, ISBN: 9786054623877, Kanguru, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 112 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 500
7. özdemir, O.; Bilir, A. Gündüz Artan'a Armağan-Mersin'de Aydın Olmak, ISBN: 9789758565245, Etik Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 207 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2005. 250
Ulusal - Kitap Çevirme 3600
1. özdemir, O. Dr. Parkyeri, ISBN: 9789751718013, Kültür Bakanlığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 52 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 1997. 100
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 3600
1. özdemir, O. İlyas Halil ve Nuri Abaç'ın Kanada Mektupları, ISBN: 9786051750187, Kanguru, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 288 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. ÖZDEMİR, O.; ÖZDEMİR, V., Türkiye'de Eğitimin Geleceği: Dil Öğretmeni Adaylarının Öngörüsü. Eğitimin Geleceği , 2016-06-30, 2016-07-01, Floransa, İtalya, 2016. 200

2. Özdemir, O.; Özdemir, V., Teacher Candidates as the Writers of the 21st Century Tales. International Conference: The Future of Education, 2015-06-11, 2015-06-12, Floransa, İtalya, 2015. 200

1. Özdemir, O.; Özdemir, V., Revisiting Traditional Folk Tales in the 21 st Century. International Conference: The future of education, 2014-06-12, 2014-06-13, Floransa, İtalya, 2014. 200

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

7. Bengül Biroğlu Şahbaz, Doğu Anadolu bölgesinden derlenen masalların 7-9 yaş çocuklarının dil gelişimi açısından incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Tekin Tan, Mersin Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarında yürütülen Türk dili derslerinde uygulanan yöntemler üzerine bir inceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. İlkay Başçam Çelik, İlköğretim II. kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan öyküleyici metinlerin eleştirel düşünme becerisi kazandırma açısından incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Burcu Dedik, Afacan Çocuk dergisindeki metinlerin Türk aydınlanması açısından incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Haydar Yıldırım, Doğan Kardeş Dergisi'nde yer alan metinlerin tür,içerik ve anlatım özelliklerinin çocuk eğitimi açısından incelenmesi (76-150.sayı), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. Candemir Demircan, Mektepli gazetesinde yer alan metinlerin içeriğinin çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine katkısı (1-148. sayı), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Nurten Eker, Doğan Kardeş dergisinde yer alan metinlerin tür, içerik ve anlatım özelliklerinin çocuk eğitimine katkısı açısından incelenmesi(1-75. sayı), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB204 Türk Halk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TRK102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TÜE 506 Çocuk Edebiyatının Gelişimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB111 Yazı Yazma Teknikleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Güz TEB213 Eleştirel Düşünme ( Seçmeli I: Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TÜE 501 Eğitim Tarihi ve Çağdaş Türk E Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TRK102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖÖ204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖÖ204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar TEB204 Türk Halk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TÜE 506 Çocuk Edebiyatının Gelişimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB213 Eleştirel Düşünme ( Seçmeli I: Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB111 Yazı Yazma Teknikleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TÜE 501 Eğitim Tarihi ve Çağdaş Türk E Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TRK102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar HEM 236 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar TEB204 Türk Halk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖÖ204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TÜE 506 Çocuk Edebiyatının Gelişimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB213 Eleştirel Düşünme ( Seçmeli I: Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB111 Yazı Yazma Teknikleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TÜE 501 Eğitim Tarihi ve Çağdaş Türk E Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TRK102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EB 220 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar TEB204 Türk Halk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar HEM 236 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB108 Sözlü Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TÜE 506 Çocuk Edebiyatının Gelişimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz HEM323 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz TRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF215 Güzel Yazı Teknikleri* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB213 Eleştirel Düşünme ( Seçmeli I: Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB111 Yazı Yazma Teknikleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Güz TÜE 501 Eğitim Tarihi ve Çağdaş Türk E Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz TÜE 506 Çocuk Edebiyatının Gelişimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TRK-102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB204 Türk Halk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar HEM 236 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 236 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar EB 220 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TÜE 506 Çocuk Edebiyatının Gelişimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz HEM323 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB111 Yazı Yazma Teknikleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TRK-101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TÜE 506 Çocuk Edebiyatının Gelişimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz TÜE 501 Eğitim Tarihi ve Çağdaş Türk E Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB204 Türk Halk Edebiyatı - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB204 Türk Halk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-6-5
Bahar EB 220 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar HEM 236 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar TÜE 506 Çocuk Edebiyatının Gelişimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar GSE 520 Eleştirel Düşünme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB111 Yazı Yazma Teknikleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB111 Yazı Yazma Teknikleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-0-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-0-1
Güz HEM323 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz TÜE 501 Eğitim Tarihi ve Çağdaş Türk E Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar EB 220 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar HEM 236 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar TÜE 506 Çocuk Edebiyatının Gelişimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz TEB111 Yazı Yazma Teknikleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB111 Yazı Yazma Teknikleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-4-3
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz HEM323 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz TÜE 501 Eğitim Tarihi ve Çağdaş Türk E Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TÖB206 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB204 Türk Halk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB204 Türk Halk Edebiyatı - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar OSA 524 Seçmeli Ders: Eleştirel Düşünc Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Bahar OSA 524 Seçmeli Ders: Eleştirel Düşünc Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Bahar TÜE 506 Çocuk Edebiyatının Gelişimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar OSA 530 Alan Eğitiminde Araştırma Proj Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB111 Yazı Yazma Teknikleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz TEB111 Yazı Yazma Teknikleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-4-3
Güz HEM323 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz TÜE 501 Eğitim Tarihi ve Çağdaş Türk E Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB310 Uygarlık Tarihi * Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB204 Türk Halk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB204 Türk Halk Edebiyatı - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB310 Uygarlık Tarihi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz HEM323 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz TEB111 Yazı Yazma Teknikleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB111 Yazı Yazma Teknikleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Güz TEB203 Türk Halk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB309 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2