Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Ozan Arslan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Tarih Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14691 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-19 11:42:42 .
Düzenleme
:
2018-10-04 16:42:56 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS TARİH MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. Eskişehir'in Elektrifikasyon Tarihi (1916-1944) Danışman: Dr. Zafer KOYLU, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2015
1. Arslan, O. 1927-1928 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesine Göre Türkiye'deki Üretim Tesislerinin Güç Kaynakları Üzerine Kantitatif Bir Çalışma. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC , 2015, 10/9 Summer 2015, 43-58. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2017
1. Arslan, O. İbn-i Haldûn ve Jared Diamond'da Uygarlıkların Farklı Hızda Gelişmesinin İncelenmesi. AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 4, 283-298. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
2. Ulutaş, S.; Arslan, O. Yarım Kalmış Bir Modernleşme Projesi: Mersin Tramvay Hattı. TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ, 2018, 33, 235-260. 0 + 0
2017
1. Arslan, O. Tarsus Elektrik Altyapısı Tarihine Bir Bakış (1916-1938). TARIH INCELEMELERI DERGISI, 2017, 32, 1-16. 0 + 0
Ulusal - Diğer 100
2018
1. Arslan, O. Modernleşen Bir Liman Kent: Elektrikli Mersin(1914-1939). ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 4, 27-41. 100 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Koylu, Z.; Arslan, O., I. Dünya Savaşı Sürecinde Bazı Osmanlı Kentlerinde Elektrikle Aydınlatma Girişimleri. Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu, 2014-11-12, 2014-11-15, Antalya, Türkiye, 2014. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. Arslan, O., Mersin'de Kamu Hizmeti Veren Bir Özel Girişimcilik: Elektrik Şirketi (1924-1939). 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

1. Arslan, O., İbn-i Haldûn ve Jared Diamond'da Uygarlıkların Farklı Hızda Gelişmesinin İncelenmesi. ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-21, 2017-10-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Ulusal - Yürütücü 100

1. 19. Yüzyıldan Günümüze Çukurova Örneğinde Mesafenin Değişimi, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2881, 10000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100