Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Orkun Coşkuntuncel
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
1735 .
Oluşturma
:
2015-11-18 09:23:07 .
Düzenleme
:
2018-01-26 10:52:26 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
1
ARTICLES WITH
CITATION DATA
1
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0.00
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MATEMATİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS MATEMATİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA MATEMATİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. KARMA DENEMELERDE VE MODELLERDE ROBUST İSTATİSTİKSEL ANALİZLER Danışman: Dr. Prof.Dr. Olcay ARSLAN, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

1. KARMA DENEMELERDE, TASARIMLARDA VE MODELLERDE KÖTÜ KOŞULLULUK PROBLEMİ Danışman: Dr. Doç.Dr. Hamza EROL, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2001.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ KURULU ÜYESİ BİLGİ İŞLEM ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2015-06-01 - 2018-06-01
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-01-11 - 2017-01-11
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2013
1. Coskuntuncel, O. The Use of Alternative Regression Methods in Social Sciences and the Comparison of Least Squares and M Estimation Methods in Terms of the Determination of Coefficient. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 2013, 13, 2151-2158. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2005
1. Coşkuntuncel, O. KARMA DENEMELERDE KÖTÜ KOŞULLULUK PROBLEMİ VE ROBUST M-TAHMİN EDİCİLERİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF PURE AND APPLİED MATHEMATİCS , 2005, 24, 459-469. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 740
2014
4. Avcı, E.; Su özenir, .; Coşkuntuncel, O.; özcihan, H.; Su, G. Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometri Dersine Yönelik Tutumları. TURKİSH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATİCS EDUCATİON, 2014, 5, 304-317. 140 + 0
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/turkbilmat/article/view/5000067806/5000077342

2011
3. Avcı, E.; Coşkuntuncel, O.; Inandı, Y. Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 2011, 7, 50-58. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000222/1002000135

2010
2. Coşkuntuncel, O. Sosyal Bilimlerde Yanlı Regresyon Tahmin Edicilerinin Kullanılması. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2010, 1, 100-108. 200 + 0
2009
1. Coşkuntuncel, O. Eğitimle İlgili Sapan Değer İçeren Veri Kümelerinde En Küçük Kareler ve Robust M- Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 5, 251-262. 200 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Başkaya, A.; COŞKUNTUNCEL, O., Teachers’ Opinions About Mathematic Program Revised with 4+4+4 Education System . 3rd International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference, 2016-08-29, 2016-09-01, Mersin, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma Denemelerde Parametre Tahminleri İçin Yüksek Kırılma (Bozulma) Noktasına Sahip Robust Tahmin Ediciler. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2006-05-24, 2006-05-27, Antalya, Türkiye, 2006. 100

1. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma denemelerde ve modellerde robust istatistiksel tahminler. 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2004-05-20, 2004-05-21, İzmir, Türkiye, 2004. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 382

8. SARI, E.; COŞKUNTUNCEL, O., FATİH Projesi Kapsamında Getirilen Yeniliklerin Matematik Öğretiminde Kullanılması Hakkında Öğretmen Görüşleri. Ulusal Metematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Türkiye, 2016. 50

7. AVCI, E.; ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Alglarının Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması . Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Türkiye, 2016. 50

6. SU, G.; ÖZENİR, Ö.; AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O., Türkiye'de Matematik Eğitimi Alanında Üstün Yetenekliler/Zekâlılar ile İlgili Yapılan Çalışmaların Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi . Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Türkiye, 2016. 32

5. DUMAN, A.; COŞKUNTUNCEL, O., Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Analoji Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

4. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; SU ÖZENİR, Ö., Orta Öğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretim Programına Yönelik Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

3. ÖZCİHAN, H.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

2. BAŞKAYA, A.; COŞKUNTUNCEL, O., 4+4+4 Eğitim Sistemi Ve Yenilenen Ortaokul Matematik Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

1. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma denemelerde Genelleştirilmiş M Tahmin Edicileri. 4. İstatistik Kongresi, 2005-05-08, 2005-05-12, Antalya, Türkiye, 2005. 50

Ulusal - Özet - Poster 10

1. AVCI, E.; UYSAL, Ş.; ULUTAŞ, P.; SU ÖZENİR, Ö.; ÇELEBİYILMAZ, K.; COŞKUNTUNCEL, O., Teknoloji ve Drama Temelli Bir Matematik Eğitimi Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Bakışına Etkisi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 10

Ulusal - Yürütücü 100

1. Robust regresyon tahmin yöntemlerinin eğitim araştırmalarında karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılması, BAP, Proje No: BAP-EF İM (OC) 2006-1, 0 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Esat AVCI, Ortaokul matematik öğretmenlerinin Vustat ve TinkerPlots yazılımlarının veri işleme öğrenme alanında kullanılabilirliği ile ilgili görüşleri , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Esengül POLAT, EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Hasibe ÖZCİHAN, İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Adem BAŞKAYA, 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ İLE YENİDEN DÜZENLENEN ORTAOKUL MATEMATİK PROGRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar İMA102 Matematiğin Temelleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-6-5
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-2-2
Bahar MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Bahar MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 4-0-4
Bahar FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz FEN315 İstatistik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-4-3
Güz SNT 325 Sanat ve Matematik Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz BTA105 Bilişim ve Matematik Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Güz YTÖ 518 Araştırma Yöntemleri 1: Nicel Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Güz MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 4-0-4
Güz MÖP 541 Matematiksel Düşünme Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Güz MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-6-5
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-2-2
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Bahar MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 4-0-4
Bahar MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Bahar MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz FEN315 İstatistik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-4-3
Güz OÖÖ307 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖÖ307 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP 542 Matematik Eğitiminde Nitel Ara Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Güz MÖP 541 Matematiksel Düşünme Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Güz TÜE 517 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Güz FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-6-5
Bahar FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Bahar MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz FEN315 İstatistik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz SNF313 İstatistik ( Seçmeli Genel Kül Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Güz MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TÜE 508 Araştırma Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 2-2-3
Güz MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 4-0-4
Güz MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF308 Matematik Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-2-2
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-6-5
Bahar FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Bahar MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Bahar MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 4-0-4
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğiti... 3-0-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-4-3
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz FEN315 İstatistik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz SNF313 İstatistik ( Seçmeli Genel Kül Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz MÖP213 Matematik Eğitiminde Problem Ç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz MÖP 536 R Ile İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Güz MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Güz MÖP 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 1-0-1
Güz FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 514 Sayma Kuralları ve Olasılık Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar MÖP 536 R Ile İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Bahar MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar MÖP 515 İstatiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Bahar MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz FEN315 İstatistik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP209 Matematiksel İstatistik ( Seçm Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF313 İstatistik ( Seçmeli Genel Kül Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF313 İstatistik Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz MÖP 514 Sayma Kuralları ve Olasılık Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 515 İstatiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Güz MÖP 536 R Ile İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Güz RPD 523 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-2-2
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-6-5
Bahar SNF312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar OÖP104 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar RPD206 İstatistik II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar MÖP314 Sanat ve Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar OÖP104 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar MÖP 514 Sayma Kuralları ve Olasılık Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz OÖP107 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP107 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz RPD203 İstatistik - I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-4-3
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 515 İstatiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Yaz MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Yaz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Yaz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Yaz MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-6-5
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar MÖP314 Sanat ve Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar RPD206 İstatistik II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar MÖP 514 Sayma Kuralları ve Olasılık Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz MÖP409 Sonlu Matematik ( Seç. II Alan Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-4-3
Güz OÖP107 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖP107 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB211 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz RPD203 İstatistik - I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz TEB211 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz MÖP 515 İstatiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar MÖP314 Bilgi Des. Mat. Öğretimi ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-6-5
Bahar RPD206 İstatistik II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar SNF110 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar MÖP102 Soyut Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar FEN106 Genel Matematik II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar SNF110 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz RPD203 İstatistik - I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz MÖP105 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-4-3
Güz SNF109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz İDE109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz MÖP409 Sonlu Matematik ( Seç. II Alan Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz İDE109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-2-2
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar MÖP314 Bilgi Des. Mat. Öğretimi ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-6-5
Bahar MÖP404 Sanat ve Matematik ( Seç. II G Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar RPD206 İstatistik II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar MÖP108 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar PDR218 Davranış Bilimlerinde İst. II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz RPD203 İstatistik - I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz İDE109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz SOB215 Bilgisayar Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz SNF109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Güz PDR219 Davranış Bilimlerinde İst. I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz MÖP409 Sonlu Matematik ( Seç. II Alan Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 1-4-3
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Yaz EBD311 İstatislik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Yaz MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Yaz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Yaz MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Yaz EBD311 İstatislik* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Yaz EBD311 İstatistik* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD311 İstatistik ( Seç. Gen. Kültür Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD311 İstatistik Eğitim Fakültesi 2-0-2