Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğr. Gör. Dr. Orhan Altan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Kimya Teknolojisi .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
6774 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-06-09 13:33:42 .
Düzenleme
:
2019-01-02 10:58:38 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
3
ARTICLES WITH
CITATION DATA
3
SUM OF THE
TIMES CITED
15
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
5.00
Researcher ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. YENİ PN TİPİ HİBRİT AMİNOMETİLFOSFİN LİGANDLAR VE BUNLARIN Pt(II), Pd(II) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Danışman: Dr. Osman SERİNDAĞ, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2014.

Yüksek Lisans Tezi

1. Biyokimyasal Yöntemle Fosfin Sentezi Danışman: Dr. Osman SERİNDAĞ, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-11-13 - 2016-11-13
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2950
2018
3. Altan, O.; Yılmaz, M. New phosphine-amino-alcohol tridentate ligands for ruthenium catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones. JOURNAL OF ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2018, 861, 252-262. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2018.02.046

2016
2. Altan, O.; Serindağ, O.; Sayın, K.; Karakaş, D. Pd(II) complexes of novel phosphine ligands: Synthesis, characterization, and catalytic activities on Heck reaction. PHOSPHORUS SULFUR AND SİLİCON AND THE RELATED ELEMENTS, 2016, 191, 993-999. 950 + 5
http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2015.1119827


Alıntılanma Sayısı: 1
2008
1. Keleş, M.; Altan, O.; Serindaǧ, O. Synthesis and characterization of bis(diphenylphosphinomethyl)amino ligands and their Ni(II), Pd(II) complexes: Application to hydrogenation of styrene. HETEROATOM, 2008, 19, 113-118. 1000 + 50
http://dx.doi.org/10.1002/hc.20384


Alıntılanma Sayısı: 10
Ulusal - Diğer 200
2016
2. Altan, O.; Serindağ, O. YENİ PN TİPİ HİBRİT AMİNOMETİLFOSFİN LİGANDLAR VE BUNLARIN Pt(II), Pd(II) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİKBİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, ---. 100 + 0
2008
1. Altan, O. BİYOKİMYASAL YÖNTEM İLE FOSFİN SENTEZİ. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİKBİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 18, 122-130. 100 + 0
http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/200818-2-13.pdfhttp://

Ulusal - Ders Kitabı Yazma 500
1. Altan, A.; Kola, O.; Altan, O. Yağ İşleme Teknolojisi, ISBN: 978-605-89535-0-5, Bizim Büro Basımevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 0 Sayfa, Türkçe, Sakaraya, Türkiye, 2009. 333
2. Altan, A.; Kola, O.; Altan, O. Yağ İşleme Teknolojisi, ISBN: 978-605-89535-0-5, Bizim Büro Basımevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 0 Sayfa, Türkçe, Sakarya, Türkiye, 2009. 167
Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. Altan, O.; Yılmaz, M.; İnce, S., Doğal Amino Asitlerden Türetilmiş Yeni Kiral Fosfin Ligandların Sentezi Karakterizasyonu ve Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyonu Tepkimelerinde Katalitik Aktifliklerinin İncelenmesi. II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (MULTİCONGRESS ADANA), 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100
http://kayit.asoscongress.com/files/multi2018/MultiCongress_Adana_Ozet_Kitabi.pdf

1. Altan, O.; Yılmaz, M., Yeni PNO Tipi Kiral Fosfin Ligandların ve Ru(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Tepkimelerinde Katalitik Aktifliklerinin İncelenmesi. Uluslararası katılımlı VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. ALTAN, O.; YILMAZ, M., The Effect of Auxiliary Ligands on the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Ketones with the Chiral Phosphine Ligands Derived from Natural Amino Acids. International School on Organometallic Chemistry “Marcial Moreno Mañas”, 2018-06-06, 2018-06-08, Oviedo, İspanya, 2018. 50
https://www.unioviedo.es/mmmschool2018/en/index.php

1. ALTAN, O.; YILMAZ, M., Yeni Fosfin Ligandları ve Katalitik Uygulamaları. 4th Anatolian School of Catalysis, 2017-09-11, 2017-09-14, İzmir, Türkiye, 2017. 50
http://www.katalizdernegi.org.tr/index.php/en/4th-anatolian-school-of-catalysis

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ALTAN, O.; YILMAZ, M., YENİ PNO TİPİ KİRAL FOSFİN LİGANDLARIN ve Ru(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KETONLARIN ASİMETRİK TRANSFER HİDROJENASYON TEPKİMELERİNDE KATALİTİK AKTİFLİKLERİNİN İNCELENMESİ. VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi , 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Türkiye, 2017. 50
http://uakk2017.mehmetakif.edu.tr/index.php

Ulusal - Özet - Poster 175

7. ALTAN, O., YENİ PİRİDİN-FOSFİN LİGANDLAR VE PD(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE HECK REAKSİYONUNDAKİ KATALİTİK AKTİFLİKLERİNİN İNCELENMESİ. V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, 2015-04-22, 2015-04-25, Mersin, Türkiye, 2015. 25

6. TOPALLAR, S.; AVŞAR, G.; ALTAN, O., YENİ TİP FOSFORAMİDİT LİGAND BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE BAZI ORGANİK REAKSİYONLARDA KATALİTİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ. 5. ULUSAL KATALİZ KONGRESİ, 2014-04-23, 2014-04-26, Adana, Türkiye, 2014. 25

5. OZADEMIR, S.; AVŞAR, G.; ALTAN, O., SALEN TİPİ YENİ KATALİZÖR BİLEŞİKLERİNİN SENTEZLENMESİ VE HİDROJENASYON REAKSİYONLARINDA KULLANIMININ İNCELENMESİ. 5. ULUSAL KATALİZ KONGRESİ, 2014-04-23, 2014-04-26, Adana, Türkiye, 2014. 25

4. ALTAN, O.; SERİNDAĞ, O., YENİ PT(II), PD(II), RH(I) FOSFİNO-BORATRAN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE PD(II) KOMPLEKSİNİN SUZUKİ REAKSİYONLARINA KATALİTİK ETKİLERİNE DAİR ÖN DENEMELER. I. ULUSAL KATALİZ YAZ OKULU, , 2013-08-22, 2013-08-24, Malatya, Türkiye, 2013. 25

3. ALTAN, O.; KELEŞ, M.; SERİNDAĞ, O., AMİNOFOSFİN VE AMİNOASİTLERLE PT, PD, RH KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. 1.ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, 2007-04-22, 2007-04-25, Adana, Türkiye, 2007. 25

2. ALTAN, O.; SERİNDAĞ, O., BİYOKİMYASAL YÖNTEM İLE FOSFİN SENTEZİ. XX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2006-09-04, 2006-09-07, Kayseri, Türkiye, 2006. 25

1. KELEŞ, M.; ALTAN, O.; SERİNDAĞ, O., KATI DESTEĞE TUTTURULMUŞ FOSFİN LİGANDI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ. XIX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ,, 2005-09-30, 2005-10-03, İzmir, Türkiye, 2005. 25

Ulusal - Yürütücü 200

2. YENİ KİRAL FOSFİN LİGANDLARIN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KETONLARIN ASİMETRİK TRANSFER HİDROJENASYON TEPKİMELERİNDE KATALİTİK AKTİFLİKLERİNİN İNCELENMESİ, BAP, Proje No: 2017-2-AP1-2642, 29500 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. YENİ PNO TİPİ KİRAL FOSFİN LİGANDLARIN ve Ru(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KETONLARIN ASİMETRİK TRANSFER HİDROJENASYON TEPKİMELERİNDE KATALİTİK AKTİFLİKLERİNİN İNCELENMESİ, TÜBİTAK, Proje No: 115Z720, 5992800 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100
Projects_001.pdf

Ulusal - Araştırmacı 200

4. Fosfin Ligandlarının Süperkritik Karbon Dioksit (ScCO2) İçerisinde Gerçekleştirilen Pd(II) Katalizli Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımı, BAP, Proje No: 2017-1-AP1-2179, 27996 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

3. Yeni PN Tipi Hibrit Aminometilfosfin Ligandlar Ve Bunların Pt(II), Pd(II) Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu, BAP, Proje No: FEF-2009-D7, 5000 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

2. Süperkritik Karbondioksitte Çözünebilir Yeni Rodyum Fosforamidit Türevi Homojen Katalizörlerin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Hidrojenlenme Tepkimelerinde Katalitik Aktifliklerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-FEF KB (GA) 2010-4 B, 118 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

1. Biyokimyasal Yöntem İle Fosfin Sentezi, BAP, Proje No: FEF-2005-YL15, 3000 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Bazı Metal Fosfin Komplekslerinin Sentezi ve Çeşitli Hücre Hatlarında Antikanser Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 105T204, 148 TL, Bursiyer, 2008,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY , [ 2018 : 1 ] . 5
Ulusal
1. Koç Üniversitesi , 2019-02-01 - 2020-02-01, İstanbul, Türkiye.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz NİM 536 Nitelikli Kimyasal Üretiminde Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzem... 3-0-3
Güz KMT203 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-2-3
Güz KMT211 Mesleki İngilizce I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-0-2
Güz KMT213 Malzeme Bilgisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-0-2
Güz KMT105 Genel Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar NİM 536 Nitelikli Kimyasal Üretiminde Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzem... 3-0-3
Bahar KMT210 Mesleki Bilgisayar Uygulamarı Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 1-1-2
Bahar KMT210 Mesleki Bilgisayar Uygulamalar Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 1-1-2
Bahar KMT212 Mesleki İngilizce II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 2-0-2
Bahar KMT214 Biyokimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 2-0-2
Bahar KMT208 Sistem Analizi ve Tasarım Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 2-0-2
Bahar KMT214 Biyokimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-0-2
Bahar KMT208 Sistem Analizi ve Tasarım Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-0-2
Bahar KMT104 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 4-3-6
Bahar KMT104 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-6
Güz GDT 101 Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Gıda Teknolojisi ( İkmep ) 3-1-4
Güz KMT105 Genel Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-6
Güz KTT119 Mesleki Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı... 2-0-2
Güz KMT203 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-2-3
Güz KMT203 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 2-2-3
Güz KMT105 Genel Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 4-3-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KMT214 Biyokimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-0-2
Bahar KMT104 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 4-3-5
Bahar KMT104 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-5
Bahar KMT210 Mesleki Bilgisayar Uygulamarı Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 1-1-2
Bahar KMT214 Biyokimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 2-0-2
Bahar KMT210 Mesleki Bilgisayar Uygulamalar Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 1-1-2
Güz KMT105 Genel Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-5
Güz KMT203 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-2-3
Güz KMT203 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 2-2-3
Güz KMT105 Genel Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 4-3-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KMT214 Biyokimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 2-0-2
Bahar KMT210 Mesleki Bilgisayar Uygulamarı Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 1-1-2
Bahar KMT104 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 4-3-5
Bahar KMT214 Biyokimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-0-2
Bahar KMT210 Mesleki Bilgisayar Uygulamalar Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 1-1-2
Bahar KMT104 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-5
Güz KMT201 Analitik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 4-3-5
Güz KMT201 Analitik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-5
Güz KMT105 Genel Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-5
Güz KMT105 Genel Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 4-3-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KMT210 Mesleki Bilgisayar Uygulamalar Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 1-1-2
Bahar KMT104 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-5
Bahar KMT104 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 4-3-5
Bahar KMT214 Biyokimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-0-2
Bahar KMT214 Biyokimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 2-0-2
Bahar KMT210 Mesleki Bilgisayar Uygulamarı Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 1-1-2
Güz KMT105 Genel Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 4-3-5
Güz KMT201 Analitik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 4-3-5
Güz KMT201 Analitik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-5
Güz KMT105 Genel Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KMT214 Biyokimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 2-0-2
Bahar KMT104 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 4-3-5
Bahar KMT104 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-5
Bahar KMT214 Biyokimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-0-2
Bahar KMT210 Mesleki Bilgisayar Uygulamarı Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 1-1-2
Bahar KMT210 Mesleki Bilgisayar Uygulamalar Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 1-1-2
Güz KMT105 Genel Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 4-3-5
Güz KMT105 Genel Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-5
Güz KMT201 Analitik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 4-3-5
Güz KMT201 Analitik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 4-3-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KIM120 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Bahar KİM148 Analitik Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Bahar KİM120 Genel Kimya - II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Bahar KİM148 Analitik Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Güz KİM147 Analitik Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Güz KİM119 Genel Kimya - I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Güz KIM119 Genel Kimya 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Güz KİM147 Analitik Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM148 Analitik Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Bahar KIM120 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Bahar KİM148 Analitik Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Bahar KİM120 Genel Kimya - II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Güz KIM119 Genel Kimya 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Güz KİM147 Analitik Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Güz KİM119 Genel Kimya - I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Güz KİM147 Analitik Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Yaz KİM120 Genel Kimya - II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Yaz KİM147 Analitik Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Yaz KIM120 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Yaz KİM147 Analitik Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM148 Analitik Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Bahar KİM120 Genel Kimya - II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Bahar KIM120 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Bahar KİM148 Analitik Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Güz KİM147 Analitik Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Güz KİM147 Analitik Kimya I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Güz KIM119 Genel Kimya 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Güz KİM119 Genel Kimya - I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Yaz GD101 Genel Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Gıda Teknolojisi 2-2-3
Yaz KİM119 Genel Kimya - I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Yaz KİM120 Genel Kimya - II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Yaz KIM119 Genel Kimya 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Yaz KIM120 Genel Kimya II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4