Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Onur Köprülü
Özgeçmiş
:
Birim
:
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / İşletme Bilgi Yönetimi .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji Ve Işletmecilik Yüksekokulu Silifke Kampüsü 33900 Silifke/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-7131117 .
Dahili
:
165 .
Oluşturma
:
2016-11-01 15:41:26 .
Düzenleme
:
2018-12-19 11:19:27 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS TARIM EKONOMİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA İŞLETME TOMAS BATA UNİVERSİTY İN ZLİN 2011
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2016-03-29 - 2019-03-29
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-11-04 - 2018-10-08
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 930
2016
5. Turhan, M.; Köprülü, O.; Helvacı, . The Relationship Between Academic Staff’s Perception of Organizational Justice and Demographic Factors: A Case Study in Foundation Universities in Turkey. INTERNATİONAL REVİEW OF MANAGEMENT AND BUSİNESS RESEARCH, 2016, 5, 1406-1412. 200 + 0
http://www.irmbrjournal.com/papers/1480660554.pdf

4. Köprülü, O.; Helvacı, .; Turhan, M. ROLE OF SOCIAL MEDIA ON PURCHASING BEHAVIOR OF CONSUMERS THROUGH DIGITAL MARKETING. EUROPEAN JOURNAL OF BUSİNESS AND SOCİAL SCİENCES, 2016, 5, 21-29. 200 + 0
http://www.ejbss.com/Data/Sites/1/vol5no05august2016/ejbss-1774-16-roleofsocialmediaonpurchasingbehavior.pdf

3. Mithat, T.; Köprülü, O.; Helvacı, . THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: A CASE STUDY of SİLİFKE. INTERNATİONAL JOURNAL OF CURRENT ADVANCED RESEARCH, 2016, 5, 1486-1488. 200 + 0
http://journalijcar.org/issues/relationship-between-organizational-culture-and-human-resources-management-case-study-silifke

2015
2. Taner, B.; Turhan, M.; Helvacı, .; Köprülü, O. The Effect of the Leadership Perception and Organizational Justice on Organizational Commitment: A Research in a State University. INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND MARKETING, 2015, 5, 180-194. 130 + 0
http://econjournals.com/index.php/irmm/article/view/1319

2013
1. Köprülü, O. Risk Perception of Turkish Consumers towards Food Purchasing Process . INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİC PERSPECTİVES,, 2013, 7, 5-8. 200 + 0
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5f28a6bd-1885-49d6-b265-9c1638b2ad2e%40sessionmgr4006

Publications_002.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
1. Köprülü, O.; Turhan, M.; Helvacı, . A RESEARCH ON THE COMPARISON OF EMOTIONAL QUOTIENT AND MANAGERIAL SKILLS OF ACADEMIC STAFF AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, , 419-426. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7735

Uluslararası - publications.sections.46 0
2015
1. Taner, B.; Turhan, M.; Helvacı, .; Köprülü, O. The Effect of the Leadership Perception and OrganizationalJustice on Organizational Commitment A Research in a StateUniversity. INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND MARKETING, 2015, 5, 180-194. 0 + 0
Ulusal - Diğer 100
2017
1. Helvacı, .; Turhan, M.; Köprülü, O. Kişilik, Karar Verme Tarzları ve İş Fikri Bulma Yöntemleri Arasındaki İlişki. SİYASET, EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 23-37. 100 + 0
http://http://www.siyasetekonomiyonetim.org/index.php/seyad/issue/view/50

Publications_001.pdf

Ulusal - Alan endexleri 0
1. Helvacı, .; Turhan, M.; Köprülü, O. Kişilik, Karar Verme Tarzları ve İş Fikri Bulma Yöntemleri Arasındaki İlişki. RESEARCH JOURNAL OF POLİTİCS, ECONOMİCS AND MANAGEMENT, 2017, 5, 23-37. 0 + 0
10.25272/j.2147-7035.2017.5.5.03

Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1000
1. çetinsöz, B. İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (MODERN İŞLETMECİLİK), ISBN: 978-605-9189-32-3, DETAY, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 290 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 1000
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 560

3. HELVACI, İ.; KÖPRÜLÜ, O.; TURHAN, M., Süpermarket Tüketicilerinin Demografik Özellikleri ve Yeşil Pazarlamaya Yönelik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Silifke Örneği. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) , 2017-11-09, 2017-11-11, ANKARA, Türkiye, 2017. 200
https://www.icpess.org/kopyasi-home-1

2. KÖPRÜLÜ, O.; TURHAN, M.; HELVACI, İ.; SON, L., Silifke’nin Alternatif Turizm Potansiyelleri Açısından SWOT Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. FUTOURISM 2017, 2017-09-28, 2017-09-30, MERSİN, Türkiye, 2017. 190
http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

1. TURHAN, M.; KÖPRÜLÜ, O.; HELVACI, İ.; SON, L., SİLİFKE İLÇESİNİN AGRO TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ, 2017-09-28, 2017-09-30, MERSİN, Türkiye, 2017. 170
http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. HELVACI, İ.; TURHAN, M.; KÖPRÜLÜ, O., KİŞİLİK VE KARAR VERME TARZLARI İLE İŞ FİKRİ BULMA YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2017-11-09, 2017-11-11, ANKARA, Türkiye, 2017. 100
http://www.icpess.org

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. KÖPRÜLÜ, O.; HELVACI, İ.; TURHAN, M., ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ VE SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 2018-05-03, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 100
https://www.asoscongress.com/Sosyal_Beseri_idariBilimler/://

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH , [ 2017 : 5 ] . 20
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 406 Türkiye Ekonomisi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 404 Uluslararası Pazarlama Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 112 Hukukun Temel Kavramları Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 426 Satış Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 338 Borçlar Hukuku Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar YD 314 İş Hayatı İçin Yabancı Dil Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 401 Pazarlama Araştırması Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 323 Karar Verme Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 303 Pazarlama İlkeleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 419 Reklam Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 101 İşletme Bilimine Giriş - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 207 Ticaret Hukuku Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 213 Makro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 311 Mesleki Yazma Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar YD 314 İş Hayatı İçin Yabancı Dil Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 426 Satış Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 112 Hukukun Temel Kavramları Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 338 Borçlar Hukuku Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 406 Türkiye Ekonomisi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 404 Uluslararası Pazarlama Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 101 İşletme Bilimine Giriş - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 311 Mesleki Yazma Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 303 Pazarlama İlkeleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 317 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-2-4
Güz İBY 207 Ticaret Hukuku Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 433 Marka Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 401 Pazarlama Araştırması Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 419 Reklam Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 338 Borçlar Hukuku Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 406 Türkiye Ekonomisi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 404 Uluslararası Pazarlama Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 426 Satış Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar YD 314 İş Hayatı İçin Yabancı Dil Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 112 Hukukun Temel Kavramları Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 419 Reklam Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 315 İdare Hukuku Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 317 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-2-4
Güz İBY 207 Ticaret Hukuku Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 311 Mesleki Yazma Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 433 Marka Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 101 İşletme Bilimine Giriş - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 401 Pazarlama Araştırması Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 303 Pazarlama İlkeleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 404 Uluslararası Pazarlama Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar YD 314 İş Hayatı İçin Yabancı Dil Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 406 Türkiye Ekonomisi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 426 Satış Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 433 Marka Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 317 Girişimcilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-2-4
Güz İBY 401 Pazarlama Araştırması Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 311 Mesleki Yazma Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 101 İşletme Bilimine Giriş - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 101 İşletme Bilimine Giriş - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 303 Pazarlama İlkeleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 330 Kamu Maliyesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 404 Uluslararası Pazarlama Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 406 Türkiye Ekonomisi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar YD 314 İş Hayatı İçin Yabancı Dil Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 401 Pazarlama Araştırması Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 101 İşletme Bilimine Giriş - I Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1