Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Ahmet Öner Kurt
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
URL
:
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-09-14 08:26:32
Düzenleme
:
2018-01-03 14:30:22
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1990
TIPTA UZMANLIK HALK SAĞLIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
DOÇENTLİK HALK SAĞLIĞI ÜAK 2012
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU MEÜ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞIĞI AD 2016-02-23 - 2019-02-23
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MEÜ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞIĞI AD 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 8650
2014
17. Sasmaz, T.; Oner, S.; Kurt, A.; Yapici, G.; Yazici, A.; Bugdayci, R.; Sis, M. Prevalence and risk factors of Internet addiction in high school students. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 2014, 24, 15-20. 600 + 115
https://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckt051


Alıntılanma Sayısı: 23
2013
16. Oncu, E.; Kurt, A.; ışık esenay, F.; özer, F. Abuse of working children and influencing factors, Turkey.. CHİLD ABUSE & NEGLECT, 2013, 37(5), 283-291. 850 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
15. özge, A.; şaşmaz, C.; Buğdaycı, R.; çakmak, S.; Kurt, A.; Kaleağası, H.; Siva, A. The prevalence of chronic and episodic migraine in children and adolescents.. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, 2013, 20(1), 95-101. 400 + 65

Alıntılanma Sayısı: 13
2012
14. Oner, S.; Yapıcı, G.; Kurt, A.; şaşmaz, C.; Buğdaycı, R. The sociodemographic factors related with the adolescent pregnancy.. ASİAN PACİFİC JOURNAL OF REPRODUCTİON , 2012, 1(2), 135-141. 700 + 0
13. Kurt, A.; Sasmaz, T.; Bugdayci, R.; Oner, S.; Yapici, G.; Ozdemir, O. A five year retrospective surveillance; monitoring and evaluation for the regional tuberculosis control programme in Mersin, Turkey, 2004-2008. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 2012, 20, 144-149. 850 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
2011
12. Kurt, A.; Oner, S.; Yapici, G.; Sasmaz, T.; Bugdayci, R. Occupational Risk Factors among Primary Health Care Workers in Mersin, Turkey. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2011, 31, 1194-1203. 900 + 0
https://dx.doi.org/10.5336/medsci.2010-21729

11. Yapici, G.; Oner, S.; Kurt, A.; Sasmaz, T.; Bugdayci, R. Knowledge of Emergency Contraception Among Women Aged 15-49 Years in Mersin, Turkey. JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, 2011, 56, 204-210. 700 + 0
10. Oner, S.; Yapici, G.; Sasmaz, C.; Kurt, A.; Bugdayci, R. Hepatitis B, hepatitis C, HIV, and VDRL seroprevalence of blood donors in Mersin, Turkey. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2011, 41, 335-341. 600 + 60
https://dx.doi.org/10.3906/sag-0906-64


Alıntılanma Sayısı: 12
2010
9. Yapici, G.; Oner, S.; Sasmaz, T.; Bugdayci, R.; Kurt, A. Awareness of emergency contraception among university students in Mersin, Turkey. JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, 2010, 36, 1087-1092. 500 + 30
https://dx.doi.org/10.1111/j.1447-0756.2010.01276.x


Alıntılanma Sayısı: 6
2008
8. Oner, S.; Bugdayci, R.; Kurt, A.; Ozturk, C.; Sasmaz, T. Tetanus Seroprevalence Among Women 15-49 Years Old, in Mersin, Turkey. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2008, 28, 839-846. 700 + 0
2007
7. Sasmaz, T.; Kurt, A.; Ozturk, C.; Bugdayci, R.; Oner, S. Rubella seroprevalence in women in the reproductive period, Mersin, Turkey. VACCINE, 2007, 25, 912-917. 800 + 60
https://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2006.09.033


Alıntılanma Sayısı: 12
2005
6. Bugdayci, R.; Ozge, A.; Sasmaz, T.; Kurt, A.; Kaleagasi, H.; Karakelle, A.; Tezcan, H.; Siva, A. Prevalence and factors affecting headache in Turkish schoolchildren. PEDIATRICS INTERNATIONAL, 2005, 47, 316-322. 450 + 185
https://dx.doi.org/10.1111/j.1442-200x.2005.02051.x


Alıntılanma Sayısı: 37
2004
5. Bugdayci, R.; Sasmaz, C.; Tezcan, H.; Kurt, A.; Oner, S. A cross-sectional prevalence study of depression at various times after delivery in Mersin province in Turkey. JOURNAL OF WOMENS HEALTH, 2004, 13(1), 63-68. 600 + 80
https://dx.doi.org/10.1089/154099904322836465


Alıntılanma Sayısı: 16
4. Sasmaz, T.; Bugdayci, R.; Ozge, A.; Karakelle, A.; Kurt, O.; Kaleagasi, H. Are parents aware of their schoolchildren's headaches?. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 2004, 14, 366-368. 0 + 60
https://dx.doi.org/10.1093/eurpub/14.4.366


Alıntılanma Sayısı: 12
3. Toros, F.; Bilgin, N.; Bugdayci, R.; Sasmaz, T.; Kurt, O.; Camdeviren, H. Prevalence of depression as measured by the CBDI in a predominantly adolescent school population in Turkey. EUROPEAN PSYCHIATRY, 2004, 19, 264-271. 0 + 100
https://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2004.04.020


Alıntılanma Sayısı: 20
2003
2. Ozge, A.; Bugdayci, R.; Sasmaz, T.; Kaleagasi, H.; Kurt, O.; Karakelle, A.; Tezcan, H.; Siva, A. The sensitivity and specificity of the case definition criteria in diagnosis of headache: a school-based epidemiological study of 5562 children in Mersin. CEPHALALGIA, 2003, 23, 138-145. 0 + 200
https://dx.doi.org/10.1046/j.1468-2982.2003.00474.x


Alıntılanma Sayısı: 40
2002
1. Ozge, A.; Bugdayci, R.; Sasmaz, T.; Kaleagasi, H.; Kurt, O.; Karakelle, A.; Tezcan, H.; Siva, A. The sensitivity and specificity of the case definition criteria in diagnosis of headache: a school-based epidemiological study of 5562 children in Mersin. CEPHALALGIA, 2002, 22, 791-798. 0 + 370
https://dx.doi.org/10.1046/j.1468-2982.2002.00467.x


Alıntılanma Sayısı: 74
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 660
2017
4. Yapici, G.; ögenler, O.; Kurt, A.; Koçaş, F.; şaşmaz, T. Assessment of Environmental Attitudes and Risk Perceptions among University Students in Mersin, Turkey. HİNDAWİ LİMİTED, 2017, 2017, 1-8. 140 + 0
http://dx.doi.org/10.1155/2017/5650926

2016
3. Alakuş, .; şahin, E.; Kurt, A.; Evik, G.; Ersöz, G.; Askan, G.; Kaya, A. Mersin İlinde sağlıklı bireylerde riketsiyozis seroprevalansı. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ, 2016, 14, 128-134. 120 + 0
Publications_001.pdf

2015
2. Tekingündüz, S.; Kurt, A.; Demirci ayhan, H. BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN BULAŞICI HASTALIK RİSK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. NWSA-LİFE SCİENCES, 2015, 10(4), 15-28. 200 + 0
10.12739/NWSA.2015.10.4.4B0006

2012
1. Kandemir, .; Akdağ, A.; Kurt, A. Mersin İli Merkezindeki Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkenlerindeki Antibiyotik Direnç Oranları. TAF PREV MED BULL , 2012, 11(5), 589-598. 200 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2007
1. özge, A.; Buğdaycı, R.; şaşmaz, T.; Kaleağası, H.; Kurt, .; Karakelle, A.; Siva, A. The lnear trend of headache prevalence and soma headache features in school children. AGRİ, 2007, 19(2), 20-32. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2012
1. Kurt, A.; şaşmaz, T. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi: 1961–2003.. LOKMAN HEKİM JOURNAL, 2012, 2(1), 21-30. 200 + 0
Ulusal - Diğer 2445
2015
36. Kurt, A.; üçeşharmanoğulları, L.; Ekinci, .; Ersöz, G. Bir üniversite hastanesi temizlik çalışanlarının biyolojik risk bilgi, tutum ve davranışları.. MERSİN UNİV SAGLİK BİLİM DERG, 2015, 8(2), 37-47. 95 + 0
2013
35. Kurt, A. Romanya sağlık sistemi reformu: 1989’dan geleceğe mi? İnşadan özyıkıma mı? . TOPLUM VE HEKİM, 2013, 28(3), 225-240. 100 + 0
2012
34. öncü, E.; Kurt, A.; Esenay, F.; özer, F. Çalışan çocukların ailede istismarı. . TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2012, 10(3), 128-140. 85 + 0
33. Aslan, D.; Kurt, A.; Balcı, B.; Can, G.; Saka, G.; Kurçer, M.; özdener, N.; Aşut, .; Eser, S.; Gunay, T. Türkiye’deki tıp fakülteleri halk sağlığı anabilim dallarında “4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının onlenmesi ve kontrolu hakkında kanun"un gereği olan politikaların uygulanma durumu. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, 2012, 21(6), 306-311. 55 + 0
2011
32. Kandemir, .; Göksu, M.; Kurt, A. Mersin İli kentsel bölge ve kent merkezine bağlı belde-köy sağlık ocağı bölgesinde hepatit B ve C sıklığı. . VİRAL HEPATİT DERGİSİ, 2011, 17(2), 74-83. 100 + 0
31. Kurt, A.; Yapıcı, G.; şaşmaz, T.; Uzabacı, M.; Tol, A.; Bozgedik, .; öztürk, G. Mersin ilinde görev yapan hekimlerin meslek örgütüyle ilişkileri ve beklentileri. . TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2011, 9(3), 174-178. 80 + 0
2009
30. Yapici, G.; Kurt, A.; öner, S.; şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Tamam, A. Kronik kan transfüzyonu alan beta-talasemi major ve orak hücreli anemi hastalarında görülen komplikasyonlar. CUMHURİYET MED J , 2009, 31, 45-51. 75 + 0
29. Kurt, A.; şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; öner, S.; Kızılok, A. Mersin İli içme kullanma suyu numunelerinin bakteriyolojik yönden değerlendirilmesi. . TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2009, 7(1), 23-31. 90 + 0
2008
28. öner, S.; Yapıcı, G.; Kurt, A.; Buğdaycı, R.; şaşmaz, T.; Tezcan, H. Mersin Üniversitesi öğrencilerinde dismenore ve premenstrüel semptom görülme prevalansı.. SAĞLIK VE TOPLUM, 2008, 18(2), 41-49. 65 + 0
27. Kurt, A.; Buğdaycı, R.; şaşmaz, T.; öner, S.; Yapıcı, G.; Kemik, A.; Gökçe, H.; Toplar, S. Mersin İl Merkezinde bulunan 165 ilköğretim okulunun hijyenik donanımının değerlendirilmesi.. TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ, 2008, 27(3), 24-30. 75 + 0
26. Buğdaycı, R.; şaşmaz, T.; Kurt, A.; öner, S.; Yazıcıoğlu, N. Mersin İlinde 2005 yılı aşı firelerinin değerlendirilmesi. TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ, 2008, 27(3), 13-17. 70 + 0
25. Kurt, A.; Kayran, Y.; Zengin, S.; Vural, G.; Dilsizoğlu, D.; Kalalı, E.; Aydın, K.; Buğdaycı, R. Mersin İl Merkezinde ilköğretim birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinde temel sağlık davranışlarının değerlendirilmesi: Okul tabanlı kesitsel bir çalışma. . MERSİN UNİV SAGLİK BİLİM DERG , 2008, 1(2), 19-25. 75 + 0
24. şaşmaz, T.; özdemir, .; öner, S.; Kurt, A. Mersin’de hastanelerin yatak kullanım oranlarının değerlendirilmesi.. SAĞLIK VE TOPLUM, 2008, 18(3-4), 64-70. 65 + 0
2007
23. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; şaşmaz, T.; Toros, F.; öner, S.; çamdeviren, H. Prevalence of smoking in secondary schools and associated factors in Mersin, Turkey: A school-based cross-sectional study. . TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2007, 5(2), 64-71. 75 + 0
22. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; şaşmaz, T.; öner, S. Mersin İli’nde pratisyen ve uzman hekimlerde depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler.. TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ , 2007, 26(1), 32-36. 85 + 0
2006
21. şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Toros, F.; Kurt, A.; Tezcan, H.; öner, S.; çamdeviren, H. Ergenlerde alkol içme prevalansı ve olası risk faktörleri: Okul tabanlı, kesitsel bir çalışma. . TAF PREV MED BULL, 2006, 5(2), 94-104. 50 + 0
20. Ersöz, G.; şahin, E.; Kandemir, .; Kurt, .; Delialioğlu, N.; Kaya, A.; Emektaş, G. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Personelinde HAV, HBV, HCV seroprevalansı ve hepatit B aşılaması. VİRAL HEPATİT DERGİSİ, 2006, 11(2), 84-88. 0 + 0
19. şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Uğurhan, F.; öner, S.; Kurt, A. Physical examination on the children working or living on the street in Mersin, Turkey. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2006, 4(1), 35-40. 50 + 0
18. öner, S.; şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Uğurhan, F.; Tezcan, H. Sokakta çalışan ya da yaşayan çocuklarda sigara alkol ve madde kullanma prevalansı ve etkileyen faktörler. KLİNİK PSİKOFARMAKOLOJİ BÜLTENİ, 2006, 16(1), 51-21. 55 + 0
2005
17. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; şaşmaz, T.; öner, S.; çalışma grubu, M. Mersin İlinde görev yapan pratisyen ve uzman hekimlerde ruhsal tükenmişlik durumu ve etkileyen faktörler. SAĞLIK VE TOPLUM, 2005, 15(2), 25-32. 80 + 0
16. öner, S.; şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Kurt, A. Mersin Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden çıraklarda sigara, alkol, madde kullanma prevalansı ve etkileyen risk faktörleri. YENİ SYMPOSİUM , 2005, 43(1), 33-37. 65 + 0
15. Kurt, A.; Buğdaycı, R.; şaşmaz, T.; öner, S.; Uğurhan, F.; Tezcan, H. Mersin İl merkezinde sokakta çalışan ya da yaşayan çocuklarda istismarın boyutları ve etkileyen faktörler. SAĞLIK VE TOPLUM, 2005, 15(3), 41-48. 85 + 0
14. Buğdaycı, R.; şaşmaz, T.; Türsen, .; Baz, K.; Kurt, A.; Köktürk, A.; Kaya, T.; öner, S.; Ikizoğlu, G. The prevalence of skin disorders involving head and hands at school children in Mersin province, Turkey. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2005, 3(1), 26-31. 30 + 0
2004
13. öner, S.; Buğdaycı, R.; şaşmaz, T.; Kurt, A.; Toros, F. Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencilerinde depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler.. TTB MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DERGİSİ , 2004, 18, 36-42. 60 + 0
12. Uğurhan, F.; Buğdaycı, R.; şaşmaz, T.; öner, S.; Kurt, A.; Tezcan, H. Socio-demographic characteristics and lives of children working or living in the streets of Mersin, Turkey. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2004, 2(2), 68-74. 45 + 0
2003
11. Buğdaycı, R.; şaşmaz, T.; Kurt, A. Assessment of cold chain refrigerator and application of pharmacies: a cross-sectional study in Mersin, Turkey. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH , 2003, 1(2), 66-70. 100 + 0
10. şaşmaz, C.; Buğdaycı, R.; Tezcan, H.; Kurt, A. Hypertension prevelance, awareness, treatment, and control above 65 year olds in Mersin, Turkey. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH , 2003, 1(1), 8-13. 65 + 0
9. Akgün, D.; Atasoylu, G.; Bakır, D.; Coşkun, A.; Demir, F.; Ercan, C.; Güner, P.; Kurt, A.; Uçar, M. Değişik açılardan çevre sağlığı etki değerlendirmesi. ÇEVRE VE TOPLUM , 2003, 1(4), 1-16. 10 + 0
8. Buğdaycı, R.; şaşmaz, T.; Tezcan, H.; Kurt, A. Mersin merkezde laboratuvar hizmeti veren 14 birinci basamak sağlık kuruluşunun 2001 yılı gaitada parazit kayıtlarının incelenmesi. SAĞLIK VE TOPLUM, 2003, 13(4), 69-73. 65 + 0
7. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; şaşmaz, T.; Tezcan, H.; Kuruloğlu, M.; Yüceer, N. Mersin İlinde görev yapan hekimlerin Türk Tabipleri Birliği ile ilgili genel görüşlerinin ve ilişkilerinin incelenmesi. TIP MED , 2003, 2-1, 6-9. 75 + 0
6. Buğdaycı, R.; şaşmaz, T.; Kurt, A. Mersin İlinde serbest olarak çalışan eczacıların soğuk zincir konusundaki bilgi, tutum ve davranışları. SAĞLIK VE TOPLUM , 2003, 13(3), 68-71. 100 + 0
2002
5. Buğdaycı, R.; şaşmaz, T.; Kurt, A.; Saatçi, E.; Tezcan, H.; Yıldırım, F. Kent merkezinde bulunan bir sağlık ocağına 2000 yılı içinde yapılan poliklinik başvurularının incelenmesi. SAĞLIK VE TOPLUM , 2002, 12(1), 51-56. 65 + 0
4. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; şaşmaz, T.; Tezcan, H.; Kuruloğlu, M.; Yüceer, N. İçel İlinde görev yapan hekimlerin çalışma yaşamlarına ilişkin bir inceleme. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2002, 28(1), 23-27. 75 + 0
3. Buğdaycı, R.; şaşmaz, T.; Kurt, A.; Tezcan, H.; Yüceer, N. İçel İlinde işyeri hekimliği uygulamaları.. TTB MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DERGİSİ , 2002, 10, 16-21. 70 + 0
2. özge, A.; Buğdaycı, R.; Tataroğlu, C.; Kurt, A.; Demiroğlu, S.; öztuna, S.; Nomer, B.; öztürk, A.; Aksu, L.; Pekpak, D. Mersin merkez sağlık ocaklarına başağrısı başvurularında ağrı tipleri ve özelliklerinin dağılımı.. TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, 2002, 8(1), 25-33. 35 + 0
2001
1. şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Tezcan, H. Kent tipi bir sağlık ocağında yazılan reçetelerin incelenmesi.. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2001, 18(4), 273-278. 75 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 5691
1. Tekingündüz, S.; Kurt, A.; Süslü, H. Developments in Health Sciences, ISBN: 978-954-07-4344-8, St. Kliment Ohridski University Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 710 Sayfa, İngilizce, Sofya, Bulgaristan, 2017. 5667
Uluslararası - Kitap Çevirme 5691
1. Kurt, A.; öner, S.; şaşmaz, C.; Yapıcı, G. Çevre ve insan sağlığ, ISBN: 978-92-9213-392-4, European environment agency, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 106 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 25
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 34920
1. Demir, E.; Ergin, I.; Kurt, A.; Etiler, N. Savaş, göç ve sağlık, ISBN: 978-605-9665-01-8, Türk Tabipleri Birliği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 104 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 938
2. Kurt, A.; Aktaş, H. HASUDER Türkiye Sağlık Raporu 2014, ISBN: 978-605-84926-4-6, HASUDER Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 801 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 1500
3. Kurt, A.; Aktaş, H. Halk Sağlığında gündem 2012-2013 (Aile hekimliği uygulama yönetmeliğinin değerlendirilmesi), ISBN: 2147-155X, HASUDER Yayınları - META Basım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 403 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2013. 2375
4. Kurt, A.; Nesanır, N. Halk Sağlığında gündem 2011-2012 (Sağlık Mevzuatı), ISBN: 2147-155X, HASUDER Yayınları - PALME Yayıncılık , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 486 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 2125
5. Kurt, A. Halk Sağlığında gündem 2012-2013 (Sağlık Mevzuatı), ISBN: 2147-155X, HASUDER Yayınları - META Basım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 403 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2013. 4750
6. Kurt, A. Halk Sağlığında gündem 2013-2014 (Sağlık Mevzuat), ISBN: 2147-155X, HASUDER Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 257 Sayfa, Türkçe, Edirne, Türkiye, 2014. 4750
7. şaşmaz, T.; öner, S.; Buğdaycı, R.; Kurt, A.; öner, H.; Güler, . Sağlık Boyutuyla Ergonomi-Büro ergonomisi, ISBN: 975-8624-97-0, Palme, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 711 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2004. 1833
8. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; öner, S.; şaşmaz, T.; Güler, . Sağlık Boyutuyla Ergonomi-Titreşim, ISBN: 975-8624-97-0, Palme, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 711 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2004. 2200
9. Kurt, A. Kentsel bölgede sağlık örgütlenmesi: Çok sektörlü yaklaşım. Aile hekimliği ülkemiz için uygun bir model midir?, ISBN: 978-975-6984-96-3, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 160 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 7500
10. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; şaşmaz, T.; öner, S.; Güler, . Sağlık Boyutuyla Ergonomi-Çalışma istasyonlarının tasarımı, ISBN: 975-8624-97-0, Palme, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 711 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2004. 2200
11. Erbaydar, T.; Serpen, A.; Kurt, A. HASUDER Türkiye Sağlık Raporu 2012, ISBN: 978-975-97836-2-4, HASUDER Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 527 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 750
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 34920
1. şaşmaz, T.; Kurt, A. Temel asistan eğitimi başvuru kitabı, ISBN: 978-975-6900-314, Mersin Üniversitesi yayınları-Can Matbaacılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 180 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2011. 4000
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 34920
1. Ayhan, S.; Coşkun, B.; Durusor, R.; Ergin, I.; Eskiocak, M.; Gürsoy, U.; Kurt, A.; Yapıcı, G.; Yavuz, C. Akkuyu nükleer güç santrali projesi ÇED raporu değerlendirmesi, ISBN: 978-605-5867-89-8, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 68 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 140

1. Öner, S.; Yapıcı, G.; Kurt, A.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R., Socio-demographic factors related with the adolescent pregnancy: A case-control study. Medical University – Pleven Faculty of Public Health Jubilee Scientific Conferenc, 2010-09-30, 2010-10-02, Pleven, Bulgaristan, 2010. 140

Uluslararası - Tam Metin - Poster 80

1. Kurt, A.; Yapıcı, G.; Şaşmaz, T.; Uzabacı, M.; Tol, A., The relationship between medical doctors and their occupational organisation in Mersin, Turkey. Medical University – Pleven Faculty of Public Health Jubilee Scientific Conference, 2010-09-30, 2010-10-02, Pleven, Bulgaristan, 2010. 80

Uluslararası - Özet - Sözlü 125

2. Kurt, A.; Yoloğlu, C.; Levent, Y.; Levent, T.; Burat, S., Evaluation of relations between housing conditions and health: The case of Mezitli.. International Congress of Health and Environment , 2017-09-23, 2017-09-25, Adana, Türkiye, 2017. 80

1. Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Özge, A.; Karakelle, A.; Kurt, A., Are parents aware of their schoolchildren’s headaches?. VI International Congress on Headache in Children and Adolescents, 2004-04-21, 2004-04-25, Vienna, Avusturya, 2004. 45

Uluslararası - Özet - Poster 157

6. Özge, A.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Çakmak, S., The prevalence of chronic and episodic migraine in children and adolescents. The 15th Congress of the Internatıonal Headache Socıety, 2011-06-23, 2011-06-26, Berlin, Almanya, 2011. 25

5. Özge, A.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Kaleağası, S.; Kurt, A., Is there a prechronic stage of chronic migraine in children and adolescents?. The 15th Congress of the Internatıonal Headache Socıety., 2011-06-23, 2011-06-26, Berlin, Almanya, 2011. 20

4. İçaçan, O.; Özge, A.; Kurt, A., Headache prevalence in university students and association with daily living activities. 7th International Congress on Headache in Children and Adolescents, 2008-05-17, 2008-05-21, İstanbul, Türkiye, 2008. 50

3. Özge, A.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Karakelle, A.; Kaleağası, H., The age and sex dependent distrubution of one-year headache prevalence and headache characteristics of schoolchilren. VI International Congress on Headache in Children and Adolescents, 2004-04-21, 2004-04-25, Vienna, Avusturya, 2004. 12

2. Buğdaycı, R.; Özge, A.; Şaşmaz, T.; Kurt, A.; Kaleağası, H., The prevalence and characteristics of headache in schoolchildren.. VI International Congress on Headache in Children and Adolescents, 2004-04-21, 2004-04-25, Vienna, Avusturya, 2004. 22

1. Ersöz, G.; Kandemir, Ö.; Şahin, E.; Kurt, A.; Delialioğlu, N., The evaluation of 460 health care workers for hepatitis A, B and C in a new university hospital in Turkey. V. International conference of the hospital infection society, 2002-09-15, 2002-09-18, Edinburg, İngiliz Hint Okyanusu Toprakları, 2002. 27

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 535

7. Kurt, A.; Aktaş, H.; Uzun, C.; Yapıcı, G.; Ekinci Erdoğan, Ö., Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Uyku Kalitesi ile Çalıştığı Birimin Elektromanyetik Alan Düzeyinin ve İlişkili Diğer Faktörlerin Değerlendirilmesi. IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi. , 2017-11-30, 2017-12-02, Adana, Türkiye, 2017. 85

6. Uğurhan Torlak, F.; Yapıcı, G.; Kurt, A.; Özdemir, Ö., Akkuyu Nükleer Santralinin Çevre ve İnsan Sağlığına Olası Etkileri.. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 75

5. Şaşmaz, T.; Özdemir, Ö.; Öner, S.; Kurt, A., Mersin’de hastanelerin yatak kullanım oranlarının değerlendirilmesi. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 65

4. Kurt, A.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Öner, S.; Yapıcı, G., Mersin Kültür Parkı’nın geriye dönük sağlık etki değerlendirmesi (SED) önerisi.. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 90

3. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Şaşmaz, T.; Öner, S.; Yapıcı, G., Mersin ili 2001–2005 yılları arası kanser kayıtlarının değerlendirilmesi. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 80

2. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Tezcan, H.; Şaşmaz, T.; Kuruloğlu, N., İçel İlinde görev yapan hekimlerin Türk Tabipleri Birliği ile ilgili genel görüşlerinin ve ilişkilerinin incelenmesi. II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri. , 2002-03-22, 2002-03-24, İzmir, Türkiye, 2002. 70

1. Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Kurt, A.; Tezcan, H.; Yüceer, N., İçel İlinde işyeri hekimliği uygulamaları. II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri, 2002-03-22, 2002-03-24, İzmir, Türkiye, 2002. 70

Ulusal - Tam Metin - Poster 282

9. Kurt, A.; Coşkun, A.; Yatkın, P.; Karkın, E., Mersin İl Merkezinde yataklı sağlık kuruluşlarında özürlülere yönelik düzenlemelerin değerlendirilmesi. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2012-10-02, 2012-10-06, Bursa, Türkiye, 2012. 47

8. Şaşmaz, T.; Öner, S.; Kurt, A.; Yapıcı, G.; Yazıcı, A., Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı prevelansı ve etkileyen faktörlerin araştırılması. Halk Sağlığı Günleri 2. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 2012-05-17, 2012-05-18, Adana, Türkiye, 2012. 30

7. Öner, S.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Kurt, A.; Toros, F., Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencilerinde depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler.. Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, 2004-04-19, 2004-04-21, Ankara, Türkiye, 2004. 30

6. Öner, S.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Uğurhan, F., Sokakta çalışan ya da yaşayan çocuklarda madde kullanma prevelansı ve etkileyen faktörler. Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, 2004-04-19, 2004-04-21, Ankara, Türkiye, 2004. 27

5. Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Kurt, A.; Tezcan, H., İçel İlindeki eczanelerde buzdolaplarının soğuk zincir donanımı açısından değerlendirilmesi.. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2002-09-23, 2002-09-28, Diyarbakır, Türkiye, 2002. 37

4. Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Tezcan, H.; Kurt, A., Mersin Merkezde 14 birinci basamak sağlık kuruluşunun 2001 yılına ait 4597 gaita parazit kaydının değerlendirilmesi. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2002-09-23, 2002-09-28, Diyarbakır, Türkiye, 2002. 32

3. Buğdaycı, R.; Özge, A.; Şaşmaz, T.; Kurt, A.; Kaleağası, H., Mersin’de ilköğretim 2.-5. sınıf öğrencilerde başağrısı: 23 okulda 5562 öğrenciyi kapsayan bir prevalans çalışması. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2002-09-23, 2002-09-28, Diyarbakır, Türkiye, 2002. 22

2. Şaşmaz, C.; Buğdaycı, R.; Özge, A.; Karakelle, A.; Kurt, A., Ebeveynler çocuklarındaki başağrısının farkında mı?. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2002-09-23, 2002-09-28, Diyarbakır, Türkiye, 2002. 22

1. Şaşmaz, C.; Buğdaycı, R.; Tezcan, H.; Kurt, A., Mersin İlinde 65 yaş ve üzerinde hipertansiyon, farkında olma, tedavi alma ve kontrol durumu: 14 sağlık ocağı bölgesinde 1143 kişiyi kapsayan bir prevalans çalışması. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2002-09-23, 2002-09-28, Diyarbakır, Türkiye, 2002. 32

Ulusal - Özet - Sözlü 245

6. Yapıcı, G.; Öğenler, O.; Kurt, A.; Koçaş, F.; Şaşmaz, T., Mersin Üniversitesi öğrencilerinin çevre konusunda tutumları ve risk algılarının değerlendirilmesi. . 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2014-09-20, 2014-09-24, Edirne, Türkiye, 2014. 35

5. Öncü, E.; Kurt, A.; Özer, F.; Esenay, F., Mersin’de çalışan çocukların istismar durumları ve istismarı etkileyen risk faktörleri.. V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2009-09-07, 2009-09-09, Gaziantep, Türkiye, 2009. 42

4. Kurt, A.; Çatalkaya, P.; Karabatak, R.; Tümer, H., Aksaray’da Mayıs 2008 tarihli su kaynaklı gastroenterit salgınında, il merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarının salgından etkilenme durumlarının değerlendirilmesi.. 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2008-09-29, 2008-11-02, Antalya, Türkiye, 2008. 47

3. Kurt, A.; Şaşmaz, T., Mersin İlindeki sağlık ocaklarında soğuk zincir donanım ve uygulamalarının değerlendirilmesi.. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 2005-09-28, 2005-10-01, Ankara, Türkiye, 2005. 50

2. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Tezcan, H.; Şaşmaz, T.; Kuruloğlu, N., İçel İlinde görev yapan hekimlerde ruhsal tükenmişlik durumu ve etkileyen faktörler. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi, 2001-11-16, 2001-11-18, Ankara, Türkiye, 2001. 35

1. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Tezcan, H.; Şaşmaz, T.; Kuruloğlu, N., İçel İlinde çalışan hekimlerin çalışma yaşamlarına ilişkin bazı özelliklerin değerlendirilmesi. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi, 2001-11-16, 2001-11-18, Ankara, Türkiye, 2001. 35

Ulusal - Özet - Poster 753

40. Ekinci, Ö.; Coşkun, F.; Kaplan, Z.; Kurt, A., Bir lisedeki kız öğrencilerin kilo durumuna genel bir bakış. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2015-10-05, 2015-10-09, Konya, Türkiye, 2015. 16

39. Kurt, A.; Üçeş Harmanoğulları, L.; Ekinci, Ö.; Ersöz, G., Bir üniversite tıp fakültesi hastanesi temizlik çalışanlarının biyolojik risk bilgi, tutum ve davranışları . VIII. Ulusal işçi sağlığı ve iş güvenliği kongresi, 2015-04-16, 2015-04-18, Adana, Türkiye, 2015. 23
Scientific_Meetings_001.pdf

38. Kurt, A.; Şaşmaz, T.; Arslan, S.; Belen, V.; Ercan, M., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı ve ilişkili faktörler. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011-10-04, 2011-10-07, Trabzon, Türkiye, 2011. 16

37. Kurt, A.; Öğenler, O.; Yapıcı, G.; Ergönül, H.; Polat, S., Mersin İlinde hekimlerin sağlıkta dönüşüm programından etkilenme durumu ve görüşlerinin değerlendirilmesi. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011-10-04, 2011-10-07, Trabzon, Türkiye, 2011. 20

36. Kurt, A., Türkiye’de sağlık alanındaki mevzuat ve hukuksal düzenlemelerin incelenmesi: 01/01/2010 – 30/06/2011. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011-10-04, 2011-10-07, Trabzon, Türkiye, 2011. 25

35. Kurt, A.; Şaşmaz, T., Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi:1961–2003. VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2011-05-11, 2011-05-14, Mersin, Türkiye, 2011. 25

34. Kurt, A.; Yapıcı, G.; Şaşmaz, T.; Uzabacı, M.; Tol, A., Mersin İlinde görev yapan hekimlerin meslek örgütleriyle ilişkilerinin değerlendirilmesi.. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 2010-10-18, 2010-10-22, İzmir, Türkiye, 2010. 20

33. Kandemir, Ö.; Göksu, M.; Kurt, A., Mersin ili kentsel bölgede kent merkezine bağlı belde ve köy sağlık ocaklarına başvuran bireylerde hepatit B ve C prevalansının araştırılması. 3. Türkiye EKMUD Kongresi, 2010-05-12, 2010-05-16, Ankara, Türkiye, 2010. 25

32. Kandemir, Ö.; Akdağ, A.; Kurt, A., Mersin ili merkezindeki toplum kökenli üriner sistem enfeksiyonu etkenlerindeki antibiyotik direnç oranları. . 3. Türkiye EKMUD Kongresi, 2010-05-12, 2010-05-16, Ankara, Türkiye, 2010. 25

31. Özdemir, Ö.; Kurt, A.; Yapıcı, G., Mersin İlinde görev yapan hekimlerin sağlık ve çevre boyutuyla nükleer enerjiye bakış açılarının değerlendirilmesi. VI. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması, 2009-10-15, 2009-10-17, İzmir, Türkiye, 2009. 25

30. Kurt, A.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Öner, S.; Yapıcı, G., Mersin ilinde 2004–2008 yıllarındaki verem savaşı dispanseri kayıtlarının değerlendirilmesi.. VI. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması, 2009-10-15, 2009-10-17, İzmir, Türkiye, 2009. 21

29. Kurt, A.; Öner, S.; Yapıcı, G.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R., Mersin il merkezindeki sağlık ocağı çalışanlarının işyeri sağlık risklerinin değerlendirilmesi. VI. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması, 2009-10-15, 2009-10-17, İzmir, Türkiye, 2008. 22

28. Yapıcı, G.; Öner, S.; Kurt, A.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R., Mersin’de 15–49 yaş arası kadınların acil kontrasepsiyon konusundaki farkındalıklarının belirlenmesi.. V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, Gaziantep, Türkiye, 2009. 17

27. Öncü, E.; Kurt, A.; Özer, F.; Esenay, F., Mersin’de çalışan çocukların ailede istismar durumları ve istismarı etkileyen risk faktörleri. Çocuk istismarını ve ihmalini önleme kongresi, 2009-09-27, 2009-09-30, Ankara, Türkiye, 2009. 21

26. Yapıcı, G.; Kurt, A.; Öner, S.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R., β Talasemi major ve orak hücreli anemi hastalarında görülen komplikasyonlar.. XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2008-10-21, 2008-10-25, Ankara, Türkiye, 2008. 18

25. Kurt, A.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Öner, S.; Yapıcı, G., Mersin il merkezinde ilköğretim okullarının hijyenik donanımlarının değerlendirilmesi.. XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2008-10-21, 2008-10-25, Ankara, Türkiye, 2008. 18

24. Öner, S.; Yapıcı, G.; Şaşmaz, C.; Kurt, A.; Buğdaycı, R., Mersin’de kan donörlerinde hepatit B, hepatit C, HIV ve VDRL seroprevalansı. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2007-10-23, 2007-10-26, Denizli, Türkiye, 2007. 15

23. Kurt, A.; Kayran, Y.; Zengin, S.; Vural, G.; Dilsizoğlu, D., Mersin İl Merkezinde ilköğretim birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinde temel sağlık davranışlarının durumu: Okul tabanlı kesitsel bir çalışma. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2007-10-23, 2007-10-26, Denizli, Türkiye, 2007. 20

22. Tezcan, H.; Ovat, F.; Özen, Ç.; Kurt, A.; Hamal, E., Mersin AÇSAP Merkezinde 2006 yılında polikliniğe başvuran gebelerde idrar yolu enfeksiyonunun değerlendirilmesi. 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2007-10-16, 2007-10-19, Adana, Türkiye, 2007. 13

21. Öner, S.; Yapıcı, G.; Kurt, A.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T., Mersin Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerde dismenore ve premenstrüel disforik bozukluk sıklığı. 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2007-10-16, 2007-10-19, Adana, Türkiye, 2007. 16

20. Tezcan, H.; Kurt, A.; Özen, Ç.; Ovat, F.; Hamal, E., Mersin AÇSAP Merkezinde 2006 yılında polikliniğe başvuran gebelerde aneminin değerlendirilmesi.. 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2007-10-16, 2007-10-19, Adana, Türkiye, 2007. 17

19. Kurt, A.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Öner, S.; Yapıcı, G., Mersin merkez ve merkeze bağlı sağlık ocaklarında sağlık insangücünün ve bazı sağlık göstergelerinin sosyoekonomik düzeye göre değerlendirilmesi.. Uluslar arası katılımlı II. Kent ve Sağlık Sempozyumu, 2007-06-07, 2007-06-08, Bursa, Türkiye, 2007. 22

18. Özdemir, Ö.; Kurt, A.; Buğdaycı, R., Mersin İli sağlık ocaklarında pratisyen hekim ihtiyacının saptanması ve mevcut durumun değerlendirilmesi. 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2006-11-08, 2006-11-12, Antalya, Türkiye, 2006. 25

17. Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Kurt, A.; Öner, S.; Yazıcıoğlu, N., Mersin’de 2005 yılı aşı firelerinin değerlendirilmesi.. X. Halk Sağlığı Kongresi, 2006-09-06, 2006-09-08, Van, Türkiye, 2006. 17

16. Kurt, A.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Öner, S.; Kızılok, A., 2004 yılı Mersin İli bakteriyolojik su numunelerinin değerlendirilmesi.. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 2005-09-28, 2005-10-01, Ankara, Türkiye, 2005. 22

15. Kurt, A.; Çalışma grubu, İ.; Şaşmaz, T., Mersin İlinde iki sağlık ocağında ebeveynlerin bağışıklama bilgilerinin değerlendirilmesi. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 2005-09-28, 2005-10-01, Ankara, Türkiye, 2005. 25

14. Şaşmaz, T.; Kurt, A.; Öztürk, C.; Buğdaycı, R.; Öner, S., Mersin’de 15–49 yaş arası kadınlarda kızamıkçık seroprevalansı. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 2005-09-28, 2005-10-01, Ankara, Türkiye, 2005. 20

13. Öner, S.; Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Öztürk, C.; Şaşmaz, T., Mersin’de 15–49 yaş arası kadınlarda tetanoz seroprevalansı. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri,, 2005-09-28, 2005-10-01, Ankara, Türkiye, 2005. 17

12. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Şaşmaz, T.; Öner, S.; Tamamoğulları, N., Mersin İlinde görev yapan hekimlerde ruhsal tükenmişlik durumu ve etkileyen faktörler. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2004-11-03, 2004-11-06, Ankara, Türkiye, 2004. 13

11. Kurt, A.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Öner, S.; Uğurhan, F., Mersin’de sokakta çalışan ya da yaşayan çocuklarda istismarın boyutları ve ilişkili faktörler.. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2004-11-03, 2004-11-06, Ankara, Türkiye, 2004. 21

10. Öner, S.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Kurt, A., Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi’ne devam eden çıraklarda sigara, alkol, madde kullanma prevelansı ve etkileyen risk faktörleri. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2004-11-03, 2004-11-06, Ankara, Türkiye, 2004. 16

9. Kurt, A.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Öner, S.; Tezcan, H., Mersin’de orta dereceli okullarda sigara içme prevelansı ve risk faktörleri: Okul tabanlı kesitsel bir çalışma. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2004-11-03, 2004-11-06, Ankara, Türkiye, 2004. 22

8. Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Toros, F.; Kurt, A.; Tezcan, H., Orta dereceli okullarda alkol içme prevelansı ve risk faktörleri: Okul tabanlı kesitsel bir çalışma. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2004-11-03, 2004-11-06, Ankara, Türkiye, 2004. 12

7. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Şaşmaz, T.; Öner, S.; Tamamoğulları, N., Mersin İlinde görev yapan pratisyen ve uzman hekimlerde depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2004-11-03, 2004-11-06, Ankara, Türkiye, 2004. 13

6. Uğurhan, F.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Öner, S.; Kurt, A., Mersinde sokakta çalışan veya yaşayan çocukların fizik muayene bulgularının değerlendirilmesi. 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2003-10-15, 2003-10-19, Antalya, Türkiye, 2003. 11

5. Uğurhan, F.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Öner, S.; Kurt, A., Mersinde sokakta çalışan veya yaşayan çocukların sosyodemografik ve sokak yaşamına ilişkin özellikleri. Sosyal Hizmet Sempozyumu, 2003-10-09, 2003-10-11, Antalya, Türkiye, 2003. 11

4. Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Tezcan, H.; Kurt, A.; Öner, S., Postpartum depresyon mu, Postpartum mutluluk mu?: Mersin İlinde 1351 kadını kapsayan kesitsel bir çalışma. II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2003-06-04, 2003-06-06, İstanbul, Türkiye, 2003. 15

3. Özge, A.; Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Demiroğlu, S.; Öztuna, S., Mersin merkezde sağlık ocaklarına başağrısı yakınması ile başvuran hastaların tanılarına göre sınıflandırılması ve tanıyı etkileyen faktörler. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2001-10-31, 2001-11-04, Antalya, Türkiye, 2001. 11

2. Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Tezcan, H.; Gülen, A., Kent tipi bir sağlık ocağında yazılan reçetelerin incelenmesi. 7. Halk Sağlığı Günleri, 2001-09-11, 2001-09-13, Eskişehir, Türkiye, 2001. 16

1. Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Kurt, A.; Saatçi, E.; Tezcan, H., Kent merkezinde bulunan bir sağlık ocağına 2000 yılı içinde yapılan poliklinik başvurularının incelenmesi.. 7. Halk Sağlığı Günleri, 2001-09-11, 2001-09-13, Eskişehir, Türkiye, 2001. 15

Ulusal - Yürütücü 100

1. Mersin İli Patoloji Laboratuvarları Çalışanlarında Formaldehit Maruziyeti İle Bellek Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1836, 17934 EUR, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 150

1. Emine ÖNCÜ, Mersin Mesleki Eğitim Merkezine Devam Eden Çırakların İstismar Durumlarının Değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 150

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Hakkı Aktaş, MERSİN İLİ PATOLOJİ LABORATUVARLARI ÇALIŞANLARINDA FORMALDEHİT MARUZİYETİ İLE BELLEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Ulusal 125
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ , SECTİON EDİTOR, ISSN : 1309-8004, E-ISSN : 1309-8004, 2010-05-03 - 2017-12-06. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. JOURNAL OF HUMAN SCIENCES , [ 2015 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] [ 2014 : 1 ] . 2
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 0
4. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ , [ 2016 : 3 ] . 0
5. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ (TJPH) , [ 2015 : 1 ] [ 2014 : 2 ] . 3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 212 Türk Sağlık Sistemi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HYL 521 Halk Sağlığı Temel Alan Bilgis Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı ( Yüksek Lis... 2-0-2
Güz EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 212 Türk Sağlık Sistemi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HSG201 Halk Sağlığı Mersin Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz HSG201 Halk Sağlığı Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 2-0-2
Güz HSG201 Halk Sağlığı Mersin Meslek Yüksekokulu Kozmetik Teknolojisi ( Uzaktan... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 212 Türk Sağlık Sistemi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar AED 508 Aile Sağlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar HYL 530 İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı ( Yüksek Lis... 2-0-2
Güz SY 107 Halk Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz HYL 522 SAĞLIK MEVZUATI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HALK SAĞLIĞI 1-0-1
Güz HYL 521 HALK SAĞLIĞI TEMEL ALAN BİLGİS Sağlık Bilimleri Enstitüsü HALK SAĞLIĞI 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SKI107 Halk Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ130 Halk Sağlığı Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ130 Halk Sağlığı Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Bahar EHP110 Halk Sağlığı Mersin Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ410 İlk Yardım Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Bahar ECZ130 Halk Sağlığı Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SH108 Halk Sağlıgı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-0-2
Bahar SH108 Halk Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Güz GMİ143 Temel ve Tıbbi İlkyardım Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme ( Es... 2-1-3