Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Önder Sünbül
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
11241 .
Faks
:
+90-324-3412823 .
Oluşturma
:
2015-06-01 10:38:56 .
Düzenleme
:
2019-01-24 10:05:41 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLKÖĞRETİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. Çeşitli boyutluluk özelliklerine sahip yapılarda, madde parametrelerinin değişmezliğinin klasik test teorisi, tek boyutlu madde tepki kuramı ve çok boyutlu madde tepki kuramı çerçevesinde incelenmesi Danışman: Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Alt testlerin farklı şekilde ağırlıklandırılmasının birey sıralaması açısından incelenmesi üzerine bir çalışma Danışman: Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABUL VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 2017-02-27 - Devam ediyor
KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ KALİTE KOMİSYONU 2016-05-12 - 2018-05-12
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-01-19 - 2018-10-21
MERKEZ MÜDÜRÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-21 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-21 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2017
1. Yormaz, S.; Sünbül, . Determination of Type I Error Rates and Power of Answer Copying Indices under Various Conditions. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2017, 17, 5-26. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.1.0105

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2016
2. Sünbül, .; ömür sünbül, S. Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde I. Tip Hata ve Güç Çalışması. ILKOGRETİM ONLİNE, 2016, 15, 882-897. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.10640

2010
1. Akbaşlı, S.; Yelken, T.; Sünbül, . ÖĞRETMEN ADAYI DEMOKRATİK EĞİLİM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2010, 1, 94-108. 200 + 0
Publications_006.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2017
7. Bulut, O.; Sünbül, . R Programlama Dili ile Madde Tepki Kuramında Monte Carlo Simülasyon Çalışmaları . EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2017, 8, 266-287. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/epod/issue/31276/305821

Publications_008.pdf

2016
6. ergin aydemir, S.; Sünbül, . Matematik Bilişsel Gelişiminin Örtük Büyüme Modeli ile İzlenmesi. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 16, 20-40. 200 + 0
10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182909

Publications_007.pdf

2013
5. Kan, A.; Sünbül, .; ömür, S. 6. - 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 2013, 9, 207-222. 200 + 0
Publications_002.pdf

4. Sünbül, .; Erkuş, A. Madde Parametrelerininin Değişmezliğinin Çeşitli Boyutluluk Özelliği Gösteren Yapılarda Madde Tepki Kuramınana Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 378-398. 200 + 0
Publications_001.pdf

2008
3. çelik, C.; Sünbül, . LİDERLİK ALGILAMALARINDA EĞİTİM VE CİNSİYET FAKTÖRÜ: MERSİN İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI . SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 13, 49-66. 200 + 0
Publications_003.pdf

2006
2. çakır, .; Kan, A.; Sünbül, . Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 12, 36-47. 200 + 117
Publications_004.pdf

2005
1. Sünbül, .; Inandı, Y. İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinin, İlköğretim ve Bakanlık Müfettişlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 214-226. 200 + 12
Publications_005.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 83
1. Zekioğlu, A.; Tekingündüz, S.; Sünbül, . Contemporary Issues in Health Management, ISBN: 978-606-8552-67-5, CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, İngilizce, Ratipo, Romanya, 2016. 83
1. Erkuş, A.; Sünbül, .; ömür sünbül, S.; Yormaz, S.; Aşiret, S. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 246 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 50
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 60
1. Bars, M.; çobanoğlu aktan, D.; çepni, Z.; Taşdelen teker, G.; Kaya, G.; Güler, N.; şahin, M.; ömür sünbül, S.; Sünbül, .; Imamoğlu, Y. Psikoloji İçin İstatistiksel Metotlar, ISBN: 9786053185697, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 810 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 10
http://www.pegem.net/kitabevi/212393-Psikoloji-Icin-Istatiksel-Metotlar-kitabi.aspx
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Sünbül, Ö., A Study on Examining Different Weightings of Subtests According to Individual Rankings. International Conference on Educational Sciences, 2008-06-23, 2008-06-25, Famagusta, Kıbrıs Rum Kesimi, 2008. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 780

8. Köse, İ.; Sünbül, Ö.; Usta, H.; Yandı, A.; Oğul, G., Farklı Ölçme Değişmezliği İnceleme Yöntemi Sonuçlarının Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği Kısa Formu Verileri Üzerinde Karşılaştırılması . I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 80
http://www.issas.net/

7. Sünbül, Ö.; Yormaz, S., Investigating the Performance of ω Index in Detecting Answer Copying. Conference on Test Security, 2017-09-06, 2017-09-08, Madison, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 100
https://cete.ku.edu/sites/cete.ku.edu/files/docs/Conference_on_test_security/2017_COTS_Program.pdf

6. Göktürk, Ö.; Binzet, G.; Sünbül, Ö., 9. Sınıf “Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimler” Ünitesinin "Kimyasal ve Fiziksel Değişimler" Bölümünün Laboratuvar Yöntemiyle ve Geleneksel Öğretim Yöntemiyle İşlenmesinin Öğrenci Başarısına ve Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkilerinin İncelenmesi. IV. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100
http://ejercongress.org/2017/

5. Sünbül, Ö., Artı Değer Özelliğine Sahip Olan Ve Sahip Olmayan Alt Testlerde Eşitleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://2017.ices-uebk.org/?s=0&dil=tr

4. Kurtuldu, A.; Tekingündüz, S.; Sünbül, Ö., The Validity and Reliability Study of Turkish Version of Work-Related Flow Inventory (Wolf). 2. International Journal of Health Administration and Education Congress, 2016-03-26, 2016-03-27, KOCAELİ, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

3. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Evaluating Performance of Differential Item Functioning Detection Methods for DINA Model Data. International Meeting of the Psychometric Society 2015 (IMPS 2015), 2015-07-11, 2015-07-16, Pekin, Çin, 2015. 100
https://www.psychometricsociety.org/content/imps-2015

2. Sünbül, Ö.; Yormaz, S., Type I Error Rates and Powers Study of K Indices for Detecting Answer Copying. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), 2015-05-13, 2015-05-15, Ankara, Türkiye, 2015. 100
http://www.icefic.com/

1. Seo, M.; Sünbül, Ö., Performance of Test Statistics for Verifying Unidimensionality. National Council on Measurement in Education 2012 Annual Meeting, 2012-04-12, 2012-04-16, Vancouver, Kanada, 2012. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Davetli 0

1. Sünbül, Ö., Psychometrics in Turkey. International Meeting of the Psychometric Society (IMPS) 2016 , 2016-07-11, 2016-07-15, Ashville, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0
https://www.psychometricsociety.org/content/imps-2016

Ulusal - Özet - Sözlü 200

4. Sünbül, Ö., Kopya Belirleme İndekslerinin Madde Ayırt Edicilik ve Güçlük Düzeylerine Göre Performanslarının İncelenmes. V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2016-09-01, 2016-09-03, Antalya, Türkiye, 2016. 50
http://epod2016.akdeniz.edu.tr/tr#i

3. Sünbül, Ö.; Ömür Sünbül, S., Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde 1. Tip Hata ve Güç Çalışması. IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2014-06-09, 2014-06-13, Ankara, Türkiye, 2014. 50

2. Kan, A.; Sünbül, Ö.; Ömür, S., 2009–6. Sınıf, 2010–7. Sınıf ve 2011–8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Madde Yanlılığının İncelenmesi. II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2012-09-19, 2012-09-21, Bolu, Türkiye, 2012. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Sünbül, Ö.; Erkuş, A., Ölçüt Bağıntılı Geçerlik ile Sınıflama Geçerliği Katsayılarının Diploma Notları, Beş Deneme Sınavı Testleri ve OKS testleri Üzerinde Zincirleme İncelenmesi. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2008-05-14, 2008-05-16, Ankara, Türkiye, 2008. 50

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. PROJECT ON SOCIAL AND FINANCIAL EDUCATION INTEGRATED TO VISUAL ARTS CURRICULUM, UNICEF, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 0

1. European Union Natural Painting Project (AIPP), European Union, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 300

3. Bilgisayar Destekli Ölçme Değerlendirme Araçlarının Mersin Üniversitesi'nde Farklı Alanlara Entegrasyonu, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2338, 110000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. MATEMATİK BİLİŞSEL GELİŞİMİNİN ÖRTÜK BÜYÜME MODELİ İLE İZLENMESİ, BAP, Proje No: BAP-EBE EÖDB (SEA) 2014-2 YL, 5500 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

1. Kopya Belirleme İndekslerinin Çeşitli Koşullar Altında I. Tip Hata Oranlarının ve Güçlerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-EBE EÖDB (SY) 2014-2 YL, 6000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 250

6. Öğretmen Öz-yeterlilik Ölçeği Kısa Formunun Ölçme Değişmezliğinin Madde Tepki Kuramı ve Klasik Test Kuramı Yöntemleri ile İncelenmesi, BAP, Proje No: Bilinmiyor, 1298 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

5. Hatıralarla Bilim , TÜBİTAK, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

4. Mutfakta Bilim ve Sağlık II , TÜBİTAK, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

3. Mutfakta Bilim ve Sağlık , TÜBİTAK, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

2. Üniversite - Kent İşbirliği Eylem Planı , , Proje No: Bilinmiyor, 85284 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 0

1. Yetişkinler İçin Sorumluluk Ölçeği Geliştirme Çalışması, BAP, Proje No: BAPEF EB (AE) 2006-2, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Arzu UÇAR, ARTI DEĞER ÖZELLİĞİNE SAHİP ALT TESTLERDE EŞİTLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Ece Türker, KLASİK TEST KURAMINA VE FAKTÖR ANALİTİK YAKLAŞIMA GÖRE ELDE EDİLEN FARKLI GÜVENİRLİK KATSAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Seha Yormaz, KOPYA BELİRLEME İNDEKSLERİNİN ÇEŞİTLİ KOŞULLAR ALTINDA I. TİP HATA ORANLARININ VE GÜÇLERİNİN BELİRLENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Seyran Ergin Aydemir, MATEMATİK BİLİŞSEL GELİŞİMİNİN ÖRTÜK BÜYÜME MODELİ İLE İZLENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası
1. University of North Carolina at Greensboro School of Education Educational Research and Methodology , 2009-10-07 - 2010-07-15, Greensboro, Amerika Birleşik Devletleri.
1. Psychometric Society , Üye No: 1881, Amerika Birleşik Devletleri, 2015-01-01-2015-12-25.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EPÖ 635 Ölçme Aracı Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-2-4
Bahar EÖD 518 Çok Değişkenli İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Bahar PSİ 731 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar RPD 555 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz PSİ 731 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz PDR 603 İleri Veri Analiz Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz EÖD 511 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar PSİ 731 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz PSİ 731 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EÖD 518 Çok Değişkenli İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Bahar EÖD 511 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Bahar PSİ 731 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EÖD 621 Bilgisayar Temelli Testler ( C Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Güz EÖD 625 Klasik Test Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Güz EÖD 511 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD-212 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar EÖD 602 Madde Tepki Kuramları II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Bahar EÖD 614 Bilimsel Araştırma Süreci Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-0-2
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EÖD 625 Klasik Test Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz İDE311 İstatistik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EÖD 515 İstatistiksel Programlama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EÖD 612 Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Güz PSİ 717 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz EÖD 601 Madde Tepki Kuramları I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EÖD 511 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PSI302 Ölçek Geliştirme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar EÖD 486 Çok Değişkenli Analiz ve Uygul Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar EÖD 484 Klasik Test Kuramı II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EÖD 515 İstatistiksel Programlama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PSİ 520 Çok Değişkenli Analiz Teknikle Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Bahar EÖD 482 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PSI309 Ölçme Teknikleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 505 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 717 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz EÖD 511 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD412 Öğret. Sür. İzl. ve Deger. ( S Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar EBD412 Öğretim Süreci İzl. ve Değer. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar EYD 454 Eğitim İstatistiği ve Bilgisay Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar EÖD 458 İstatistik II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar EÖD 482 Eğitimde Ölçme Değerlendirmey Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar TÜE 517 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar EPÖ 456 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD311 İstatistik* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD311 İstatistik* ( Seçmeli ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD311 İstatislik* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araş. Yön. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE311 İstatistik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İEP 515 Araştırma Yöntemleri ve Teknik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-2-4
Güz OAÖ-561 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz EÖD 507 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD412 Öğrt. Sür. İzl. ve Deger. ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD412 Öğret. Sür. İzl. ve Deger. ( S Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar EÖD 482 Eğitimde Ölçme Değerlendirmey Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araş. Yön. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz OSA 531 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Güz EYD 505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz İEP 515 Araştırma Yöntemleri ve Teknik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-2-4
Güz EÖD 507 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OAÖ-561 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz EYD-505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD412 Öğret. Sür. İzl. ve Deger. ( S Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD412 Öğrt. Sür. İzl. ve Deger. ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EÖD 482 Eğitimde Ölçme Değerlendirmey Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OAÖ-530 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-0-3
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD311 İstatistik* ( Seçmeli ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE311 İstatistik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araş. Yön. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz RPD409 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz OAÖ-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-2-4
Güz OAÖ-561 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz İEP 523 İstatistik ve Uygulamaları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-2-4
Güz İEP 515 Araştırma Yöntemleri ve Teknik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-2-4
Güz EÖD 607 Madde Tepki Kuramları III Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-4-4
Güz OAÖ-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-2-4
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2