Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Namık Kemal Şahbaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
1276
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-07-09 13:31:52
Düzenleme
:
2017-12-12 13:30:47
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA TÜRKÇE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2005
DOÇENTLİK ALAN EĞİTİMİ (TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Tanzimat'tan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar (1839-1928) Türkiye'de ilkokuma ve yazma öğretimi Danışman: Dr. Fahri Temizyürek, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Salih Zeki Aktay, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği Danışman: Dr. Hakan Sazyek, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-23 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-23 - 2018-10-21
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3000
2017
16. şahbaz, N.; Sakar, C. Suriyeli Mültecilerle Değişen İş Yeri Tabelalarının Dilsel Kullanımlar Açısından İncelenmesi: Mezitli İlçesi Örneği. ANA DİLİ EGİTİMİ DERGİSİ ADED, 2017, 5, 472-484. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16916/aded.331255

Publications_003.pdf

2016
15. Kemal şahbaz, N.; Meran, T. TEDRİSAT, TERBİYE, YENİ MEKTEB DERGİLERİNDEKİ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ MAKALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ . JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2016, 11, 2057-2080. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9270

Publications_002.pdf

2015
14. Meran, T.; şahbaz, N. TEDRİSAT, TERBİYE VE YENİ MEKTEB DERGİLERİNDEKİ DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ MAKALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATİON AND TEACHİNG, 2015, 1, 0-0. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.315

2012
13. şahbaz, N.; çekici, Y. İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 6, 7 VE 8. SINIF DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA PARÇALARINDA ÇOCUK İMGELERİ . JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2012, Volume 7 Issue 2, 979-995. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3177

12. şahbaz, N.; çekici, Y. DİSİPLİNLER ARASI BİR DİSİPLİN OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ . JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2012, Volume 7 Issue 3, 2367-2382. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3522

11. şahbaz, N. Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiirlerinde Toprak Teması ve Sakarya Meydan Savaşı’nın “Ve Toprak”ı. ACTA TURCİCA, 2012, 4, 183-193. 200 + 1
http://actaturcica.com/_media/2012-01/iv_13.pdf

10. şahbaz, N. Evaluation of Reading Attitudes of 8th Grade Students in Primary Education According to Various Variables. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2012, 7, 571-576. 200 + 0
http://eric.ed.gov/?q=namik&id=EJ995146

9. şahbaz, N. Ovidius’un Metamorphoses Adlı Eserinin Türkçeye İlk Çevirisi ve Salih Zeki Aktay’ın Çevirileri Üzerine. ACTA TURCİCA, 2012, 4, 140-150. 200 + 0
http://actaturcica.com/_media/2012-07/iv_1_08.pdf

8. şahbaz, N. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Kütüphane Kullanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, 2012, 17, 259-275. 200 + 0
http://tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/ahbaz_namk%20kemal%20259-274.pdf

2011
7. Bülent, .; şahbaz, N. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALAN DERSLERİNİN İŞLEVSELLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. SAKARYA UNİVESİTY JOURNAL OF EDUCATİON, 2011, 1, 32-43. 200 + 0
http://suje.sakarya.edu.tr/article/viewFile/1024000007/1024000007

6. şahbaz, N.; Biroğlu şahbaz, B. EYÜP HAMDİ AKMAN’IN USUL-İ TEDRİS’İ VE ESERİN TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ . JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2011, Volume 6 Issue 4, 805-820. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2730

5. şahbaz, N.; Duran, G. The efficiency of cluster method in improving the creative writing skill of 6th grade students of primary school . EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2011, 6, 702-709. 200 + 0
https://www.researchgate.net/profile/Namik_Sahbaz2/publication/235644981_The_efficiency_of_cluster_method_in_improving_the_creative_writing_skill_of_6th_grade_students_of_primary_school/links/09e41512418b63733f000000.pdf

4. özkan, B.; şahbaz, N.; Tüfekçioğlu, B. Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Tiyatro Ve Drama Uygulamaları Dersi’ne Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. E-JOURNAL OF NEW SCİENCES ACADEMY, 2011, 6, 2436-2445. 200 + 0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pOELZugWfHgJ:www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-4000-1-1.doc+&cd=8&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

2010
3. şahbaz, N. II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Ordusunda Okuma Yazma Öğretimi. TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, 2010, 27, 581-593. 200 + 0
http://tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/pdf/2010BAHAR/ahbaz_namkkemal%20581-593.pdf

2005
2. şahbaz, N. Türkçe İlkokuma ve Yazma Öğretiminde Ses Yöntemi ve İsmail Hakkı Elifbası. HACETTEPE TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2005, 2, 55-67. 200 + 0
http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi/2Sayi.pdf

2003
1. şahbaz, N. Türkçe Öğretimi Açısından Ceyhun Atuf Kansu’nun Çocuk Şiirleri. TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, 2003, 13, 351-373. 200 + 0
http://www.tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/pdf/2003BAHAR/25namik%20kemal%20sahbaz.351.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2012
4. şahbaz, N. Atasözleriyle Okuma-yazma Öğretimi Üzerine Bir Çözümleme. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 9, 245-258. 200 + 0
http://www.mku.edu.tr/files/25_dosya_1336137176.pdf

3. Bağcı, H. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 8, 1-12. 0 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/160811

2008
2. şahbaz, N. Çocuk Edebiyatında İhmal Edilmiş Bir Edebî Tür: Deneme. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 9, 189-203. 200 + 0
file:///C:/Users/pc/Downloads/5000004240-5000005914-1-PB.pdf

1. şahbaz, N.; Bağcı, H. Halka Okuma Yazma Öğretmede İlk Önemli Kurum: Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye ve Yayınları. EGE EĞİTİM DERGİSİ , 2008, 9, 23-33. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/egeefd/article/view/5000004002/5000004518

Ulusal - Diğer 100
2009
1. şahbaz, N. Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretimi Evriminde Kırılma: Ses Temelli Cümle Yöntemi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ÖZEL SAYI, 2009, 17, 569-581. 100 + 0
http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=37499

Ulusal - Diğer Kitap Yazma 3249
1. şahbaz, N. Salih Zeki Aktay, Hayatı-Eserleri-Edebî Kişiliği, ISBN: 975-17-2638-7, Kültür Bakanlığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 4000, 352 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2001. 500
2. şahbaz, N. Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi 1 Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadar (1839–1928), ISBN: 978-975-11-3276-5, Milli Eğitim Bakanlığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 508 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2009. 500
3. şahbaz, N. Buluş Yöntemiyle Dil Bilgisi Öğretimi -Geçmişten Günümüze-, ISBN: 978-605-4613-58-8, Kriter Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 300 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2012. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3249
1. şahbaz, N. III. TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ ÇALIŞTAYI Türkçe Öğretmeni Yeterliği, ISBN: 978-605-4735-64-8, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 204 Sayfa, Türkçe, Sakarya, Türkiye, 2015. 250
http://www.egitim.sakarya.edu.tr/sites/egitim.sakarya.edu.tr/file/3._Turkce_EgitimiSON_.pdf
2. şahbaz, N. Akademik Hayatının 25. Yılında Türkçe Eğitimi Alanının İlk Profesörü Murat Özbay'a Armağan, ISBN: 978-605-318-031-9, PegemA Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 512 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2015. 250
http://www.pegem.net/kitabevi/176641-Akademik-Hayatinin-25-Yilinda-Turkce-Egitimi-Alaninin-Ilk-Profesoru-Murat-Ozbay-a-Armagan-e-kitap-kitabi.aspx
3. şahbaz, N. Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi, ISBN: 9786053642268, PegemA Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 288 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2014. 250
http://www.pegem.net/kitabevi/128653-Turkce-Egitimi-Acisindan-Dil-Bilgisi-Ogretimi-kitabi.aspx
4. Gürel, Z.; Temizyürek, F.; şahbaz, N. Çocuk Edebiyatı, ISBN: 975-7447-37-4, öncü kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 318 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2007. 83
5. şahbaz, N. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Armağanı, ISBN: 978-605-342-093-4, akçağ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 652 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2013. 250
6. şahbaz, N. Ağıt Kitabı, ISBN: 978-605-5397-13-5, kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 600, 270 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2011. 250
7. şahbaz, N. Türkçe Öğretimi El Kitabı, ISBN: 978-605-364-526-9, PegemA Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 628 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2014. 250
http://www.pegem.net/kitabevi/148495-Turkce-Ogretimi-El-Kitabi-kitabi.aspx
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 3249
1. Temizyürek, F.; şahbaz, N.; Gürel, Z. Çocuk Edebiyatı, ISBN: 978-605-318-553-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 278 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 167
http://www.pegem.net/kitabevi/202978-Cocuk-Edebiyati-kitabi.aspx
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 3249
1. şahbaz, N. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, ISBN: 978-605-342-338-6, Akçağ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 987 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1000

5. Şahbaz, N., Türkiye'de Buluş Yöntemiyle Dil Bilgisi Öğretiminin Tarihsel Gelişimi. VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2013-12-04, 2013-12-07, Bursa, Türkiye, 2014. 200

4. Şahbaz, N., Atasözleriyle Okuma-yazma Öğretimi Üzerine Bir Çözümleme. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2011-12-22, 2011-12-24, Muğla, Türkiye, 2012. 200

3. Şahbaz, N., Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Simgeden İmgeye Çocuk. 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, 2011-09-08, 2011-09-09, sakarya, Türkiye, 2012. 200

2. Özkan, B.; Şahbaz, N., Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Türkçe Eğitimi Lisans Programı. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 2011-05-27, 2011-05-29, istanbul, Türkiye, 2011. 200

1. Şahbaz, N., Türkçe Okuma ve Yazma Öğretiminde Elifba Kitaplarının İşlevi. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 2008-10-20, 2008-10-25, ankara, Türkiye, 2013. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1200

12. ŞAHBAZ, N., MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ'NÜN ALFABE ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ VE MİLLÎ ELİFBA'SI. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2017-05-22, 2017-05-26, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

11. ŞAHBAZ, N.; ÇEVİK, B.; TOR, S., Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Not Alarak DinlemeEtkinliğinin Yazma Becerisine Etkisi. 1.Uluslararası Yabancı Dil OlarakTürkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, 2017-05-17, 2017-05-19, BURSA, Türkiye, 2017. 100

10. ŞAHBAZ, N.; KANATLI, F., ALMANCA ELİFBA KİTAPLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE ALMANCA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ. 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 2017-04-20, 2017-05-23, ROMA, İtalya, 2017. 100

9. ŞAHBAZ, N., HARF DEVRİMİ ÖNCESİ YAYIMLANAN LATİN HARFLİ ALFABE KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 2017-04-20, 2017-04-23, ROMA, İtalya, 2017. 100
http://www.islet2017.org/

8. ŞAHBAZ, N., HARF DEVRİMİ ÖNCESİ YAYIMLANAN LATİN HARFLİ ALFABE KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 2017-04-20, 2017-05-23, ROMA, İtalya, 2017. 100

7. ŞAHBAZ, N.; Polat, A., YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE DİNLEME MATERYALLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME (YENİ HİTİT VE YEDİ İKLİM ÖRNEĞİ). 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 2016-10-06, 2016-10-08, burdur, Türkiye, 2016. 100
http://uteok2016.mehmetakif.edu.tr/index.php?conference=uteok2016&schedConf=uteok2016&page=about

6. ŞAHBAZ, N.; MERSAN, A., TALİP APAYDIN'IN ÇOCUK ÖYKÜLERİNDE KİŞİ KADROSU. III. ULUSLARARASI ÇOCUK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 2016-04-21, 2016-05-23, BAKÜ, Azerbaycan, 2016. 100

5. Şahbaz, N.; Büyükikiz, K., Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarında Kulladıkları Söylembilim Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, 2015-04-24, 2015-04-26, Gent, Belçika, 2015. 100

4. Şahbaz, N., A Research on Teaching Turkish to The Greek And Jewish Subjects of Ottoman Empire. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, 2014-09-11, 2014-09-14, Petesburg, Rusya, 2014. 100
http://iassr2.org/rs/5_ab.pdf

3. Şahbaz, N.; Büyükikiz, K., TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜNÜMLER. 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, 2014-04-24, 2014-04-26, Gent, Belçika, 2014. 100

2. Şahbaz, N.; Güngör, M., Osmanlı Tebaasına Bağlı Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler için Hazırlanan Alfabe Kitaplarının Kültür Aktarımı Açısından Tahlili. I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012-05-10, 2012-05-11, Ankara, Türkiye, 2012. 100

1. Bağcı, H.; Şahbaz, N., Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Yeterliliği. II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Sempozyumu, 2009-07-02, 2009-07-04, Ürgüp Göreme, Türkiye, 2009. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 600

6. Şahbaz, N., Çocuğun Psiko-Sosyal Gereksinimleri Açısından Aytül Akal’ın Süper Gazeteciler Roman Dizisinin Çözümlenmesi. V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu , 2012-05-09, 2012-05-11, Eskişehir, Türkiye, 2013. 100

5. Şahbaz, N.; Güngör, M., Çocuk Hakları Bağlamında Aytül Akal’ın Süper Gazeteciler Roman Dizisinin Çözümlenmesi. V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu, 2012-05-09, 2012-05-11, Eskişehir, Türkiye, 2013. 100

4. Şahbaz, N., Yakup Kadri’nin Bir Sürgün ve Hüküm Gecesi Romanlarında Gizli Tarih. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu , 2011-10-20, 2011-10-22, Adana, Türkiye, 2012. 100

3. Şahbaz, N., Osmanlı Tebaasındaki Rumlara ve Yahudilere Türkçe Öğretimi Üzerine Bir Araştırma. I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2008-11-20, 2008-11-21, ankara, Türkiye, 2011. 100

2. Şahbaz, N., Türkçe Öğretimi Açısından Elifba Kitapları. XIII. Ulusal Eğitim Kurultayı, 2004-07-06, 2004-07-09, Malatya, Türkiye, 2004. 100
http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/294.pdf

1. Şahbaz, N., Zaman Yönetimi ve Türkçe Eğitimi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, 2003-10-15, 2003-10-18, Antalya, Türkiye, 2004. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ŞAHBAZ, N., FATİH ERDOĞAN'IN ESERLERİNİN BAŞLIK-İLETİ BAĞLAMINDA ÇÖZÜMLENMESİ. VII. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında FATİH ERDOĞAN Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-13, ADANA, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Talip Apaydın’ın Öykülerinde Çocuk, BAP, Proje No: BAP-EBE TEB (AM) 2014-4 YL, 7000 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

4. Tahir MERAN, Tedrisat Mecmuası,Terbiye,Terbiye Mecmuası,Yeni Mekteb Dergilerindeki Türkçe eğitimi ile ilgili makalelerin değerlendirilmesi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 0

3. MAHMUT DEĞİRMENCİ, Çocuk hikâyesi ve Fakir Baykurt'un çocuk hikâyeciliğine katkısı , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

2. Elif Zülfükaroğlu, Türkçe öğretmeni adaylarının öyküleyici metinlerinde tutarlılık, bağdaşıklık ve metin elementleri: Mersin Üniversitesi örneği , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. AHMET MERSAN, Talip Apaydın'ın öykülerinde çocuk , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp://

Ulusal 3000
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2015-06-01 - Devam ediyor. 1000
2. CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞ FELSEFESİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİM SONUÇ RAPORU , EDİTÖR, E-ISSN : 978-975-8573-06-6, 2008-01-01 - 2008-01-01. 500
3. CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞ FELSEFESİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİM BİLDİRİLER , EDİTÖR, E-ISSN : 978-975-8573-07-03, 0200-01-01 - 2008-01-01. 500
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , ASSOCİATE EDİTOR, ISSN : 1306-7850, 2011-12-01 - 2013-09-01. 500
5. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , ASSOCİATE EDİTOR, ISSN : 1300-2899, 2007-01-01 - 2008-12-31. 500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 16
1. ANA DILI EğITIMI DERGISI , [ 2016 : 4 ] . 0
2. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS , [ 2016 : 2 ] . 8
3. MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2016 : 2 ] . 0
4. SELçUK ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKüLTESI DERGISI (SEFAD) , [ 2016 : 1 ] . 0
5. TURKISH STUDIES , [ 2016 : 1 ] . 4
6. İLKöğRETIM ONLINE , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. OKUMA YAZMA EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI , [ 2016 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TRK-102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB414 Yaratıcı Yazma ( Seçmeli VI Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TÜE 518 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Ge Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisa... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TÜE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz TRK-101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TÜE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz TÜE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz TÜE 511 Türkçe Öğretimi Yöntem ve Tekn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisa... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TRK-102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Bahar TEB414 Yaratıcı Yazma ( Seçmeli VI Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TÜE 518 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Ge Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisa... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TÜE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar TÜE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TRK-101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Güz TEB411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TÜE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz TÜE 511 Türkçe Öğretimi Yöntem ve Tekn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisa... 3-0-3
Güz TÜE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TRK-102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB402 Cumhuriyet Dönemi Öykü ve Roma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TÜE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar TÜE 518 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Ge Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisa... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TRK-101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TÜE 511 Türkçe Öğretimi Yöntem ve Tekn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz TÜE 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 1-0-1
Güz OSD Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB414 Yaratıcı Yazma ( Seçmeli VI Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-6-5
Bahar TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB414 Yaratıcı Yazma ( Seçmeli VI Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TÜE-518 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Ge Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar OSD Yazarlık Teknikleri Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz TÜE 511 Türkçe Öğretimi Yöntem ve Tekn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz TÜE 503 Türkçe Eğtim Programı ve Öğret Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz TÜE-518 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Ge Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz OSD Yazarlık Teknikleri Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TÜE-518 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Ge Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar TÜE 503 Türkçe Eğtim Programı ve Öğret Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar GSE 530 Alan Eğitiminde Araştırma Proj Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-2-3
Bahar TÜE 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 1-0-1
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-4-3
Güz TÜE 503 Türkçe Eğtim Programı ve Öğret Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz GSE 543 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 3-2-4
Güz TÜE 511 Türkçe Öğretimi Yöntem ve Tekn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TÜE 511 Türkçe Öğretimi Yöntem ve Tekn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TÖB306 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar OSA 522 Öğretmenlik Uygulaması (A Grub Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-6-5
Bahar TÜE-518 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Ge Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TÜE 511 Türkçe Öğretimi Yöntem ve Tekn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz OSA 527 Okul Deneyimi (A Grubu) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 1-4-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dön. Türk Şiiri ( S Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-0-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-0-1
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2