Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Nil Ünal
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Biyokimya Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1303 .
Faks
:
+90-324-3413022 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-08 11:59:17 .
Düzenleme
:
2018-12-31 10:48:53 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
10
ARTICLES WITH
CITATION DATA
10
SUM OF THE
TIMES CITED
118
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
11.80
Researcher ID
Scholar ID
h-index
5

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS ECZACILIK BİYOKİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA TIBBİ BİYOKİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. KORONER ARTER HASTALARINDA İNTERLÖKİN (IL)1, 6 ve 10 ile TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR (TNF) GEN POLİMORFİZMLERİNİN OLASI ROLLERİNİN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Lülüfer Tamer, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. GİNKGO EKSTRESİNİN LİPİT PROFİLİ VE LEPTİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DİYETLE İNDÜKLENEN OBEZ SIÇANLARDA ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Uğur Atik, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DR ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN 2015-06-09 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6700
2017
18. Cinpolat, O.; Unal, N.; Ismi, O.; Gorur, A.; Unal, M. Comparison of microRNA profiles between benign and malignant salivary gland tumors in tissue, blood and saliva samples: a prospective, case-control study.. BRAZİLİAN JOURNAL OF OTORHİNOLARYNGOLOGY , 2017, 18, 24-29. 0 + 0
2016
17. Güçlütürk, M.; ünal, Z.; Ismi, O.; çimen, M.; ünal, M. The Role of Oxidative Stress and Inflammatory Mediators in Benign Paroxysmal Positional Vertigo. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL ADVANCED OTOLOGY, 2016, 12, 101-105. 800 + 0
10.5152/iao.2015.1412

16. Gucluturk, M.; Unal, Z.; ısmi, O.; Cimen, M.; Unal, M. The Role of Oxidative Stress and Inflammatory Mediators in Benign Paroxysmal Positional Vertigo. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, 2016, 12, 101-105. 800 + 0
https://dx.doi.org/10.5152/iao.2015.1412

2015
15. Balci, S.; Ayaz, L.; Gorur, A.; Yildirim yaroglu, H.; Akbayir, S.; Dogruer unal, N.; Bulut, B.; Tursen, U.; Tamer, L. microRNA profiling for early detection of nonmelanoma skin cancer. WİLEY-BLACKWELL, 2015, 1-6. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/ced.12736

2014
14. Ayaz, L.; çayan, F.; Balci, .; Görür, A.; Akbayir, S.; Yıldırım yaroğlu, H.; Doğruer unal, N.; Tamer, L. Circulating microRNA expression profiles in ovarian cancer. INFORMA HEALTHCARE, 2014, 34, 620-624. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/01443615.2014.919998

13. çayan, S.; Saylam, B.; Tiftik, N.; ünal, N.; Apa, D.; Efesoy, O.; çimen, B.; Bozlu, M.; Akbay, E.; Büyükafşar, K. Rho-kinase Levels in Testicular Ischemia-reperfusion Injury and Effects of Its Inhibitor, Y-27632, on Oxidative Stress, Spermatogenesis, and Apoptosis. ELSEVİER BV, 2014, 83, 67513-67518. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.urology.2013.11.032

12. Akbayır, S.; Doğruer ünal, .; Balcı fidancı, .; Görür, A.; Yıldırım yaroğlu, H.; Ayaz, L.; Gündoğdu, R.; Dirlik, M.; Serin, M.; Tamer, L. Evaluation of Plasma microRNA Expression Levels in Early Diagnosis of Colorectal Cancer. JOURNAL OF CLİNİCAL EXPERİMENTAL ONCOLOGY, 2014, 3, -. 0 + 0
10.4172/2324-9110.1000119

2013
11. Gorur, A.; Balci fidanci, S.; Dogruer unal, N.; Ayaz, L.; Akbayir, S.; Yildirim yaroglu, H.; Dirlik, M.; Serin, M.; Tamer, L. Determination of plasma microRNA for early detection of gastric cancer. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2013, 40, 2091-2096. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11033-012-2267-7

2008
10. ünal, Z.; ünal, M.; Bağdatoğlu, .; Polat, G.; Atik, U. Genetic Polymorphism of VEGF-1154 (A/G) in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma. ELSEVİER BV, 2008, 39, 209-211. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.arcmed.2007.09.008

2007
9. Muslu, N.; Dogruer, Z.; Eskandari, G.; Atici, A.; Kul, S.; Atik, U. Are glutathione S-transferase gene polymorphisms linked to neonatal jaundice?. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2007, 167, 57-61. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00431-007-0425-z

8. Yalin, S.; Hatungil, R.; Tamer, L.; Ates, N.; Dogruer, N.; Yildirim, H.; Karakas, S.; Atik, U. GlutathioneS-transferase gene polymorphisms in Turkish patients with diabetes mellitus. WİLEY-BLACKWELL, 2007, 25, 509-513. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/cbf.1339

7. Yalin, S.; Hatungil, R.; Tamer, L.; Ates, N.; Dogruer, N.; Yildirim, H.; Karakas, S.; Atik, U. N-acetyltransferase 2 polymorphism in patients with Diabetes Mellitus. WİLEY-BLACKWELL, 2007, 25, 407-411. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/cbf.1314

6. ünal, M.; Eskandari, H.; Erçetin, N.; Doğruer, Z.; Pata, Y. Serum Nitrite/Nitrate and Arginase Levels in Patients with Allergic Rhinitis. S. KARGER AG, 2007, 69, 113-115. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1159/000097842

5. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Dogruer, Z.; Tamer, L.; Atık, U.; Buharalıoglu, C. Inhibition of extracellular signal-regulated kinase (ERK1/2) activity reverses endotoxin-induced hypotension via decreased nitric oxide production in rats. ELSEVİER BV, 2007, 56, 56-64. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2007.03.006

2005
4. ünal, M.; çimen, M.; Doğruer, Z.; çevik, T. The potential inflammatory role of arginase and iNOS in children with chronic adenotonsillar hypertrophy. ELSEVİER BV, 2005, 69, 381-385. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2004.11.003

3. ünal, M.; Tamer, L.; Doğruer, Z.; Yildirim, H.; Vayisoğlu, Y.; çamdeviren, H. N-Acetyltransferase 2 Gene Polymorphism and Presbycusis. WİLEY-BLACKWELL, 2005, 115, 2238-2241. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/01.mlg.0000183694.10583.12

2. Yalın, S.; Bağış, S.; Polat, G.; Doğruer, N.; Akşit, C.; Hatungil, R.; Erdoğan, C. Is there a role of free oxygen radicals in primary male osteoporosis?. CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL RHEUMATOLGY, 2005, 23, 689-692. 0 + 0
2004
1. Doğruer, Z.; ünal, M.; Eskandari, G.; Pata, Y.; Akbaş, Y.; çevik, T.; çimen, M. Malondialdehyde and antioxidant enzymes in children with obstructive adenotonsillar hypertrophy. ELSEVİER BV, 2004, 37, 718-721. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2004.01.004

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 30
2018
4. Görür, A.; Doğruer ünal, N.; Tamer, L. Netrin-1'in Kardiyovasküler Hastalıklarda Oynadığı Roller. ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, 2018, 27, 6-6. 0 + 0
2011
3. Yıldırım yaroğlu, H.; Görür, A.; Ayaz, L.; balcı fidancı, .; Akbayır, S.; Nil, .; Engin, K.; Serin, M.; Buğdaycı, R.; Aras ateş, N. Mersin İlinde Sağlıklı Bireylerde MikroRNA Ekspresyon Profili. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 4, 25-29. 30 + 0
2010
2. Balcı fidancı, .; Yıldırım yaroğlu, H.; ünal, N.; Güneş, G.; Alıcı sert, G.; Sucu, N.; Ayaz, L.; Tamer gümüş, L. Venöz tromboz ön tanısı olan hastalarda Faktör V Leıden, Protrombin, MTHFR C677T VE MTHFR A1298C Mutasyonlarının Dağılımı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2010, 3, 30-34. 0 + 0
2009
1. Yıldırım yaroğlu, H.; Muşlu, N.; ünal, N.; Ayaz, L.; Yılmaz, D.; Polat, G.; Tamer gümüş, L. Koroner Arter Hastalarında IL-6, IL-2R VE IGFBP-3 Düzeylerinin Araştırılması. MERSİN MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2009, 2, 28-31. 0 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 150

3. GÜNEŞ, G.; ÜNAL, Z.; KIYKIM, A.; ESKANDARİ, H.; BÖLGEN ÇİMEN, Ö.; OREKİCİ TEMEL, G.; ÇİMEN, M., Determination of NF-κB and RANKL Levels In Peripheral Blood Osteoclast Precursor Cells In Chronic Renal Failure Patients. 1st International Health Sciences Congress, 2017-11-23, 2017-11-25, Edirne, Türkiye, . 70

2. Akbayır, S.; DOĞRUER ÜNAL, Z.; Balcı, Ş.; Görür, A.; Yıldırım Yaroğlu, H.; Ayaz, L.; Dirlik, M., Kolorektal Kanserin Erken Teşhisinde Plazma MikroRNA Ekspresyon Düzeyleri . Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 0
http://bilmescongress.com/

1. Güçlütürk, M.; Ünal, Z.; İsmi, O.; Çimen, M.; Murat, Ü., BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGODA OKSİDATİF STRES VE İNFLAMATUAR MEDİATÖRLERİN ROLLERİ. III. MEDITERRANEAN PHARMACY CONGRESS, 2017-04-21, 2017-04-23, Mersin, Türkiye, 2017. 80

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. ÜNAL, Z.; SARIHANLI, N., D Vitamininin Kanserdeki Rolleri. İVEK 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 50
http://ivekkongre.com

Ulusal - Özet - Sözlü 8

1. İSMİ, O.; YUYUYUCU KARABULUT, Y.; VAYISOĞLU, Y.; ŞAHİN HORASAN, E.; BAL, K.; BUCİOĞLU, H.; ÜNAL, Z., Akut Rinosinüzit Modelinde Türk Kekik Yağının Nazal Mukozaya Etkileri. 13. Türk Ulusal Rinoloji Kongresi, 2017-05-04, 2017-05-07, , Türkiye, . 8

Ulusal - Yürütücü 300

3. Ani İşitme Kaybı Hastalarında İskemi Modifiye Albumin Düzeyleri, BAP, Proje No: 2017-2-AP2-2517, 3591 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. Premature Over Yetersizliği ve D Vitamini Reseptör Polimorfizmleri Arasındaki İlişki, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2068, 10908 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmleri ve Baş Boyun Skuamöz Hücre Karsinomu Arasındaki İlişki, BAP, Proje No: 2015-TP2-1309, 10922 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Kemal Akkaya, SIÇANLARDA AKRİLONİTRİL İLE OLUŞTURULMUŞ OKSİDATİF STRESE KARŞI TİMOKİNON VE KURKUMİNİN OLASI KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Meltem Ayyıldız, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Melatonin Düzeylerinin İlişkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Saber Chebouki, Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmleri ve Baş Boyun Skuamöz Hücre Karsinomu Arasındaki İlişki, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Nida Gökhan, Premature Over Yetersizliği ve D Vitamini Reseptör Polimorfizmleri Arasındaki İlişki, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ504 Staj - IV Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-30-15
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Bahar EBİK 502 Temel Biyokimya II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yükse... 4-0-4
Bahar EBİK 509 Kan Biyokimyası Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yükse... 3-0-3
Bahar EBİK 615 Metabolik Hastalıklar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktor... 2-0-2
Bahar EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Güz EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Güz EBİK 513 Labaratuvar Teknik ve Metodlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yükse... 1-4-3
Güz EBİK 601 Biyokimyada Son Gelişmeler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktor... 4-0-4
Güz EBİK 615 Metabolik Hastalıklar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktor... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-3
Bahar EBİK 615 Metabolik Hastalıklar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktor... 2-0-2
Bahar EBİK 502 Temel Biyokimya II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yükse... 4-0-4
Bahar EBİK 510 Klinik Biyokimya Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yükse... 1-4-3
Bahar EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Bahar EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-5
Güz EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Güz EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EBİK 513 Labaratuvar Teknik ve Metodlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yükse... 1-4-3
Güz EBİK 615 Metabolik Hastalıklar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktor... 2-0-2
Güz EBİK 510 Klinik Biyokimya Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yükse... 1-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-2
Bahar EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Bahar EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Bahar EBİK 613 İmmunokimya Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktor... 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EBİK 502 Temel Biyokimya II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yükse... 4-0-4
Bahar EBİK 510 Klinik Biyokimya Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yükse... 1-4-3
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-4
Güz EBİK 602 Biyokimyada Araştırma Teknikle Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktor... 2-2-3
Güz EBİK 507 Endokrin Sistemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yükse... 3-0-3
Güz EBİK 513 Labaratuvar Teknik ve Metodlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yükse... 1-4-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Güz EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-2
Bahar EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Bahar EBİK 514 Labaratuvar Teknik ve Metodlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yükse... 1-4-3
Bahar EBİK 602 Biyokimyada Araştırma Teknikle Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktor... 2-2-3
Bahar EBİK 615 Metabolik Hastalıklar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktor... 2-0-2
Bahar EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim... 4-0-4
Güz EBİK 501 TEMEL BİYOKİMYA I Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 4-0-4
Güz EBİK 509 KAN BİYOKİMYASI Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 3-0-3
Güz EBİK 614 SERBEST RADİKAL METABOLİZMASI Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-0-2
Güz OSD Karenin Dışına Çıkmak Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBİK 615 METABOLİK HASTALIKLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-0-2
Bahar EBİK 507 ENDOKRİN SİSTEMLERİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 3-0-3
Bahar EBİK 502 TEMEL BİYOKİMYA II Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 4-0-4
Güz EBİK 507 ENDOKRİN SİSTEMLERİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 3-0-3
Güz EBİK 501 TEMEL BİYOKİMYA I Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBİK 514 LABARATUVAR TEKNİK VE METODLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 1-4-3
Bahar EBİK 507 ENDOKRİN SİSTEMLERİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 3-0-3
Bahar EBİK 504 PROTEİN BİYOKİMYASI Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-0-2