Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Nilgün Çıblak Coşkun
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3183191 .
Dahili
:
14630 .
Oluşturma
:
2015-05-25 10:44:46 .
Düzenleme
:
2019-01-03 21:13:28 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1993
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2001
Doktora Tezi

1. İçel Tahtacıları-Dinî İnanışlar ve Dinî Törenler, Halk Kültürü, Anonim Halk Edebiyatı Danışman: Dr. Erman Artun, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2001.

Yüksek Lisans Tezi

1. İçel Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma (İnceleme-Metinler) Danışman: Dr. Erman Artun, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 1995.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
AR.GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1994-04-06 - 1999-10-25
AR. GÖR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1999-10-26 - 2002-02-19
DR. AR. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002-03-04 - 2002-09-13
DR. ÖĞRETİM GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002-09-13 - 2003-02-06
YRD. DOÇ. DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003-02-06 - 2009-11-26
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-11-26 - 2014-09-12
PROF. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-09-12 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-06-26 - 2019-06-26
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-09-29 - 2017-09-29
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-02-24 - 2017-02-24
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-02-24 - 2017-02-24
BÖLÜM BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-02-24 - 2017-02-24
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-02-24 - 2017-02-24
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-02-11 - 2017-02-11
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2013
1. Coşkun, N. Alevi-Bektaşi Geleneğinde Dârdan İndirme Cemi ve Bu Cemin Toplum Yaşamındaki Önemi. TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELî ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2013, 65, 271-280. 0 + 0
Publications_008.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2400
2016
12. çıblak coşkun, N. Alevi-Bektaşi Geleneğinde Âşık - Zakir İlişkisi: Sivaslı Âşık Ummanî. ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, FORSCHUNGSZEİTSCHRİFT ÜBER DAS ALEVİTENTUM UND DAS BEKTASCHİTENTUM, 2016, 14, 19-59. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.22520/abked.2016.14.0002

Publications_010.pdf

11. çıblak coşkun, N.; Kırmızı, . Mersin Yöresinden Mahalli Bir Fıkra Tipi Örneği: Erdemlili Mudahhar. KARADENİZ (BLACK SEA), 2016, 31, 27-42. 200 + 0
10.17498/kdeniz.2059

Publications_009.pdf

2014
10. çıblak coşkun, N.; Zöhre, H. Küreselleşme ve Tüketim Kültürünün Yaygınlaşması Bağlamında Türkiye’de Cadılar Bayramı. TURKİSH STUDİES- INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2014, 9/3, 497-506. 200 + 0
Publications_001.pdf

2013
9. çıblak coşkun, N. Türk Ninnilerine İşlevsel Yaklaşım. TURKİSH STUDİES- INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2013, 8/4, 499-513. 200 + 0
Publications_003.pdf

8. çıblak coşkun, N. Yatır ve Ziyaretlerin Halk Kültüründeki Rolü Bağlamında Mersin’deki Muğdat Dede Türbesinin İncelenmesi. TURKİSH STUDİES- INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2013, 8, 1205-1219. 200 + 0
7. çıblak coşkun, N. Tahtacılar ve Tahtacı Ocaklarına Bağlı Oymakların Yerleşim Alanları. TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELî ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2013, 68, 33-54. 200 + 0
Publications_007.pdf

2010
6. çıblak coşkun, N. Tahtacılarda Meydandan Geçme Cemi ve Bu Cemdeki İslamiyet Öncesi İnanç Motifler. ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, FORSCHUNGSZEİTSCHRİFT ÜBER ALEVİTENTUM UND BEKTASCHİTENTUM, 2010, S.2, 101-118. 200 + 0
2007
5. çıblak coşkun, N. “Karagöz Sanatına İşlevsellik Kazandırma Bağlamında Karagöz Ustalarından Hayalî Cinas Örneği”, . FOLKLOR/EDEBİYAT, 2007, C.13, 173-183. 200 + 0
2004
4. çıblak coşkun, N. Kahramanmaraşlı Âşık Devaî. FOLKLOR / EDEBİYAT, 2004, C.X, 87-104. 200 + 0
3. çıblak coşkun, N. Günümüz Âşıklarından Devran Baba. MİLLî FOLKLOR, 2004, C.8, 77-89. 200 + 0
2003
2. çıblak coşkun, N. Mersin Tahtacı Kültüründeki Terimler Üzerine Bir Deneme. FOLKLOR / EDEBİYAT, 2003, C.IX, 217-238. 200 + 3
2002
1. çıblak coşkun, N. İçel’de Yağmur Yağdırma Törenleri . FOLKLOR / EDEBİYAT, 2002, C/VIII, 93-103. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
4. çıblak coşkun, N. MERSİN İLİ KÖY SEYİRLİK OYUNLARINDAN DEVE BOTLATMASI VE ÂŞUK-MÂŞUK OYUNU. KARADENİZ, 2018, 1, 128-140. 0 + 0
10.17498/kdeniz.440184

3. çıblak coşkun, N. Kültür Turizminde Uygulamalı Halkbilim Müzeciliğinin Rolü ve Erdemli’xxde Açık Hava Müzesinin Kurulmasıyla İlgili Öneriler. MOTİF AKADEMİ HALKBİLİMİ DERGİSİ, 2018, 11, 1-12. 0 + 0
10.12981/mahder.473369

2017
2. çıblak coşkun, N.; Deger, M. İcra Ortamında Hatay Efsaneleri. TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 2, 91-109. 0 + 0
2014
1. çıblak coşkun, N. Çıblak Coşkun, N., “Anadolu Alevilerinde Cemler ve Bu Cemlerin Sosyokültürel Hayattaki İşlevleri”, Folklor / Edebiyat, C.20, S.78, 2014 / 2, s.9-28.. FOLKLOR / EDEBİYAT, 2014, 20, 9-28. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2900
2011
16. çıblak coşkun, N. Mersin’de Doğumla İlgili Âdetlerin Halk Hekimliği Yönünden İncelenmesi”. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2011, 1, 1-12. 200 + 0
2010
15. çıblak coşkun, N. Mersin Tahtacılarında İkrar Alma. YOL DERGİSİ, 2010, 31, 22-31. 200 + 0
2008
14. çıblak coşkun, N. Teknoloji Çağında Masal Kültürel Mirasının Korunması. TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, 2008, S.23, 39-50. 200 + 0
13. çıblak coşkun, N. Mersin’deki Tahtacı Yerleşim Merkezleri. YOL, 2008, S.28, 29-62. 200 + 0
2007
12. çıblak coşkun, N. Tarsus Kültürünün Tanıtımında Şahmeran Efsanelerinin Önemi. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, C.16 S.1, 185-196. 200 + 0
Publications_006.pdf

2005
11. çıblak coşkun, N. V. Propp’un Masal Çözümleme Metodu. TÜRK DİLİ, 2005, 647, 127-140. 200 + 0
Publications_005.pdf

10. çıblak coşkun, N. Türk Halk Kültürü İçerisinde Mersin Ağıtlarının Yeri. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2005, C.14 S.2, 201-225. 200 + 0
9. çıblak coşkun, N. Mersin’de İnanç Merkezlerine Bağlı Kurban Törenle. TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, 2005, 17, 155-176. 200 + 0
8. çıblak coşkun, N. Çukurova’da Halk Hekimliği ve İlgili Uygulamalarda Eski Türk İnançlarının İzleri”. TÜRK KÜLTÜRÜ, 2005, XLIII, 507-508. 200 + 0
Publications_004.pdf

7. çıblak coşkun, N. Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri. TÜRK DİLİ, 2005, S.639, 279-283. 100 + 0
2004
6. çıblak coşkun, N. Mersin Bilmeceleri. TÜRK KÜLTÜRÜ, 2004, XLII, 489-512. 200 + 0
5. çıblak coşkun, N. Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar. TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, 2004, 15, 103-125. 200 + 0
2003
4. çıblak coşkun, N. Tasavvufî Halk Edebiyatı. TÜRK DİLİ, 2003, C.LXXXV, 89-91. 100 + 0
2002
3. çıblak coşkun, N. Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı. FOLKLOR / EDEBİYAT, 2002, S.XXIX, 413-414. 100 + 0
2. çıblak coşkun, N. Anadolu’da Ölüm Sonrası Mezarlıklar Çevresinde Oluşan İnanç ve Pratikler. TÜRK KÜLTÜRÜ, 2002, 474, 605-614. 200 + 0
1997
1. çıblak coşkun, N. İçel Efsaneleri Üzerine. FOLKLOR/EDEBİYAT, 1997, 12, 119-132. 200 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 9625
1. çıblak coşkun, N. Alevi Cemlerinde Nefesler, ISBN: 978-605-63683-9-4, Otorite Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 271 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 500
2. çıblak coşkun, N. Âşık Devaî, ISBN: 978-605-88945-0-1, Ajansfener, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 222 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2009. 500
3. çıblak, N. Mersin Tahtacıları, ISBN: 975-6083-07-7, Ürün yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 364 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2005. 500
4. çıblak coşkun, N. Türkçe Ninniler, ISBN: 978-605-63683-4-9, otorite, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 180 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 9625
1. çıblak coşkun, N. Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri, ISBN: 978-975-456-111-1, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Enstitüsü Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 510 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 7500
http://www.turkkulturu.org.tr
Ulusal - Kitap Editörlüğü 9625
1. çıblak coşkun, N.; Deger, M. Yeniceli Âşık Sıdkî Baba ve Popülerlik Çerçevesinde Kültür Sanat Sempozyumu (13-14-15 Ekim 2016), ISBN: 978-605-5274-20-7, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 701 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2017. 125
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 9625
1. çıblak, N. Âşık Şiirinde Taşlamalar, ISBN: 975-6083-94-8, Ürün Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 284 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1800

11. ÇIBLAK COŞKUN, N., Tahtacı Yol ve Erkânında Dört Kapılı Ahiret Kardeşliği. Uluslararası Geçmişten Geleceğe Alevîlik Sempozyumu, 2018-12-08, 2018-12-10, Ankara, Türkiye, 2018. 200

10. Çıblak, N., Türkiye Sahası Âşık Şiirinde Batı Algısı. Doğu Edebiyatında Batı - Batı Edebiyatında Doğu Sempozyumu, 2015-06-25, 2015-06-30, Krakow, Polonya, 2015. 0

9. Çıblak Coşkun, N., Alevi Cemlerinde Söylenen Nefeslerde Yol Öğretileri. I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri, 2014-10-13, 2014-10-15, İstanbul, Türkiye, 2014. 200

8. Çıblak Coşkun, N., Kent Kültürünün Tanıtımında Yöresel Tatların Önemi: Mersin Halk Kültüründeki Tantuni, Kerebiç ve Cezerye Örneği. 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 2013-10-23, 2013-10-27, Eskişehir, Türkiye, 2015. 200

7. Çıblak Coşkun, N., Sosyokültürel Hayattaki Değişimlerin Alevi Cemlerine Etkisi: Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Örneği. II. Uluslararası Tarihten Bugüne Alevîlik Sempozyumu , 2010-10-23, 2010-10-24, Ankara, Türkiye, 2012. 200

6. Coşkun, N., Tahtacılarda Ateş ve Ocak Kültü. 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 2007-10-17, 2007-10-19, Ankara, Türkiye, 2007. 0

5. Çıblak Coşkun, N., Karacaoğlan Çevresinde Oluşturulan Efsaneler ve Bu Efsanelerin Kültürel Hayatımıza Etkisi. Uluslararası 5. Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları, Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Karacaoğlan Sempozyumu, 2006-09-20, 2006-09-20, Tarsus/Mersin, Türkiye, 2007. 200

4. Çıblak Coşkun, N., Köy Seyirlik Oyunlarının Korunması Üzerine Tasarım Denemesi. Halk Kültürlerini Koruma – Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu , 2005-12-16, 2005-12-18, Kocaeli, Türkiye, 2007. 200

3. Çıblak Coşkun, N., Halk Kültüründe Değişimin Mersin Tahtacıları Halk Kültürü Örneğinde Değerlendirilmesi. Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, 2004-12-17, 2004-12-19, Kocaeli, Türkiye, 2004. 200

2. Çıblak Coşkun, N., Şükür Abdal Evlâdına Bektaşî Tarikatından Verilen İcâzetnâme ve Ziyâretnâme Örnekleri. 1. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, 2000-04-27, 2000-04-29, Ankara, Türkiye, 2000. 200

1. Çıblak Coşkun, N., İçel – Mut / Çömelek Köyü Köy Seyirlik Oyunlarından Saya Oyunu. III. Uluslar Arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu), 1998-11-30, 1998-12-02, Adana, Türkiye, 1999. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. ÇIBLAK COŞKUN, N., KÜLTÜREL MEKÂNLARIN KÜLTÜR TURİZMİ KAPSAMINDA KULLANILMASI: Mersin'in Silifke İlçesindeki Huriler Tepesi Örneği. Yeniceli Âşık Sıdkî Baba ve Popülerlik Çerçevesinde Kültür-Sanat Sempozyumu Bildirileri, 13-14-15 Ekim 2016 Mersin, 2016-10-13, 2016-10-15, Mersin, Türkiye, 2017. 100
http://www2.mersin.bel.tr

2. Çıblak Coşkun, N., Mersinli Bir Karagöz Ustası: Ahmet Aksoy. Mersin Sempozyumu 2008, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

1. Çıblak Coşkun, N., Halk Kültürü Ürünlerinden Âşıklık Geleneğinin Müzelenmesi Üzerine Bazı Düşünceler. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyum Bildirileri, 2004-03-04, 2004-03-06, Ankara, Türkiye, 2004. 100

Ulusal - Yürütücü 100

1. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim ve Öğretiminin Geliştirilmesi, BAP, Proje No: BAP-FEF TDEB (NÇC) 2014-3 GP, 10 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

2. Mersin Fıkralarının Bağlam Merkezli Halkbilimi Kuramları Açısından İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-SOBE TDEB (ZİF) 2012-8 YL, 5 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2015,Tamamlandı. 0

1. HATAY EFSANELERİNİN BAĞLAM MERKEZLİ HALK BİLİMİ KURAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ, BAP, Proje No: BAP-SOBE TDEB (MBD) 2012-3 YL, 7 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2013,Tamamlandı. 0

Yönetilen Lisans Tezleri 0

32. Zeynep Bucaktepe, Mersin'in Gülnar İlçesi Kuskan Köyü Mutfak Kültürü, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

31. Seval Genç, Mut Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

30. Burcu Taşkan, Mersin İli Toroslar İlçesi Aladağ Köyü Halkbilimi İncelemesi, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 0

29. Ayşe Uğureli, Osmaniye İli Kadirli İlçesi Kesikkeli Köyü Halk Kültürü İncelemesi, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 0

28. Şule Kayış, Adana İli Feke İlçesi Akoluk Köyü Halkbilimi İncelemesi, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 0

27. Merve Emiroğlu, Âşık Beçare, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 0

26. Sibel Bitmez, Mardin İli Mutfak Kültürü, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 0

25. Ramazan Kuş, Mersin İli Mut İlçesi Anlatı Geleneği, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 0

24. Sibel Aytumur, Çorum İlinin Sungurlu İlçesine Bağlı Çayyaka Köyü Halkbilimi İncelemesi, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 0

23. Abdülkadir Önkol, Kahramanmaraş İli Hartlap Köyü Anlatı Geleneği, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 0

22. Ayşe Mutluay, Mersin İli Atlılar Köyü Halkbilimi İncelemesi, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 0

21. Gülizar Bereketoğlu, Hatay İli Antakya İlçesi Dursunlu Belediyesi Halk Kültürü Araştırması, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 0

20. Berna Ay, Tarsus İlçesi Arap Alevilerinde Geçiş Dönemleri ve Yemek Kültürü, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 0

19. Aliye Önal, Antakya İlçesinde Evlenme Gelenekleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 0

18. Emine Karaarslan, Âşık Mahrumî, Hayatı-Sanatı-Şiirleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 0

17. Fatma Uysal, Karaman Yöresi Mutfak Kültürü, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 0

16. N. Sultan İkiz, Nevşehir İli Avanos İlçesi Halkbilimi Araştırması, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 0

15. Özlem Kılıç, Tunceli Alevilerinde Törenler, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 0

14. Ceren Teltik, Âşık Esrarî, Hayatı-Sanatı-Eserleri, Diğer, Diğer, 2008, Tamamlandı. 0

13. Hülya Ekiz, Denizli İli Serinhisar İlçesi Halkbilimi Araştırması, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 0

12. Zeynep Bireyşoğlu, Hatay İli Mutfak Kültürü, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 0

11. Hanif Atilla, Şırnak İli Güçlükonak İlçesi Akçakuşak Köyü Halkbilimi Araştırması, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 0

10. Çağrı Toğa, Hayalî Ahmet Aksoy, Hayatı-Sanatı- ve Oyunları, Diğer, Diğer, 2007, Tamamlandı. 0

9. Hamiyet Yiğit, Van İli Erciş İlçesine Bağlı Nişancı Köyü Halkbilimi Araştırması, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 0

8. Zehra Can, Mersin İli Mut İlçesi Çortak Köyü Halkbilimi Araştırması, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 0

7. Emran Öztürk, Âşık Ummanî, Hayatı-Sanatı ve Eserleri,, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 0

6. Seçil Cucu, Adana İli Hadırlı Mahallesi Mutfak Kültürü, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 0

5. Ufuk Eşberk, Adana Nusayrileri Halkbilimi Araştırmaları, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 0

4. Adem İnce, Övündük Köyü (Gaziantep) Halk Kültürü Araştırması, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 0

3. Semiha Sayalı, Tarsus İlçesi İncirlikuyu Köyü Halk Kültürü Araştırması, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 0

2. Zafer Temiz, Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi Torlar Köyü Halk Kültürü Araştırması, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 0

1. Sönmez Doğan, Mersin Mutfak Kültürü ve Mersin Yemekleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2005, Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1800

9. Zeynep İ. Değer, Mersin Fıkralarının Bağlam Merkezli Halkbilimi Kuramları Açısından İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

8. Berkant Örkün, Meslek Folkloru Bağlamında Mersin'de Balıkçılık, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

7. Ömer Kırmızı, Erdemli Halk Kültürü Araştırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200

6. Mete Bülent Değer, Hatay Efsanelerinin Bağlam Merkezli Halk Bilimi Yöntemleri Açısından İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

5. Döndü Can, Mersin Abdalları Halkbilimi Araştırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 200

4. Necla Kayalı, Mersin Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 200

3. Aslı Ağcalar, Silifke Halk Kültürü Araştırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200

2. Hülya Öz Yıldırım, Mersin’deki Ziyaret Yerlerinin Halkbilimi Açısından İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200

1. Hasan Yürek, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Modernizmin Yeri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2005, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 81
1. ALEVILIK-BEKTASILIK ARASTıRMALARı DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
2. ALEVILIK-BEKTAşILIK ARAşTıRMALARı DERGISI, FORSCHUNGSZEITSCHRIFT üBER DAS ALEVITENTUM UND DAS BEKTASCHITENTUM , [ 2017 : 1 ] . 4
3. FOLKLOR / EDEBIYAT , [ 2017 : 1 ] . 4
4. FOLKLOR /EDEBIYAT , [ 2016 : 1 ] . 4
5. FOLKLOR/EDEBIYAT , [ 2013 : 1 ] . 4
6. KARADENİZ BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ , [ 2015 : 1 ] . 4
7. LOKMAN HEKIM JOURNAL OF HISTORY OF MEDICINE AND FOLK MEDICINE , [ 2013 : 1 ] . 4
8. LOKMAN HEKIM TıP DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 4
9. MILLI FOLKLOR , [ 2013 : 1 ] . 5
10. TURKISH STUDIES- INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC , [ 2017 : 1 ] . 4
11. TURKISH STUDIES- INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC , [ 2013 : 5 ] . 20
12. TURKISH STUDIES- INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC , [ 2014 : 1 ] . 4
13. TüRK KüLTüRü VE HACı BEKTAS VELI DERGISI, , [ 2016 : 1 ] . 4
14. TüRK KüLTüRü VE HACı BEKTAş VELI , [ 2014 : 2 ] . 8
15. ÇÜ SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 0
2. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 1
3. ÇÜ SOSYAL BİLİMLER ENS. DERGİSİ , [ 2008 : 2 ] . 2
4. ÇÜ SOSYAL BİLİMLER ENS. DERGİSİ , [ 2006 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE312 Türk Halk Edebiyatı IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE412 Türk Halk Edebiyatı VI Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE411 Türk Halk Edebiyatı V Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE311 Türk Halk Edebiyatı III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 533 Türk Halk Edebiyatının Kaynakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 535 Halkbilimi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 557 Türk Halk Edebiyatı Anlatı Tür Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE312 Türk Halk Edebiyatı IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE412 Türk Halk Edebiyatı VI Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE311 Türk Halk Edebiyatı III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE411 Türk Halk Edebiyatı V Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE405 Tasavvufi Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE412 Türk Halk Edebiyatı VI Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE312 Türk Halk Edebiyatı IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE 534 Türk Halk Edebiyatının Kaynakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 536 Halkbilimi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 558 Türk Halk Edebiyatı Anlatı Tür Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE311 Türk Halk Edebiyatı III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE411 Türk Halk Edebiyatı V Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 533 Türk Halk Edebiyatının Kaynakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 557 Türk Halk Edebiyatı Anlatı Tür Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 535 Halkbilimi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE406 Tasavvufi Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE412 Türk Halk Edebiyatı VI Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE312 Türk Halk Edebiyatı IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 558 Türk Halk Edebiyatı Anlatı Tür Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 536 Halkbilimi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 534 Türk Halk Edebiyatının Kaynakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE311 Türk Halk Edebiyatı III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE405 Tasavvufi Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE411 Türk Halk Edebiyatı V Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 533 Türk Halk Edebiyatının Kaynakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 535 Halkbilimi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 557 Türk Halk Edebiyatı Anlatı Tür Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE312 Türk Halk Edebiyatı IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE412 Türk Halk Edebiyatı VI Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE406 Tasavvufi Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 534 Türk Halk Edebiyatının Kaynakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 558 Türk Halk Edebiyatı Anlatı Tür Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 536 Halkbilimi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 535 Halkbilimi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 557 Türk Halk Edebiyatı Anlatı Tür Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE412 Türk Halk Edebiyatı VI Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE406 Tasavvufi Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE405 Tasavvufi Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE411 Türk Halk Edebiyatı V Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE406 Tasavvufi Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE412 Türk Halk Edebiyatı VI Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 534 Türk Halk Edebiyatının Kaynakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 536 Halkbilimi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE405 Tasavvufi Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE411 Türk Halk Edebiyatı V Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 535 Halkbilimi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 533 Türk Halk Edebiyatının Kaynakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TD 706 Dini-Tasavvufi Aşık Şiiri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TD 738 Türk Seyirlik Oyunları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE311 Türk Halk Edebiyatı III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE405 Tasavvufi Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE411 Türk Halk Edebiyatı V Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 535 Halkbilimi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 533 Türk Halk Edebiyatının Kaynakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE412 Türk Halk Edebiyatı VI Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE212 Türk Halk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE406 Tasavvufi Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE312 Türk Halk Edebiyatı IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE311 Türk Halk Edebiyatı III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE411 Türk Halk Edebiyatı V Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE405 Tasavvufi Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE211 Türk Halk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2