Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Elif Nilay Ada
Özgeçmiş
:
Birim
:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-06-01 08:30:17 .
Düzenleme
:
2018-12-26 13:15:14 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EGE ÜNİVERSİTESİ 2011
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ SPOR BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-04-21 - 2015-09-01
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-05-27 - 2015-09-01
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-01-05 - 2017-01-05
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 750
2016
1. chatzisarantis, N.; Ada, E.; Bing, Q.; Papaioannou, A.; Prpa, N.; Hagger, M. Clarifying the link between mastery goals and social comparisons in classroom settings . CONTEMPORARY EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2016, 46, 61-72. 750 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2011
1. Kazak çetinkalp, Z.; çelik, A.; Ada, E. The Effects of Physical Performance Levels on Sport Participation Motivation in Master Athletes. WORLD APPLİED SCİENCES JOURNAL, 2011, 14, 1037-1041. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 820
2016
6. özdamar, G.; Ada, E.; Pehlivan, Z. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ERİK ERİKSON’UN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİNE AİT KAZANIMLARININ İNCELENMESİ. SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 7, 103-111. 200 + 0
2012
5. Ada, E.; Aşçı, F.; Kazak çetinkal, Z.; Altıparmak, E. SÜREKLİ OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUM-2 (SOPDD-2) ÖLÇEĞİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ. HACETTEPE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 23, 43-49. 190 + 0
2011
4. Tepeköylü öztürk, .; Soytürk, M.; Ada, E.; çamlıyer, H. Üniversite Takımlarında Sporcu Olan Öğrencilerle Spor Yapmayan Öğrencilerin İletişim Becerisi Düzeylerinin Karşılaştırılması. HACETTEPE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 22, 43-53. 150 + 0
3. Kazak çetinkalp, Z.; Ada, E.; Dinç, Z. Durumsal Güdülenme Düzeyi ve Başarı Algısı Arasındaki İlişki: Takım Sporları Üzerinde Bir Çalışma. SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, 2011, 13, 305-310. 200 + 0
2010
2. Türkmen, S.; çelik, .; Tunar, M.; Tok, .; Tatlıbal, P.; Ada, E. PARAMEDİK PROGRAM ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE GÜÇ GELİŞTİRME DERSİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE FİZİKSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 4, 125-130. 80 + 0
1. çakır, .; Daşdan ada, E.; Kayatekin, B. TEKRARLAYAN ATLAYIŞLARDA DENEYİMSİZ PARAŞÜTÇÜLERİN SÜREKLİ-DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİ VE KALP ATIM HIZI DEĞİŞİMLERİ.. HACETTEPE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 21, 137-145. 0 + 0
Ulusal - Diğer 780
2016
9. Ada, E.; Karabekmez, S.; Alp, H.; Pehlevan, Z. The Examining the Sense of Belonging Relating to Their Department of Physical Education Teacher Candidates According to Different Variables. TÜRKİYE KLİNİKLERİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 8, 57-56. 95 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/sportsci.2015-48620

2015
8. Alp, H.; Ergül, K.; Ada, E.; çamlıyer, H. YETİŞTİRME YURTLARINDA KALAN SOSYAL UYUM VE DAVRANIŞ PROBLEMİ OLAN ERGEN KIZLARIN UYUM PROBLEMLERİNİN AZALTILMASINDA TAKIM SPORLARINDAN FUTBOLUN ETKİSİ . SPORMETRE, 2015, 13, 113-120. 75 + 0
2012
7. Ada, E.; Aşçı, H.; Kazak çetinkalp, Z.; Altıparmak, E. Beden Eğitimi Sınıflarında Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği’nin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. TÜRKİYE KLİNİKLERİ SPOR BİLİMLERİ, 2012, 4, 64-71. 95 + 0
6. Ada, E.; Aşçı, H.; Kazak çetinkalp, Z.; Altıparmak, E. DURUMSAL GÜDÜLENME ÖLÇEĞİ’NİN (DGÖ) BEDEN EĞİTİMİ DERS ORTAMI İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ. SPORMETRE, 2012, X, 7-12. 95 + 0
2011
5. Ada, E.; çamlıyer, H.; çamlıyer, H.; Mavi, H.; Soytürk, M. Algılanan Güdüsel İklim ile Güdüsel Yönelimler Arasındaki İlişkilerin Beden Eğitimi Ders Ortamları Açısından İncelenmesi. TUR Kİ YE KLİ NİK LE Rİ J SPORTS SCİ, 2011, 3, 86-91. 90 + 0
4. Pehlivan, Z.; Ada, E. KİŞİLİK GELİŞİMİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERS UYGULAMALARI. VAN/YYÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ÖZEL SAYISI, 2011, ÖZEL SAYI, 83-95. 100 + 0
2010
3. çelik, A.; Aksu, F.; Tunar, .; Ada, E.; Topaçoğlu, H. Master Atletlerin Fiziksel Performans Düzeylerinin Eldeki Parmak Oranlarıyla İlişkisi. DEÜTIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 24, 5-10. 60 + 0
2007
2. Daşdan, E.; çamlıyer, H.; çamlıyer, H.; Kazak çetinkalp, Z. “Beden Eğitimi Derslerinde Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği”nin Türk Öğrenciler için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2007, XII, 3-10. 95 + 0
2006
1. çamlıyer, H.; Mavi, H.; Daşdan, E.; çamlıyer, H. “Beden Eğitimi Ders Uygulamalarında Öğretim Stil ve Yaklaşımlarının Çoklu Zeka Kuramına ilişkin Kullanımı”. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , 2006, 8, 60-69. 75 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 1180

14. ADA, E.; ZOURBANOS, N.; BAL, S.; PEHLİVAN, Z., Beden Eğitimi Dersine Yönelik Duyuşsal Özellikleri Yordayan Faktörlerin Belirlenmesi. 14th International Sport Sciences Congress 01st -04th November, 2016, 2016-11-01, 2016-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2016. 95

13. ADA, E.; ZOURBANOS, N.; YILDIZ, R.; AHMED, H.; KAZAK ÇETİNKALP, F., Koç-Sporcu İlişkisi Kalitesi ve İçsel Konuşma Arasındaki İlişkinin Sporcular Arasında İncelenmesi. 14th International Sport Sciences Congress 01st -04th November, 2016, 2016-11-01, 2016-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2016. 90

12. ADA,, E.; PEHLİVAN, ,.; ZOURBANOS,, N.; CHATZİSARANTİS,, N.; KAZAK ÇETİNKALP, ,., The relatıonshıps between academıc motıvatıon and perceıved motıvatıonal clımate ın sports hıgh schools.. International association for physical education ın higher education, 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 0
http://aiesep2015.com/wordpress/wp-content/uploads/archivos/pdf/Proceedings_of_the_Conference_AIESEP.pdf

11. KAZAK ÇETİNKALP, Z.; AŞÇI, F.; ALTINTAŞ, A.; ADA, E., DO SELF-ESTEEM, PHYSICAL SELF-CONCEPT AND SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY PREDICT SPORT SITUATIONAL MOTIVATION IN FEMALE AND MALE YOUNG ADULT EXERCISERS?. International Association For Physical Education In Higher Education-AIESEP, 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 65
Scientific_Meetings_002.pdf

10. Ada, E.; ZOURBANOS, N.; Papaioannoou, A.; Kazak Çetinkalp, Z., Beden Eğitiminde İçsel Konuşma Ölçeği (İKO-BE)’nin Türkçe Versiyonunun Ön Geçerliği. 13.uluslararası spor bilimleri kongresi, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 95

9. Pehlivan, Z.; Alavlı, Ö.; ADA, E.; Çepikkurt, F., THE ANALYSIS OF LIKING OF CHILDREN AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES FOR CANDIDATE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION. 13.uluslararası spor bilimleri kongresi, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 75

8. Pehlivan, Z.; Öztaş, G.; Ada, E., HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS, SOCIAL APPEREANCE ANXIETY AND CERTAIN FACTORS PREVENTING NON-WORKING WOMEN FROM PARTICIPATING TO THE PHYSICAL ACTIVITY. 13th international sport scineces congress, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 100

7. Çepikkurt, F.; Ada, E.; Kızıldağ Kale, E.; Coşkun, F., PERFECTIONISM AND PERFORMANCE FAILURE. 13th International Sports Sciences CongresS, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 85

6. ADA, E.; ÇEPİKKURT, F.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ÇELİK, A., RELATIONSHIPS AMONG SELF EFFICACY, ACHIEVEMENT GOALS AND SOCIAL APPEARANCE PERCEPTIONS IN UNIVERSITY BASKETBALL PLAYERS. 13th international sports sciences congress, 2014-11-07, 2014-11-09, KONYA, Türkiye, 2014. 95

5. ADA, E.; Zourbanos, N.; Papaioannou, A.; Kazak Çetinkalp, Z., Beden Eğitimi Sınıflarında Optimal Performans Duygu Durumu, Güdüsel İklim ve İçsel Konuşma Arasındaki İlişki . 13. uluslararası spor bilimleri kongresi, 2014-11-07, 2014-11-09, konya, Türkiye, 2014. 95

4. ADA, E.; AŞÇI, H.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ALTIPARMAK, E., An Examination of the Effects of Perceived Motivational Climate and Motivation on Dispositional Flow State in Physical Education Classes. ISSP2013, 2013-07-21, 2013-07-26, Beijing, Çin, 2013. 95
http://www.issp2013.com/uploadfiles/img/file/20130710/2013071016390431431.pdf

3. Kazak Çetinkalp, F.; AŞÇI, H.; ADA, E., Examining the Relationship Between Motivational Characteristics And Dispositional Flow In Team Sports. ISSP 2013, 2013-07-21, 2013-07-26, Beijing, Çin, 2013. 100
http://www.issp2013.com/uploadfiles/img/file/20130710/2013071016390431431.pdf

2. ADA, E.; AŞÇI, F.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ALTIPARMAK, M., Validity and Reliability of Dispositional Flow State Scale-­‐2 (Dfs-­‐2) For Physical Education Lessons. 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, 2012-05-31, 2012-06-01, ANKARA, Türkiye, 2012. 95

1. DAŞDAN, E.; ÇAMLIYER, H.; ÇAMLIYER, H.; KAZAK ÇETİNKALP, Z., Beden Eğitimi Sınıflarında Öğrenme Ve Performans Yönelimi Ölçeği”nin Türk Öğrenciler İçin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. 9.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2006-11-03, 2006-11-05, MUĞLA, Türkiye, 2006. 95

Uluslararası - Özet - Poster 422

9. ADA, E.; BAL, S.; PEHLİVAN, Z.; KAZAK ÇETİNKALP, Z., The Relationships Between Achievement Goals, the Satisfaction of Life, Affect Situations and Physical Self Description of the Canditates Who Joins to the Physical Education Sport Academy Special Ability Exam. III. ULUSLARARASI EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ KONGRESİ , 2015-10-23, 2015-10-25, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 47

8. ADA, E.; AŞÇI, H.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ALTIPARMAK, E., Reliability and Validity Of Situational Motivation Scale -­‐ SIMS For Physical Education Lesson. 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, 2012-05-31, 2012-06-01, ANKARA, Türkiye, 2012. 47

7. ADA, E.; ERSÖZ, G.; GENCER, T.; TEPEKÖYLÜ, Ö., Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 11.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2010-10-10, 2010-10-12, ANTALYA, Türkiye, 2010. 47

6. TEPEKÖYLÜ, Ö.; SOYTÜRK, M.; ADA, E.; ÇAMLIYER, H., Comparing Communıcation Skill Levels Between the Students Being Athlete at University Teams and Students Being Nonathlete. 2.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2010-10-10, 2010-10-12, ANKARA, Türkiye, 2010. 37

5. ADA, E.; ÇELİK, A.; KAZAK ÇETİNKALP, Z., Effects on Sport Participation Motivation of Physical Performance Levels of Master Athletes. 11.uluslararası spor bilimleri kongresi, 2010-10-10, 2010-10-12, ANTALYA, Türkiye, 2010. 50

4. KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ADA, E.; DİNÇ, Z., The Relationship Between Perception of Success and Situational Motivation Level: A Study on Team Sports. 11.uluslararası spor bilimleri kongresi, 2010-10-10, 2010-10-12, ANTALYA, Türkiye, 2010. 50

3. ADA, E.; ÇELİK, A.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; TÜRKMEN, S., The Examination to the Sex of Goal Orientations and Epmhatic Skills of the Athletes. 11th INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS, 2010-10-10, 2010-10-12, ANTALYA, Türkiye, 2010. 47

2. DAŞDAN, E., BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE MOTİVASYONUN ÖNEMİ. 4.ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2007-11-09, 2007-11-11, ANTALYA, Türkiye, 2007. 50

1. DAŞDAN, E.; ÇAMLIYER, H.; ÇAMLIYER, H.; MAVİ, H.; SOYTÜRK, M., Başarı Ortamının Algılanması Ve Yaratılan Güdüsel İklim İle Güdüsel Yönelimler Arasındaki İlişkiler. 9.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2006-11-03, 2006-11-05, MUĞLA, Türkiye, 2006. 45

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 65

1. SOYTÜRK, M.; ÇAMLIYER, H.; TEPEKÖYLÜ, Ö.; ADA, E., “9–11 Yaş Grubu Çocukların Temel Hareket Becerilerinin Örüntüleşmesinde Yaratıcı Drama’nın Etkisi”. 6. ULUSAL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, 2009-06-24, 2009-06-26, BURDUR, Türkiye, 2009. 65

Ulusal - Özet - Sözlü 310

7. BAL, S.; ADA, E.; AKIN, A., Öz-Güven Ölçeği’nin Ortaokul Düzeyindeki Beden Eğitimi Dersi Öğrencileri İçin Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması. 8.ulusal spor bilimleri öğrenci kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2014. 50

6. ÖZDAMAR, G.; ADA, E.; PEHLİVAN, Z., ERİKSON’UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE İNCELENMESİ. 8.ulusal spor bilimleri öğrenci kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, MERSİN, Türkiye, 2015. 50

5. PEHLİVAN, Z.; ADA, E., Beden Eğitimi Derslerinde “Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeği”nin Türk Öğrenciler İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2013-04-25, 2013-04-27, MERSİN, Türkiye, 2013. 50

4. PEHLİVAN, Z.; ADA, E., Kişilik Gelişimi İçin Beden Eğitimi Ders Uygulamaları. . 7. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2011-05-25, 2011-05-27, VAN, Türkiye, 2011. 50

3. ADA, E.; PEHLİVAN, Z.; KAZAK ÇETİNKALP, Z., “TARGET” Öğretmen Öz Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması. Spor Pedagojisi Bilimsel Bilgi Paylaşımı Çalıştayı-1, , 2010-10-08, 2010-10-09, ANKARA, Türkiye, 2010. 50

2. ÇELİK, A.; ADA, E.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; TÜRKMEN, S.; AKSU, F., Kadın Paramedik Programı Öğrencilerinde Aerobik Dayanıklılık Ve Kuvvet Antrenmanının Sosyal Fizik Kaygı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. V. Paramedik Sempozyumu, 2010-04-24, 2010-04-25, ANKARA, Türkiye, 2010. 40

1. TÜRKMEN, S.; ÇELİK , A.; TUNAR, M.; TOK, İ.; TATLIBAL, P.; ADA, E., Aerobik Dayanıklılık Ve Kuvvet Antrenmanlarının Kadın Paramedik Programı Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu Ve Fiziksel Performans Üzerine Etkileri. V. Paramedik sempozyumu,, 2010-04-24, 2010-04-25, ANKARA, Türkiye, 2010. 20

Ulusal - Özet - Poster 48

2. TAŞDEMİR, M.; ADA, E., ’’Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 8.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2015-05-14, 2015-05-16, MERSİN, Türkiye, 2015. 25

1. DAŞDAN, E.; ÇAMLIYER, H.; YILMAZ, S.; ÇAMLIYER, H., “Küreselleşme, Postmodernizm Ve Beden Eğitimi”. . Nisan Spor Eğitiminin Ve Performansının Felsefi Temelleri Sempozyumu, , 2005-04-08, 2005-04-09, MANİSA, Türkiye, 2005. 23

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. HACETTEPE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2014 : 2 ] . 2
2. SPORMETRE , [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 1 ] . 3
Uluslararası
1. Loughborough Universıty , 2016-10-06 - 2017-08-31, Loughborough, İngiltere / Birleşik Krallık.
Uluslararası 100
1. 2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi , 2012-05-30, ankara, Türkiye. 50
2. 13. Uluslararası spor bilimleri kongresi, 2014-11-08, konya, Türkiye. 50
2. Spor Bilimleri Derneği , Üye No: 541, Türkiye, 2015-06-11-2015-06-11.
1. EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ DERNEĞİ , Üye No: 100, Türkiye, 2013-06-01-2015-06-11.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB 102 Eğitim Psikolojisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-6-5
Bahar YON-2203 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Spor Yöneticiliği 2-0-2
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz ANT 1104 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 2-0-2
Güz YON 1104 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Spor Yöneticiliği 2-0-2
Güz SYO 209 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz AE 101 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB 207 Çocuk ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz BES 590 Motor Gelişimin Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz Tİ-BES 525 Motor Gelişimin Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 507 İnsan Gelişimi ve Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar MB102 Eğitim Psikolojisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-6-5
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-4-3
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 559 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Bahar BES 507 İnsan Gelişimi ve Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Bahar BES 544 Öğrenme Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük 2-0-2
Güz MB 207 Çocuk ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz BES-559 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz BES 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 1-0-1
Güz BES-507 İnsan Gelişimi ve Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB102 Eğitim Psikolojisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar EGT404 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar BES 544 Öğrenme Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük 2-0-2
Güz MB 207 Çocuk ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-0-1
Güz BES-559 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BES-559 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-507 İnsan Gelişimi ve Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz MB 207 Çocuk ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MB 209 Beden Eğitimi Psikolojisi ( Se Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3