Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Nurcan Çiçek
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2012 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-13 11:58:18 .
Düzenleme
:
2018-06-23 23:55:34 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1992
DOKTORA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1997
Doktora Tezi

1. ÇEŞİTLİ DERECELERDEKİ DEPRESYONUN GİDERİLMESİNDE BECK' İN BİLİŞSEL TERAPİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 1997.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ KABUL DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Danışman: Dr. Doç.Dr. İsmail ÖZÇELİK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 1992.

Theses_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 350
2016
3. çiçek, N.; Gökçakan, K. Renklerin Özellikleri, İç Mekân Kullanımı, Psikolojik Ve Fizyolojik Etkileri. THE TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2016, Kasım Özel Sayı, 425-430. 200 + 0
http://www.tojet.net/special/2016_11_1.pdf

Publications_009.pdf

2. Kıran esen, B.; Bozkur, B.; çiçek, N.; Baykal, F. Ortaokul öğrencilerinin sürekli öfke ve öfke kontrolüne psiko-eğitim programının etkisi. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2016, 2, 1352-1361. 150 + 0
http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/26511/279010

Publications_008.pdf

2014
1. Gökçakan, Y. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Depresyon Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. YILDIZ INTERNATİONAL CONFERENCE ON EDUCATİONAL RESEARCH AND SOCİAL SCİENCES PROCEEDİNGS BOOK, 2014, 23. Baskı: Eylül 2014, Ankara, 15-21. 0 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 500
2013
3. Yıldız duban, N.; çiçek, N. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz yeterlik inançları Ve Fen Öğretimine Yönelik Tutumları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 27, 267-280. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/4389/60344

Publications_007.pdf

2005
2. çiçek, N.; çelikkaleli, .; çapri, B. Lise Öğrencilerinin Bazı Psikolojik İhtiyaçlarının Cinsiyet, Okul Türü, Anne ve Baba Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18, 245-268. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uefad/article/view/5000152320/5000138129

Publications_006.pdf

1. çiçek, N. Bir Obsesif-Kompulsif Bozukluk Vakasnda Bilisel-Davranç Terapi Uygulaması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 81-90. 100 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000003027

Publications_005.pdf

Ulusal - Diğer 50
2009
3. Gökçakan, Y.; Büyükşahin, G.; Tunç, A. Mersin İlinde 2005-2009 Yılları Arasında Çocuk Suçları Oranının İncelenmesi1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 1, 52-59. 0 + 0
Publications_003.pdf

2007
2. Gündüz, Y.; Erkan, Y.; Gökçakan, Y. POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, CİLT 16, SAYI 2, 2007, S.283-298, 2007, 2, 283-298. 0 + 0
Publications_001.pdf

2005
1. Gökçakan, A.; çiçek, N. Depresyonda Bilişsel Terapi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 91-101. 50 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. çiçek, N. Sosyal Psikoloji, ISBN: 978-605-4350-70-4, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 19 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 250
2. çiçek, N. Etkili İletişim, ISBN: 978-605-364-626-6, Pegem Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. Kıran Esen, B.; Bozkur, B.; Çiçek, N., ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE KONTROLÜNE PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2016-09-10, 2016-09-12, İstanbul, Türkiye, 2016. 200
http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/26511/279010

3. Çiçek, N.; Gökçakan, K., CHARACTERISTICS OF COLOURS, INTERIOR DESIGN AND THEIR PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL EFFECTS . International Conference on New Horizons in Education, 2016-07-13, 2016-07-15, Viyana, Avusturya, 2016. 200

2. Çiçek, N., Analyzing the Depression Level of Psychologial Counseling and Guidance Students According to Various Variables. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 2014-10-01, 2014-10-03, İstanbul, Türkiye, 2014. 200

1. Çiçek, N., Sustainable Development And Education:Depression in Teacher Candidates. 5th International JTET Conference, 2007-06-30, 2007-07-02, Debrecen, Macaristan, 2007. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. Çiçek, N., Bir Depresyon Vakasında Bilişsel – Davranışçı Oryantasyonlu Psikolojik Danışma Uygulaması. International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100

3. Kıran Esen, B.; Çiçek, N., Suça Bulaşmış Erkeklerin Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Bazı Ruhsal Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100

2. Çiçek, N.; Büyükşahin Çevik, G.; Tunç, A., Mersin İlinde 2005-2009 Yılları Arasında Çocuk Suçları Oranının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, Ankara, Türkiye, 2009. 100

1. Çiçek, N., Sustainable Development and Education: Life Orientations of Candidate Teachers. 6th International JTET Conference, 2008-06-04, 2008-06-07, Eskişehir, Türkiye, 2008. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Çiçek, N., Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okullarda Şiddete Bakış Açısı. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2009-05-21, 2009-05-23, Eskişehir, Türkiye, 2009. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 372

8. Çiçek, N., Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Aile içi Şiddetle İlgili Düşünceleri ve Yaşantıları. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, İzmir, Türkiye, 2009. 50

7. Çiçek, N., Bir Depresyon Vakasında Bilişsel-Davranışçı Oryantasyonlu Psikolojik Danışma Uygulaması. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2007-10-17, 2007-10-19, İzmir, Türkiye, 2007. 50

6. Çiçek, N., Obsesif-Kompulsif Davranış Bozukluğunda Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım: Vaka Çalışması. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, 2006-09-21, 2006-09-23, Mersin, Türkiye, 2006. 50

5. Çiçek, N.; Karataş, Z., Lİse Öğrencilerinin Umutsuzluk Duygularının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2005-09-21, 2005-09-23, İstanbul, Türkiye, 2005. 50

4. Çapri, B.; Çiçek, N.; Çelikkaleli, Ö.; Gündoğdu, M., 7-11 Yaş Grubu Çocukların Korunum Gelişim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2005-09-21, 2005-09-23, İstanbul, Türkiye, 2005. 42

3. Çapri, B.; Çiçek, N.; Çelikkaleli, Ö., Lise Öğrencilerinin Başarma, Uyarlık, Düzen, Gösteriş ve Özerklik Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2005-09-21, 2005-09-23, İstanbul, Türkiye, 2005. 50

2. Gökçakan, A.; Erkan, Z.; Erkuş, A.; Çiçek, N.; Gündüz, B., Yol güvenliği bilincinin geliştirilmesinde psiko-eğitsel bir programın kullanılması. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2003-07-09, 2003-07-11, Malatya, Türkiye, 2003. 30

1. Gökçakan, A.; Çiçek, N., Öğretmen Adaylarında ve Öğretmenlerde Kendini Gerçekleştirmenin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1999-09-01, 1999-09-03, Trabzon, Türkiye, 1999. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCE , [ 2016 : 1 ] . 0
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RHA102 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RHA106 Okullarda Rehberlik ve Psikolo Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD201 Rehb. ve Psiko. Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz PSI449 Psikolojik Danışma ve Rehberli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PDR 613 Depresyonda Bilişsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi 1-0-1
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ242 Sosyal Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar PSİ320 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4-0-4
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar PDR 613 Depresyonda Bilişsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz PSI217 Sosyal Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz OÖP203 Erken Çocukluk Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz PSİ241 Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz PSI241 Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz OAÖ-553 Gelişim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar PSİ320 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4-0-4
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar PDR 613 Depresyonda Bilişsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Güz EB213 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EB217 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OAÖ-553 Gelişim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar PSİ320 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4-0-4
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar OAÖ-510 Seçmeli I :İletişim ve Sosyal Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-0-3
Bahar OAÖ-546 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-0-3
Bahar OAÖ-510 İletişim ve Sosyal Etkileşim B Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-0-3
Bahar OAÖ-546 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi 1-0-1
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz OAÖ-513 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-0-3
Güz OAÖ-553 Gelişim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz OAÖ-503 Gelişim ve Öğrenme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-0-3
Güz OAÖ-513 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-0-3
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikilojisi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PDR314 Çocuklarda Görülen Dav. Boz. Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi 1-0-1
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi 3-0-3
Yaz RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Yaz RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2