Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Neslihan Şimşek
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324 -361 00 01 (17621) .
Dahili
:
17621 .
Faks
:
+90-324-361 07 51 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-12-06 15:57:25 .
Düzenleme
:
2018-12-28 07:33:25 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2015
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2018
3. şimşek, N. YEMEK YEMENİN ÖTESİ: GASTROFİZİK KAVRAMINA GENEL BAKIŞ. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2018, 11, 962-969. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2506

Publications_002.pdf

2. şimşek, N.; Kaya, S. KONFOR GIDALAR ÜZERİNE BİR DERLEME . ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 2018, 11, 776-782. 200 + 0
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi58_pdf/6iksisat_kamu_isletme_turizm/simsek_neslihan.pdf

Publications_003.pdf

2017
1. şimşek, N.; Akdağ, G. SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA YEŞİL NESİL RESTORANLARIN İNCELENMESİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, Autumn II, 351-368. 200 + 0
https://www.jasstudies.com/Makaleler/1378704158_25-Yrd.%20Do%C3%A7.%20Dr.%20G%C3%BCrkan%20Akda%C4%9F.pdf

Publications_001.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. şimşek, N.; Akdağ, G. Yiyecek ve İçecek Yönetimi, ISBN: 9786052540114, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 720 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 125
https://www.detayyayin.com.tr/urun/class/INNOVAEditor/assets/icindekiler/9786052540114.pdf
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 930

5. YALIM KAYA, S.; ŞAHİN, E.; DUYMAZ, A.; ŞİMŞEK, N., Kantin Çalışanlarına Göre İlköğretim Öğrencilerinin Okul Kantininden Tüketim Tercihleri: Adana ve Mersin’de Bir İnceleme . 2 . ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018),, 2018-09-27, 2018-09-29, MERSİN, Türkiye, 2018. 130
https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

4. ŞİMŞEK, N.; YALIM KAYA, S., BİREYLERİN RAHATLAMAK VE İYİ HİSSETMEK İÇİN TÜKETTİKLERİ GIDALAR: COMFORT FOOD İÇİN TÜRKÇE TERİM ÖNERİSİ. 4. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, 2018-07-19, 2018-07-21, KASTAMONU, Türkiye, 2018. 200
http://www.turkdunyasiturizmi.com/

3. ŞİMŞEK, N.; AKDAĞ, G., Sürdürülebilirlik ve Yenilik Açısından Farklı Bir Deneyim: Yenilebilir Su Şişeleri. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

2. ŞİMŞEK, N.; TAŞTAN, H.; DÖNMEZ, B., Fonksiyonel Gıdaların Yararlı Bulunması ve Kullanım Sıklığı İlişkisi. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

1. ÇAKICI, A.; ŞİMŞEK, N., Çay ve Kahve Hangi Durumlarda Neden Tüketilir, Hangi Duyguları Çağrıştırır?. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200
https://drive.google.com/file/d/0B575xmidUZI6WTFUd2NoVG1FTUE/view

Ulusal - Yürütücü 100

1. Türkiye’de Bireylerin Stres, Üzüntü, Sıkıntı Anında Rahatlamak ve İyi Hissetmek İçin Tükettikleri Gıdalar , BAP, Proje No: 2018-1-TP2-2834, 9000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100