Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Nehir Sucu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
11 Şubat 1959 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-532-4121860 .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-09 13:50:32 .
Düzenleme
:
2017-10-24 08:10:54 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1983
TIPTA UZMANLIK KALP VE DAMAR ŞİRÜRJİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1991
DOÇENTLİK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2004
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2600
2016
4. Sucu , N.; Karaca, M.; Aytaçoğlu, B.; özeren, M.; akın, R. Kırmızı hücre dağılım genişliğinin karotis endarterektomi hastalarında belirleyici rolü. TURK GOGUS KALP DAMAR, 2016, 24, 468-472. 900 + 0
Publications_001.pdf

2014
3. Sari, A.; Kacan, M.; Unsal, D.; Sahan firat, S.; Kemal buharalioglu, C.; Vezir, O.; Korkmaz, B.; Cuez, T.; Canacankatan, N.; Sucu, N. Contribution of RhoA/Rho-kinase/MEK1/ERK1/2/iNOS pathway to ischemia/reperfusion-induced oxidative/nitrosative stress and inflammation leading to distant and target organ injury in rats. ELSEVİER BV, 2014, 723, 234-245. 100 + 30
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2013.11.027


Alıntılanma Sayısı: 6
2. Urhan küçük, M.; Sucu, N.; şahan firat, S.; Aytaçoğlu, B.; Vezir, .; Bozali, C.; Canacankatan, N.; Kul, S.; Tunçtan, B. Role of ACE I/D gene polymorphisms on the effect of ramipril in inflammatory response and myocardial injury in patients undergoing coronary artery bypass grafts. SPRİNGER NATURE, 2014, 70, 1443-1451. 600 + 10
http://dx.doi.org/10.1007/s00228-014-1751-5


Alıntılanma Sayısı: 2
2012
1. özeren, M.; Sucu, N. Effect of Combined Use of Statins and Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors on Saphenous Vein Graft Patency and Its Mechanism. ELSEVİER BV, 2012, 94, 330-330. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.athoracsur.2011.12.018

Publications_002.pdf

Ulusal - Yürütücü 200

2. Deneysel Diabetli Rat Modelinde α-Lipoik Asit ve α-Tokoferolün kalp ve damar sistemine koruyucu etkisinin biyokimyasal ışık ve elektron mikroskobik araştırılması , BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2208, 14000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Safen Veninde Statinlerin Antiaterojenik Etkilerinin Moleküler Mekanizması, TÜBİTAK, Proje No: 108S224, 30 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100
http://aves.cu.edu.tr/yakdas25/projelerp

Ulusal - Araştırmacı 150

3. ATP Bağımlı Potasyum Kanalı Genlerinde Rastlanan Varyasyonların Koroner Arter Hastalığıyla İlişkilerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1416, 11000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

2. Raynaud Fenomeni Olgularında KATP Proteinlerini Kodlayan Genlerde Rastlanan Varyasyonların Belirlenmesi, BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1417, 11000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. N-Asetilsistein'in Vazodilatatör Etkisinde ATP-sensitif Potasyum Kanallarının Rolü ve Gen Ekspresyonun Etkisi , TÜBİTAK, Proje No: 214S143 , 30 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 4-8-6