Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Nilgün Dağ
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üninersitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
11210 .
Oluşturma
:
2016-10-14 13:50:44 .
Düzenleme
:
2018-12-28 15:44:37 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2017
6. Dağ, N. Mesleğine Yeni Başlayan Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Mentoring İhtiyacı Duydukları Alanlar. INTERNATİONAL ELECTRONİC JOURNAL OF ELEMENTARY EDUCATİON, 2017, 10, 115-129. 200 + 0
10.26822/iejee.2017131892

2015
5. Dağ, N.; Arslantaş, H. Öğretmenleri Etik İlkeler Çerçevesinde Hareket Etmekten Alıkoyan Nedenler. INTERNATİONAL JOURNAL OF INSTRUCTİON, 2015, 8, 33-44. 200 + 0
4. Dağ, N.; Sözer, M.; Sel, B. Okulda Politik Eğitim. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2015, 10, 1181-1187. 200 + 0
2009
3. Aksan, N.; Kısaç, B.; Aydın, M.; Demirbüken, S. Sembolik Etkileşim Teorisi. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2009, 1, 902-904. 0 + 0
2. Aksan, N.; Kısaç, B. Betimsel Bir Çalışma: Okuduğunu Anlama ve Bilişsel Farkındalık Becerileri. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2009, 1, 834-837. 0 + 0
1. Aksan, N. Betimsel Bir Çalışma: Epistemolojik İnançlar ve Öz Düzenlemeli Öğrenme. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2009, 1, 896-901. 0 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2017
1. Dağ, N. Gardner’ın Zihin Tasnifi Işığında Sınıf Öğretmenlerine İlişkin Bir Tahlil Denemesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ DERGİSİ, 2017, 3, 51-60. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
1. Dağ, N. İlkokul Öğrencilerinin Okuma Profili. INTERNATİONAL JOURNAL OF INSTRUCTİON , 2017, 10, 293-306. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1000
2016
5. Dağ, N. Yapılandırmacılık bağlamında sınıf içi iletişime ve sınıftaki birliktelik hâline ilişkin tespitler. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRSEHİR EGİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 17, 315-328. 200 + 0
2012
4. Dağ, N. Yapılandırmacılık Baglamında Otorite Olgusuna Iliskin Tespitler. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EGİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 45, 1-14. 200 + 0
3. Dağ, N. Vatandaslıgın Niteliksel Dönüsümü ve Vatandaslık Egitimi Üzerine Bir Betimleme Çalısması. ESKİSEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 13, 1-15. 200 + 0
2011
2. Dağ, N. Beynin ve Nöronun Yapısı ve Fonksiyonu ile Beyin Arastırmaları Tarihine Kısa Bir Bakıs. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 2011, 15, 1-18. 200 + 0
2010
1. Dağ, N. Okuma Güçlüklerinin Giderilmesinde 3P Metodu ile Bosluk Tamamlama (Cloze) Tekniginin Kullanımı Üzerine Bir Çalısma. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EGİTİM DERGİSİ, 2010, 11, 63-74. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2006
1. Sözer, M.; Dağ, N. Egitim Programlarında Stratejik Planlama . BİLİM VE AKLIN AYDINLIGINDA EGİTİM, 2006, 7, 22-29. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. Dağ, N.; Başar, M. Contemporary Approaches in Education and Communication, ISBN: 9783631681060, Frankfurt: Peter Lang, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 14 Sayfa, Türkçe, Frankfurt, Almanya, 2016. 0
1. Dağ, N. Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 978-605-320-084-0, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 100, Baskı Adet Sayısı: 1, 24 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 2750
2. Dağ, N. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-84815-0-3, Başar Yayınevi, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1, 21 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2014. 0
3. Dağ, N. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-84815-0-3, Başar Yayınevi, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1, 32 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2014. 500
4. Dağ, N. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-84815-0-3, Başar Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 25 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2014. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. DAĞ, N.; ATATEKİN, E.; DEMİRBÜKEN, S., Neoliberal Egitim Politikalarının Üniversitelerin Itibarı Açısından Dogurabilecegi Riskler. Uluslar arası Yüksekögretim Kongresi, 2011-05-27, 2011-05-29, İstanbul, Türkiye, 2011. 200

1. DAĞ, N., Okuma Hatalarının Giderilmesinde Cloze Tekniğinin Kullanımına İlişkin Bir Uygulama. III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2011-05-04, 2011-05-07, Girne, KKTC, 2011. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. DAĞ, N.; KÖÇER, M., Türkiye'de Politik Okuryazarlık. II. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 2016-05-25, 2016-05-28, Belgrad, Sırbistan, 2016. 100

3. DAĞ, N., Ögretmen Egitiminde Kalite Düsüklügüne Yol Açan Nedenler. II. Uluslararası Türk Kültür Cografyasında Egitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep/Nizip, Türkiye, 2016. 100

2. DAĞ, N.; ÇİFTÇİ, B., İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin politik bilgi düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2015-05-08, 2015-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2015. 100

1. DAĞ, N.; TAŞKAYA, S., Ögretmenligin Meslek Etigi Üzerine Betimsel Bir Çalısma. Uluslar arası Türk Kültür Cografyasında Egitim Bilimleri Arastırmaları Sempozyumu, 2012-10-01, 2012-10-03, Sinop, Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. SÖZER, M.; DAĞ, N., Ilkögretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Hikâye Edici Metinlerin Bagdasıklık ve Tutarlılık Açısından Incelenmesi. VII. Ulusal Sınıf Ögretmenligi Sempozyumu, 2008-05-02, 2008-05-04, Çanakkale, Türkiye, 2008. 100

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF220 Milli Pedagoji ve Çocukluk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 535 Yapılandırmacılığın Felsefi Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 534 Vatandaşlık Eğitimi ve Politik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 535 Yapılandırmacılığın Felsefi Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4