Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Nuran Coşkun
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
19 Eylül 1985 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
15321 .
Faks
:
+90-324-3610056 .
Oluşturma
:
2015-10-04 10:08:18 .
Düzenleme
:
2018-12-26 10:47:03 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE FEN ÖZEL TOROS FEN LİSESİ 2003
LİSANS MATEMATİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009
LİSANS İKTİSAT ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2013
YÜKSEK LİSANS İKTİSAT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
DOKTORA EKONOMETRİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018
DOKTORA İKTİSAT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Yüksek Lisans Tezi

1. VERGİ UYARLAMALI FİSHER ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR UYGULAMA Danışman: Dr. Süleyman Değirmen, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1550
2018
8. Coşkun, N.; Lopcu, K.; Tuncer, . The Economic Complexity Approach to Development Policy: Where Turkey Stands in Comparison to OECD plus China? . TOPİCS İN MİDDLE EASTERN AND AFRİCAN ECONOMİES, 2018, 20, 112-124. 200 + 0
http://http://meea.sites.luc.edu/volume20/PDFs/1.6.%20Coskun_Lopcu_Tuncer_TurkeyandOECDCountryComparison.pdf

Publications_008.pdf

2017
7. Tuncer, .; Lopcu, K.; Coşkun, N.; Arıcıoğlu, E. TÜRKİYE BÖLGELERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM: KÜMELEME VE EKONOMİK KARMAŞIKLIK ANALİZLERİ BAĞLAMINDA ÖNERİLER. EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 9, 1-16. 150 + 0
http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_EBD/arsiv/ebd_2017_2/i-tuncer.pdf//

Publications_007.pdf

6. Topaloğlu, E.; Coşkun, N. FİRMA KARLILIĞININ SERMAYE YOĞUNLAŞMASI KAPSAMINDA BELİRLEYİCİLERİ: BIST 30 FİRMALARI ÜZERİNE PANEL VAR ANALİZİ. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, 2017, 20, 157-182. 200 + 0
httphttp://sbedergi.gumushane.edu.tr/DergiDosyalar/6fb506cf-7b96-4c32-b96e-631699f03a04.PDF://

Publications_006.pdf

5. Topaloğlu, E.; Coşkun, N. FİRMA KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SAHİPLİK YOĞUNLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA TESPİTİ: AMPİRİK BİR YAKLAŞIM . SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 22, 95-112. 200 + 0
http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-cilt-22-sayi-1-yazi9-31012017.pdfp://

Publications_005.pdf

2016
4. Coşkun, N.; Tuncer, . ÜRÜN UZAYI YAKLAŞIMI GÖSTERGELERİ BAĞLAMINDA MEKÂNSAL BAĞIMLILIĞIN TÜRKİYE İBBS DÜZEY 2 BÖLGELERİ İÇİN SINANMASI. BALKAN SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, İCOMEP ÖZEL SAYISI, 610-621. 200 + 0
Publications_001.pdf

3. Topaloğlu, E.; Coşkun, N.; özkan, C. Sahiplik Yapısı ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Borsa İstanbul 30 Endeksi' ndeki Şirketlerde Test Edilmesi. FİNANS POLİTİK&EKONOMİK YORUMLAR, 2016, 620, 87-109. 200 + 0
Publications_003.pdf

2. Coşkun, N.; Topaloğlu, E. MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL FİRMALARI ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. SOSYAL BİLİMLER METİNLER DERGİSİ, 2016, İCOMEP ÖZEL SAYISI, 68-82. 200 + 0
Publications_002.pdf

2013
1. Lopcu, K.; Coşkun, N.; Değirmen, S. DO TAX IMPLICATIONS CHANGE THE FISHER EFFECT FOR THE TURKISH ECONOMY?. TOPİCS İN MİDDLE EASTERN AND AFRİCAN ECONOMİES, 2013, 15, 1-21. 200 + 0
http://meeaweb.org/

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1750
1. Esra, B.; Nuran, C.; çiler, S. The Last Term Researches in Turkey, ISBN: 978-613-9-98775-9, LAP Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 201 Sayfa, İngilizce, Mauritius, Almanya, 2018. 500
2. Coşkun, N.; Yıkılmaz erkol, A. The Last Term Researches in Turkey, ISBN: 978-613-9-98775-9, LAP Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 201 Sayfa, İngilizce, Mauritius, Almanya, 2018. 250
3. Sigeze, .; Coşkun, N.; Ballı, E. The Last Term Researches in Turkey, ISBN: 978-613-9-98775-9, LAP Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 201 Sayfa, İngilizce, Mauritius, Almanya, 2018. 1000
1. Doğru, M.; Coşkun, N.; Değirmen, S. Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları, ISBN: 978-1-9997035-5-4 , Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 364 Sayfa, Türkçe, Kocaeli, Türkiye, 2017. 1083
2. Arıcıoğlu, E.; Coşkun, N.; Tuncer, . Tasarruf Sürüdürülebilir Büyüme ve Teknolojik Gelişme, ISBN: 978-975-8958-18-4, İmaj Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 216 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 750
http://www.tek.org.tr/kitaplar.php
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2400

12. TUNCER, İ.; COŞKUN, N.; LOPCU, K., Economic Growth, Employment Intensity, and Jobless Growth in the Non-Farm Business Industries: The Case of Turkey. Uluslararası Ekonomi Konferansı Türkiye Ekonomi Kurumu UEK-TEK 2018, 2018-11-01, 2018-12-03, Antalya, Türkiye, 2018. 200
http://teacongress.org/Kongre-Program-ipages-tr69.cgi

11. BALLI, E.; Sigeze, Ç.; COŞKUN, N., Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Doğrusal Olmayan Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği . Uluslararası Ekonomi Konferansı Türkiye Ekonomi Kurumu UEK-TEK 2018, 2018-11-01, 2018-11-03, Antalya, Türkiye, 2018. 200
http://teacongress.org/Kongre-Program-ipages-tr69.cgi

10. Coşkun, N.; Ballı, E.; Sigeze, Ç., Regional Convergence in Turkey: Spatial Dynamic Panel Model and System GMM. International Symposium on Human and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, Antalya, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_013.pdf

9. Yıkılmaz Erkol, A.; Coşkun, N., The impact of financial structure on export performance: the case of Turkey manufacturing sub-sectors. International Symposium on Human and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, Antalya, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_011.pdf

8. Sigeze, Ç.; Ballı, E.; COŞKUN, N., The Hysteresis Effects in Unemployment in EU Countries and Turkey: New Insight form Stationary Test with Gradual Shift. International Symposium on Human and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, Antalya, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_012.pdf

7. Coşkun, N.; Yıkılmaz Erkol, A., Causality Between Profitability and Export Performance: Evidence From Manufacturing Sectors in Turkey. International Symposium on Human and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, Antalya, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_010.pdf

6. COŞKUN, N.; LOPCU, K.; TUNCER, İ., The Economic complexity approach to development policy: Where Turkey stands in comparison to OECD plus China?. 16th International Conference of MEEA, 2017-05-18, 2017-05-20, Ankara, Türkiye, 2017. 200
https://www.tedu.edu.tr/events/meea2017/

5. COŞKUN, N.; TUNCER, İ., ÜRÜN UZAYI YAKLAŞIMI GÖSTERGELERİ BAĞLAMINDA MEKÂNSAL BAĞIMLILIĞIN TÜRKİYE İBBS DÜZEY 2 BÖLGELERİ İÇİN SINANMASI. INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, 2016-11-26, 2016-11-27, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 200
http://www.icomep.com/

4. Coşkun, N.; TOPALOĞLU, E., MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL FİRMALARI ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, 2016-11-26, 2016-11-27, iSTANBUL, Türkiye, 2016. 200
http://www.icomep.com/

3. Coşkun, N.; Lopcu, K.; Değirmen, S., Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Fisher Etkisi. 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu , 2016-07-02, 2016-07-04, Sivas, Türkiye, 2016. 200
http://eyi2016.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/%C3%96ZET-K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI-son.pdf

2. TUNCER, İ.; COŞKUN, N.; ARICIOĞLU, E., KONYA-KARAMAN (TR52), ADANA-MERSİN (TR62) VE KIRIKKALE-AKSARAY-NİĞDE-NEVŞEHİR-KIRŞEHİR (TR72) BÖLGELERİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER: ENDÜSTRİYEL BAĞINLAŞMA ANALİZİ. 3. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU, 2015-10-22, 2015-11-24, Aksaray, Türkiye, 2015. 200
http://unikop.org

1. Lopcu, K.; Coşkun, N.; Değirmen, S., DO TAX IMPLICATIONS CHANGE THE FISHER EFFECT FOR THE TURKISH ECONOMY? . 33ed Annual Middle East Economic Association, 2013-01-04, 2013-01-07, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 200
http://meeaweb.org/

Uluslararası - Özet - Sözlü 600

6. Coşkun, N., TÜRKİYE DE ENFLASYON VE FAİZ ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİDE HANGİ TEORİ GEÇERLİ: KLASİK TEORİ Mİ KEYNESYEN TEORİ Mİ? . INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, 2016-11-26, 2016-11-27, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 100
http://www.icomep.com/

5. Coşkun, N., TÜRKİYE’DE İBBS DÜZEY 2 BÖLGELERİNİN VERİMLİLİĞİNDE BEŞERİ SERMAYENİN VE KAMU ALT YAPI YATIRIMLARININ ROLÜ. INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, 2016-11-26, 2016-11-27, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 100
http://www.icomep.com/

4. Coşkun, N.; Tuncer, İ.; Lopcu, K., Productive Knowledge Content of Industries, Specialization Pattern and Economic Growth in Turkey: Evidence from Cluster Based Analysis. International Conference on Economics Turkish Economic Association ICE-TEA 2016, 2016-10-20, 2016-11-22, Muğla, Türkiye, 2016. 100
http://teacongress.org/Kongre-Program-ipages-tr69.cgi

3. Coşkun, N.; Arıcıoğlu, E.; Tuncer, İ., Kümelenme Analizi Teknikleri ile Türkiye İBBS Düzey 2 Bölgeleri İktisadi Yapılarının Ürün Uzayı Yaklaşımı Göstergelerine Göre Sınıflandırılması. TÜCAUM 2016 ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, 2016-10-13, 2016-11-14, Ankara, Türkiye, 2016. 100
http://tucaum.ankara.edu.tr/

2. Lopcu, K.; Coşkun, N.; Değirmen, S., TAX ADJUSTED FISHER EFFECT: DOES IT HOLD FOR THE TURKISH ECONOMY. 3TH INTERNATİONAL CONCSFERENCE IN ECONOMICS TURKISH ECONOMIC ASSOSCİATİON , 2012-11-01, 2012-11-03, İzmir, Türkiye, 2012. 100

1. Lopcu, K.; Coşkun, N.; Değirmen, S., DO TAX IMPLICATIONS CHANGE THE FISHER EFFECT FOR THE TURKISH ECONOMY? . 13TH INTERNATIONAL CONCSFERENCE ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH, AND STATISTICS, 2012-05-24, 2012-05-26, FAMAGUSTA, KKTC, 2012. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 175

2. Tuncer, İ.; Lopcu, K.; Coşkun, N.; Arıcıoğlu, E., TÜRKİYE’DE YAPISAL DÖNÜŞÜM POLİTİKALARININ TESPİTİ: EKONOMİK KARMAŞIKLIK YAKLAŞIMI İLE BİR ANALİZ. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 2017-05-05, 2017-05-05, Adana, Türkiye, 2017. 75
http://www.yebko.net/

1. ARICIOĞLU, E.; COŞKUN, N.; TUNCER, İ., TÜRKİYE’DE İİBS DÜZEY 2 BÖLGELERİNİN BÜYÜME DİNAMİKLERİ VE EKONOMİK KARMAŞIKLIK ANALİZİ. 18. Ulusal İktisat Sempozyumu, 2015-10-08, 2015-10-09, KONYA, Türkiye, 2015. 100
http://uis18.org/http://