Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Nuray Çiftçi
Özgeçmiş
:
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü .
DOĞUM TARİHİ
:
01 Şubat 1977 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-533-6393512 .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1326 .
Faks
:
+90-324-3413025 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-07-28 18:50:30 .
Düzenleme
:
2019-01-10 14:17:31 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999
YÜKSEK LİSANS SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. Krom (VI)’nın Oreochromis niloticus, Cyprinus carpio, Clarias gariepinus ile Callinectes sapidus’un Dokularında Birikimi, Protein ve Glikojen Düzeylerine Etkileri Danışman: Dr. Bedii Cicik, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2010.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye Denizleri Açık Sularının Ekim 2000'deki Fitoplankton Kompozisyonu Danışman: Dr. Gürkan Ekingen, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2004.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000-11-15 - 2010-09-15
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-18 - 2017-10-26
DOÇ. DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-10-26 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU 2014-01-20 - Devam ediyor
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7850
2015
10. çiftçi, N.; Ay, .; Karayakar, F.; Cicik, B.; Erdem, C. Effects of Zinc and Cadmium on Condition Factors, Hepatosomatic and Gonadosomatic Index of Oreochromis niloticus. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2015, 24, 3871-3874. 900 + 0
Publications_026.pdf

9. Ciftci, N.; Karayakar, F.; Ay, O.; Cicik, B.; Erdem, C. EFFECTS OF COPPER AND LEAD ON SOME HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF Oreochromis niloticus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2015, 24, 2771-2775. 900 + 0
Publications_007.pdf

2012
8. Ciftci, N.; Karaytug, S.; Karayakar, F.; Ay, O.; Cicik, B.; Erdem, C. Accumulation and Effect of Chromium on Protein and Glycogen Levels of Palaemonetes pugio. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2012, 11, 74-77. 850 + 0
Publications_008.pdf

2011
7. Ciftci, N.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, O.; Karayakar, F.; Karaytug, S. ACCUMULATION OF CHROMIUM IN HEPATOPANCREAS, GILL AND MUSCLE TISSUES OF Callinectes sapidus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2011, 20, 1089-1092. 850 + 15
Publications_009.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
2010
6. Karayakar, F.; Cicik, B.; Ciftci, N.; Karaytug, S.; Erdem, C.; Ozcan, A. Accumulation of Copper in Liver, Gill and Muscle Tissues of Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758). JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 2271-2274. 650 + 15
Publications_013.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
5. Karaytug, S.; Karayakar, F.; Ciftci, N.; Cicik, B.; Ay, O.; Erdem, C. Effects of Cadmium on Sera Glucose and Cortisol Levels in Clarias gariepinus (Burchell, 1822). JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 2159-2162. 650 + 0
Publications_012.pdf

4. Ciftci, N.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, O.; Gunalp, C. Accumulation of Chromium in Liver, Gill and Muscle Tissues of Orechromis niloticus. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 1958-1960. 900 + 0
Publications_011.pdf

3. Karayakar, F.; Karaytug, S.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, O.; Ciftci, N. HEAVY METAL LEVELS IN FIVE SPECIES OF FISH CAUGHT FROM MERSIN GULF. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2010, 19, 2222-2226. 400 + 15
Publications_010.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
2006
2. Ediger, D.; Soydemir, N.; Kideys, A. Estimation of phytoplankton biomass using HPLC pigment analysis in the southwestern Black Sea. DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY, 2006, 53, 1911-1922. 1000 + 45
https://dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2006.04.018

Publications_014.pdf


Alıntılanma Sayısı: 9
2005
1. Kideys, A.; Soydemir, N.; Eker, E.; Vladymyrov, V.; Soloviev, D.; Melin, F. Phytoplankton distribution in the Caspian Sea during March 2001. HYDROBIOLOGIA, 2005, 543, 159-168. 750 + 45
https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-6953-x

Publications_015.pdf


Alıntılanma Sayısı: 9
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 530
2017
4. çiftçi, N.; Korkmaz, C.; Ay, .; Karayakar, F.; Cicik, B. Bakır, Çinko, Kurşun ve Kadmiyumun Oreochromis niloticus'da Bazı Serum Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri. YUNUS ARAŞTIRMA BÜLTENİ, 2017, 3, 273-282. 180 + 0
DOI:10.17693/yunusae.v17i30729.302067

Publications_028.pdf

2013
3. çiftçi, N.; özbay, T.; Karayakar, F.; Ay, .; Karaytuğ, S.; Cicik, B. Effects of Cadmium and Cadmium-Chitosan Mixture on Some Blood Parameters of Oreochromis niloticus. JOURNAL OF BİOLOGİCAL AND ENVİRONMENTAL SCİENCES, 2013, 7, 169-175. 170 + 0
Publications_003.pdf

2010
2. çiftçi, N.; Günalp, C.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, . Effects of Chromium on the Hematocrit Levels and Erythrocyte Numbers of Cyprinus carpio. NWSA, ECOLOGİCAL LİFE SCİENCES, 2010, 5, 82-88. 180 + 0
Publications_002.pdf

2008
1. çiftçi soydemir, N.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, . Effects of Lead Concentrations on Sera Parameters and Hematocrit Levels in Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758). JOURNAL OF FİSHERİES SCİENCE , 2008, 2, 616-622. 0 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
2. çiftçi, N.; Karayakar, F.; Cicik, B. Effects of Clinoptilolite on Copper Accumulation of Oreochromis niloticus. NATURAL AND ENGİNEERİNG SCİENCES, 2018, 3, 95-102. 0 + 0
10.28978/nesciences.424535

1. çiftçi, N.; Ayas, D. Additional record of Trypauchen vagina (Bloch Schneider, 1801) fromMersin Bay, Turkey.. MARİNE SCİENCE AND TECNOLOGY BULLETİNE, 2018, 7, 74-77. 0 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 0
2. Ayas, D.; Ergüden, D.; çiftçi, N.; Bakan, M. The New Locality Record of Centrolophus niger (Gmelin, 1789), from Büyükeceli Coast (North-Eastern Mediterranean Sea). COMU JOURNAL OF MARİNE SCİENCE AND FİSHERİES, 2018, 1, 48-52. 0 + 0
1. çiftçi, N.; Ayas, D. New record of Blackmouth catshark, Galeus melastomus Rafinesque, 1810(Carcharhiniformes, Scyliorhinidae) from the International Waters of the Mersin Bay,Turkey. MEDİTERRANEAN FİSHERİES AND AQUACULTURE RESEARCH, 2018, 1, 143-148. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 380
2017
3. çiftçi, N.; Korkmaz, C.; Ay, .; Karayakar, F.; Cicik, B. Bakır ve Kurşunun Oreochromis niloticus’da Hepatosomatik İndeks, Gonadosomatik İndeks ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Etkileri. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 12-18. 180 + 0
Publications_027.pdf

2011
2. çiftçi, N.; Cicik, B. Krom (VI)’nın Oreochromis niloticus, Cyprinus carpio, Clarias gariepinus ile Callinectes sapidus’un Dokularında Birikimi, Protein ve Glikojen Düzeylerine Etkileri. EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 7, 36-54. 200 + 0
Publications_005.pdf

1. Soydemir çiftçi, N. Türkiye Denizleri Açık Suları Fitoplankton Kompozisyonu-Ekim 2000. EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 7, 22-35. 0 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 550
2010
11. çiftçi, N.; Cicik, B. Longozlar. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2010, 214, 24-26. 50 + 0
Publications_025.pdf

10. Cicik, B.; çiftçi, N. Sulak Alanlar. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2010, 210, 20-22. 50 + 0
Publications_024.pdf

2009
9. Cicik, B.; çiftçi, N. Doğu Akdeniz ve Balıkçılık. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2009, 207, 8-10. 50 + 0
Publications_023.pdf

2008
8. Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; çiftçi, N. Enerji Kaynaklarının Sucul Canlılar Üzerine Etkileri. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2008, 189, 32-33. 50 + 0
Publications_022.pdf

2007
7. çiftçi, N.; Cicik, B. Egzotik Türlerin Balıkçılığa Etkileri. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2007, 179, 29-30. 50 + 0
Publications_020.pdf

6. çiftçi, N.; Cicik, B. Ülkemizde Su Ürünleri Üretimi ve Tüketimi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2007, 187, 32-33. 50 + 0
Publications_021.pdf

2006
5. Soydemir, N.; Cicik, B. Doğu Akdeniz'de Ekonomik Öneme Sahip Balık Türleri. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 166, 20-21. 50 + 0
Publications_017.pdf

4. Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; çiftçi, N. Kalkan Balığının Biyolojik Özellikleri ve Ekonomik Önemi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 170, 26-27. 50 + 0
Publications_019.pdf

3. Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; Soydemir, N. Besin İçeriği bakımından Zengin, Tüketilebilir Su Ürünlerinden Mavi Yengeç. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 169, 16-17. 50 + 0
Publications_018.pdf

2. Soydemir, N.; Cicik, B. Sucul Ortamlarda Hipoksiyaya Neden Olan Faktörler ve Hipoksiyanın Balıklar Üzerine Etkileri. AQUALİFE OF TURKEY, 2006, 8, 44-45. 50 + 0
Publications_006.pdf

2005
1. Soydemir, N. Denizlerdeki mineral artışının sonuçlarından Red-Tide, Mersin Deniz Ticaret Odası Dergisi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 152, 10-11. 50 + 0
Publications_016.pdf

Ulusal - Alan endexleri 0
2018
2. Oğuztürk, O.; çiftçi, N.; Cicik, B. Effect of natural adsorbent clinoptilolite on some hematological parametersof Cyprinus carpio. EGE JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, 2018, 35, 461-468. 0 + 0
DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.4.11

1. Ayas, D.; çiftçi, N. Occurrence of the lesser spotted dogfish (Scyliorhinus caniculaLinnaeus 1758) in the international waters of Mersin Bay, Turkey. MARİNE SCİENCE AND TECHNOLOGY BULLETİNE, 2018, 7, 47-50. 0 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Soydemir, N.; Kıdeyş, A.; Ekingen, G., Phytoplankton composition of the Western Black Sea during R/V Knorr Cruise in May-June 2001. Second International Conference on “Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea: Similarities and Differences of the Two Interconnected Basins, 2002-10-01, 2002-10-04, Ankara, Türkiye, 2002. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 355

4. Karayakar, F.; Çiftçi, N.; Erdem, C.; Ay, Ö.; Karaytuğ, S.; Cicik, B., Brachidontes pharaonis’in Kas, Solungaç ve Hepatopankreas Dokularındaki Kadmiyum ve Çinko Birikimi. II. Ulusal Malakoloji Sempozyumu, 2008-10-08, 2008-10-10, Adana, Türkiye, 2009. 75
Scientific_Meetings_005.pdf

3. Çiftçi, N.; Karayakar, F.; Erdem, C.; Ay, Ö.; Karaytuğ, S.; Cicik, B., Kurşun’un Brachidontes pharaonis’in Hepatopankreas, Kas, Solungaç Dokularındaki Birikimi ile Hepatosomatik İndeks Üzerine Etkileri. II. Ulusal Malakoloji Sempozyumu, 2008-10-08, 2008-10-10, Adana, Türkiye, 2009. 85
Scientific_Meetings_004.pdf

2. Soydemir, N.; Cicik, B.; Ekingen, G., Brachidontes pharaonis’in Kas, Solungaç ve Hepatopankreas Dokularındaki Bakır Birikimi. I. Ulusal Malakoloji Sempozyumu, 2004-09-01, 2004-09-03, İzmir, Türkiye, 2004. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Soydemir, N.; Ekingen, G.; Eker, E.; Kıdeyş, A., Marmara Denizi’nin 1998 Yılı Fitoplankton Dağılımı. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2001-09-04, 2001-09-06, Hatay, Türkiye, 2001. 95
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 462

13. Çiftçi, N.; Korkmaz, C.; Ay, Ö.; Karayakar, F.; Cicik, B., Bakır, Çinko, Kurşun ve Kadmiyumun Oreochromis niloticus'da Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri . 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2015-09-01, 2015-09-04, İzmir, Türkiye, 2015. 45
Scientific_Meetings_024.pdf

12. ÇİFTÇİ, N.; KORKMAZ, C.; AY, Ö.; KARAYAKAR, F.; CİCİK, B., Bakır, çinko, kurşun ve Kadmiyumun Oreochromis niloticus’da Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2015-09-01, 2015-09-04, İzmir, Türkiye, 2015. 45
http://susemp2015.org/(http://susemp2015.org/)

11. Çiftçi, N.; Özbay, T.; Karayakar, F.; Ay, Ö.; Karaytuğ, S.; Cicik, B., Kadmiyum ve Kadmiyum Kitosan Karışımının Oreochromis niloticus’un Bazı Hematolojik Parametreleri Üzerine Etkisi. FABA 2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 2013-05-30, 2013-06-01, Erzurum, Türkiye, 2013. 42
Scientific_Meetings_016.pdf

10. Çiftçi, N.; Cicik, B., Cyprinus carpio’da Krom (VI)’nın Kas ve Karaciğer Dokularındaki Birikimi ile Protein ve Glikojen Düzeylerine Etkileri. Ekoloji 2012 Sempozyumu, 2012-05-03, 2012-05-05, Kilis, Türkiye, 2012. 50
Scientific_Meetings_013.pdf

9. Karayakar, F.; Ay, Ö.; Çiftçi, N.; Karaytuğ, S.; Erdem, C.; Cicik, B., Brachidontes pharaonis’in Solungaç, Hepatopankreas ve Kas Dokularındaki Kadmiyum ve Çinko Birikimi. Ekoloji 2012 Sempozyumu, 2012-05-03, 2012-05-05, Kilis, Türkiye, 2012. 32
Scientific_Meetings_014.pdf

8. Karayakar, F.; Ay, Ö.; Çiftçi, N.; Erdem, C.; Karaytuğ, S.; Cicik, B., Brachidontes pharaonis’de Kurşun-Çinko Etkileşiminin Dokulardaki Kurşun Birikimi Üzerine Etkileri . Ekoloji 2012 Sempozyumu, 2012-05-03, 2012-05-05, Kilis, Türkiye, 2012. 32
Scientific_Meetings_015.pdf

7. Karayakar, F.; Cicik, B.; Çiftçi, N.; Karaytuğ, S.; Erdem, C.; Ay, Ö., Bakırın Farklı Ortam Derişimlerinde Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)’nın Karaciğer, Solungaç ve Kas Dokularındaki Birikimi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-05-05, 2010-05-07, Aksaray, Türkiye, 2010. 32
Scientific_Meetings_012.pdf

6. Çiftçi, N.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, Ö.; Karayakar, F.; Karaytuğ, S., Callinectes sapidus’un Hepatopankreas, Solungaç ve Kas Dokularındaki Krom Birikimi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-05-05, 2010-05-07, Aksaray, Türkiye, 2010. 42
Scientific_Meetings_011.pdf

5. Cicik, B.; Şahin, Z.; Karayakar, F.; Erdem, C.; Karataş, S.; Çiftçi, N., Bakırın Farklı Süre ve Ortam Derişimlerinde Oreochromis niloticus’da Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu, 2009-09-29, 2009-11-01, Elazığ, Türkiye, 2009. 20
Scientific_Meetings_009.pdf

4. Karayakar, F.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, Ö.; Karataş, S.; Çiftçi, N., Mersin Körfezi’nde Avlanan ve Karaduvar Balıkçı Barınağından Tüketime Sunulan Çeşitli Balık Türlerindeki Ağır Metal Düzeyleri. Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu, 2009-09-29, 2009-11-01, Elazığ, Türkiye, 2009. 20
Scientific_Meetings_010.pdf

3. Çiftçi Soydemir, N.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, Ö., Kurşunun Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)’da Serum Parametreleri ile Hematokrit Düzeyi Üzerine Etkileri. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2007-09-04, 2007-09-07, Muğla, Türkiye, 2007. 0
Scientific_Meetings_008.pdf

2. Ayas, D.; Soydemir, N., Nil Tilapyasında (Oreochromis niloticus L. 1758) Farklı Yemler ile Beslenmenin Performans ve Kimyasal Kompozisyona Etkileri. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2003-09-02, 2003-09-05, Elazığ, Türkiye, 2003. 50
Scientific_Meetings_007.pdf

1. Ayas, D.; Soydemir, N., Sıcak Tütsülenmiş ve Yağda Kızartılmış Sazan (Cyprinus carpio)’ların Kimyasal Kompozisyon Değişimleri. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2003-09-02, 2003-09-05, Elazığ, Türkiye, 2003. 50
Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Özet - Poster 167

9. Çiftçi, N.; Korkmaz, C.; Ay, Ö.; Karayakar, F.; Cicik, B., Bakır ve Kurşunun Oreochromis niloticus’da Hepatosomatik İndeks, Gonadosomatik İndeks ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Etkileri. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2015-12-01, 2015-12-04, İzmir, Türkiye, 2015. 22

8. Çiftçi, N.; Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; Ay, Ö.; Cicik, B.; Erdem, C., Krom’un Palaemonetes pugio’da Birikimi ile Total Protein ve Glikojen Düzeylerine Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, 2011-05-05, 2011-05-07, Düzce, Türkiye, 2011. 21
Scientific_Meetings_023.pdf

7. Karayakar, F.; Karaytuğ, S.; Çiftçi, N.; Ay, Ö.; Cicik, B.; Erdem, C., Oreochromis niloticus’da Kromun Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, 2011-05-04, 2011-05-07, Düzce, Türkiye, 2011. 16
Scientific_Meetings_025.pdf

6. Cicik, B.; Erdem, C.; Çiftçi, N.; Karayakar, F.; Karaytuğ, S.; Ay, Ö., Callinectes sapidus’un Hepatpankreas, Solungaç ve Kas Dokularındaki Bakır Birikimi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-05-05, 2010-05-07, Aksaray, Türkiye, 2010. 16
Scientific_Meetings_022.pdf

5. Çiftçi, N.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, Ö.; Günalp, C., Oreochromis niloticus’un Karaciğer, Solungaç ve Kas Dokularındaki Krom Birikimi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2009-07-01, 2009-07-04, Rize, Türkiye, 2009. 22
Scientific_Meetings_021.pdf

4. Çiftçi, N.; Günalp, C.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, Ö., Krom’un Cyprinus carpio’nun Hematokrit Düzeyi ile Eritrosit Sayısı Üzerine Etkileri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2009-07-01, 2009-07-04, Rize, Türkiye, 2009. 22
Scientific_Meetings_020.pdf

3. Çiftçi Soydemir, N.; Ay, Ö.; Erdem, C.; Cicik, B.; Günalp, C., Kurşun’un Clarias gariepinus (Burchell, 1822)’da Serum Glukoz, Protein ve Kolesterol Düzeyleri Üzerine Etkileri. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2007-09-04, 2007-09-07, Muğla, Türkiye, 2007. 0
Scientific_Meetings_019.pdf

2. Soydemir, N., Doğu Karadeniz’in Fitoplankton Kompozisyonu. XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2007-09-04, 2007-09-07, Muğla, Türkiye, 2007. 25
Scientific_Meetings_018.pdf

1. Soydemir, N.; Ekingen, G.; Eker, E.; Viladimirov, V.; Koçhisarlı, N.; Kıdeyş, A., Hazar Denizi’nin Mart 2001’deki Fitoplankton Dağılımı. I. Alg Teknolojisi Sempozyumu, 2001-10-24, 2001-10-26, İzmir, Türkiye, 2001. 21
Scientific_Meetings_017.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. Mersin ve İskenderun Körfezi’nden Avlanan Tüketilebilir Sucul Organizmalarda Ağır Metal Düzeyleri, BAP, Proje No: 2018-2-AP3-3014, 18000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mersin İli Deniz Balıkları Faunasının Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP- 2017-2-AP2-2353, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 300

2. Bedir KABLAN, KLİNOPTİLOLİTİN CYPRINUS CARPIO’NUNDOKU VE ORGANLARINDAKİ BAKIR BİRİKİMİ ÜZERİNE ETKİSİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 150
Supervised_Master_Theses_002.pdf

1. Okay OĞUZTÜRK, DOĞAL BİR ADSORBAN OLAN KLİNOPTİLOLİTİN CYPRINUS CARPIO ’DA BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 150
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUÜ 628 Sucul Ekosistemlerdeki Tür İçi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz FBE 507 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz SUÜ 617 Sucul Organizmalarda İz Elemen Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 627 Endüstride Kullanılan Sucul Or Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 618 Şelatlayıcı Ajanların Su Kirli Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF428 Deniz Memelileri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUF120 Su Omurgasızları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUÜ 617 Sucul Organizmalarda İz Elemen Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar FBE 507 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar SUÜ 618 Şelatlayıcı Ajanların Su Kirli Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz FBE 507 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF120 Su Omurgasızları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar FBE 507 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar SUÜ 617 Sucul Organizmalarda İz Elemen Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz FBE 507 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz SUÜ 617 Sucul Organizmalarda İz Elemen Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF120 Su Omurgasızları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SSÜ203 Balık Besleme ve Uygulamaları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ205 Balık Biyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ208 Deniz Ortamları Ekolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SSÜ 402 Su Ürünlerinde Hijyen ve Hasta Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SSÜ 306 Balık Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz SSÜ 303 Su Ürünleri Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SSÜ 403 İçsu Balıkları Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ 401 Akvaryum Balıkları ve Üretimi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ203 Balık Besleme ve Uygulamaları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ 406 Çevre Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SSÜ408 Su Kirliliği ve Kontrolü Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SSÜ204 Su Ürünleri Mekanizasyonu Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz SSÜ 306 Balık Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz SSÜ307 Balık Sistematiği Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 4-0-4
Güz SSÜ 303 Su Ürünleri Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Güz SUR207 Balık Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR227 Balık Besleme Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Güz SSÜ108 Çevre Biyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SSÜ210 Su Omurgasızları Yetiştiricili Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ 401 Akvaryum Balıkları ve Üretimi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ 406 Çevre Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SSÜ408 Su Kirliliği ve Kontrolü Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SSÜ 403 İçsu Balıkları Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ203 Balık Besleme ve Uygulamaları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SSÜ204 Su Ürünleri Mekanizasyonu Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2