Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Nazik Göktaş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Fransızca Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4686 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-20 16:13:33 .
Düzenleme
:
2018-06-22 11:52:34 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1996-10-27 - 1999-11-23
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1999-10-26 - 2005-04-10
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-03-13 - 2017-10-05
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-10-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖL.BŞK.YRD. BÖL.BŞK.YRD. 2012-06-13 - 2015-11-25
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1800
2014
10. Göktaş, . Yorumlayıcı Çeviri Kuramı’ndan Çeviri Eğitimine: Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi . DİYALOG INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTIK, 2014, 2, 46-60. 200 + 0
http://Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER (e-dergi)

Publications_011.pdf

2013
9. Göktaş, N. La Théorie Interprètative de la Traduction (La TIT) Sous Ses Différents Aspects . LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI DERGİSİ ÇEVİRİBİLİM ÖZEL BÖLÜMÜ, 2013, 32, 167-178. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/

Publications_010.pdf

8. Göktaş, N. Yorumlayıcı Anlam Kuramı Işığında Çeviride Anlam -Yorumlayıcı Anlam Kuramı Işığında Bir Sorunsallaştırma ve Gerekçelendirme Denemesi . FRANKOFONİ DERGİSİ, 2013, 25, 329-341. 200 + 0
http://www.frankofoni.hacettepe.edu.tr/

Publications_009.pdf

2012
7. Göktaş, N. Nurullah Ataç: “Madame Bovary ve Kızıl ile Kara Çevirileri" . LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI DERGİSİ, 2012, 30, 197-204. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/

Publications_008.pdf

2011
6. Göktaş, N. Alain-Fournier’nin Le Grand Meaulnes Romanının Çevirisinin Yorumlayıcı Anlam Kuramı Açısından İncelenmesi . FRANKOFONİ DERGİSİ, 2011, 23, 193-204. 200 + 0
http://www.frankofoni.hacettepe.edu.tr/turkish/turkish.html

Publications_007.pdf

2009
5. Göktaş , N. Camus: Yabancı’nın Dört Çevirisi ve Mizahi Öğelerin Çevrilebilirliği. FRANKOFONİ DERGİSİ, 2009, 21, 335-351. 200 + 0
http://www.frankofoni.hacettepe.edu.tr/turkish/turkish.html

Publications_006.pdf

2008
4. Göktaş , N. Paris ve Osmanlı Aydını, Ahmet Altan’ın Kılıç Yarası Gibi (1998) ve İsyan Günlerinde Aşk (2001) Romanları Örneğinde . FRANKOFONİ DERGİSİ, 2008, 20, 453-468. 200 + 0
http://www.frankofoni.hacettepe.edu.tr/turkish/turkish.html

Publications_005.pdf

2005
3. Göktaş, N. Alain Robbe-Grillet’de Roman Estetiği . ME.Ü. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2005, 2, 39-54. 200 + 0
http://mersin.edu.tr/edergi/?journal=ded

Publications_002.pdf

2. Göktaş, N. Fransa’da Yazınsal Çeviri Yaklaşımları (Bir Tarihçelendirme Denemesi). Ç.Ü., EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 2, 51-62. 200 + 0
http://http://egitim.cukurova.edu.tr/efdergi/

Publications_004.pdf

2000
1. Gülbeyaz, N. La littérature objective à travers Les Gommes, Le Voyeur, La Jalousie: Trois Romans d’Alain Robbe-Grillet . Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2000, 6, 82-99. 0 + 0
http://mersin.edu.tr/edergi/?journal=ded

Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 300
2017
4. Göktaş, N. Henri Meschonnic, Fragments d'une critique du rythme/Henri Meshonnic, Bir Ritm Eleştirisinden Parçalar - 1 Çev: Dr.Nazik GÖKTAŞ/Metin CENGİZ. ŞİİRDEN DERGİSİ, 2017, 7 , 41-45. 50 + 0
Publications_012.pdf

3. Göktaş, N. Meschonnic Henri. Fragments d une critique du rythme/Henri Meshonnic, Bir Ritm Eleştirisinden Parçalar -2 Çev: Nazik GÖKTAŞ/Metin CENGİZ . ŞİİRDEN DERGİSİ, 2017, 7 , 38-44. 100 + 0
2. Göktaş, N. Henri Meschonnic, Fragments d'une critique du rythme/Henri Meshonnic, Bir Ritm Eleştirisinden Parçalar -3 Çev: Dr.Nazik GÖKTAŞ/Metin CENGİZ. ŞİİRDEN DERGİSİ, 2017, 7 , 36-41. 100 + 0
1. Göktaş, N. Sur la semiotique de l obscurite en poesie: Promontoire de Rimbaud par Michael Riffaterre /Şiirde Kapalılığın Semiyotiği Üzerine: Rimbeau nun Promontoire'ı Çev: Nazik GÖKTAŞ . ŞİİRDEN DERGİSİ, 2017, 7, 35-43. 50 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 500
1. Göktaş, N. Batı'da Kadın Çevirmenler ve Çeviri Serüvenleri, ISBN: 978:-605-4938-83-4, Ürün yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 223 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 500
http://www.urunyayinlari.com/
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. GÖKTAŞ, N., Fransız Çeviri Tarihinde Kadın Çevirmenler . V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Bildiriler kitabı, 2015-06-16, 2015-06-16, Mersin, Türkiye, 2015. 200
http://www.mersin.edu.tr/uploads/907/UKEK_B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0LER.pdf

1. GÖKTAŞ, N., Türk Çeviri Tarihinde Önemli Bir İsim: Nurullah Ataç . 10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 2011-11-03, 2011-11-05, Ankara, Türkiye, 2011. 200
http://www.deyişbilim.gazi.edu.tr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

3. GÖKTAŞ, N., Nurullah Ataç ve Le Grand Meaulnes Çevirisi: Anlamı üretme ve aktarmada metne bağlılık mı anlama bağlılık mı? . VI. Ulusal Frankofoni Kongresi (Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Frankofoni), 2010-05-20, 2010-05-22, Kars, Türkiye, 2010. 100

2. GÖKTAŞ (Gülbeyaz), N., Türkiye’de Roman İncelemelerine Toplu Bakış . II. Ulusal Frankofoni Kongresi, 2001-05-17, 2001-05-18, Sivas, Türkiye, 2001. 0

1. Gülbeyaz, N., İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda yabancı dil öğretimi . XII. Dilbilim Kurultayı, 1998-05-14, 1998-05-16, Ankara , Türkiye, 1999. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Gülçehre Batur Yılmaz, Antoine Berman ve çeviri eleştirisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Ceren Aktay Eryılmaz, Çeviribilim Araştırmalarında Normatif Tutum ve Postmodern Bilim Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Ulusal
1. Çalıştay, Turizm Destinasyonu olarak Mersin-İpekyolu Çalıştayı, Mersin Turizm Fak ve İçel Sanat Klübü, Doç.Dr.Uysal Yenipınar, 2018-03-15-2018-07-15, 4 ay, Mersin, Türkiye
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇFM364 Uzmanlık Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM240 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM130 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM140 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM444 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM402 Bitirme Tezi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM366 Yazışma / Basın / Diplomasi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇEV 630 Osmanlı / Türk Toplumunda Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) 3-0-3
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Bahar ÇEV 560 Çeviribilimde Araştırma Yöneli Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz CFM129 Çeviriye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM125 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM443 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM363 Uzmanlık Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM239 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Güz ÇFM365 Yazışma / Basın / Diplomasi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 629 Osmanlı / Türk Toplumunda Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM240 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM364 Uzmanlık Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM140 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM366 Yazışma / Basın / Diplomasi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM130 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 560 Çeviribilimde Araştırma Yöneli Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz CFM239 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Güz CFM129 Çeviriye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM365 Yazışma / Basın / Diplomasi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM381 Ceviri Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM125 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM140 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM364 Uzmanlık Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar CFM240 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Bahar CFM130 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Güz ÇFM435 Ruhdilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM381 Ceviri Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM239 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Güz CFM125 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM129 Çeviriye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM421 2. Yabancı Dilde Çeviri ( İngi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM132 Metin Okuma ve İnceleme II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM240 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Bahar ÇFM366 Yazışma / Basın / Diplomasi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM131 Metin Okuma ve İnceleme I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM367 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM405 Çeviri Eleştirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM239 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM363 Uzmanlık Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM367 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM444 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar CFM138 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇFM432 Ekonomi Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM427 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇFM428 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM432 Ekonomi Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇFM444 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM138 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz ÇFM431 Ekonomi Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz ÇFM381 Ceviri Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM429 Fransız Edebiyatı'ndan Seçme M Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM443 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM427 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz ÇFM367 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar CFM138 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM444 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM432 Ekonomi Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz ÇFM443 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM381 Ceviri Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM427 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-0-1
Güz ÇFM429 Fransız Edebiyatı'ndan Seçme M Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz ÇFM431 Ekonomi Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM364 Uzmanlık Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM138 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM414 Yazılı Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 4-0-4
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-0-1
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM413 Yazılı Çeviri I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 4-0-4
Güz CFM231 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Fran Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM363 Uzmanlık Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2