Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Nazan Koçak
Özgeçmiş
:
Birim
:
Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi , Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90---- .
Dahili
:
5603 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-04-11 15:02:58 .
Düzenleme
:
2018-06-21 16:57:13 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011
DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ AD EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2015
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Maksiller Sinüs Anatomisi, Patolojisi Ve Varyasyonlarının Dental Volumetrik Tomografi İle Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Esin ALPÖZ, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2015.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİŞHEKİMİ EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012-07-20 - 2015-12-22
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1000
2018
1. Koçak, N. Kocak N, Alpöz E, Boyacıoglu H. ‘’Evaluation of the Effect of Apical Lesion on Mucosal Thickening and Thickness of Apical Bone using Limited Cone‑Beam Computed Tomography.’’ Nigerian Journal of Clinical Practice, DOI: 10.4103/njcp.njcp_307_17 (Basımda) . NİGERİAN JOURNAL OF CLİNİCAL PRACTİCE, 2018, 1-6. 1000 + 0
10.4103/njcp.njcp_307_17

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2018
3. Koçak, N. Radyografik Olarak Odontojenik Tümörü Taklit Eden Sinüs Mukoseli ve Sinüs Lifte Hazırlık Prosedürü: Olgu Sunumu. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, Cilt:28, 400-404. 100 + 0
2017
2. Koçak, N. Trigeminal sinirin sol maksiller ve mandibular dallarını tutan, osteonekroz veya post herpetik nevraljinin eşlik ettiği iki Herpes zoster olgusu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 270-274. 100 + 0
10.26559/mersinsbd.299063

Publications_002.pdf

1. Koçak, N. Maksiller Sinüsün Radyolojik Tanı Yöntemlerinin ve Anatomik Limitasyonlarının Tedavi Planlamasında Rolü. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 2017, 2017, ---. 200 + 0
10.17567/ataunidfd.296422

Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. KOÇAK, N., Cerrahi operasyonlarda önem taşıyan maksiller sinüs anatomik yapılarının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanarak değerlendirilmesi. oral diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 2017-04-13, 2017-04-15, Eskişehir, Türkiye, 2017. 100

1. Koçak, N.; Alpöz, E.; Boyacıoğlu, H., Apikal Lezyonlu Maksiller Premolar ve Molar Dişlerde Sinüs Membran Kalınlığı Apikal Kemik Miktarının Dental Volumetrik Tomografi Kullanarak Değerlendirme. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyum Ve 1. Uluslararası Kongre, 2015-04-17, 2015-04-19, İzmir, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 307

8. KÜÇÜK, A., Extraoral Abcess Caused by Partially Erupted Kissing Molars: A Rare Case Report.. IAOMS-ACBID 12th Joint Congress, 2018-06-18, 2018-06-18, Antalya, Türkiye, 2018. 0

7. Koçak, N., A Case of Bilateral Asymptomatic Elongated Styloid Process. IAOMS-ACBID 12th Joint Congress,, 2018-06-18, 2018-06-18, Antalya, Türkiye, 2018. 50

6. Turhal, I.; Lomçalı, G.; Akay, C.; Koçak, N., Maksilla ve Mandibulada Ektopik Yerleşimli Süpernumere Dişler: Olgu Sunumu. TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2016-05-19, 2016-05-21, İzmir, Türkiye, 2016. 32
Scientific_Meetings_007.pdf

5. Turhal, I.; Lomçalı, G.; Tiftikçioğlu, Y.; Koçak, N., Ameloblostoma ile Birlikte Görülen Gardner Sendromu: Olgu Sunumu. TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2016-05-19, 2016-05-21, İzmir, Türkiye, 2016. 32
Scientific_Meetings_006.pdf

4. Koçak, N.; Turhal, I.; Zeytinoğlu, M.; Tuğsel, E., Mandibuler Soliter Osteoma. TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 2016-05-19, 2016-05-21, İzmir, Türkiye, 2016. 47
Scientific_Meetings_009.pdf

3. Koçak, N.; Turhal, I.; Tuğsel, E., Anterior Statik Kemik Kisti. TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2016-05-19, 2016-05-21, İzmir, Türkiye, 2016. 50
Scientific_Meetings_008.pdf

2. Koçak, N.; Güneri, P.; Tekin, U.; Solmaz, M.; Alpöz, E., Radyografik Olarak Odontomu Taklit Eden Sinüs Mukoseli. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyum Ve 1. Uluslararası Kongre, 2015-04-17, 2015-04-19, İzmir, Türkiye, 2015. 45
Scientific_Meetings_004.pdf

1. Koçak, N.; Alpöz, E.; Güneri, P., Post-Travmatik Kondiler Hiperplazinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyum Ve 1. Uluslararası Kongre, 2015-04-17, 2015-04-19, İzmir, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Koçak, N.; Delikan, E., The Effect Of Poster and Oral Presentation Training on the Management of Traumatic Dental Injury in Pediatric Dental Patients. IAOMS-ACBID Joint Congress 2018, 2018-05-09, 2018-05-13, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.iaoms-acbid2018.org

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Koçak, N., Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Periodontal Durum, Ağız Bakım ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 50
http://www.multicongress.net/index.php

Ulusal - Özet - Poster 23

1. Koçak, N.; Şener, E.; Tuğsel, E.; Tuna, A., Trigeminal Siniri Tutan Herpes Zoster: Bir Olgu Sunumu. Oral diagnoz ve maksilofasiyal radyoloji derneği 5. bilimsel sempozyumu, 2013-04-25, 2013-04-28, Erzurum, Türkiye, 2013. 23
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. Farklı Diagnostik Yöntemlerle Başlangıç Düzeyindeki Çürük Seviyesinin Belirlenmesi ve Test Yöntemlerinin Değerlendirilmesi., BAP, Proje No: 2017-1-AP1-2000, 28620 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Farklı Acı ve Tatlı Gen Reseptör Polimorfizmlerinin ve Acı ve Tatlı Gıda Tüketiminin Diş Çürüğü Oluşumuna Etkisi, BAP, Proje No: 2017-2-AP4-2629, 30000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50