Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Nazan Koçak
Özgeçmiş
:
Birim
:
Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi , Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90----
Dahili
:
5603
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-04-11 15:02:58
Düzenleme
:
2018-01-03 21:16:37
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011
DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ AD EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2015
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Maksiller Sinüs Anatomisi, Patolojisi Ve Varyasyonlarının Dental Volumetrik Tomografi İle Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Esin ALPÖZ, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2015.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİŞHEKİMİ EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012-07-20 - 2015-12-22
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 300
2017
2. Koçak, N. Trigeminal sinirin sol maksiller ve mandibular dallarını tutan, osteonekroz veya post herpetik nevraljinin eşlik ettiği iki Herpes zoster olgusu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 270-274. 100 + 0
10.26559/mersinsbd.299063

Publications_002.pdf

1. Koçak, N. Maksiller Sinüsün Radyolojik Tanı Yöntemlerinin ve Anatomik Limitasyonlarının Tedavi Planlamasında Rolü. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 2017, 2017, ---. 200 + 0
10.17567/ataunidfd.296422

Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. KOÇAK, N., Cerrahi operasyonlarda önem taşıyan maksiller sinüs anatomik yapılarının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanarak değerlendirilmesi. oral diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 2017-04-13, 2017-04-15, Eskişehir, Türkiye, 2017. 100

1. Koçak, N.; Alpöz, E.; Boyacıoğlu, H., Apikal Lezyonlu Maksiller Premolar ve Molar Dişlerde Sinüs Membran Kalınlığı Apikal Kemik Miktarının Dental Volumetrik Tomografi Kullanarak Değerlendirme. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyum Ve 1. Uluslararası Kongre, 2015-04-17, 2015-04-19, İzmir, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 257

6. Turhal, I.; Lomçalı, G.; Akay, C.; Koçak, N., Maksilla ve Mandibulada Ektopik Yerleşimli Süpernumere Dişler: Olgu Sunumu. TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2016-05-19, 2016-05-21, İzmir, Türkiye, 2016. 32
Scientific_Meetings_007.pdf

5. Turhal, I.; Lomçalı, G.; Tiftikçioğlu, Y.; Koçak, N., Ameloblostoma ile Birlikte Görülen Gardner Sendromu: Olgu Sunumu. TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2016-05-19, 2016-05-21, İzmir, Türkiye, 2016. 32
Scientific_Meetings_006.pdf

4. Koçak, N.; Turhal, I.; Zeytinoğlu, M.; Tuğsel, E., Mandibuler Soliter Osteoma. TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 2016-05-19, 2016-05-21, İzmir, Türkiye, 2016. 47
Scientific_Meetings_009.pdf

3. Koçak, N.; Turhal, I.; Tuğsel, E., Anterior Statik Kemik Kisti. TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2016-05-19, 2016-05-21, İzmir, Türkiye, 2016. 50
Scientific_Meetings_008.pdf

2. Koçak, N.; Güneri, P.; Tekin, U.; Solmaz, M.; Alpöz, E., Radyografik Olarak Odontomu Taklit Eden Sinüs Mukoseli. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyum Ve 1. Uluslararası Kongre, 2015-04-17, 2015-04-19, İzmir, Türkiye, 2015. 45
Scientific_Meetings_004.pdf

1. Koçak, N.; Alpöz, E.; Güneri, P., Post-Travmatik Kondiler Hiperplazinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyum Ve 1. Uluslararası Kongre, 2015-04-17, 2015-04-19, İzmir, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Özet - Poster 23

1. Koçak, N.; Şener, E.; Tuğsel, E.; Tuna, A., Trigeminal Siniri Tutan Herpes Zoster: Bir Olgu Sunumu. Oral diagnoz ve maksilofasiyal radyoloji derneği 5. bilimsel sempozyumu, 2013-04-25, 2013-04-28, Erzurum, Türkiye, 2013. 23
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. Farklı Diagnostik Yöntemlerle Başlangıç Düzeyindeki Çürük Seviyesinin Belirlenmesi ve Test Yöntemlerinin Değerlendirilmesi., BAP, Proje No: 2017-1-AP1-2000, 28620 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Farklı Acı ve Tatlı Gen Reseptör Polimorfizmlerinin ve Acı ve Tatlı Gıda Tüketiminin Diş Çürüğü Oluşumuna Etkisi, BAP, Proje No: 2017-2-AP4-2629, 30000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50