Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Nasuh Evrim Acar
Özgeçmiş
:
Birim
:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2016-10-10 15:33:41 .
Düzenleme
:
2019-01-11 20:38:54 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan
900

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ KARA HARP OKULU 2004
LİSANS ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS SPOR VE SAĞLIK GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017
Yüksek Lisans Tezi

1. Ankara Çankaya Belediyesine Ait Rekreatif Amaçlı Dış Mekan Spor Alanlarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi Danışman: Dr. Doç.Dr. Latif AYDOS, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2017.

Uluslararası - Diğer 200
2018
2. Erdoğan, M.; Acar, N.; Umutlu, G. Comparison of Human Performance Laboratories in American and Turkish Universities. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSABİLİTİES SPORTS & HEALTH SCİENCE, 2018, 1, 32-39. 100 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/ijdshs/issue/41576/488685

Publications_002.pdf

1. Umutlu, G.; Acar, N. Evaluation of Health-Related Physical Fitness Profiles of Turkish Students in Urban and Rural School Districts. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSABİLİTİES SPORTS & HEALTH SCİENCE, 2018, 1, 29-37. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/ijdshs/issue/38492/432510

Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 150

2. UMUTLU, G.; SARAÇ, L.; ACAR, N.; ERDOĞAN, A., NÖROMÜSKÜLER ELEKTROSTİMULASYON VO2MAX'I GELİŞTİRMEDE ETKİLİ BİR YÖNTEM MİDİR?. 16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2018-10-31, 2018-11-03, ANTALYA, Türkiye, 2018. 75
http://burkonturizm.com/duyuru/sbk/73/SBK2018_ozet.pdf

1. Umutlu, G.; Saraç, L.; Acar, N.; Erdoğan, A., HIIT VE CONTİNİOUS AEROBİC ANTRENMANLAR EŞLİĞİNDE KULLANILAN ELEKTROSTİMÜLASYON UYGULAMALARININ KUVVET, DAYANIKLILIK, IGF-1 VE IGFBP-1 PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018-10-31, 2018-11-03, Antalya, Türkiye, 2018. 75
http://burkonturizm.com/duyuru/sbk/73/SBK2018_ozet.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. ERDOĞAN, M.; ACAR, N.; UMUTLU, G., AMERİKAN VE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İNSAN PERFORMANS LABORATUVARLARININ İNCELENMESİ. 16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2018-10-31, 2018-11-03, ANTALYA, Türkiye, 2018. 50
Scientific_Meetings_004.pdf

1. ERDOĞAN, A.; UMUTLU, G.; ACAR, N., Ön Çapraz Bağ ve Medial Menisküs Yırtığının Diz Ekstansiyon ve Fleksiyon İzokinetik Pik Tork Kuvvetine Etkisi ve Cybex Test Protokolü İle Tedavisi: Vaka Takdimi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Türkiye, 2016. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ACAR, N., ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİNE AİT REKREATİF AMAÇLI DIŞ MEKAN SPOR ALANLARININ ERGONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ. 22. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ, 2016-10-06, 2016-10-08, Denizli, Türkiye, 2016. 50
http://www.pau.edu.tr/ergonomi22/tr

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YON 1209 Orientring Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Spor Yöneticiliği 2-0-2
Bahar SEC 1212 Oryantiring Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 2-0-2
Yıl STP309 Oryantiring Tıp Fakültesi Tıp 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEC 1212 Oryantiring Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 2-0-2