Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Nasuh Evrim Acar
Özgeçmiş
:
Birim
:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2016-10-10 15:33:41 .
Düzenleme
:
2018-11-14 13:20:53 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE BEYŞEHİR ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ 1994
LİSANS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ KARA HARP OKULU 2004
LİSANS ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS SPOR VE SAĞLIK GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017
Yüksek Lisans Tezi

1. Ankara Çankaya Belediyesine Ait Rekreatif Amaçlı Dış Mekan Spor Alanlarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi Danışman: Dr. Doç.Dr. Latif AYDOS, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2017.

Uluslararası - Diğer 100
2018
1. Umutlu, G.; Acar, N. Evaluation of Health-Related Physical Fitness Profiles of Turkish Students in Urban and Rural School Districts. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSABİLİTİES SPORTS & HEALTH SCİENCE, 2018, 1, 29-37. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/ijdshs/issue/38492/432510

Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. ERDOĞAN, A.; UMUTLU, G.; ACAR, N., Ön Çapraz Bağ ve Medial Menisküs Yırtığının Diz Ekstansiyon ve Fleksiyon İzokinetik Pik Tork Kuvvetine Etkisi ve Cybex Test Protokolü İle Tedavisi: Vaka Takdimi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Türkiye, 2016. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ACAR, N., ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİNE AİT REKREATİF AMAÇLI DIŞ MEKAN SPOR ALANLARININ ERGONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ. 22. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ, 2016-10-06, 2016-10-08, Denizli, Türkiye, 2016. 50
http://www.pau.edu.tr/ergonomi22/tr

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl STP309 Oryantiring Tıp Fakültesi Tıp 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEC 1212 Oryantiring Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 2-0-2