Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Nagehan Elemana
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Tarih Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4717 .
Oluşturma
:
2015-06-01 07:34:13 .
Düzenleme
:
2018-09-27 12:09:16 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS TARİH MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Yüksek Lisans Tezi

1. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Divan-ı Muhasebat reisleri (1862-1961) Danışman: Dr. Necmi UYANIK UYANIK, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2013.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2018
2. Elemana, N. MİLLİ MÜCADELE’NİN DİNİ ÖNDERLERİNDEN ŞEYH AHMED SENUSİ’NİN TARSUS VE MERSİN’DE İKAMETLERİ VE TÜRKİYE’DEN AYRILIŞI. JOURNAL OF UNİVERSAL HİSTORY STUDİES, 2018, 1/1, 22-43. 200 + 0
2015
1. Elemana, N. HİNT MÜSLÜMANLARININ DÜŞÜNCE DÜNYASINDA SİYASAL ÇÖZÜM ARAYIŞLARI. TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2015, 7/14, 407-436. 200 + 0
http://www.tarihinpesinde.com/dergimiz/sayi14/M14_16.pdf

Publications_001.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Elemana, N. TÜRK BASININDA ŞEYH AHMED SENUSİ (1918-1924). TURKİSH STUDİES -INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC-, 2018, 13/24, 97-118. 0 + 0
10.7827/TurkishStudies.14524

Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 750
1. Yılmaz, N.; Elemana, H. Kuruluşundan Cumhuriyet'e Sayıştay Tarihi 1862-1923, ISBN: 978-975-7590-12-5, T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayınları, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 110 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 250
2. Elemana, N. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Divan-ı Muhasebat Reisleri (1862-1961), ISBN: 978-3-639-67140-7, Türkiye Alim Kitapları, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 5, 112 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2014. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. ELEMANA, N., Senusiyye Tarikatı’nın İslam Birliği Görüşü ve II. Abdülhamid’in İttihad-ı İslam Siyaseti. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200

2. ELEMANA, N., Şeyh Senusi’nin Milli Mücadele Dönemi’nde Anadolu’daki Güzergâhı ve Kronolojisi. 3rd Eurasian Conference on Language & Social Sciences, 2018-06-27, 2018-06-29, Antalya, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

1. ELEMANA, N., Ortadoğu’da Kentleşme Süreçleri: Kırsal ve Kentsel Alanlar ve Niteliklerinde Görülen Değişiklikler. Uluslararası II. Ortadoğu Sempozyumu, 2016-05-04, 2016-05-07, Kırıkkale, Türkiye, 2016. 200
http://ods2016.org/

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. ELEMANA, N., Milli Mücadele’nin Dini Önderlerinden Şeyh Ahmed Senusi’nin Mersin ve Tarsus’ta İkametleri ve Türkiye’den Ayrılışı. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 100

1. ELEMANA, N., Türkiye Cumhuriyeti’nde Savunma Sanayiinin Gelişimi İle ilgili Sorunlar. Uluslararası Katılımlı 1. Savunma Sanayi Sempozyumu, 2015-04-09, 2015-04-10, Kırıkkale, Türkiye, 2015. 100
http://www.savunmasanayisempozyumu.com/

Ulusal - Araştırmacı 50

1. ŞEYH SENUSİ’NİN MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE ANADOLU’DAKİ FAALİYETLERİ, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1917, 5000 TL, Araştırmacı, 2019, Devam ediyor... 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. JOURNAL OF UNIVERSAL HITORY STUDIES , [ 2019 : 1 ] . 4