Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Mine Yurdakul
Özgeçmiş
:
Birim
:
İçel Sağlık Yüksekokulu / Ebelik Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
01 Haziran 1962
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-532-7888788
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4206
Faks
:
+90-324-3610571
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-01-13 15:43:32
Düzenleme
:
2018-03-06 15:17:29
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1986
YÜKSEK LİSANS HEMŞİRELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1991
DOKTORA HEMŞİRELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1998
Doktora Tezi

1. Geleneksel Yöntem Kullanma Nedenleri ve Hemşirenin Aile Planlaması Hizmetlerinde Etkinliği Danışman: Dr. Yrd Doç Dr Gülşen Vural, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Kadınların Aşırı doğurganlığın Anne Çocuk Sağlığına Getireceği Sorunlara İlişkin Bilgi Düzeyleri Danışman: Dr. Dr Suat Baş, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD. DOÇ DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000-01-02 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-11-19 - 2017-11-19
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-11-19 - 2017-11-19
BÖLÜM BAŞKANI İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-11-14 - 2017-11-14
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-11-14 - 2017-11-14
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2000
2013
2. Koşum, Z.; Yurdakul, M. Factors affecting the use of emergency obstetric care among pregnant women with antenatal bleeding. ELSEVİER BV, 2013, 29, 440-446. 1000 + 6
http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2012.02.008

Publications_001.pdf

2002
1. Yurdakul, M.; Vural, G. Reasons for using traditional methods and role of nurses in family planning. ELSEVİER BV, 2002, 65, 347-350. 1000 + 82
http://dx.doi.org/10.1016/S0010-7824(01)00313-4

Publications_002.pdf


Alıntılanma Sayısı: 11
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2015
3. Güner, S.; Yurdakul, M.; Yetim, N. Türkiye’de Ebelik Mesleğinin Sorunlarına Akademik Bakışı Yansıtan Nitel Bir Çalışma. YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, 2015, 5, 80-88. 200 + 0
Publications_003.pdf

2. Yurdakul, M.; çobaner, A. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetlerinde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık. TÜRKİYE KLİNİKLERİ DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖZEL DERGİSİ, 2015, 1, 28-34. 200 + 0
Publications_004.pdf

2013
1. Aydın, M. Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri. SDÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 4, 1-6. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2190
2009
12. Altunbay, D.; Yurdakul, M. Klimakterik Dönemdeki Kadınların Menopozal Yakınmaları ve Baş Etme Yöntemleri. EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2009, 25, 43-60. 200 + 0
2008
11. Yurdakul, M.; Akçınar, M.; Akan, N. Kronik Hastalığı Olan Doğurgan Çağdaki Kadın Hastaların Aile Planlaması Danışmanlık Gereksinimleri. İ.Ü.F.N.HEM.DERG, 2008, 16, 97-101. 200 + 0
10. Yurdakul, M. Ebelikte Lisansüstü Eğitim. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 24, 57-61. 200 + 0
9. Eker, A.; Yurdakul, M. Sezaryen Sonrası Verilen Bakımın Hasta Memnuniyetine Etkisi. MERSİN UNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 1, 12-24. 200 + 0
2007
8. Yurdakul, M.; Kaya, D. Türkiye'de ve Dünyada Ebelik Eğitimi. EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2007, 23, 56-67. 200 + 0
2006
7. Eker, A.; Yurdakul, M. Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ , 2006, 15, 12-22. 200 + 0
2005
6. Yurdakul, M. SSK Mersin Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde Yatan Hastaların İş ve Hasta Merkezli Hemşirelik Bakımına İlişkin Görüşleri . HEMŞİRELİK FORUMU, 2005, Ocak-şunat, 44-49. 200 + 0
5. Yurdakul, M.; Yamaç, T.; Güneyli, H.; Tokgöz, E. Mersin Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yolları Konusunda Bilgilerinin Saptanması. SAĞLIK VE TOPLUM, 2005, 1, 1-8. 190 + 3
2002
4. Kuyurtar, F. İçel İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel İş Doyumları ve Etkileyen Faktörler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 3, 12-24. 0 + 0
200
3. Yurdakul, M.; ışık, T.; Eker, A. Mersin İli Mezitli Beldesinde Yaşayan Gebelerde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi. HEMŞİRELİK FORUMU, 200, Eylül-Aralık, 12-25. 200 + 0
1997
2. Yurdakul, M. Annelerin Gebeliklerindeki Risk Faktörleri ve Doğum Öncesi Kontrole Gitme Durumları. TÜRK HEMŞİRELER DERGİSİ, 1997, 47, 44-48. 200 + 0
1996
1. Yurdakul, M. Kadın İstismarı, Şiddet ve Hemşirelik. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 1996, 3, 7-14. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2007
1. Yurdakul, M.; Eker, A.; Kaya, D. Menopozal Dönemdeki Kadınların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2007, 21, 187-193. 100 + 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 500
1. Yurdakul, M. Kadın Sağlığı, ISBN: 978-605-335-176-4, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd.Şti, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 3100, 11 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 500
http://www.nobeltip.com
Uluslararası - Özet - Sözlü 85

1. Yurdakul, M.; Bekar, M.; Demirel, G.; Gürel, H.; Aydın Beşen, M., Ebelik Öğrencilerinin Doğrudan Kişisel Harcama Kalemlerinin Belirlenmesi. I. Uluslar arası-5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2014-04-24, 2014-04-26, Eskişehir, Türkiye, 2014. 85

Ulusal - Tam Metin - Poster 0

1. Aydın, M.; Mine, Y.; Eker, A.; Şahin, M., Mersin İl Sınırları İçindeki Okullardan İl Ambulans Servisi ‘ne Yapılan Başvuru Sıklığının Araştırılması. Birinci Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 2010-05-21, 2010-05-22, Mersin, Türkiye, 2010. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 92

3. Aydın, M.; Söymer, F.; Albay, S.; Eker, A.; Yurdakul, M., Sağlık yüksekokulu ve sağlık meslek lisesi öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri. 3.Ulusal Ebelik Öğenci Kongresi, 2012-04-11, 2012-04-13, Malatya, Türkiye, 2012. 25

2. Kılınç, S.; Erdoğan, S.; Kete, E.; Aydın, M.; Yurdakul , M., Ebelik Örencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi. I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Ebelik Öğrenci Kongresi, 2010-05-05, 2010-05-07, izmir, Türkiye, 2010. 25

1. Akan, N.; Yurdakul, M.; Kaya, D.; Aydın, M., Sezaryenle Doğum Sonrası Annelerin Evde Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi. .Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 2006-11-06, 2006-11-08, İzmir, Türkiye, 2006. 42

Ulusal - Özet - Poster 16

1. Varılmaz, N.; Özdemir, Ö.; Gülli, B.; Yurdakul, M., Yoksulluğun Anne Ve Çocuk Sağlığına Etkileri. 6. Ulusal & Uluslar arası - Ebelik Öğrenci Kongresi, 2015-04-27, 2015-04-30, İstanbul, Türkiye, 2015. 16

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2000

11. Gözde Gökçe, Bir Grup Çalışan Kadında Premenstrual Sendrom Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Gülay Çoşkun, Doğum Sonu Bakımın Anneler Tarafından Değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Ayşe Aslantaş, Mastektomi ameliyatı olan kadınlarda benlik saygısı ve eş uyumu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Cennet Rabia Tuna, Epizyotomi bakımında kullanılan iki farklı yöntemin yara iyileşme sürecine etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Derya Arslan, Doğum sonu depresyon riski ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Sevil GÜNER, Ebelik bölümü öğreteim üyelerinin bakış açısından Türkiye'de ebelik mesleğinin profesyonelleşme sürecindeki sorunlar ve çözüm önerileri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Mürşide ŞAHİN, Gebelik yaşının anne ve yeni doğan sağlığına etkilerinin değerlendirilmesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Zübeyde KOŞUM, Kanama Şikayeti olan gebelerin acil obstetrik bakım alma durumları, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Asiye UZEL, Er ve Erbaşların Aile Planlaması Konusundaki Bilgilerinin Eğitim Öncesi ve Sonrası Değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

2. Aslı EKER, Sezaryen Sonrası Verilen Bakımın Hasta Memnuniyetine Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Duygu ALTUNBAY, Klimakterium Dönemdeki Kadınların Yaşadıkları Menopozal Yakınmalar ve Başetme Yöntemleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2013 : 4 ] [ 2014 : 4 ] [ 2015 : 4 ] . 0
2. FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ , [ 2006 : 3 ] [ 2007 : 3 ] [ 2008 : 3 ] [ 2009 : 3 ] [ 2010 : 3 ] [ 2011 : 3 ] [ 2012 : 3 ] . 0
3. TÜRKİYE KLİNİKLERİ HEMŞİRELİK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2009 : 2 ] [ 2010 : 2 ] [ 2011 : 2 ] [ 2012 : 2 ] [ 2013 : 2 ] [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 2 ] . 0
4. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2010 : 3 ] [ 2011 : 3 ] [ 2012 : 3 ] [ 2013 : 3 ] [ 2014 : 3 ] [ 2015 : 3 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EBE 513 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Bahar EBE 514 Ebelikte Perinatoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Bahar EBE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EBE 513 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Güz EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EBE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB418 Klinik / Saha Entegre Uygulama İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB 416 Ebelikte Liderlik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB 320 Aile İçi Şiddet İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Bahar EBE 518 Yaz Uygulaması Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EBE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EBE 516 Doğum Bilgisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Güz EB 429 Üreme Sağlığı Politikaları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB433 Anne Çocuk Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EBE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EBE 514 Ebelikte Perinatoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB 416 Ebelikte Liderlik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB410 Klinik / Saha Entegre Uyg. İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB418 Klinik / Saha Entegre Uygulama İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB 320 Aile İçi Şiddet İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Bahar TEZ Tez Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EBE 518 Yaz Uygulaması Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 0-0-0
Bahar EBE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EBE 516 Doğum Bilgisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EB405 I. Basamak Sağ. Hiz. Ana Çocuk İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB433 Anne Çocuk Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB 429 Üreme Sağlığı Politikaları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB207 Doğum Öncesi Dönem I İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Güz EBE 514 EBELİKTE PERİNATOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-2-3
Güz EBE 513 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB410 Klinik / Saha Entegre Uyg. İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB 416 Ebelikte Liderlik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB418 Klinik / Saha Entegre Uygulama İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB 320 Aile İçi Şiddet İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz EB 429 Üreme Sağlığı Politikaları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB433 Anne Çocuk Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB405 I. Basamak Sağ. Hiz. Ana Çocuk İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB418 Klinik / Saha Entegre Uygulama İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB410 Klinik / Saha Entegre Uyg. İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB 320 Aile İçi Şiddet İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB433 Anne Çocuk Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB405 I. Basamak Sağ. Hiz. Ana Çocuk İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB418 Klinik / Saha Entegre Uygulama İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB410 Klinik / Saha Entegre Uyg. İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EBE 515 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMA Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-2-3
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB405 I. Basamak Sağ. Hiz. Ana Çocuk İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB433 Anne Çocuk Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EBE 519 EBELİKTE TEMEL KAVRAMLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 1-0-1
Güz EBE 512 SEMİNER Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 0-0-0
Güz EBE 515 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMA Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB410 Klinik / Saha Entegre Uyg. İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBE 519 EBELİKTE TEMEL KAVRAMLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 1-0-1
Bahar EBE 515 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMA Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-2-3
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EBE 519 EBELİKTE TEMEL KAVRAMLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 1-0-1
Güz EBE 513 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EB410 Klinik / Saha Entegre Uyg. İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB405 I. Basamak Sağ. Hiz. Ana Çocuk İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4