Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Mine Yurdakul
Özgeçmiş
:
Birim
:
İçel Sağlık Yüksekokulu / Ebelik Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
01 Haziran 1962 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-532-7888788 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4206 .
Faks
:
+90-324-3610571 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-01-13 15:43:32 .
Düzenleme
:
2019-01-03 07:18:32 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1986
YÜKSEK LİSANS HEMŞİRELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1991
DOKTORA HEMŞİRELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1998
Doktora Tezi

1. Geleneksel Yöntem Kullanma Nedenleri ve Hemşirenin Aile Planlaması Hizmetlerinde Etkinliği Danışman: Dr. Prof Dr Gülşen VURAL, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Kadınların Aşırı doğurganlığın Anne Çocuk Sağlığına Getireceği Sorunlara İlişkin Bilgi Düzeyleri Danışman: Dr. Dr Suat BAŞ, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 1993-07-04 - 1999-07-15
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999-07-29 - 2018-10-17
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-10-17 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2018-09-21 - 2020-09-21
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4000
2018
4. Yurdakul, M. Perceived Social Support in Pregnant Adolescents in Mersin Area İn Turkey. PAK J MED SCİ, 2018, 34, 1-6. 1000 + 0
2016
3. Yurdakul, M.; Aydın, M.; Erdoğan, S. The Organizational Silence of Midwives and Nurses: Reasons and Results. JOURNAL OF NURSİNG MANAGEMENT, 2016, , 686-694. 1000 + 0
2013
2. Zübeyde, K.; Yurdakul, M. Factors affecting the use of emergency obstetric care among pregnant women with antenatal bleeding. MİDWİFERY, 2013, 29, 440-446. 1000 + 0
10.1016/j.midw.2012.02.008

2002
1. Yurdakul, M.; Vural, G. Reasons for using traditional methods and role of nurses in family planning. CONTRACEPTİON, 2002, 65, 347-350. 1000 + 0
10.1016/S0010-7824(01)00313-4

Uluslararası - Alan endexleri 0
2015
2. Yurdakul, M.; Ardıç çobaner, A. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetlerinde Sağlık Eğitimi İletişim ve Danışmanlık. TÜRKİYE KLİNİKLERİ DOĞUM KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖZEL DERGİSİ, 2015, 1, 28-34. 0 + 0
1. Güner, S.; Yurdakul, M.; Yetim, N. Türkiye de Ebelik Mesleğinin Sorunlarına Akademik Bakışı Yansıtan Nitel Bir Çalışma. YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, 2015, 5, 80-87. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1130
2013
6. Aydın, M.; Yurdakul, M.; Erdoğan, S. Ebelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünce Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 2, 30-35. 200 + 0
2012
5. şahin, M.; Yurdakul, M. Gebelik Öncesi Danışmanlık. İ.Ü.F.N. HEM. DERG, 2012, 20, 80-85. 200 + 0
2009
4. Altunbay, D.; Yurdakul, M. Klimakterik Dönemdeki Kadınların Menopozal Yakınmaları ve Baş Etme Yöntemleri. EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2009, 25, 43-60. 200 + 0
2008
3. Yurdakul, M.; Akçınar, M.; Akan, N. Kronik Hastalığı Olan Doğurgan Çağdaki Kadın Hastaların Aile Planlaması Danışmanlık Gereksinimleri. İ.Ü.F.N.HEM.DERG, 2008, 16, 97-101. 200 + 0
2007
2. Kaya, D.; Yurdakul, M. Türkiye de ve Dünyada Ebelik Eğitimi. EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2007, 23, 233-241. 200 + 0
2002
1. Kuyurtar, F.; Yamaç, T.; Kanık, E.; Yurdakul, M. İçel İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel İş Doyumları ve Etkileyen Faktörler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 3, 449-454. 130 + 0
Ulusal - Diğer 100
1996
1. Yurdakul, M. Kadın İstismarı Şiddet ve Hemşirelik. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 1996, 3, 52-60. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 0
2016
9. Yurdakul, M.; Ardıç çobaner, A. Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Aile Planlaması Hizmetlerinde Değişen Rolü Üzerine Nitel Bir Araştırma. ULUSLARASI HAKEMLİ KADIN HASTALIKLARI VE ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERGİSİ, 2016, , 34-47. 0 + 0
2013
8. Aydın besen, M.; Erdoğan, S.; Yurdakul, M.; Eker karaöz, A. Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri. SDÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 4, 1-6. 0 + 0
2011
7. Aydın, M.; Yurdakul, M.; Eker, A. Mersin İl Sınırları İçindeki Okullardan 112 İl Ambulans Servisi ne Yapılan Başvuru Sıklığının Araştırılması. F.Ü.SAĞ. BİL. TIP DERG, 2011, 25, 1-4. 0 + 0
6. Yurdakul, M.; Türkleş, S.; çelik, F.; şahin, M.; özcan, A. Ebe ve Hemşirelerin İş Yerinde Karşılaştıkları Psikolojik Bezdirme Davranışları. HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERGİSİ, 2011, 31, 28-41. 0 + 0
2009
5. çelik, C.; Yurdakul, M. Hastane Yöneticilerinin Problem Çözme Becerileri Bir Alan Araştırması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 18, 95-108. 0 + 0
2008
4. Eker karaöz, A.; Yurdakul, M. Sezaryen Sonrası Verilen Bakımın Hasta Memnuniyetine Etkisi. MERSİN UNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 1, 26-35. 0 + 0
2007
3. Yurdakul, M.; Eker karaöz, A.; Kaya, D. Menopozal Dönemdeki Kadınların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2007, 21, 187-193. 0 + 0
2006
2. Eker, A.; Yurdakul, M. Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, 2006, 15, 158-163. 0 + 0
2005
1. Yurdakul, M.; Yamaç, T.; Güneyli, H.; Tokgöz, E. Mersin Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yolları Konusunda Bilgilerinin Saptanması. SAĞLIK VE TOPLUM, 2005, 1, 1-8. 0 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 0
2010
4. Atış, F.; Yurdakul, M.; öztürk, M.; Karaman, M. Koitus İnterruptus Kullanım Nedenleri ve Yöntem Başarısını Etkileyen Faktörler. FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ, 2010, 15, 31-44. 0 + 0
2008
3. Yurdakul, M. Ebelikte Lisansüstü Eğitim. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 24, 57-61. 0 + 0
2005
2. Yurdakul, M.; ışık, T.; Eker, A. Mersin İli Mezitli Beldesinde Yaşayan Gebelerde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi. HEMŞİRELİK FORUMU, 2005, 2, 12-16. 0 + 0
1. Yurdakul, M.; özgür, .; Altıok, M. SSK Mersin Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde Yatan Hastaların İş ve Hasta Merkezli Hemşirelik Bakımına İlişkin Görüşleri. HEMŞİRELİK FORUMU, 2005, 1, 44-49. 0 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 0
1997
1. Yurdakul, M.; özdağ, N. Annelerin Gebeliklerindeki Risk Faktörleri ve Doğum Öncesi Kontrole Gitme Durumları. TÜRK HEMŞİRELER DERGİSİ, 1997, 47, 12-18. 0 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Yurdakul, M. Recent Researches in Health Sciences, ISBN: ISBN (10): 1-5275-1332-7, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 15 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2018. 250
https://www.cambridgescholars.com/recent-researches-in-health-sciences
1. Yurdakul, M. Doğum Öncesi Dönem II, ISBN: 978-605-9528-91-7, İstanbul Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 16 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 500
https://www.istanbultip.com.tr/istanbul-tip-kitabevleri/dogum-oncesi-donem-ii
2. Yurdakul, M. Doğum Öncesi Dönem II, ISBN: 978-605-9528-91*7, İstanbul Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 11 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 500
https://www.istanbultip.com.tr/istanbul-tip-kitabevleri/dogum-oncesi-donem-ii://
3. Yurdakul, M. Kadın Sağlığı, ISBN: 978-605-335-176-4, Nobel Tıp Kitabevleri Tic.Ltd. Şti, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 8 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 1300
1. Yurdakul, M. Ina May'in Emzirme Rehberi, ISBN: 978-605-258-044-8, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 5 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 50
https://www.akademisyen.com/
Uluslararası - Özet - Sözlü 785

4. ARSLAN, D.; YURDAKUL, M., Doğum Sonu Depresyon Riski ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi. 3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongressi, 2016-04-26, 2016-04-29, Adana, Türkiye, . 100

3. GÖKÇE İSBİR, G.; YURDAKUL, M., Bir Grup Çalışan Kadında Premenstrual Semptom Prevelansı ve Etkileyen Faktörler. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 2007-04-19, 2007-04-22, Ankara, Türkiye, . 100

2. AKAN, N.; AKÇINAR, M.; YURDAKUL, M., Mersin de Kadınların Birden Fazla İsteyerek Düşük Yapma Nedenleri. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 2007-04-19, 2007-04-22, Ankara, Türkiye, . 100

1. YURDAKUL, M.; AKAN, N.; EKER, A., Akdeniz Toplum Merkezinde Eğitim Gören Kadınların Üreme Sağlığı İle İlgili Bilgi ve Davranışları. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 2005-04-20, 2005-04-23, Ankara, Türkiye, . 100

Uluslararası - Özet - Poster 247

5. GÜNER, S.; YURDAKUL, M., Liderlik:Ebelikte Geliştirilmesi Gereken Bir Kavram. I. Uluslararası II. Ulusal Ebelik Kongresi, 2011-10-13, 2016-10-16, Safranbolu, Türkiye, . 50

4. YURDAKUL, M.; GÜNER, T., Evaluatıon of Adolescent Pregnancıes Socıo Demographıc Features and Antenatal Care. XXI European Congress of Perinatal Medicine, 2008-09-10, 2008-09-13, İstanbul, Türkiye, . 50

3. YURDAKUL, M.; GÜNER EMÜL, T.; KOŞUM, Z.; KABALCIOĞLU, F., Use of Drug ın the Pregnancy. XXI European Congress of Perinatal Medicine, 2008-09-10, 2008-09-13, İstanbul, Türkiye, . 47

2. GÜNER EMÜL, T.; YURDAKUL, M., The Investıgate of the Factors Influencıng Newborn Low Bırthweıght Infants. XXI European Congress of Perinatal Medicine, 2008-09-10, 2008-09-13, İstanbul, Türkiye, . 50

1. AKAN, N.; YURDAKUL, M., Annelerin Aldıkları Doğum Öncesi Bakımın Niteliği ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi. 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-08, Ankara, Türkiye, . 50

Ulusal - Tam Metin - Davetli 0

1. YURDAKUL, M., Ebelikte lisansüstü eğitim: Mevcut durum ve hedefler. 1.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2010-05-05, 2010-05-07, İzmir, Türkiye, . 0

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. YURDAKUL, M.; EKER, A.; PAKKUMSAL, S., Bir Aile Sağlığı Bölgesindeki Kadınlarda Postpartum Depresyon Gelişme Riski ve İlişkili Faktörler. 3. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, 2012-05-18, 2012-05-20, İstanbul, Türkiye, . 50

1. YURDAKUL, M., Kadınların Aşırı Doğurganlığın Ana Çocuk Sağlığına Getireceği Sorunlara İlişkin Bilgi Düzeyleri. IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 1995-02-15, 1995-02-17, , Türkiye, . 50

Ulusal - Özet - Poster 110

5. AYDIN, M.; YURDAKUL, M.; EKER, A.; ŞAHİN, M., Mersin İl Sınırları İçindeki Okullardan İl Ambulans Servisi’ne Yapılan Başvuru SıklığınınAraştırılması. Birinci Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 2010-05-21, 2010-05-22, Mersin, Türkiye, . 21

4. YURDAKUL, M.; EKER, A.; AYDIN, M.; SUNGUR, M., Mersin Çavuşlu İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sağlık Algısı ve Olumlu Sağlık Davranışlarının Değerlendirilmesi. Birinci Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 2010-05-21, 2010-05-22, Mersin, Türkiye, . 23

3. SAVATLI, E.; MENEN, S.; IŞIK, F.; YURDAKUL, M.; ŞAHİN, M., Yüksek Ateş Şikayeti İle Polikliniğe Başvuran 0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. 8. Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2009-06-04, 2009-06-06, , Türkiye, . 15

2. YURDAKUL, M.; GÜNER, T.; KAYA ŞENOL, D., Mersin Merkez 5 Nolu Sağlık Ocağına Başvuran Kadınların Eşleri Tarafından Şiddet Görme Durumlarının İncelenmesi. I. Kadın Sağlığı Kongresi, 2008-03-20, 2008-03-22, , Türkiye, . 25

1. KABALCIOĞLU, F.; YURDAKUL, M., Şanlıurfa Doğumevi nde Görev Yapan Ebe ve Hemşirelerin Çalışma Saatleri İçinde Şiddet Görme Durumları. I. Kadın Sağlığı Kongresi, 2008-03-20, 2008-03-22, , Türkiye, . 25

Ulusal - Özet - Davetli 0

2. YURDAKUL, M., Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Cinsel Sağlık. 9. Ulusal Androloji Kongresi, 2011-06-01, 2011-06-04, , Türkiye, . 0

1. YURDAKUL, M., Ebelikte Lisansüstü Eğitim. 1. Ulusal Ebelik Kongresi, 2007-06-20, 2007-06-21, İstanbul, Türkiye, . 0

Ulusal - Yürütücü 100

1. Meme Kanserli Kadınlarda Mastektominin Benlik Saygısı ve Eş Uyumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: , 4000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mersin İlinde Evde Doğumların Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: , 1200000 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2000

10. Ayşe Aslantaş, Mastektomi Ameliyatı Olan Kadınlarda Benlik Saygısı ve Eş Uyumu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Cennet Rabia Tuna, Epizyotomi Bakımında Kullanılan İki Farklı Yöntemin Yara İyileşme Sürecine Etkisinin Belirlenmesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Derya Arslan, Doğum Sonu Depresyon Riski ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Sevil Güner, Öğretim Üyelerinin Bakış Açısından Türkiye’ de Ebelik Mesleğinin Profesyonelleşme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Gözde Gökçe, Bir Grup Çalışan Kadında Premenstrual Semptom Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Mürşide Şahin, Gebelik Yaşının Anne ve Yenidoğan Sağlığına Etkilerinin Değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Zübeyde Koşum, Kanama Şikayeti Olan Gebelerin Acil Obstetrik Bakım Alma Durumları, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Duygu Altunbay, Klimakterium Dönemdeki Kadınların Menopozal Yakınmaları ve Başetme Yöntemleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Asiye Uzel, Er ve Erbaşların Aile Planlaması ile İlgili Bilgilerinin Eğitim Öncesi ve Sonrası Değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Aslı Eker, Sezaryen Sonrası Verilen Bakımın Hasta Memnuniyetine Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EBE 514 Ebelikte Perinatoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Güz EBE 519 Ebelikte Temel Kavramlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 1-0-1
Güz EBE 513 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Güz EBE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBE 514 Ebelikte Perinatoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Bahar EBE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EBE 513 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EBE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EBE 513 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB 320 Aile İçi Şiddet İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Bahar EB418 Klinik / Saha Entegre Uygulama İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB 416 Ebelikte Liderlik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EBE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EBE 518 Yaz Uygulaması Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 0-0-0
Bahar EBE 516 Doğum Bilgisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB433 Anne Çocuk Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB 429 Üreme Sağlığı Politikaları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EBE 514 Ebelikte Perinatoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Güz EBE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB410 Klinik / Saha Entegre Uyg. İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB418 Klinik / Saha Entegre Uygulama İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB 416 Ebelikte Liderlik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB 320 Aile İçi Şiddet İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Bahar EBE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EBE 518 Yaz Uygulaması Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 0-0-0
Bahar EBE 516 Doğum Bilgisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EBE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EB207 Doğum Öncesi Dönem I İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Güz EB 429 Üreme Sağlığı Politikaları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB433 Anne Çocuk Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB405 I. Basamak Sağ. Hiz. Ana Çocuk İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EBE 513 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-2-3
Güz EBE 514 EBELİKTE PERİNATOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB 416 Ebelikte Liderlik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB410 Klinik / Saha Entegre Uyg. İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB 320 Aile İçi Şiddet İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Bahar EB418 Klinik / Saha Entegre Uygulama İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Güz EB405 I. Basamak Sağ. Hiz. Ana Çocuk İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB433 Anne Çocuk Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB 429 Üreme Sağlığı Politikaları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB418 Klinik / Saha Entegre Uygulama İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB410 Klinik / Saha Entegre Uyg. İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB 320 Aile İçi Şiddet İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB433 Anne Çocuk Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB405 I. Basamak Sağ. Hiz. Ana Çocuk İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB418 Klinik / Saha Entegre Uygulama İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EB410 Klinik / Saha Entegre Uyg. İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar EBE 515 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMA Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-2-3
Güz EB433 Anne Çocuk Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB405 I. Basamak Sağ. Hiz. Ana Çocuk İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EBE 515 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMA Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-2-3
Güz EBE 519 EBELİKTE TEMEL KAVRAMLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 1-0-1
Güz EBE 512 SEMİNER Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB410 Klinik / Saha Entegre Uyg. İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBE 519 EBELİKTE TEMEL KAVRAMLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 1-0-1
Bahar EBE 515 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMA Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-2-3
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EBE 519 EBELİKTE TEMEL KAVRAMLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 1-0-1
Güz EBE 513 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB410 Klinik / Saha Entegre Uyg. İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EB421 Ebelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB405 I. Basamak Sağ. Hiz. Ana Çocuk İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4