Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Mutlu Yalvaç
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
11 Mart 1969
Ev Adresi
:
Merkez Mah. 52138. Sk. Canlar Yapı 19B-5/10 Mezitli Mersin
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
7100
Faks
:
+90-324-3610032
Oluşturma
:
2015-06-12 09:19:12
Düzenleme
:
2017-11-23 10:57:57
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. GÖKSU DELTASI SUCUL EKOSİSTEMİNDE ENDOSÜLFAN VE METHAMİDOPHOS PESTİSİTLERİNİN KALINTI DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Fadime Taner, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. İçel İli Sahil Yerleşim Beldelerinde İçme ve Kullanma Suyunda Kirlilik Parametrelerinin Belirlenmesi ve Giderilmesi İçin Model Bir Çalışma Danışman: Dr. Halil Kumbur, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MEÜ MÜH. FAK. ÇEVRE MÜH. BÖL. 2013-06-02 - 2013-12-31
Görev Türü Sirket Yıl
YÖNETİCİ GREENTECH ARITMA MÜH. DAN.İNŞ.TİC.A.Ş. 2017-11-20 - 2018-11-20
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1000
2012
2. Yalvaç, M.; Taner, F. RESIDUAL ENDOSULFAN CONCENTRATIONS IN SOME FISH SPECIES OF GÖKSU DELTA, NORTH-EASTERN MEDITERRANEAN. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2012, 21, 1259-1266. 1000 + 0
Publications_002.pdf

2002
1. Tanık, A. Fate of pesticides in soil in a coastal lagoon area and associated water quality impacts. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY , 2002, 45, 111-120. 0 + 0
Ulusal - Diğer 100
2015
1. Yalvaç, M.; Sadioğlu kalaycı, F.; Kalaycı, H. Mersin ili ilköğretim ve ortaöğretim okullarında katı atıkların kaynağında ayrılması,toplanması ve maliyet hesabı. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2015, 5(1), 29-35. 100 + 0
Ulusal - Yürütücü 400

4. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Organik Atıklarının Vermikompost Üretiminde kullanılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2379, 35000 TL, Yürütücü, 2019, Devam ediyor... 100

3. Antep Fıstığı İşleme Endüstrisinden Kaynaklanan Katı Atıkların Boyar Madde Adsorpsiyonunda Kullanım Potansiyelinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2526, 10770 TL, Yürütücü, 2018, Devam ediyor... 100

2. Acetaminophen ve Metforminin Elektrokimyasal Olarak Oksidasyonu ve Oksidasyon Ürünlerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2563, 10930 TL, Yürütücü, 2018, Devam ediyor... 100

1. Antep Fıstığı katı atığının vermikompost üretiminde kullanılması, BAP, Proje No: 2017-1-TP1-2097, 1000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

4. İçel (Mersin) Bölgesinde Tüketilen Sebze, Meyve, Deniz Ürünlerinde Toksik Element Düzeylerinin Araştırılması, DPT, Proje No: 95 K 1204060, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

3. Göksu Deltasında Kullanılan Pestisitlerin Su Ortamında, Balıklarda ve Yöre Halkındaki Birikim Düzeylerinin Belirlenmesi ve Besin Zincirine Bağlı Olarak Oluşan Genotoksik Etkilerinin Moleküler ve Sitogenetik Teknikler ile Araştırılması, DPT, Proje No: DPT 2002K120460CB, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

2. Elektrooksidasyon ve Membran Yöntemiyle Antep Fıstığı İşleme Atıksularının Arıtım Performansının İncelenmesi, BAP, Proje No: 2017-1-AP4-2212, 19000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

1. Sitotoksisite ve Genotoksisite Laboratuvarı Kurulması , BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2315, 54000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Yönetilen Lisans Tezleri 0

1. ceren çetin, Antep Fıstığı katı atığının vermikompost üretiminde kullanılması, Diğer, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. Zeynep Karaman, Antep Fıstığı İşleme Endüstrisinden Kaynaklanan Katı Atıkların Boyar Madde Adsorpsiyonunda Kullanım Potansiyelinin Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Halil Kalayci, Silopi İçmesuyu Arıtma Prosesleri ve Kalite Kontrol Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. SELEN GÜNAYDIN, AMBALAJ ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ESENYURT ÖRNEĞİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Fatma Sadioğlu Kalayci, Acetaminophen ve Metforminin Elektrokimyasal Olarak Oksidasyonu ve Oksidasyon Ürünlerinin İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Duygu Yaylacı Ödün, İSKENDERUN BELEDİYESİ SOSYO EKONOMİK KOŞULLARINA BAĞLI MEVSİMSEL KATI ATIK KARAKTERİZASYONU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. PAJES , [ 2016 : 2 ] [ 0 : 0 ] . 2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM220 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-3
Bahar İNŞ 340 Hidrolik Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar CM326 Hava Kirliliği ve Aeroseller Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇM332 Su Getirme ve Kanalizasyon Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-4-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Bahar ÇEV 573 Sucul Ekosistemlerde Tarımsal Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 3-0-3
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz IM331 Hidrolik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-2-2
Güz İM343 Hidroloji Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz İNŞ 405 Su Getirme Kanalizasyon Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1-2-2
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEV 573 Sucul Ekosistemlerde Tarımsal Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 3-0-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇM332 Su Getirme ve Kanalizasyon Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-4-2
Bahar MM220 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Bahar CM326 Hava Kirliliği ve Aeroseller Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar ÇEV 573 Sucul Ekosistemlerde Tarımsal Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 3-0-3
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz İM343 Hidroloji Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz İNŞ 405 Su Getirme Kanalizasyon Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1-2-2
Güz IM331 Hidrolik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-2-2
Güz ÇEV 573 Sucul Ekosistemlerde Tarımsal Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 3-0-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM326 Hava Kirliliği ve Aeroseller Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM220 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar ÇM332 Su Getirme ve Kanalizasyon Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-4-2
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Bahar TEZ Tez Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 573 Sucul Ekosistemlerde Tarımsal Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz IM331 Hidrolik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-2-2
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz İM343 Hidroloji Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇEV-573 Sucul Ekosistemlerde Tarımsal Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM220 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Bahar ÇM332 Su Getirme ve Kanalizasyon Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-4-2
Bahar CM326 Hava Kirliliği ve Aeroseller Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar ÇEV-573 Sucul Ekosistemlerde Tarımsal Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Güz İM343 Hidroloji Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz IM331 Hidrolik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-2-2
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇM332 Su Getirme ve Kanalizasyon Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-4-2
Bahar MM220 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Bahar ÇM330 Temel İşlemler II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-4-3
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz CM421 Atıksu Arıtım Tasarımı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-4-3
Güz İM343 Hidroloji Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM409 Çev. Modelleme Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Güz ÇM-421 Atıksu Arıtımı Tasarımı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 2-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar ÇM332 Su Getirme ve Kanalizasyon Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-4-2
Bahar MM220 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Güz CM409 Çev. Modelleme Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Güz CM421 Atıksu Arıtım Tasarımı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-4-3
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇM332 Su Getirme ve Kanalizasyon Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-4-2
Bahar MM220 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Güz CM409 Çev. Modelleme Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2