Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Can Samırkaş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Erdemli Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Erdemli Kampüsü 33740 Erdemli/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-5156023 .
Dahili
:
207 .
Faks
:
+90-324-5156024 .
Oluşturma
:
2015-07-20 08:30:29 .
Düzenleme
:
2018-04-25 17:06:48 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA İŞLETME (FİNANS) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. ULUSLARARASI SERMAYE VARLIKLARI FİYATLAMA MODELİ KAPSAMINDA ÜLKE BETASI VE TÜRKİYE'DE ÜLKE BETASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Danışman: Dr. Hatice DÜZAKIN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2015.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. TÜRKİYE’DE MALİ TAHLİL VE İSTİHBARAT ÇALIŞMALARININ BASEL II STANDARTLARINA UYUMU VE KATILIM BANKALARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Danışman: Dr. Hatice DOĞUKANLI, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2009.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞR. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ERDEMLİ MYO 2010-09-21 - 2015-06-22
ÖĞR. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ERDEMLİ MYO 2015-06-22 - 2015-11-02
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-02 - 2018-03-26
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-03-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-08-29 - 2020-08-29
BÖLÜM BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-05-22 - 2016-10-26
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-05-22 - 2016-10-26
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-05-22 - 2016-10-26
KOSGEB BİRİM TEMSİLCİSİ KOSGEB BİRİM TEMSİLCİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ ERDEMLİ MYO VE KOSGEB 2012-05-14 - 2013-05-14
BİRİM ADEK TEMSİLCİSİ BİRİM ADEK TEMSİLCİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-04-12 - 2016-10-26
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2017
6. Samırkaş, M.; Ezin, Y. BANKA ÇALIŞANLARININ MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ: MERSİN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 55, 44-59. 200 + 0
http://www.asosjournal.com/Makaleler/698005230_12574%20Mustafa%20Can%20SAMIRKA%C5%9E.pdf

Publications_009.pdf

2016
5. Samırkaş, M.; Düzakın, H. ÜLKE BETASINI ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 9, 2113-2121. 200 + 0
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi43_pdf/6iksisat_kamu_isletme/samirkas_mustafacan_haticeduzakin.pdf

Publications_007.pdf

2015
4. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Türkiye'de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ IKTİSADİ VE IDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 22-31. 200 + 0
Publications_006.pdf

2014
3. Samırkaş, M.; Evci, S.; Ergün, B. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 5, 117-134. 200 + 0
http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/?cat=470

Publications_001.pdf

2013
2. Samırkaş, M.; Düzakın, H. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ AVRASYA BORSALARI İLE ENTEGRASYONU. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ-ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ, 2013, 35, 1-19. 200 + 0
http://www.akademikbakis.org/eskisite/35/26.htm

Publications_003.pdf

2012
1. Samırkaş, M.; Düzakın, H. TÜRKİYE’DEKİ A VE B TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 21, 391-410. 200 + 0
http://sbeski.cu.edu.tr/dergi.asp?sirano=48

Publications_002.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2017
1. Bakan, H.; Samırkaş, M.; Samırkaş, M. EFFECT OF FINANCIAL LIBERALIZATION ON ECONOMIC GROWTH: TURKEY CASE. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 10, 299-314. 0 + 0
10.9761/JASSS7413

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2014
1. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. TURİZM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 63-76. 200 + 0
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=uvt&AN=188363&lang=tr&site=eds-live

Publications_004.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1125
1. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Research on Business, ISBN: 9783631696538, Peter Lang Academic Publishers, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 418 Sayfa, İngilizce, Frankfurt, Almanya, 2016. 125
2. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Handbook of Research on Global Hospitality and Tourism Management, ISBN: 978-1-4666-8606-9, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 12 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 875
http://www.igi-global.com/chapter/the-impact-of-exchange-rate-on-tourism-industry/135805http://
3. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, ISBN: 1466698144, IGI GLOBAL, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 2393 Sayfa, İngilizce, Hershey PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 125
http://www.igi-global.com/book/international-business-concepts-methodologies-tools/139358
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1000

3. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M., Şanghay İşbirliği Örgütü nün Türkiye Turizm Gelirleri Üzerine Mevcut ve Potansiyel Etkileri. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Van, Türkiye, . 200

2. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M., EFFECTS OF INFLATION TARGETING ON THE BANKING SECTOR IN TURKEY. International Association of Social Science Reserch, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2014-09-11, 2014-09-14, St Petersburg, Rusya, 2014. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

1. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M., The Impact of Exchange Rate on Tourism Industry: The Case of Turkey. GLOBAL INTERDISCIPLINARY BUSINESS-ECONOMICS ADVANCEMENT CONFERENCE (GIBA) CONFERENCE, 2014-05-15, 2014-05-18, Clearwater Beach, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ERGÜN, B.; SAMIRKAŞ, M.; CİHANGİR, M., TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASININ ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA HİSSE SENEDİ PİYASALARI İLE ENTEGRASYONU. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2012-05-10, 2012-05-12, Konya, Türkiye, 2012. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTS422 Menkul Değerler Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 2-0-2
Bahar BTS302 Finansal Tablo Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 1-1-2
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BTS421 Sermaye Piyasaları Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 2-0-2
Güz BTS301 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz İBY 515 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 536 Bilgisayar Destekli Finans Uyg Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-1-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 1-1-2
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz İBY 541 Yeni Finansman Teknikleri ve U Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-1-3
Güz İBY 515 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 1-1-2
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz MUH261 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz MUH261 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 2-1-3
Güz BAN255 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 1-1-2
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz MUH261 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz MUH261 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 2-1-3
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Yaz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN238 Merkez Bankacılığı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar BAN240 Türk Bankacılığı Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Bahar BAN 240 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 3-0-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN237 Türk Vergi Sistemi ve Uygu. Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz EYN205 Bankacılık ve Emlak Kredi Sist Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uza... 2-0-2
Güz BP226 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 1-1-2
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar BAN240 Türk Bankacılığı Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Bahar BAN 240 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 3-0-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN237 Türk Vergi Sistemi ve Uygu. Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz EYN205 Bankacılık ve Emlak Kredi Sist Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uza... 2-0-2
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 1-1-2
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN243 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar BAN240 Türk Bankacılığı Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Bahar BAN238 Merkez Bankacılığı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar BAN 240 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 3-0-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 1-1-2
Güz BAN243 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN240 Türk Bankacılığı Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Bahar BAN 240 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 3-0-3
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN239 Kambiyo Sistemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN123 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 1-1-2
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN243 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Yaz BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Yaz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Yaz BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar BAN 240 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 3-0-3
Bahar BAN248 Yönlendirilmiş Çalışma II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN238 Merkez Bankacılığı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar BAN240 Türk Bankacılığı Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BTS421 Sermaye Piyasaları Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 2-0-2
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN123 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN239 Kambiyo Sistemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN277 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN243 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN 277 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 1-1-2
Yaz BAN 277 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3
Yaz İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Yaz İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Yaz BAN277 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Yaz BAN261 Finansal Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Yaz BAN 261 Finansal Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-1-3