Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Münevver Boğahan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2016-10-25 16:20:33 .
Düzenleme
:
2017-12-12 09:39:51 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2015
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 50
1. Türkleş , S.; Yılmaz , M.; Boğahan, M.; Yaman , Z.; Altundal , H. THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, ISBN: 978-605-288-356-3, Gece kitaplığı yayınevi, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 2106 Sayfa, İngilizce, Ankara , Türkiye, 2018. 50
https://www.gecekitapligi.com/
Uluslararası - Özet - Sözlü 150

2. Yaman, Z.; Öreten , R.; Karagöz, S.; Boğahan, M.; Yılmaz, M., Madde Bağımlısı Olan Bireylerde Müzik Terapisinin Kullanımı. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-03, 2018-05-05, Burdur , Türkiye, 2018. 60
https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/files/sozlu-bildiri-kitap.pdf

1. Boğahan , M.; Yolaçan, H.; İğci, E.; Yaman , Z.; Yılmaz, M., Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalığı Olan Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışları. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur , Türkiye, 2018. 90
https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/files/sozlu-bildiri-kitap.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 232

6. Boğahan, M.; Türkleş, S., Psı̇kı̇yatrı̇k Bozukluğu Olan Bı̇reylerı̇n Ergenlı̇k Dönemı̇ndekı̇ Çocuklarının Yaşadığı Psı̇kososyal Sorunlar. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana , Türkiye, 2018. 50
http://www.multicongress.net/

5. Boğahan , M.; Özaslan, M.; Coşkunca , M.; İğci, E.; Yaman , Z.; Yılmaz, M., Öğrenci Hemşirelerin LGBTi'li Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur , Türkiye, 2018. 42
https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/files/poster-bildiri-kitap.pdf

4. Yaman, Z.; Yolaçan, H.; İğci, E.; Boğahan, M.; Yılmaz, M., Reiki Dokunma Terapisinin Demansı Olan Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur , Türkiye, 2018. 30
Scientific_Meetings_008.pdf

3. Boğahan , M.; Özaslan, M.; Coşkunca , M.; Yaman , Z.; Yılmaz, M., Terapötik Dokunmanın Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur , Türkiye, 2018. 45
https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/files/poster-bildiri-kitap.pdf

2. Yılmaz , M.; Türkleş , S.; Yaman , Z.; Altundal , H.; Boğahan , M., Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Arttırmada Sağlık Eğitiminin Önemi. Uluslararası Yaşlı Sağlığı ve Bakımında Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-23, Ankara , Türkiye, 2018. 25
http://traceproje.eu/Congress.Invitation

1. Türkleş , S.; Boğahan , M.; Yaman , Z.; Altundal , H.; Yılmaz, M., Psikiyatri Hemşireliği Bakım Uygulamalarında Kültürel Yeterlilik ve Önemi. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, Şanlıurfa , Türkiye, 2017. 40
http://www.kulturlerarasihemsirelikkongresi2017.com/