Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Meltem Uçar
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
17718 .
Faks
:
+90-324-3610109 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-01-20 17:10:24 .
Düzenleme
:
2019-02-04 15:11:43 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MİMARLIK MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS MİMARLIK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA MİMARLIK ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Kullanıcıların Kültür Varlıklarına Yükledikleri Degerlerin Planlama Süreci İçinde Tesbit Edilmesi Örnek Çalışma: Tarsus Danışman: Dr. Ali Emre Madran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2007.

http://mersin.edu.tr">http://mersin.edu.tr

Yüksek Lisans Tezi

1. Tarsus’ta Korunması Gerekli Bölgesel Kent Dokusunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Danışman: Dr. Nadide Seçkin, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2001.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001-01-08 - 2001-10-24
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2001-10-25 - 2007-12-17
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-12-17 - 2008-01-15
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-01-15 - 2008-02-20
YARDIMÇI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-02-20 - 2018-09-13
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-09-13 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÖNETİM KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-10-27 - Devam ediyor
MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-02-10 - 2015-07-28
ANABİLİM DALI BAŞKANI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-12-01 - 2015-06-30
MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-13 - 2014-11-20
BÖLÜM BAŞKANI MİMARLIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-07-01 - 2014-07-01
MÜDÜR YARDIMCISI RESTORASYON VE KORUMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-03-19 - 2011-07-19
DEKAN YARDIMCISI MİMARLIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-10-22 - 2011-06-30
MÜDÜR YARDIMCISI RESTORASYON VE KORUMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-02-22 - 2009-02-15
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2016
1. Uçar, M. Gaziantep Tarihi Su Sistemi ve Su Yapıları. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHİTECTURE, 2016, 33, 73-100. 1000 + 0
http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2016204.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2017
3. Uçar, M. Gaziantep Tarihi Su Sisteminin Osmanlı Dönemindeki Yönetimi. MEGARON YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ, 2017, 12(1), 157-169. 200 + 0
DOI: 10.5505/megaron.2016.93898

2015
2. Yoloğlu, C.; Uçar, M. Kültür Varlıkları ve Koruma Konusunda Aktif Öğrenme Temelli Tasarlanan Bir TÜBİTAK-4004 Projesi değerlendirmesi. MEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 1043-1062. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000105732

2014
1. Uçar, M. İlkögretim Düzeyinde Kültür Varlığı ve Koruma Konularındaki Eğitiminin Etkinligi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Egitime Katkısının Degerlendirilmesi. MEGARON YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ, 2014, 9, 85-102. 200 + 6
http://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON-02996-ARTICLE-UCAR.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. Uçar, M.; Yoloğlu, A. Arkeolojik Alanların Korunmasında Paydaş Olarak Çocuklar: Mersin Yumuktepe Höyüğü Örneği. TASARIM + KURAM DERGİSİ, 2018, 14, 114-133. 200 + 0
http://tasarimkuram.msgsu.edu.tr/index.php/tasarimkuram/article/view/603

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 850
2014
9. Uçar, M. Tarihi Kent Alanları ve Çocuklar. GÜNEY MİMARLIK, 2014, 16, 48-49. 100 + 0
2013
8. Uçar, M. Explora: Roma'da Bir Çocuk Müzesi. ODA, 2013, 5, 56-57. 100 + 0
2012
7. Uçar, M. Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Temel Tasarım ve Mimari Tasarım Derslerinde Yapılan Çalışmalardan Örnekler. ODA, 2012, 2, 66-69. 100 + 0
2011
6. Uçar, M.; Sarıkaya levent, Y. Mersin-Güzelyayla Otel ve Rekreasyon Alanı Tasarımı Proje Yarışması. ODA, 2011, 1, 34-46. 100 + 0
5. Uçar, M.; şahin burat, E. Mustafa Arif Yavuz Evi Mimari Biçimlenmesi. ODA, 2011, 1, 49-52. 100 + 0
4. Uçar, M.; Rifaioğlu, M. Yerel Kimliğin Mekansal Temsili ve Quebec Kentinde Korunması. İDEALKENT KENT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011, 3, 62-81. 100 + 0
2008
3. Rifaioğlu, M.; Uçar, M. Montreal Metropolünde Tarihi Çevrenin Korunması. TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ DOSYA , 2008, 14.2, 34-42. 100 + 4
2. Uçar, M. Arkeolojik Alanların Sunumu. İPEK YOLU MERSİN KENT VE YAŞAM DERGİSİ, 2008, 3, 12-14. 100 + 0
2005
1. Uçar, M.; Kul, N. Zaman ve Kent. MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ, 2005, 2, 8-8. 50 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1541
1. Uçar, M. "Tarih İçinde Yer Altı Su Tünelleri", Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yer Altı Su Yapıları, ISBN: 9786058123748, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 186 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
2. Uçar, M. "Historical Water System of Gaziantep", Conservation of Cultural Heritage in Turkey, ed. Z. Ahunbay, D. Mazlum ve Z. Eres, Eng. ed. L. Thys-Şenocak ve E. Yıldırım, ISBN: 9786059680257, Ege Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 15 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2016. 250
3. Uçar, M.; Sarıkaya levent, Y. "Farklı Bir Tasarım Dersi Deneyimi Üzerine Değerlendirmeler: Yarışma – Tasarım Dersi Birlikteliği ve Grup Çalışması", Mersin’den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları Tamer Gök’e Armağan, der. Sarıkaya Levent, Y. ve M. Uçar, ISBN: 978-975-6900-42-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 13 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 0
https://drive.google.com/file/d/0B5WXaXUsEA4_S0tmSHdxT1NCNWc/view?usp=sharing
4. Uçar, M. "Tarihi Kentsel Mekânda Değişim – Kültürel Kimlik İlişkisi: Tarsus Örneği", Mersin’den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları Tamer Gök’e Armağan, der.Sarıkaya Levent, Y. ve M. Uçar, ISBN: 978-975-6900-42-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 15 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 0
https://drive.google.com/file/d/0B5WXaXUsEA4_S0tmSHdxT1NCNWc/view?usp=sharing
5. Uçar, M. "Tarsus Tarihi Kent Dokusu", Arkeolojik Değerlerin Kent Yaşamına Dahil Edilmesi Tarsus Çalıştayı der.Z.S. Belge, B. Belge ve Ü. Aydınoğlu, ISBN: 9 789756 900499, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2016. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1541
1. Dizdar, S.; Sarıkaya levent, Y.; Uçar, M. Mersin-Güzelyayla Belediyesi Otel ve Rekreasyon Alanı Tasarımı Yarışması Yarışma Projeleri,, ISBN: 978-605-01-0154-6, TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 95 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2011. 83
2. Uçar, M.; Yılmaz, Y. Taşınmaz Kültür Varlıklarını Tespit ve Belgeleme Yöntemleri, Koruma Sempozyumu, ISBN: 9789756900277, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 182 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2009. 125
3. Uçar, M. Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yer Altı Su Yapıları, ISBN: 9786058123748, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 186 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
4. Andolsun, S.; Temizsoy, A.; Uçar, M. Built Environment and Information Technologies CIB PGRC 2006, 1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference, ISBN: 9754292426, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 786 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2006. 83
5. Sarıkaya levent, Y.; Uçar, M. Mersin’den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları Tamer Gök’e Armağan, ISBN: 978-9756900-42-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 301 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 125
https://drive.google.com/file/d/0B5WXaXUsEA4_S0tmSHdxT1NCNWc/view?usp=sharing
6. Dizdar, S.; Uçar, M. Kültür Varlıklarını Koruma Amaçlı Proje ve Uygulamalar Çalıştayı, Koruma Sempozyumu II, ISBN: 9789756900444, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 186 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. Uçar, M., Dating and Understanding the Underground Water Structure in Gaziantep based on Şeriye Records and Charter of Wakfs. International Congress of Speleology in Artificial Cavities, 2017-03-06, 2017-03-10, Ürgüp, Türkiye, 2017. 200

3. Uçar, M., Evaluation of the Continuity of Vernacular Architecture through Two Dwellings Built in 1950’s Tarsus. 7th International Seminar on Vernacular Settlements-2014 Re-assessing Vernacular Architecture: Theories and Practices , 2014-10-15, 2014-10-17, İstanbul, Türkiye, 2014. 200

2. Uçar, M.; Madran, E., Proposals of New Criteria for Urban Planning Process Based on Tarsus Case Study. Urban Design Research: Method and Application , 2009-12-03, 2009-12-04, Birmingham, İngiltere / Birleşik Krallık, 2009. 200

1. Uçar, M., Identifying User Perceptions in Historical Sites: Developing a Research Design for Tarsus. Built Environment and Information Technologies CIB PGRC 2006, 1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference , 2006-03-16, 2006-03-18, Ankara, Türkiye, 2006. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. Uçar, M., Raising Cultural Awareness among Children. 3rd International Architectural Conservation Conference and Exhibition, 2012-12-17, 2012-12-19, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2012. 100

3. Uçar, M., Tarihi Çevrede Anlam; Kültür-Mekân İlişkisi. Mekân ve Kültür, VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 2011-08-08, 2011-08-10, İstanbul, Türkiye, 2011. 100

2. Uçar, M.; Naycı, N.; Selvi Ünlü, T., Structuring a Cultural Documentation System by Using GIS: A Case Study on the Urban Site Area in Mersin, Turkey. Management of Shared Mediterranean Heritage, 5th Conference on the Modern Heritage, 2005-03-29, 2005-03-31, İskenderiye, Mısır, 2005. 100

1. Uçar, M.; Madran, E., Rehabilitation Intervention’s Effects on Sustainability. Future Vision and Challenges for Urban Development , 2004-12-20, 2004-12-22, Kahire, Mısır, 2004. 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Uçar, M.; Madran, E., Developing Legal and Administrative Tools for Protection of the Meanings of Cultural Places. Finding the Spirit of the Place, 16th ICOMOS 2008 General Assembly and International Scientific Symposium, 2008-09-29, 0208-10-04, Quebec, Kanada, 2008. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 195

2. Uçar, M., Tarsus ve Kullanıcıların Tanımladığı Kent Kimliği. Mersin Sempozyumu , 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

1. Uçar, M.; Naycı, N.; Selvi Ünlü, T.; Ergenoğlu, M., Mersin Tarihi Kent Merkezi Kültür Varlıkları Belgeleme Pilot Çalışması. Tarih İçinde Mersin Kolokyumu ve Sergisi II , 2005-09-22, 2005-09-24, Mersin, Türkiye, 2005. 95

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. Naycı, N.; Sarıkaya Levent, Y.; Yoloğlu, A., Miras Yönetiminde İnsan-Odaklı Koruma Politikaları: Mersin, Yumuktepe Höyüğü Koruma-Geliştirme Projesi. Koruma Geçmiş Bugün Gelecek Arasındaki Diyalog, 2017-10-26, 2017-12-28, Ankara, Türkiye, 2017. 0

Ulusal - Özet - Poster 123

5. Şahin Burat, E.; Uçar, M., Mustafa Arif Yavuz Evi. Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, 2011-12-16, 2011-12-18, Mersin, Türkiye, 2011. 25

4. Uçar, M., Pakize-Yusuf Bayraktar Evi. Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, 2011-12-16, 2011-12-18, Mersin, Türkiye, 2011. 25

3. Uçar, M., Gaziantep Lisesi. Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI, 2010-12-02, 2010-12-04, Eskişehir, Türkiye, 2010. 25

2. Selvi Ünlü, T.; Ünlü, T.; Uçar, M., Tevfik Sırrı Gür Lisesi- Mersin. Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, 2008-12-26, 2008-12-27, Bursa, Türkiye, 2008. 25

1. Uçar, M.; Naycı, N.; Selvi Ünlü, T.; Ergenoğlu, M., Mersin Kentsel Kültür Varlıkları Belgeleme Projesi. Tarih İçinde Mersin Kolokyumu ve Sergisi II , 2005-09-22, 2005-09-24, Mersin, Türkiye, 2005. 23

Ulusal - Yürütücü 100

2. Tarsus Sungurlar Konağı iç mekân düzenlemesi, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 62211539-869, 8000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0

1. Mersin Çocuk Üniversitesi Ben Bir Kâşifim; Yaşadığım Kenti Keşfediyorum, TÜBİTAK, Proje No: 113B207, 51689 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

6. Yumuktepe ve Çevresi Koruma, Sunum ve Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi, Çukurova Kalkınma Ajansı Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı , Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 000, 319595 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

5. Şanlıurfa İli, Harran İlçesi, Suriçi Kentsel Tasarım, Alan, Koruma Kullanma Çalışmalarının Projelerinin Hazırlanması ve Rölöve Restitüsyon, Restorasyon Projeleri ile Statik, Elektrik, Tesisat Mühendislik Projelerinin ve Pidlerinin hazırlanması, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 62211539-869/00000559120 , 8000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

4. Mersin Bilim Şenliği, TÜBİTAK, Proje No: 115B479, 68000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

3. Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Proje No: 000, 2754000 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 0

2. Avrupa'da Bilim Park Modellerinin İncelenmesi, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 2011 1 TR1 LEO03 26878, 37485 EUR, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 0

1. Mersin Kültür Envanteri Kentsel Kültür Varlıkları Belgeleme Projesi 1, BAP, Proje No: BAP.MİM.F.MB(TG)2002, 13063 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 50

Uluslararası
1. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi , 2015-09-15 - 2016-06-15, istanbul, Türkiye.
Ulusal 50
1. Tarihi Kentler Birliği, 2010-10-01, Kayseri, Türkiye. 50
1. ICOMOS International Scientific Committee on Shared Built Heritage , Üye No: TUR 15199, Türkiye, 2017-05-05-Devam ediyor.
2. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi , Üye No: TUR 15199, Türkiye, 2014-05-15-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM372 Kültür Varlıkları ve Koruma Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-1-3
Bahar MİM132 Grafik Anlatım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Bahar ARCH392 Preparatıon For Professıonal L Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar ARCH304 Archıtectural Desıgn V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Bahar KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Güz ARCH303 Archıtectural Desıgn IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Güz MİM131 Grafik Anlatım - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Güz KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM132 Grafik Anlatım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Bahar MİM372 Kültür Varlıkları ve Koruma Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-1-3
Bahar ARCH304 Archıtectural Desıgn V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Bahar ARCH392 Preparatıon For Professıonal L Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Bahar KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MİM475 Rölöve ve Restorasyon Projesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz MİM131 Grafik Anlatım - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz ARCH303 Archıtectural Desıgn IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Güz MİM423 Geleneksel Konut Yapıları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz KVK 503 Mimari Koruma Çalışmaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 2-4-4
Güz KVK 505 Koruma Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 3-0-3
Güz KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Güz KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH282 Spatıal Desıgn and Culture Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MİM132 Grafik Anlatım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Bahar ARCH304 Archıtectural Desıgn V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Bahar KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Bahar KVK 504 Tarihi Çevre Koruma Çalışmalar Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 2-4-4
Bahar KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Güz MİM423 Geleneksel Konut Yapıları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz MİM475 Rölöve ve Restorasyon Projesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz MİM131 Grafik Anlatım - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz ARCH303 Archıtectural Desıgn IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Güz KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Güz KVK 505 Koruma Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 3-0-3
Güz KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Korum... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH304 Archıtectural Desıgn V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Bahar EYN106 Bina ve Yapım Bilgisi Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uza... 2-0-2
Güz MİM131 Grafik Anlatım - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz MİM423 Geleneksel Konut Yapıları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM304 Mimari Tasarım - V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Bahar MİM476 Osmanlı Dönemi Geleneksel Konu Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MİM132 Grafik Anlatım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Bahar EYN106 Bina ve Yapım Bilgisi Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uza... 2-0-2
Güz ARCH303 Archıtectural Desıgn IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH304 Archıtectural Desıgn V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Bahar MİM132 Grafik Anlatım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Bahar EY106 Bina ve Yapım Bilgisi Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uza... 2-0-2
Güz MİM291 Mimari Okumalar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz ARCH303 Archıtectural Desıgn IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Güz MİM475 Rölöve ve Restorasyon Projesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM476 Osmanlı Dönemi Geleneksel Konu Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MIM102 Mimari Tasarıma Giriş Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Bahar MİM132 Grafik Anlatım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz MİM131 Grafik Anlatım - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz MİM291 Mimari Okumalar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM371 Rölöve ve Restorasyon Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM476 Osmanlı Dönemi Geleneksel Konu Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MİM304 Mimari Tasarım - V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Bahar ARCH392 Preparatıon For Professıonal L Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM291 Mimari Okumalar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2